23
oktober
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Daimler blijft op snelheid: forse stijging van omzet, resultaat en cash flow in derde kwartaal

 • Afzet met 637.400 eenheden 7% hoger dan Q3/2013

 • Omzetstijging van 10% naar € 33,1 miljard

 • EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) uit lopende bedrijfsactiviteiten met € 2,8 miljard duidelijk boven niveau van Q3/2013

 • EBIT van € 3,7 (Q3/2013: 2,2) miljard

 • Concernresultaat van € 2,8 (Q3/2013: 1,9) miljard

 • Voor het jaar 2014 duidelijk hogere EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten verwacht ten opzichte van vorig jaar

 • Prognose free cash flow van industriële activiteiten zonder diverse eenmalige effecten duidelijk boven het niveau van vorig jaar

 • Voor het hele jaar 2014 duidelijke stijging van afzet en omzet verwacht

 • Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler AG en directeur Mercedes-Benz Cars: "Onze strategie rendeert. We blijven winstgevend groeien en zien de toekomst ook na dit jaar met optimisme tegemoet."

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft in het derde kwartaal 2014 het succes van haar strategie onderstreept met een forse groei van het resultaat en recordcijfers bij afzet en omzet. In totaal verkocht het concern met 637.400 personen- en bedrijfswagens wereldwijd 7% meer voertuigen dan in dezelfde periode vorig jaar. Mercedes-Benz Cars leverde hieraan een belangrijke bijdrage met de beste kwartaalcijfers uit de geschiedenis van de onderneming.

De concernomzet lag in het derde kwartaal op € 33,1 miljard en ligt daarmee 10% boven het niveau van Q3/2013. Na correctie van wisselkoersschommelingen bedroeg de omzetstijging 11%. Als gevolg van de gunstige ontwikkeling in alle divisies steeg de EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten naar € 2.787 (Q3/2013: 2.300) miljoen en kwam daarmee duidelijk boven het niveau van vorig jaar uit. Het concernresultaat steeg eveneens duidelijk naar € 2.821 miljoen ten opzichte van € 1.897 miljoen in Q3/2013.

"Onze strategie rendeert. We blijven winstgevend groeien en zien de toekomst ook na dit jaar met optimisme tegemoet", zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler AG en directeur van Mercedes-Benz Cars. "Zowel ons productoffensief als onze efficiencyprogramma's werpen hun vruchten af. We hebben er vertrouwen in dat we de doelen die we onszelf hebben gesteld duurzaam zullen bereiken."

Inclusief eenmalige effecten bedroeg de EBIT in het derde kwartaal € 3.732 (Q3/2013: 2.231) miljoen. Vooral de productmix bij Mercedes-Benz Cars en de toenemende uitwerking van de efficiencymaatregelen in alle divisies hebben het operationele resultaat positief beïnvloed. Wisselkoersschommelingen hadden daarentegen een negatief effect op het resultaat. Vooral de verkoop van de aandelen Rolls-Royce Power Systems Holding GmbH (RRPSH) was van invloed op deze rapportageperiode. Hieruit vloeide een winst voort van € 1.006 miljoen.

De kosten voor inkomstenbelasting stegen van € 585 miljoen in Q3/2013 naar € 760 miljoen. De aandelen RRPSH werden in het derde kwartaal van 2014 verkocht. De winst was grotendeels belastingvrij.

Het aandeel van de aandeelhouders van Daimler AG aan het concernresultaat bedroeg € 2.735 (Q3/2013: 1.836) miljoen. Dit leidde tot een resultaat per aandeel van € 2,56 (Q3/2013: € 1,72).

"Onze acitivteiten hebben zich ook in het derde kwartaal positief ontwikkeld. Daardoor hebben we een aanzienlijk grotere free cash flow bij de industriële activiteiten behaald dan in het derde kwartaal van 2013 en konden wij onze prognose duidelijk verhogen", zei Bodo Uebber, in de Raad van Bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Financial Services. "Dit is het resultaat van de zeer goede operationele business van de afzonderlijke divisies."

De netto liquiditeit bij de industriële activiteiten bedroeg aan het eind van de rapportageperiode € 17,9 (ultimo 2013: 13,8) miljard. Daimler heeft in het derde kwartaal van 2014 bij de industriële activiteiten een free cash flow van ca. € 5,4 (Q3/2013: ca. 1,6) miljard geboekt. Zonder effecten van eenmalige posten bedroeg de free cash flow bij industriële activiteiten in Q3/2014 ca. 2,9 (Q3/2013: ca. 1,6) miljard.

