26
april
2017
|
13:24
Europe/Amsterdam

Daimler is het jaar 2017 zeer goed begonnen: recordafzet, -omzet en -EBIT in het eerste kwartaal

  • Concernafzet met 754.300 eenheden duidelijk hoger dan het voorgaande jaar (+10%)

  • Omzetstijging van 11% tot € 38,8 miljard

  • Concern-EBIT met € 4.008 miljoen 87% hoger dan het voorgaande jaar

  • Concernresultaat verdubbeld naar € 2.801 miljoen

  • Free Cash Flow uit de industriële activiteiten € 1,9 miljard (2016: € 0,3 miljard)

  • Voor geheel 2017 aanzienlijke stijging van afzet, omzet en concern-EBIT verwacht

  • Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes Benz Cars: “Achter ons ligt een uitermate succesvol kwartaal. Voor ons ligt een veelheid aan mogelijkheden voor verdere winstgevende groei. We beschikken over de juiste producten om deze kansen te benutten, en de financiële kracht om de noodzakelijke investeringen te doen.”

  • Bodo Uebber, in de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services: “We zijn het jaar zeer goed begonnen en hebben bij de automobieldivisie opnieuw de rendementsdoelstelling overtroffen. We zijn ook voor de rest van het jaar vol vertrouwen dat we zowel onze financiële als onze strategische doelen bereiken.”

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft in de eerste drie maanden van het jaar 2017 zijn succesvolle groeikoers voortgezet en de strategie voor een duurzaam positieve ontwikkeling consequent doorgevoerd. Met 754.300 (Q1/2016: 683.900) verkochte personenauto’s en bedrijfswagens heeft Daimler opnieuw een record voor de concernafzet in een eerste kwartaal gevestigd. Daartoe hebben vooral de afzetrecords van Mercedes-Benz Cars met 568.100 eenheden (+14%) en Mercedes-Benz Vans met 86.800 voertuigen (+13%) bijgedragen. De concernomzet bedroeg € 38,8 miljard en was daarmee 11% groter dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten nam de omzet met 7% toe.

Het Daimler-concern realiseerde in het eerste kwartaal van 2017 een EBIT van € 4.008 miljoen en wist daarmee de waarde van het voorgaande jaar van € 2.148 miljoen aanzienlijk te overtreffen. Het concernresultaat verdubbelde naar € 2.801 miljoen (Q1/2016: € 1.400 miljoen). De bijdrage van de aandeelhouders van Daimler AG aan het concernresultaat nam toe tot € 2.706 miljoen (Q1/2016: € 1.353 miljoen), dat betekende een stijging van het resultaat per aandeel tot € 2,53 (Q1/2016: € 1,26).

“Achter ons ligt een uitermate succesvol kwartaal”, aldus Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes Benz Cars. “Voor ons ligt een veelheid aan mogelijkheden voor verdere winstgevende groei. We beschikken over de juiste producten om deze kansen te benutten, en de financiële kracht om de noodzakelijke investeringen te doen. Het meest recente voorbeeld: onze nieuwe S-Klasse. Daimler blijft op de linker baan.”

Met name Mercedes-Benz Cars slaagde erin, het resultaat duidelijk te verbeteren. De toename van het resultaat is vooral te herleiden tot de positieve afzetontwikkeling van de nieuwe E-Klasse en de SUV-modellen. De divisie Daimler Trucks realiseerde vooral vanwege de verkoop van onroerend goed in Japan een duidelijk beter resultaat. Ook Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses realiseerden een EBIT dat duidelijk hoger lag dan het niveau van het voorgaande jaar. Bij Daimler Financial Services leidde vooral het grotere contractvolume tot een duidelijke stijging van het resultaat. Wisselkoersverschillen hadden in alle divisies een positieve uitwerking op het resultaat.

“We zijn het jaar zeer goed begonnen en hebben bij de automobieldivisie opnieuw de rendementsdoelstelling overtroffen”, aldus Bodo Uebber, in de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services. “We zijn ook voor de rest van het jaar vol vertrouwen dat we zowel onze financiële als onze strategische doelen bereiken. Daarbij houden we steeds de politieke en macro-economische uitdagingen in het oog en zullen we flexibel en op verantwoorde wijze handelen.”

Free Cash Flow en netto-liquiditeit

De Free Cash Flow uit de industriële activiteiten bedroeg in het verslagkwartaal € 1,9 miljard (Q1/2016: € 0,3 miljard). Deze toename was vooral te verklaren door de positieve bedrijfsactiviteiten en de ontwikkeling van het Working Capital. Daaronder zijn begrepen de opbrengst van de verkoop van onroerend goed op de locatie Kawasaki in Japan ter grootte van € 0,3 miljard alsmede seizoensgerelateerd grotere verplichtingen aan leveranciers.

