20
oktober
2017
|
11:48
Europe/Amsterdam

Daimler blijft succesvol: nieuwe records voor een derde kwartaal bij afzet en omzet

  • Concernafzet met 824.100 eenheden (+9%) duidelijk hoger dan het voorgaande jaar
  • Omzetstijging van 6% naar € 40,8 miljard
  • Concern-EBIT van € 3,5 miljard (2016: € 4,0 miljard)
  • Concernresultaat van € 2,3 miljard (2016: € 2,7 miljard)
  • Free Cash Flow uit industriële activiteiten in eerste negen maanden € 5,8 miljard (2016: € 2,6 miljard)
  • Voor het volledige jaar 2017 duidelijke afzet- en omzetstijging verwacht
  • Verwacht concern-EBIT duidelijk hoger dan in het voorgaande jaar
  • Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes-Benz Cars: “Daimler is succesvol en voert met Mercedes-Benz het premiumsegment aan. Daarom is nu het juiste tijdstip om vanuit een sterke positie te onderzoeken, of we ons nog beter kunnen positioneren om ook in de toekomst het automobiele tijdperk vanaf de top significant en succesvol vorm te geven.”
  • Bodo Uebber, in de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services: “Om op de lange termijn concurrerend en duurzaam winstgevend te zijn, zijn flexibiliteit en voortdurende verdere ontwikkeling essentieel. Voor ons is het veiligstellen van de toekomst van Daimler gebaseerd op drie elementen: het vasthouden en uitbouwen van het succes van de onderneming, het gestalte geven aan de toekomst voor onze medewerkers en de binding van investeerders aan de onderneming op lange termijn.”

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft in de eerste negen maanden van het jaar 2017 zijn succesvolle koers voortgezet en voor deze periode records op het gebied van afzet, omzet en EBIT gevestigd. Van juli tot en met september heeft de onderneming opnieuw de afzet en de omzet vergroot. Daimler verkocht in het derde kwartaal 824.100 personen- en bedrijfswagens (+9%) en bereikte daarmee opnieuw een record voor de concernafzet. Tot de grootste afzet tot dusver in één kwartaal droegen alle automobieldivisies bij, in het bijzonder Mercedes-Benz Cars met inmiddels 55 recordmaanden op rij (Q3 2017: 597.300 eenheden, +6%) alsmede de duidelijke afzetstijging van Daimler Trucks (126.000 eenheden, +30%). De concernomzet in het verslagkwartaal bedroeg € 40,8 miljard en lag daarmee 6% hoger dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten bedroeg de omzetstijging 8%.

Het Daimler-concern bereikte in het derde kwartaal van 2017 een EBIT van € 3.458 miljoen en lag daarmee duidelijk onder de waarde van het voorgaande jaar van € 4.037 miljoen. Het concernresultaat bedroeg € 2.268 miljoen (Q3/2016: € 2.726 miljoen). De bijdrage van de aandeelhouders van Daimler AG tot het concernresultaat bedroeg € 2.177 miljoen (Q3/2016: € 2.595 miljoen), het resultaat per aandeel bedroeg € 2,03 (Q3/2016: € 2,43).

De EBIT in de divisie Mercedes-Benz Cars lag daarbij duidelijk lager dan in het voorgaande jaar, omdat met name garantiekosten en uitgaven voor servicemaatregelen hun weerslag hadden op het resultaat van de divisie. Ook Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses realiseerden een EBIT die lager lag dan in het voorgaande jaar. De divisie Daimler Trucks daarentegen kon het resultaat van het corresponderende kwartaal in het voorgaande jaar duidelijk overtreffen, vooral dankzij een grotere afzet in de NAFTA-regio en in Azië. Daimler Financial Services wist in het derde kwartaal van 2017 eveneens een duidelijke stijging van de EBIT te realiseren. De consolidering van de divisieresultaten naar de concern-EBIT geeft een duidelijk geringer resultaat dan in het verslagkwartaal in het voorgaande jaar.

“Daimler is succesvol bezig en voert met Mercedes-Benz het premiumsegment aan. Daarom is nu het juiste tijdstip om vanuit een sterke positie te onderzoeken, of we ons nog beter kunnen positioneren om ook in de toekomst het automotive tijdperk vanaf de top significant en succesvol vorm te geven: met personenauto’s, bestelwagens, trucks, bussen alsmede financiële en mobiliteitsservices. We willen immers op de lange termijn succesvol zijn”, aldus Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes-Benz Cars. “Dit project is bedoeld om de divisies te versterken voor de toekomst, teneinde de groei- en resultaatpotentiëlen in de diverse markten nog beter te ontvouwen.”