Aan het eind van het derde kwartaal 2014 werkten bij Daimler wereldwijd 282.302 medewerk(st)ers (ultimo 2013: 274.616), waarvan 170.417 (ultimo 2013: 167.447) in Duitsland. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het concern ervan uit dat het wereldwijde personeelsbestand ten opzichte van eind 2013 licht zal stijgen.

De resultaten per divisie

De afzet van Mercedes-Benz Cars steeg in het derde kwartaal 2014 met 9% naar 431.000 eenheden. Daarmee was Q3/2014 tot nu toe het beste afzetkwartaal uit de geschiedenis van de onderneming. Grootste groeimotor in West-Europa was Groot-Brittannië met een plus van 18%. In de VS, de grootste afzetmarkt, boekte de divisie met 84.100 verkochte eenheden eveneens een nieuw record (+ 5%). In China werd de succeskoers voortgezet en steeg de afzet met 18% naar 76.200 eenheden.

De omzet steeg met 13% naar € 18,7 miljard. De EBIT van Mercedes-Benz Cars lag in Q3/2014 met € 1.584 miljoen duidelijk boven het niveau van € 1.200 miljoen in Q3/2013. Het omzetrendement bedroeg 8,5% (Q3/2013: 7,3%).

De resultaatsontwikkeling was in het bijzonder het gevolg van de verdere afzetgroei in vooral Azië, Europa en de VS. Hieraan hebben met name de S-Klasse en het uitgebreide productpalet van de compact cars bijgedragen. Mercedes-Benz Cars boekte ook hogere resultaten door een betere prijspositionering. Daarnaast sorteerden efficiencymaatregelen uit het programma 'Fit for Leadership' een positief effect op het resultaat. Maatregelen ter verhoging van de attractiviteit van de producten, capaciteitsuitbreiding en vooruitbetaalde kosten voor nieuwe technologieën en voertuigen, die ook afwaarderingen van deelnemingen op het gebied van alternatieve aandrijvingen van € 30 miljoen inhouden, belastten het resultaat. Bovendien hadden wisselkoerseffecten een licht negatieve invloed op het resultaat.

De afzet van Daimler Trucks werd in het derde kwartaal nog steeds beïnvloed door de verschillende markt- en afzetontwikkelingen in de diverse regio's en lag met 125.600 voertuigen licht boven het niveau van Q3/2013. De gestaag groeiende vraag naar producten in de NAFTA-regio had daar echter een significante afzetstijging met 25% naar 43.900 eenheden tot gevolg. In West-Europa is duidelijk merkbaar dat aankopen naar voren waren verschoven als gevolg van de nieuwe uitlaatgasnorm Euro VI die sinds begin 2014 van kracht is. De afzet lag daar met 14.800 eenheden 11% onder het niveau van Q3/2013. In Latijns-Amerika daalde de afzet marktgerelateerd met 23% naar 12.500 voertuigen. Tegelijkertijd kon de divisie het marktaandeel verhogen. In Azië lag het aantal verkochte trucks met 38.600 eenheden 6% onder het niveau van vorig jaar. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de sterk teruglopende vraag in Indonesië, terwijl de afzet in Japan en India zich positief ontwikkelde.

De omzet steeg met 6% naar € 8,5 miljard. De EBIT van de divisie lag met € 588  miljoen boven het niveau van Q3/2013 (€ 522 miljoen). Het omzetrendement bedroeg 6,9% (Q3/2013: 6,5%). De resultaatsverbetering was vooral het gevolg van de nog steeds zeer positieve afzetontwikkeling in de NAFTA-regio. Bovendien sorteerden de succesvolle implementatie van het groei- en efficiencyprogramma 'Daimler Trucks #1' een positief effect op het resultaat. De afzetdaling in Latijns-Amerika en Europa en wisselkoersschommelingen hadden daarentegen een negatief effect op het resultaat. Voor personele maatregelen in het kader van efficiencyprogramma's in Duitsland en Brazilië ontstonden kosten in de orde van grootte van € 30 miljoen. Ook viel door de verkoop van de aandelen RRPSH in vergelijking met Q3/2013 het pro rata resultaat weg.

De afzet van Mercedes-Benz Vans steeg in het derde kwartaal van 2014 met 11% naar 72.200 eenheden. De divisie groeide in de rapportageperiode bij alle modelreeksen. In West-Europa boekte Mercedes-Benz Vans wederom een duidelijke afzetplus (+ 19%). In de VS kon de succeskoers met + 18% worden voortgezet.

