28
oktober
2010
|
02:00
Europe/Amsterdam

Cijfers Daimler AG Q3 2010: Daimler zet succes voort en verwacht EBIT van meer dan € 7 miljard voor 2010

  •  Concernresultaat in Q3 van € 1.610 mio. (Q3 2009: € 56 mio.)

  • Omzet met € 25,1 mrd. (Q3 2009: € 19,3 mrd.) duidelijk boven niveau van vorig jaar

  • Aanzienlijke stijging van Free Cash Flow tot € 5,3 mrd. in eerste negen maanden van 2010

  • Mercedes-Benz Cars verwacht voor 2010 een EBIT van € 4,5 mrd.

  • Daimler Trucks gaat voor 2010 uit van een EBIT van € 1,1 mrd.

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft in het derde kwartaal 2010 de uitstekende resultaten van het eerste half jaar kunnen bestendigen. Het autoconcern behaalde een EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) van € 2.418 mio. (Q3 2009: € 470 mio.). Het wereldwijde herstel op de automarkten, een aantrekkelijk productaanbod en duurzame efficiencyverhogingen hebben tot dit wederom zeer goede resultaat geleid.

Daimler gaat ervan uit dat het concern het succes ook in het vierde kwartaal kan voortzetten. Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en directeur van Mercedes-Benz Cars: "Natuurlijk is de wereldeconomie nog niet zo stabiel als voor de recessie, maar we hebben er vertrouwen in, dat wij op onze markten succesvol zullen blijven." Voor het jaar 2010 verwacht het Daimler concern thans een EBIT van meer dan € 7 mrd.

In het derde kwartaal van 2010 werd de EBIT beïnvloed door een opbrengst uit de aanpassing van de bijdragen voor gezondheidszorg en pensioenen bij de Amerikaanse dochtermaatschappij Daimler Trucks North America van € 183 mio. Verder leidde het positieve oordeel in een rechtszaak tot een opbrengst van € 218 mio.

De positieve EBIT-ontwikkeling leidde tot een significante verbetering van het concernresultaat naar € 1.610 mio. (Q3 2009: € 56 mio.). Het resultaat per aandeel steeg navenant naar € 1,44 (Q3 2009: € 0,04).

Concernafzet in het derde kwartaal met 23% gestegen

Daimler heeft wereldwijd 475.100 personen- en bedrijfswagens afgezet en daarmee het niveau van dezelfde periode van het vorig jaar met 23% overtroffen.

De concernomzet bedroeg € 25,1 mrd. en lag daarmee 30% hoger dan vorig jaar. Na correctie van wisselkoersschommelingen bedroeg de omzetstijging 22%.

De Free Cash Flow van de industriële activiteiten steeg in de periode januari-september duidelijk met € 3,1 mrd. naar € 5,3 mrd.

Aan het einde van het derde kwartaal 2010 waren bij Daimler wereldwijd 259.943 mensen werkzaam (Q3 2009: 256.857), waarvan in Duitsland 164.589 (Q3 2009: 163.538).

De divisies in het derde kwartaal

Mercedes-Benz Carsliet in het derde kwartaal van 2010 een toename van de afzet zien met 17% tot 317.500 eenheden. De omzet bij Mercedes-Benz Cars steeg met 33% tot € 13,7 mrd.

De EBIT van deze divisie steeg met € 944 mio tot € 1.299 mio. (Q3 2009: € 355 mio.) vergeleken met hetzelfde kwartaal in het vorig jaar. Het rendement op de omzet verbeterde van 3,5% naar 9,5%.

Ook in het derde kwartaal was de toename van de afzet voornamelijk het resultaat van de marktvraag, in het bijzonder in China en de Verenigde Staten, maar ook door een verbeterde product mix. De substantiële verbetering in winstgevendheid werd ook veroorzaakt door een betere prijspositionering, de voordelige ontwikkeling van wisselkoerseffecten en garantiekosten. Daar tegenover stonden hogere kosten voor research en ontwikkeling.

Mercedes-Benz Cars blijft profiteren van een succesvolle product range, met name van de nieuwe E-Klasse modellen. Ook de nieuwe supersportwagen SLS AMG en de nieuwe generaties van de R-Klasse en CL-Klasse leveren een belangrijke bijdrage. Bovendien worden deze modellen uitgerust met volledig nieuwe en zuinige V6- en V8-benzinemotoren. Voor het merk smart wordt een toename van de vraag veroorzaakt door de introductie van de vernieuwde fortwo.

