26
oktober
2007
|
02:00
Europe/Amsterdam

Daimler behaalt concern-EBIT van €1,9 miljard in Q3 2007

 • Concernresultaat van - € 1.533 miljoen (Q3 2006: € 868 miljoen), waarvan - € 2,6 miljard uit de Chrysler transactie

 • Omzet met 6% gestegen naar € 25,7 miljard

 • Voor het hele jaar 2007 wordt EBIT van minstens € 8,5 miljard (2006: € 5,0 miljard) verwacht


  Het nieuwe Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft vandaag haar tussenbericht voor het derde kwartaal van 2007 gepubliceerd.

  Daimler behaalde in Q3 een EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) van € 1.891 miljoen (Q3 2006: € 1.823 miljoen). De duidelijke hogere EBIT van de divisie Mercedes-Benz Cars, die kon profiteren van een gunstige afzetontwikkeling en verdere efficiencymaatregelen, had hierop een positieve uitwerking.

  Het resultaat van de divisie Daimler Trucks bleef als gevolg van de verwachte afzetdaling in de NAFTA-regio en in Japan onder het hoge niveau van vorig jaar. Het EBIT van Daimler Financial Services lag duidelijk onder het niveau van vorig jaar, hetgeen het gevolg is van kosten die na de afsplitsing van Chrysler Financial gemaakt moesten worden voor de opbouw van een zelfstandige organisatie in het NAFTA-gebied.

  Vanwege een lagere resultaatsbijdrage van EADS daalde de EBIT van het segment Vans, Buses, Other in het derde kwartaal. De divisies Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses profiteerden van een goede afzetontwikkeling en beide divisies behaalden hogere resultaten. Daarnaast waren in het resultaat van vorig jaar bijzondere baten van € 86 miljoen begrepen in verband met de verkoop van onroerende goederen die niet noodzakelijk waren voor de bedrijfsactiviteiten.

  Het concernresultaat bedroeg in het derde kwartaal - € 1.533 miljoen (Q3 2006: € 868 miljoen) en het resultaat per aandeel - € 1,47 (Q3 2006: € 0,82). De daling van het concernresultaat is voor het grootste deel gebaseerd op waardecorrecties op latente belastingen van € 2.216 miljoen, daar de condities voor het realiseren van toekomstige belastingvoordelen in verband met de Chrysler transactie veranderd zijn. Het dienovereenkomstige resultaat per aandeel bedroeg - € 0,97 (Q3 2006: € 1,05).

  De effecten van de transactie, inclusief de waardecorrecties, bedragen in het derde kwartaal in totaal € 2,6 miljard. Zonder deze effecten zou het concernresultaat € 1,1 miljard hebben bedragen en dus 21% hoger zijn geweest dan vorig jaar.

  Afgestoten activiteiten


  Het concernresultaat uit afgestoten activiteiten bedroeg - € 530 miljoen (Q3 2006: - € 237 miljoen) en omvat zowel de operatieve resultaten van de Chrysler Group en de bijbehorende Noord-Amerikaanse financiële dienstverleningsactiviteiten tot 3 augustus 2007 alsook het renteresultaat en de winstbelasting met betrekking tot deze activiteiten. In het resultaat van het derde kwartaal 2007 zijn kosten uit de eindconsolidatie van de Chrysler-activiteiten ten bedrage van € 750 miljoen begrepen.

  De totale transactie van het afstoten van de meerderheid van Chrysler had tot het einde van het derde kwartaal een negatief effect op het concernresultaat van € 2,2 miljard. Na een positief effect van € 0,4 miljard in het tweede kwartaal, ging een verlies van € 2,6 miljard ten laste van het derde kwartaal, hetgeen minder was dan aangekondigd (ca. € 3 miljard). Dit bedrag bevat het reeds genoemde bedrag van € 2,2 miljard in verband met de waardecorrectie op latente belastingen. Over het geheel genomen gaat Daimler er verder van uit, dat de transactie tot een nettoverlies van € 2,5 miljard kan leiden als gevolg van effecten waarmee pas in de volgende kwartalen rekening kan worden gehouden.

  Afzet en omzet

  Het Daimler concern heeft zich in het derde kwartaal over het geheel genomen positief ontwikkeld en zijn afzet is met 4% naar 537.000 voertuigen gestegen.

  Vanwege de hogere afzet groeide ook de omzet met 6% naar € 25,7 miljard. Na correctie van wisselkoersschommelingen stegen de opbrengsten met 9%.

  Aan het einde van het derde kwartaal 2007 waren wereldwijd 271.961 (Q3 2006: 277.478) personen werkzaam bij Daimler, waarvan 166.971 (Q3 2006: 168.944) in Duitsland en 24.324 (Q3 2006: 27.760) in de VS. Het personeelsbestand daalde ten opzichte van 30 september 2006 vooral vanwege de implementatie van het nieuwe managementmodel.