Onder voorbehoud van toestemming van de raad van commissarissen streeft Daimler AG ernaar, de bedrijfsstructuren van het concern door de vorming van juridisch zelfstandige eenheden verder te benadrukken en te versterken: naast de reeds bestaande juridisch zelfstandige divisie Daimler Financial Services is het de bedoeling dat ook de divisies Mercedes-Benz Cars & Vans en Daimler Trucks & Buses elk als juridisch zelfstandige eenheid een grotere verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering krijgen. Daarbij voert de onderneming nauw overleg met de vertegenwoordigingen van de werknemers en is er een akkoord op hoofdlijnen voor een compensatie van de belangen van het personeel. Belangrijke punten zijn de verlenging van de baangarantie tot eind 2029 (‘Zukunftssicherung 2030’) en de uitfinanciering van pensioenverplichtingen.

“Om op de lange termijn concurrerend en duurzaam winstgevend te zijn, zijn flexibiliteit en een voortdurende verdere ontwikkeling essentieel”, aldus Bodo Uebber, in de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services. “Voor ons is het veiligstellen van de toekomst van Daimler gebaseerd op drie elementen: het vasthouden en uitbouwen van het succes van de onderneming, het gestalte geven aan de toekomst voor onze medewerkers en de binding van investeerders aan de onderneming op de lange termijn. Met deze drie elementen zullen we ons vanuit een sterke positie zo goed mogelijk voor de toekomst positioneren en zo onze succeskoers voortzetten. Daarmee blijven we waarden voor medewerkers, klanten en investeerders creëren.”

Free Cash Flow en liquiditeit

De Free Cash Flow uit industriële activiteiten bedroeg in de eerste negen maanden € 5,8 miljard (2016: € 2,6 miljard). Deze stijging was terug te voeren op een positieve ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten alsmede de positieve ontwikkeling van het Working Capital. In vergelijking met het voorgaande jaar speelde tevens de in 2016 betaalde boete van € 1,0 miljard, aan Daimler AG opgelegd door de Europese Commissie in verband met de schikking in het kartelproces in de truckdivisie. Een toevoeging aan de liquide middelen ter grootte van € 0,8 miljard resulteerde uit de uitgekeerde dividenden van Beijing Benz Automotive Co., Ltd. Daarnaast leidde de verkoop van onroerende goederen door Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation in Kawasaki (Japan) tot een toevoeging aan de liquide middelen van € 0,3 miljard. Nadelige effecten ontstonden uit de toegenomen investeringen in immateriële en materiële activa en de verwerving van een belang in LSH Auto International Limited (LSHAI).

Sinds 31 december 2016 is de netto liquiditeit van de industriële activiteiten gestegen van € 19,7 miljard naar € 20,8 miljard. De stijging was vooral te wijten aan de positieve Free Cash Flow. Negatieve effecten ontstonden uit dividenduitkeringen aan de aandeelhouders van Daimler AG en uit negatieve wisselkoerseffecten.

Het Daimler-concern heeft zich in de eerste drie kwartalen van 2017 opnieuw tegen aantrekkelijke condities op de internationale geld- en kapitaalmarkten geherfinancierd. Van januari tot en met september 2017 verwierf Daimler uit de plaatsing van leningen liquide middelen ter grootte van € 16,6 milard (2016: € 16,4 miljard). Vanwege de aflossing van leningen werd € 10,6 miljard (2016: € 8,1 miljard) onttrokken. Een wezenlijk deel van het emissievolume werd geplaatst als zogeheten ‘benchmark-leningen’ (leningen met een groot nominaal volume). Bovendien werden diverse kleinere plaatsingen in meerdere landen doorgevoerd. In augustus plaatste Daimler AG een zogeheten ‘Panda-lening’ met een volume van 5,0 miljard RMB op de Chinese kapitaalmarkt. In het derde kwartaal van 2017 werden bovendien ‘Asset-Backed-Securities’ (ABS)-transacties doorgevoerd in China, in de Verenigde Staten en in Australië. Daarbij kon in China 5,0 miljard RMB succesvol in de markt worden geplaatst. In Australië vond in juli voor het eerst een ABS-transactie (0,8 miljard AUD) plaats. Bovendien werd in de Verenigde Staten met een transactie een herfinancieringsvolume van 2,1 miljard US $ gegenereerd.