Sinds 31 december 2016 is de netto-liquiditeit van de industriële activiteiten met € 1,3 miljard gestegen tot € 21,1 miljard. De voornaamste oorzaak voor de stijging was de positieve Free Cash Flow. Negatieve uitwerkingen ontstonden vooral uit de kapitaalverhoging van Daimler Financial Services.

Het Daimler-concern heeft zich in het eerste kwartaal van 2017 opnieuw tegen aantrekkelijke condities op de internationale geld- en kapitaalmarkt geherfinancierd. In de eerste drie maanden van 2017 verwierf Daimler door het uitschrijven van leningen liquide middelen met een omvang van € 6,7 miljard (Q1/2016: € 7,3 miljard). Vanwege de aflossing van leningen werd € 4,8 miljard (Q1/2016: € 2,6 miljard) onttrokken. Een wezenlijk deel van het emissievolume werd geplaatst in de vorm van zogeheten benchmarkleningen (leningen met een groot nominaal volume). Begin januari heeft Daimler Finance North America LLC op de Amerikaanse kapitaalmarkt leningen met looptijden van drie, vijf en tien jaar geplaatst. In februari heeft Daimler AG op de Euromarkt een achtjarige lening van € 1,25 miljard uitgegeven. Daarnaast werden in verschillende landen diverse kleinere leningen geplaatst. Zo zette Daimler AG op de Chinese kapitaalmarkt een eenjarige lening met een volume van 3,0 miljard RMB uit.

Medewerkers

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2017 telde het Daimler-concern wereldwijd 285.810 medewerkers (ultimo 2016: 282.488, einde Q1/2016: 285.992). Daarvan waren er 171.048 (ultimo 2016: 170.034) in Duitsland en 22.728 (ultimo 2016: 21.857) in de Verenigde Staten werkzaam. Bij de geconsolideerde dochterondernemingen in China waren aan het eind van het eerste kwartaal 3.782 (ultimo 2016: 3.696) medewerkers actief.

Andere belangrijke activiteiten

Begin april maakten Bosch en Daimler bekend een ontwikkelingsovereenkomst te hebben gesloten die de introductie van volledig geautomatiseerd en bestuurderloos rijden in stedelijke gebieden mogelijk maken aan het begin van het volgende decennium.

Het doel is om gezamenlijk software en algoritmes te ontwikkelen voor een autonoom rijdend systeem. Met volledig geautomatiseerd en bestuurderloos rijden in steden, willen Bosch en Daimler de vervoersstromen in de stad verbeteren, de verkeersveiligheid verhogen en een belangrijke bijdrage leveren aan het verkeer van de toekomst.

Mercedes-Benz Cars staat voor de implementatie van de volgende stap richting elektrisch rijden. Het eerste in serie geproduceerde model van het nieuwe EQ-merk zal naar verwachting aan het begin van het volgende decennium in de Mercedes-Benz fabriek in Bremen van de band rollen. De Mercedes-Benz fabriek in Sindelfingen zal eveneens elektrisch aangedreven auto’s uit het EQ-merk bouwen en ontwikkelt zich als Competence Center voor accu-elektrisch aangedreven auto’s in het topklasse- en luxesegment. De productie van toekomstige EQ-modellen wordt geïntegreerd in de serieproductie van bestaande fabrieken op de vier continenten waar Mercedes-Benz Cars actief is.

De nieuwe elektrische auto’s zijn gebaseerd op een architectuur die speciaal is ontwikkeld voor accu-elektrische modellen, die in elk opzicht aan te passen zijn en modeloverstijgend kunnen worden ingezet.

Of en in welke fabrieken binnen het productienetwerk nog meer EQ-modellen zullen worden geproduceerd, hangt af van de marktvraag.

Tegen deze achtergrond heeft Mercedes-Benz het besluit genomen om de fabriek in Untertürkheim te moderniseren en om te bouwen tot de belangrijkste productieplaats voor de nieuwe aandrijflijnen. Het management van de onderneming en de ondernemingsraad hebben een overeenkomst gesloten waarin de condities zijn vastgelegd voor de verdere groei van de productie van conventionele aandrijfsystemen. Parallel daaraan worden voorbereidingen getroffen voor de komst van elektromobiliteit. De overeengekomen maatregelen hebben betrekking op het vastleggen van langetermijnafspraken inzake het veiligstellen van arbeidsplaatsen in de fabriek in Untertürkheim.