Ook de omzet van € 2,5 (Q3/2013: 2,3) miljard en het operationele resultaat van de divisie van € 176 (Q3/2013: 152) miljoen lag duidelijk boven het niveau van vorig jaar. Het omzetrendement steeg licht naar 7,0% ten opzichte van 6,7% in Q3/2013. Het resultaat was het gevolg van een zeer positieve afzetontwikkeling, in het bijzonder in Europa en in de NAFTA-regio. Daar stonden kosten tegenover voor onderzoek en ontwikkeling voor nieuwe producten en voor de marktintroductie van de nieuwe Vito.

De wereldwijde afzet van Daimler Buses lag in het derde kwartaal 2014 met 8.600 bussen en chassis duidelijk onder het niveau van 9.600 in Q3/2013. De afzetdaling is hoofdzakelijk het gevolg van een zwakkere afzetmarkt voor chassis in Latijns-Amerika. De verkoop van complete bussen in West-Europa lag daarentegen wederom boven het niveau van Q3/2013.

Als gevolg van de afzetdaling in Latijns-Amerika was ook de omzet van Daimler Buses met € 1,0 miljard lager dan vorig jaar (Q3/2013: 1,1 miljard). De EBIT van de divisie lag in de rapportageperiode met € 64 (Q3/2013: 59) miljoen boven het niveau van Q3/2013. Het omzetrendement steeg naar 6,2% (Q3/2013: 5,2%). Een gunstige commerciële ontwikkeling, een goede productmix en verdere stappen naar efficiency in Europa konden de dalende resultaten in Latijns-Amerika meer dan goedmaken. Ondanks de moeilijke economische situatie in Argentinië en Brazilië en een marktdaling in Turkije kon de rendementssituatie in vergelijking met de goede resultaten van Q3/2013 nogmaals worden overtroffen. Daarnaast leverden duidelijk positieve wisselkoersontwikkelingen hun bijdrage aan het kwartaalsresultaat.

Daimler Financial Services sloot in het derde kwartaal ca. 339.000 nieuwe financierings- en leasecontracten ter waarde van € 12,4 miljard af. Daarmee steeg de new business met 20% ten opzichte van Q3/2013. Het contractvolume kwam eind september uit op € 93,7 miljard en dat is 12% boven het niveau van ultimo 2013. Na wisselkoerscorrectie bedroeg de groei van het contractvolume 7%.

De divisie overtrof in Q3/2014 met € 355 miljoen het niveau van het derde kwartaal 2013 (€ 322 miljoen). Van doorslaggevend belang voor deze resultaatsontwikkeling was vooral het gestegen contractvolume. Extra kosten ontstonden vanwege de uitbreiding van de activiteiten.

De overheveling van het operationele resultaat van de divisies naar de EBIT van het concern bevat de winst- en verliesposten op concernniveau en resultaatseffecten uit het elimineren van interne concerntransacties tussen de divisies.

Uit de centrale posten ontstonden opbrengsten van € 947 (Q3/2013 kosten van 30) miljoen. Deze zijn met name het gevolg van de opbrengsten uit de verkoop van de deelneming in RRPSH van € 1.006 miljoen. De eliminering van interne concerntransacties had in het derde kwartaal 2014 een opbrengst van € 18 (Q3/2013: 6) miljoen tot gevolg.

Investerings- en researchactiviteiten

Het Daimler-concern heeft in het derde kwartaal € 1,2 (Q3/2013: 1,1) miljard in vaste activa geïnvesteerd. Met € 0,9 (Q3/2013: 0,8) miljard ging het grootste deel daarvan naar de divisie Mercedes-Benz Cars. Het accent van de investering in vaste activa lag op de productievoorbereiding voor de nieuwe modellen, met name de verschilende modelvarianten van de nieuwe C-Klasse, de nieuwe SUV-Coupé en investeringen voor nieuwe transmissies en motorvarianten. Bovendien omvatten de investeringen kosten voor de verdere uitbouw van de internationale productie- en componentenfabrieken.

De kosten voor onderzoek en ontwikkeling van het Daimler-concern bedroegen in het derde kwartaal € 1,4 (Q3/2013: 1,3) miljard. Ongeveer tweederde van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling komen voor rekening van de divisie Mercedes-Benz Cars. Het accent lag bij nieuwe automodellen, in het bijzonder bij uiterst zuinige en schone aandrijflijnen en nieuwe veiligheidstechnologieën.

