08
april
2009
|
02:00
Europe/Amsterdam

Daimler CEO Zetsche voor aandeelhouders-vergadering: "Wij willen ook in tijden van zwakke markten een sterke onderneming blijven"

  • Bezuinigingsmaatregelen en efficiency programma's in alle divisies

  • Bijna iedere derde Mercedes-Benz personenauto is inmiddels een 'vijf-liter-auto'

  • Aandeelhouders nemen besluit over dividend van € 0,60 per aandeel

Daimler AG (beursafkorting DAI) zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om sterker uit de huidige economische crisis te komen. "Wij willen ook in tijden van zwakke markten een sterke onderneming blijven", zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en directeur van de divisie Mercedes-Benz Cars, voorafgaande aan de algemene vergadering van aandeelhouders van het concern, die vandaag in Berlijn wordt gehouden.

Daimler wil de crisis het hoofd bieden door in alle divisies een strikt kostenmanagement te voeren, de arbeidskosten en het werkkapitaal te verlagen en de financiële flexibiliteit te waarborgen.

In het eerste kwartaal van 2009 heeft Daimler de reeds in het afgelopen najaar geïmplementeerde maatregelen ten aanzien van dienstreizen, advieskosten en overheadkosten nogmaals drastisch aangescherpt. Salarisverhogingen werden beperkt tot de in de CAO vastgelegde afspraken en de leidinggevenden moesten genoegen nemen met een aanzienlijke korting op hun salaris van bijna 30%. In de afgelopen weken heeft het concern verdere bezuinigingsmaatregelen aangekondigd. Het is de bedoeling, dat de onderhandelingen met de werknemersorganisaties voor eind april afgerond zijn.

Naar inschatting van Dr. Zetsche zullen de automobielmarkten op zijn vroegst in de tweede helft van 2009 over het dieptepunt heen zijn.

Ondanks de crisis investeert Daimler doelgericht in thema's die belangrijk zijn voor de toekomst van de automobielbranche. Dr. Zetsche: "Hoezeer deze crisis ons ook dwingt om op alle mogelijke gebieden te besparen, we zullen onze toekomst niet in gevaar brengen door op essentiële investeringen te bezuinigen."

Daimler wil dat de CO2-uitstoot van zijn personenwagenpark in Europa tegen 2012 gemiddeld op 140 gram per kilometer ligt, waarmee wordt voldaan aan de doelstellingen van de Europese Unie. Op dit moment bedragen de emissies van 24 modellen van Mercedes-Benz Cars minder dan 140 gram CO2 per kilometer. Bijna iedere derde personenauto behoort tot de categorie van zogenoemde 'vijf-liter-auto's'.

Daimler verwacht dit jaar een aanzienlijke afzetdaling. De omzet zal naar verwachting in alle divisies duidelijk lager uitvallen dan vorig jaar en het concern houdt daarom rekening met verdere substantiële belastingen van het resultaat. Een nauwkeurigere uitspraak over het resultaat kan pas worden gedaan, wanneer de ontwikkeling van de wereldeconomie en de markten beter ingeschat kan worden. Het concern zal de resultaten over het eerste kwartaal 2009 op 28 april 2009 bekendmaken. Voor het eerste kwartaal wordt een duidelijk negatief resultaat verwacht. Daimler gaat ervan uit dat deze situatie in het verdere verloop van het jaar geleidelijk zal verbeteren. Het volledig beschikbaar zijn van de nieuwe E-Klasse zal daaraan een belangrijke bijdrage leveren en hetzelfde geldt voor het ingevoerde crisisbeleid.

Daimler heeft op 17 februari jl. bij de publicatie van het jaarverslag over 2008 een omzet gerapporteerd van € 95,9 miljard. Het operationele resultaat bedroeg € 6,2 miljard. Rekening houdende met alle buitengewone factoren, in het bijzonder de belasting in verband met het resterende belang van 19,9% in Chrysler ten bedrage van € 3,2 miljard, kwam het operationele resultaat uit op nog slechts € 2,7 miljard. Het concernresultaat over het boekjaar 2008 bedroeg € 1,4 miljard.

Wat de balans betreft heeft Daimler het risico ten aanzien van Chrysler al duidelijk gereduceerd. Bovendien zijn per 31 maart 2009 de 22 Chrysler verkooporganisaties buiten de NAFTA-regio, die tot dat moment tijdelijk door Daimler werden voortgezet, met succes aan Chrysler Holding LLC overgedragen. De overdracht was bestanddeel van het contract dat in 2007 met Cerberus werd afgesloten.

De raad van bestuur en de raad van commissarissen zullen de aandeelhouders tijdens de vergadering van vandaag voorstellen, een dividend van € 0,60 (2008: € 2,00) per aandeel uit te keren. Van doorslaggevend belang voor de aanpassing van het dividend zijn het resultaat over het jaar 2008 en de moeilijk in te schatten ontwikkeling van de wereldeconomie en de automarkten.