Daimler Trucks heeft de afzet in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar aanzienlijk verbeterd; van 66.100 naar 94.800 voertuigen. De omzet nam met 47% toe tot € 6,4 mrd.

De divisie bereikte een EBIT van € 500 mio. (Q3 2009: € -127 mio.) en heeft daarmee het resultaat in dit kwartaal – in vergelijking met vorig jaar – met € 627 mio. verbeterd wat heeft geleid tot een rendement op de omzet van 7,8% (Q3 2009: - 2,9%).

De verbetering van het resultaat is vooral een gevolg van de toegenomen afzet in alle belangrijke markten. De effecten van de eerder doorgevoerde kostenbesparende maatregelen bij Daimler Trucks North America en Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation hebben ook een positieve invloed gehad op de ontwikkeling van de EBIT. Verder verbeterde het resultaat van Daimler Trucks North America zich met € 183 mio. door de aanpassing van de gezondheids- en pensioenvoorzieningen.

De herziening van de kosten voorvloeiend uit langetermijn verplichtingen op het gebied van servicecontracten en garanties hebben een negatief effect op de resultaten evenals de toegenomen kosten voor research en ontwikkeling.

Mercedes-Benz Vans verkocht in dit kwartaal 53.700 voertuigen (Q3 2009: 40.100). De omzet groeide naar € 1,9 mrd. en is daarmee ook significant hoger dan de omzet in dezelfde periode van 2009.

De divisie rapporteerde een winst van € 122 mio. (Q3 2009: € 1 mio.) en een sterk toegenomen rendement op de omzet van 6,4 % (Q3 2009: 0,1%). De verbetering van het resultaat in deze divisie is voornamelijk toe te schrijven aan de verhoogde afzet. Bovendien hebben ook de effecten van eerder ingevoerde efficiencyverbeteringen een positief effect op de EBIT.

Daimler Buses zag de afzet met 9% groeien tot 9.100 bussen en buschassis. Ondanks de verhoogde afzet nam de omzet in dit kwartaal iets af tot een niveau van € 1,007 mrd. (Q3 2009: € 1,024 mrd).

De divisie bereikte een EBIT van € 11 mio. (Q3 2009: € 23 mio.) en een rendement op de omzet van 1,1% (Q3 2009: 2,2%). Het verschil in omzet is voornamelijk een gevolg van de veranderde interesse in de modelmix: er werden méér buschassis afgezet dan complete bussen.

Het contractvolume van Daimler Financial Services groeide tot € 61,1 mrd. aan het eind van het derde kwartaal, waarmee er een stijging van 5% is gerealiseerd in vergelijking met het einde van 2009. Na correctie van wisselkoersschommelingen betekende dat de portfolio van deze divisie stabiel bleef. De ontwikkeling van ‘new business’ groeide naar € 7,3 mrd. (Q3 2009: € 6,0 mrd).

Vooruitblik

Op basis van de planningen van de divisies verwacht Daimler dat de concernafzet (2009: 1,6 mio. voertuigen) en de concernomzet (2009: € 78,9 mrd.) in 2010 aanzienlijk zullen stijgen.

Vanwege de goede ontwikkeling in alle divisies verwacht het Daimler concern voor 2010 een EBIT over het lopende jaar van meer dan € 7 mrd.

De EBIT-verwachtingen voor 2010 voor de afzonderlijke divisies:

  • Mercedes-Benz Cars verwacht een EBIT van ca. € 4,5 mrd.

  • Daimler Trucks rekent op een EBIT van meer dan € 1,1 mrd.

  • Mercedes-Benz Vans gaat uit van een EBIT van ca. € 430 mio.

  • Daimler Buses verwacht een EBIT van ca. € 180 mio.

  • Daimler Financial Services gaat uit van een EBIT van meer dan € 900 mio.

Bij deze prognoses wordt uitgegaan van een blijvend stabiele economische ontwikkeling en een aanhoudend marktsucces voor de producten. Als grootste risico's worden de grote schommelingen op de internationale financiële markten en een eventuele verslechtering van de macro-economie gezien.