Vooruitblik markten

Aan het begin van het vierde kwartaal ontwikkelt de wereldeconomie zich merkbaar onder het langjarig groeipotentieel. De beschikbare indicatoren geven momenteel geen aanleiding tot de verwachting dat deze situatie voor het eind van het jaar duurzaam zou kunnen verbeteren. Conjunctuursignalen van de Europese Monetaire Unie duiden bijvoorbeeld op een moeizaam verlopend eindkwartaal 2014. De VS zijn één van de belangrijkste internationale aanjagers van economische groei. De stabilisering van de economische groei in China tussen 7% en 7,5% is van doorslaggevend belang voor de wereldeconomie. Per saldo kan de wereldeconomie in 2014 met 2,7% een groei in de orde van grootte van vorig jaar bereiken maar in vergelijking met de lange termijn trend zou het het derde jaar op rij zijn waarin de groei onder het gemiddelde ligt.

De wereldwijde vraag naar personenauto's kan dit jaar met een verwachte groei in de orde van grootte van 3% nog moderaat stijgen. De belangrijkste aanjagers daarvoor zijn nog steeds de Chinese en Amerikaanse markt. Voor het eerst sinds een meerdere jaren dalende marktontwikkeling zou West-Europa weer een groei kunnen vertonen. De West-Europese kernmarkten laten daarbij echter een gemengd beeld zien. In Japan lijkt het zoals het er nu uitziet voor dit jaar mogelijk om het niveau van vorig jaar te evenaren. De grote groeilanden (behalve China) vertonen een divers beeld. In India is toenemend een stabilisering van de vraag zichtbaar, zodat Daimler vasthoudt aan de prognose van een moderaat marktherstel. Het aantal personenautoverkopen in Rusland is daarentegen vanwege de economische gevolgen van de Oekraïnecrisis ingestort en geeft reden tot de verwachting dat de markt over het hele jaar een tweecijferige daling laat zien.

Bij de wereldwijde vraag naar middelzware en zware trucks moet voor 2014 op basis van de huidige stand van zaken gerekend worden op een marktniveau dat licht onder dat van vorig jaar ligt. Met uitzondering van de Noord-Amerikaanse en de Japanse markt laten de meeste kernmarkten nog steeds vergelijkbaar moeilijke marktomstandigheden zien. Op de Europese markt heeft naast het negatieve effect van de invoering van Euro VI ook de geringe economische dynamiek nog steeds een negatieve uitwerking. In China heeft de veelvuldige verschuiving van het tijdstip van de invoering van emissienormen voor onzekerheid en voor een belasting van de marktontwikkeling gezorgd. De vraag zou in 2014 licht onder het niveau van 2013 kunnen liggen. In Brazilië moet vanwege de aanhoudend zwakke economische positie worden gerekend op een duidelijke marktdaling.

Voor 2014 gaat Daimler in Europa over het geheel gesproken uit van een herstel van de vraag naar middelgrote en grote bestelwagens. Daarbij kan de marktontwikkeling in de afzonderlijke landen echter zeer divers uitvallen. Voor de VS verwacht het concern in 2014 een duidelijke stijging van de vraag uit de markt naar grote bestelwagens. Ook voor China moet met een bescheiden herstel van de vraag worden gerekend. Voor Latijns-Amerika gaat Daimler nu van een duidelijke marktdaling bij grote bestelwagens uit.

Bij bussen verwacht de onderneming voor 2014 in West-Europa een marktvolume dat licht boven het niveau van vorig jaar zal liggen. Als gevolg van de moeilijke economische situatie in Brazilië en Argentinië moet in Latijns-Amerika worden uitgegaan van een duidelijk dalende vraag naar bussen.

Vooruitblik divisies

Op basis van de planningen van de divisies verwacht Daimler dat de concernafzet in 2014 duidelijk kan worden verhoogd.

Na de beste eerste negen afzetmaanden uit de concerngeschiedenis gaat Mercedes-Benz Cars ervan uit dat de afzet ook over heel 2014 duidelijk verhoogd en opnieuw een verkooprecord geboekt kan worden. Sinds de marktintroductie eind augustus van de C-Klasse Limousine in de markten met grote volumes VS en China zorgen deze modellen voor extra groei-impulsen. Dit momentum wordt nog versterkt sinds de marktintroductie van de Estate-uitvoering van de C-Klasse in de belangrijkste Europese markten in september. Voor het eind van het jaar volgen nog meer voertuigen waarmee Daimler zijn productoffensief voortzet. In november start de uitlevering van de nieuwe generatie van de B-Klasse die met telkens vier zuinige diesel- en benzinemotoren wordt aangeboden. In november komen ook de nieuwe modellen van de smart fortwo en smart forfour bij de dealers. Zij beschikken over het beproefde voertuigconcept van hun voorgangers maar bieden daarnaast nog meer variëteit.