Medewerkers

Aan het eind van het derde kwartaal van 2017 waren er in het Daimler-concern wereldwijd 292.121 medewerkers (ultimo 2016: 282.488, einde Q3/2016: 284.482) in dienst. Daarvan waren er 175.166 (ultimo 2016: 170.034) in Duitsland en 23.513 (ultimo 2016: 21.857) in de Verenigde Staten werkzaam. Bij de geconsolideerde dochterondernemingen in China waren eind september 3.986 (ultimo 2016: 3.696) medewerkers in dienst.

Boilerplate

Forward-looking statements: This document contains forward-looking statements that reflect our current views about future events. The words “anticipate,” “assume,” “believe,” “estimate,” “expect,” “intend,” “may,” ”can,” “could,” “plan,” “project,” “should” and similar expressions are used to identify forward-looking statements. These statements are subject to many risks and uncertainties, including an adverse development of global economic conditions, in particular a decline of demand in our most important markets; a deterioration of our refinancing possibilities on the credit and financial markets; events of force majeure including natural disasters, acts of terrorism, political unrest, armed conflicts, industrial accidents and their effects on our sales, purchasing, production or financial services activities; changes in currency exchange rates; a shift in consumer preferences towards smaller, lower-margin vehicles; a possible lack of acceptance of our products or services which limits our ability to achieve prices and adequately utilize our production capacities; price increases for fuel or raw materials; disruption of production due to shortages of materials, labor strikes or supplier insolvencies; a decline in resale prices of used vehicles; the effective implementation of cost-reduction and efficiency-optimization measures; the business outlook for companies in which we hold a significant equity interest; the successful implementation of strategic cooperations and joint ventures; changes in laws, regulations and government policies, particularly those relating to vehicle emissions, fuel economy and safety; the resolution of pending government investigations or of investigations requested by governments and the conclusion of pending or threatened future legal proceedings; and other risks and uncertainties, some of which we describe under the heading “Risk and Opportunity Report” in the current Annual Report. If any of these risks and uncertainties materializes or if the assumptions underlying any of our forward-looking statements prove to be incorrect, the actual results may be materially different from those we express or imply by such statements. We do not intend or assume any obligation to update these forward-looking statements since they are based solely on the circumstances at the date of publication.

Daimler at a Glance: Daimler AG is one of the world’s most successful automotive companies. With its divisions Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks,Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses and Daimler Financial Services, the Daimler Group is one of the biggest producers of premium cars and the world’s biggest manufacturer of commercial vehicles with a global reach. Daimler Financial Services provides financing, leasing, fleet management, insurance, financial investments, credit cards, and innovative mobility services. The company’s founders, Gottlieb Daimler and Carl Benz, made history with the invention of the automobile in the year 1886. As a pioneer of automotive engineering, it is a motivation and commitment of Daimler to shape safely and sustainably the future of mobility: The Group’s focus is on innovative and green technologies as well as on safe and superior automobiles that appeal and fascinate. Daimler consequently invests in the development of efficient drive trains with the long-term goal of locally emission-free driving: from hightech combustion engines about hybrid vehicles to electric drive trains powered by battery or fuel cell. Furthermore, the company follows a consistent path towards intelligent connectivity of its vehicles, autonomous driving and new mobility concepts. This is just one example of how Daimler willingly accepts the challenge of meeting its responsibility towards society and the environment. Daimler sells its vehicles and services in nearly all the countries of the world and has production facilities in Europe, North and South America, Asia, and Africa. Its current brand portfolio includes, in addition to the world’s most valuable premium automotive brand, Mercedes-Benz (Source: Interbrand-Study „The Anatomy of Growth“, 10/5/2016), as well as Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach and Mercedes me, the brands smart, EQ, Freightliner, Western Star, BharatBenz, FUSO, Setra and Thomas Built Buses, and Daimler Financial Services’ brands: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services,Daimler Truck Financial, moovel, car2go and mytaxi. The company is listed on the stock exchanges of Frankfurt and Stuttgart (stock exchange symbol DAI). In 2016, the Group sold around 3 million vehicles and employed a workforce of more than 282,000 people; revenue totalled €153.3 billion and EBIT amounted to €12.9 billion.