Mercedes-Benz Trucks heeft in februari aangekondigd de eerste volledig elektrische zware distributietruck ter wereld nog dit jaar in kleine serieproductie op de markt te brengen. Naar aanleiding van de positieve klantreacties op de presentatie afgelopen herfst van de Urban eTruck met een GVW van 25 ton en een actieradius tot 200 kilometer, zullen de eerste voertuigen nog dit jaar aan klanten in de afval-, levensmiddelen- en logistieke sector worden geleverd – een belangrijke stap in de richting van volledige serieproductie, die Mercedes-Benz Trucks voor 2020 gepland heeft. Ook de lichte elektrische truck FUSO eCanter zal in 2017 wereldwijd in kleine serieproductie geïntroduceerd worden. Ongeveer 150 voertuigen worden aan geselecteerde klanten in Europa, Japan en de VS uitgeleverd. Zo dekt Daimler Trucks wereldwijd een breed portfolio aan elektrische trucks af.

Daimler AG heeft in februari 2017 aangekondigd het wereldwijde productienetwerk uit te breiden en voor het eerst Mercedes-Benz personenauto’s in Rusland te gaan produceren. In een nieuwe fabriek in Esipovo Industrial Park, ongeveer 40 kilometer ten noordwesten van Moskou, worden in de toekomst zowel SUV’s als de E-Klasse Limousine flexibel voor de regionale vraag geproduceerd. Het concern investeert meer dan € 250 miljoen in de nieuwe productiestandplaats. De eerste auto’s zullen in 2019 van de band rollen. De nieuwe personenautofabriek in de regio Moskou omvat alle productiefasen, van de carrosseriebouw en spuiterij tot de montage. Er zullen in de fabriek meer dan 1.000 nieuwe banen worden gecreëerd. Ook bij leveranciers en dienstverleners in de regio zal de werkgelegenheid groeien. Op circa 20 kilometer van de geplande fabriek heeft Daimler in het afgelopen jaar al een nieuwe After-Sales-locatie voor de Russische markt in gebruik genomen.

Mercedes-Benz zet de succesvolle samenwerking met Valmet Automotive voort: de Finse productiedienstverlener zal ook de nieuwe generatie compact cars in de fabriek in Uusikaupunki produceren. Sinds 2013 wordt de huidige A-Klasse in de Finse fabriek geproduceerd en vanwege de grote vraag is het contract tot eind 2017 verlengd. De A-Klasse loopt in Uusikaupunki samen met de GLC flexibel van de band. Met de productie van de mid-size SUV werd in februari 2017 bij Valmet Automotive gestart.

Mercedes-Benz Vans investeert in de komende jaren 150 miljoen dollar voor de productie van de nieuwe generatie Sprinter in Argentinië. De voorbereidingen voor de productiestart in zowel de Argentijnse fabriek als op andere Sprinter productielocaties is reeds in volle gang. De productie zal nog voor het einde van dit decennium in de verschillende fabrieken gestart worden. Mercedes-Benz Vans creëert in de aanloop naar de toekomstige productie van de nieuwe generatie Sprinter meer dan 500 extra arbeidsplaatsen in de Argentijnse Sprinter-fabriek. Momenteel zijn er bij Mercedes-Benz Vans in Argentinië in totaal zo’n 2.300 medewerkers in dienst.

Daimler Financial Services heeft aan het begin van dit jaar de elektronische betalingsdienst PayCash Europe SA overgenomen en heeft daarmee zijn entree gemaakt in de ePayment business. Onder de merknaam Mercedes pay zal Daimler in de toekomst elektronische betaaldiensten aanbieden. Mercedes pay maakt het voor klanten mogelijk technisch eenvoudig en veilig elektronische aankopen te doen.

Om de klassieke financiering en lease op digitale verkoopstructuren voor te bereiden, heeft Daimler Financial Services verder geïnvesteerd in de klantgerichte vergelijkings-app voor autofinancieringen, AutoGravity, die nu in 46 staten van de VS wordt aangeboden. De klant kan online voertuigen van verschillende merken met passende bindende offertes kiezen.

 Buitengewone baten en lasten

De ontwikkeling van het resultaat in de eerste kwartalen van 2017 en 2016 werd beïnvloed door buitengewone baten en lasten, die in de onderstaande tabel zijn weergegeven:

Buitengewone baten en lasten in de EBIT 

Bedragen in miljoenen €

Q1 2017

Q1 2016

Mercedes-Benz Cars

Terugroepactie inzake Takata-airbags

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

Herwaardering als gevolg van de deelneming van nieuwe investeerders in de kaartendienst HERE

Daimler Trucks

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

Verkoop onroerende goederen MFTBC

Mercedes-Benz Vans

Uitgaven voor personeelsmaatregelen in Duitsland

Terugroepactie inzake Takata-airbags

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

Consolidatie

Vermindering boekwaarde deelneming in BAIC Motor

Verlies uit valutatransacties (niet toerekenbaar aan de operationele activiteiten)

Herstel vermindering boekwaarde deelneming in BAIC Motor

 

-

-

183

-

267

-

-

-

-

-

240

 

-20

-10

-

-1

-

-30

-4

-1

-244

-222

-