Daimler Trucks gaat voor 2014 uit van een lichte afzetstijging met verschillende ontwikkelingen in de afzonderlijke regio's. In West-Europa werd 2013 beïnvloed door naar voren gehaalde verkopen in verband met de invoering van Euro VI. Bovendien drukt de geringe economische dynamiek de groei, zodat in deze regio voor het hele jaar een merkbare daling van de afzetontwikkeling wordt verwacht. In Oost-Europa kan de vraag vanwege de aanhoudend moeilijke politieke en economische situatie ook een dalende tendens vertonen. Ook in Latijns-Amerika drukt de economische situatie de afzet. In dit licht bezien verwacht Daimler Trucks op de Braziliaanse markt een duidelijk dalende vraag.

De afzet in de NAFTA-regio zal daarentegen naar verwachting als gevolg van een positieve ontwikkeling van de totaalmarkt duidelijk boven het niveau van vorig jaar kunnen uitkomen. Op grond van de uitstekende productrespons gaat de divisie ervan uit dat zij het marktleiderschap daar met succes zal kunnen verdedigen. In Azië gaat de truckdivisie ervan uit dat de verwachte groei van de kernmarkt Japan een positief effect heeft op de verkoopaantallen, terwijl in Indonesië de dalende vraag in de markt ook de afzet negatief kan beïnvloeden. Van zijn gestaag groeiende BharatBenz modelpalet verwacht Daimler Trucks daarentegen dat dit een niet onaanzienlijke bijdrage kan leveren aan de afzetgroei.

Mercedes-Benz Vans verwacht voor 2014 een duidelijke afzetstijging. Bij middelgrote en grote bestelwagens gaat de divisie in Europa uit van een duidelijke afzetgroei. Daarbij zullen zowel de nieuwe Sprinter als de nieuwe Vito en de V-Klasse voor extra impulsen zorgen. In Latijns-Amerika rekent Daimler echter op een duidelijke afzetdaling als gevolg van de moeilijke economische omstandigheden. Voor de Citan wordt een verdere afzetstijging verwacht.

Daimler Buses gaat voor 2014 uit van een afzet die licht onder het niveau van 2013 uitkomt, waarbij het aandeel van complete bussen zich positief kan ontwikkelen. In West-Europa verwacht Daimler Buses dit jaar een duidelijke afzetstijging van complete bussen. Door de negatieve economische situatie in Brazilië en Argentinië wordt in Latijns-Amerika ook in het vierde kwartaal 2014 een zwakkere vraag naar chassis verwacht. Daardoor wordt nu in Latijns-Amerika een afzet verwacht die duidelijk onder het niveau van vorig jaar zal liggen.

Daimler Financial Services verwacht voor 2014 een duidelijke stijging van new business en contractvolume. Belangrijke groeimotoren zijn de productoffensieven en marktontwikkelingen bij de automotive divisies, de doelgerichte benadering van jonge klanten, de uitbreiding van de activiteiten in vooral Azië, de verdere ontwikkeling van de online-verkoopkanalen en de uitbreiding van innovatieve mobiliteitsaanbiedingen.

Vooruitblik Daimler

Daimler gaat ervan uit dat de concernomzet in 2014 duidelijk zal stijgen. In Noord-Amerika en China moet rekening worden gehouden met bovengemiddelde groeicijfers.

Op basis van de verwachte marktontwikkeling, bovengenoemde factoren en de planningen van de divisies gaat Daimler ervan uit dat de EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten in 2014 duidelijk zullen stijgen.

Voor de afzonderlijke divisies streeft Daimler voor 2014 naar volgende EBIT-doelstellingen uit de lopende bedrijfsactiviteiten:

 • Mercedes-Benz Cars: duidelijk boven het niveau van vorig jaar

 • Daimler Trucks: duidelijk boven het niveau van vorig jaar

 • Mercedes-Benz Vans: op het niveau van vorig jaar

 • Daimler Buses: duidelijk boven het niveau van vorig jaar

 • Daimler Financial Services: licht boven het niveau van vorig jaar

Door herwaardering van de aandelen in Tesla Motors ontstond in de eerste negen maanden een EBIT-bijdrage van € 0,5 miljard. Bovendien resulteerde de verkoop van de Daimler-aandelen in RRPSH in het derde kwartaal in een EBIT-effect van € 1,0 miljard. Deze resultaatsbijdragen kunnen niet aan de lopende bedrijfsactiviteiten worden toegeschreven.

De verwachte opbrengstontwikkeling in de automotive divisies hebben in 2014 ook positieve gevolgen voor de free cash flow van de industriële activiteiten. Bij de vergelijking met de waarden van vorig jaar moet er rekening mee worden gehouden dat de free cash flow van 2014 van € 4,8 miljard een toestroom van middelen uit de succesvolle EADS-transactie van € 2,2 miljard en de aankoop van een deelneming van 12% in BAIC Motor van € 0,6 miljard bevatte. De free cash flow van 2014 bevat een toestroom van middelen van € 2,43 miljard uit de verkoop van de aandelen RRPSH die in het derde kwartaal werd afgesloten. Bovendien zijn in het lopende kwartaal uit de verkoop van de aandelen in Tesla en de aflossing van de bijbehorende koersafdekking middelen in de orde van grootte van € 0,6 miljard binnengekomen. Zoals het er nu uitziet zal de free cash flow van de industriële activiteiten na correctie van eenmalige posten in 2014 duidelijk boven de waarde van vorig jaar van € 3,2 miljard liggen.

De divisie Mercedes-Benz Cars zal met het programma 'Fit for Leadership' haar kostenpositie met ca. € 2 miljard verbeteren en de efficiency verhogen door structurele verbeteringen die voor de lange termijn effect hebben. In 2013 is ongeveer 40% van de in totaal geplande besparingen gerealiseerd, in dit jaar moet dit 80 tot 90% worden. Met het programma 'Daimler Trucks #1' is in het afgelopen jaar 30% van de doelstelling van € 1,6 miljard gerealiseerd, tot eind 2014 moet 70 tot 80% zijn behaald. Het positieve effect van de efficiencyprogramma's van alle divisies op de EBIT van in totaal ca. € 4 miljard zal het komende jaar volledig uitwerking hebben.

Teneinde de ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren, plant Daimler voor dit jaar investeringen in vaste activa in de orde van grootte van vorig jaar (€ 5,0 miljard). Daarnaast bouwt het concern zijn positie in de groeilanden uit door doelgerichte financiële investeringen in joint ventures en deelnemingen.

Bij onderzoek en ontwikkeling gaat Daimler uit van volumina die gering boven het niveau van vorig jaar van € 5,5 miljard zullen liggen. Belangrijke projecten zijn de opvolgers van de E-Klasse en M-Klasse en de volgende generatie compact cars. Bovendien investeert Daimler bij personenauto's op grote schaal in schone en zuinige motoren, alternatieve aandrijflijnsystemen en innovatieve veiligheidstechnologieën. De stijging van de brandstofbesparing en de verdere reductie van emissies staan ook bij het onderzoeks- en ontwikkelingsaanbod van de andere autodivisies centraal.

Resultaten in het vierde kwartaal

Daimler bouwt in China de strategische joint venture met BAIC verder uit. Op 10 oktober 2014 hebben Daimler AG en BAIC Motor Corporation een overeenkomst getekend over de investering van ca. € 1 miljard. Naast de GLA-Klasse worden in de gezamenlijke onderneming Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (BBAC) nog meer Mercedes-Benz modellen uit de compacte klasse lokaal geproduceerd. Met deze overeenkomst vergroot Daimler zijn activiteiten in China. Bij BBAC wordt tot 2015 in totaal ca. € 4 miljard geïnvesteerd.

Op 21 oktober heeft Daimler AG aangekondigd, de samenwerking met Tesla Motors Inc. te herstructureren. In dit verband heeft het concern de eind 2013 doorgegevoerde koersafdekking afgelost en de resterende aandelen in Tesla van ca. 4% verkocht. Door de verkoop van de aandelen ontstaat in het vierde kwartaal een toestroom van middelen van ca. € 0,6 miljard. Deze middelen worden ingezet voor de versterking van de operationele bedrijfsactiviteiten. In de concern-EBIT van het vierde kwartaal resulteert dit in een opbrengst van ca. € 0,1 miljard. De aandelenverkoop heeft geen invloed op de samenwerking tussen de partners in automotive projecten.