21
juli
2016
|
02:00
Europe/Amsterdam

Cijfers Daimler AG Q2/2016: Daimler zet succeskoers voort: afzetrecord in het tweede kwartaal en in het eerste halfjaar van 2016

  • Concernafzet in tweede kwartaal met 761.300 eenheden (+7%) duidelijk hoger dan niveau van vorig jaar

  • Omzetstijging in tweede kwartaal van 3% tot € 38,6 miljard

  • Concern-EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) € 3.258 miljoen (Q2/2015: € 3.718 miljoen)

  • Concern-EBIT gecorrigeerd voor buitengewone baten en lasten € 3.973 miljoen (Q2/2015: 3.764 miljoen)

  • Concernresultaat € 2.452 miljoen (Q2/2015: € 2.372 miljoen)

  • Free cash flow uit industriële activiteiten in eerste halfjaar € 2.120 miljoen (eerste halfjaar 2015: € 3.365 miljoen)

  • Voor geheel 2016 duidelijke toename afzet en lichte groei omzet verwacht

  • Concern-EBIT gecorrigeerd voor buitengewone baten en lasten naar verwachting licht boven het niveau van vorig jaar

  • Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimer AG en directeur Mercedes-Benz Cars: “We beginnen het tweede halfjaar met een recordafzet en we gaan consequent door op de ingeslagen weg. De ontwikkeling van het resultaat laat eens te meer zien, dat onze onderneming over alle divisies in een uitstekende positie verkeert en dat onze op lange termijn gerichte strategie duurzaam vruchten afwerpt.”

  • Bodo Uebber, in de Raad van Bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services: “We blijven winstgevend groeien en zijn op een goede weg om onze prognoses voor het lopende jaar te realiseren. We willen 2016 tot wederom een succesjaar voor Daimler maken.”

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft het tweede kwartaal met een nieuw afzetrecord en een nieuwe record-EBIT gecorrigeerd voor buitengewone baten en lasten afgesloten en zet daarmee zijn succesvolle koers voort. In het tweede kwartaal van 2016 nam de wereldwijde afzet toe tot 761.300 personen- en bedrijfswagens en lag daarmee 7% hoger dan het niveau van vorig jaar. In het eerste halfjaar bedroeg de afzet 1,445 miljoen eenheden, 7% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De concernomzet nam in het tweede kwartaal met 3% toe tot € 38,6 miljard. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten bedroeg de toename van de omzet 5%. De Concern-EBIT bedroeg in het tweede kwartaal € 3.258 miljoen (Q2/2015: € 3.718 miljoen). De concern-EBIT gecorrigeerd voor buitengewone baten en lasten bereikte met € 3.973 miljoen (Q2/2015: € 3.764 miljoen) het hoogste niveau ooit. Het concernresultaat steeg tot € 2.452 miljoen (Q2/2015: € 2.372 miljoen). De bijdrage van de aandeelhouders van Daimler AG aan het concernresultaat nam toe tot € 2.429 miljoen (Q2/2015: € 2.269 miljoen). Het resultaat per aandeel steeg tot € 2,27 (Q2/2015: € 2,12).

“We beginnen het tweede halfjaar met een recordafzet en we gaan consequent door op de ingeslagen weg. De ontwikkeling van het resultaat laat eens te meer zien, dat onze onderneming over alle divisies in een uitstekende positie verkeert en dat onze op lange termijn gerichte strategie duurzaam vruchten afwerpt”, zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimer AG en directeur Mercedes-Benz Cars. “Met onze wereldwijde aanwezigheid, ons brede productportfolio over alle divisies en onze consequente ontwikkeling van mobiliteitsdiensten zorgen we voor het duurzame succes van Daimler. Tegelijkertijd blijven we maatstaven zetten op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en technologisch leiderschap.”

De EBIT in het tweede kwartaal van 2016 werd vooral beïnvloed door buitengewone baten en lasten, zoals weergegeven in de tabel op pagina 16. Het voor deze buitengewone baten en lasten gecorrigeerde resultaat van de divisie Mercedes-Benz Cars lag dan ook op hetzelfde niveau als in het afgelopen jaar. Daimler Trucks kon het hoge niveau van het vergelijkbare kwartaal in het afgelopen jaar niet bereiken. Daartegenover stonden duidelijke stijgingen van het resultaat bij de divisies Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses als gevolg van grotere afzetvolumes. Bij Daimler Financial Services zorgde vooral het toegenomen contractvolume tot een stijging van het resultaat. Dalende rentefactoren hadden een negatieve uitwerking op het resultaat.

“We blijven winstgevend groeien en zijn op een goede weg om onze prognoses voor het lopende jaar te realiseren. We willen 2016 tot wederom een succesjaar voor Daimler maken”, zei Bodo Uebber, in de Raad van Bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services. “De markten blijven echter onstabiel. Daarom is het des te belangrijker, dat we een stevige balanspositie hebben, zodat we gericht in de toekomst kunnen blijven investeren.”

Free Cash Flow

De Free Cash Flow uit de industriële activiteiten bedroeg in het eerste halfjaar van 2016 € 2,1 miljard (2015: € 3,4 miljard). De daling is te verklaren door het verloop van het resultaat uit de industriële activiteiten in het eerste kwartaal. Ook was er sprake van hogere winstbelasting, omdat er in de verslagperiode vorig jaar terugbetalingen onder deze post waren opgenomen. Bovendien beïnvloedden de gestegen investeringen in immateriële en vaste activa de Free Cash Flow uit de industriële activiteiten.

Netto-liquiditeit

Sinds 31 december 2015 is de netto-liquiditeit van de industriële activiteiten gedaald van € 18,6 miljard tot € 17,4 miljard. De oorzaak voor de daling ligt vooral in de dividenduitkering aan de aandeelhouders van Daimler AG ter grootte van € 3,5 miljard, die de positieve free cash flow meer dan evenredig compenseerde.

Medewerkers

Ultimo tweede kwartaal 2016 waren er bij Daimler wereldwijd 286.860 mensen werkzaam (ultimo 2015: 284.015, ultimo Q2/2015: 284.441). Daarvan waren er 172.135 (ultimo 2015: 170.454) werkzaam in Duitsland en 22.948 (ultimo 2015: 24.607) in de Verenigde Staten.

De divisies in detail

De afzet van Mercedes-Benz Cars nam in het tweede kwartaal van 2016 met 9% toe tot 546.500 eenheden. Daarmee vestigde de personenwagendivisie in het afgelopen kwartaal opnieuw een record. In Europa verkocht Mercedes-Benz Cars 13% meer auto’s dan in dezelfde periode vorig jaar en vestigde daarmee een afzetrecord. Bijzonder sterke groeipercentages van meer dan 20% werden gerealiseerd in Frankrijk, België, Zweden en Polen. In Duitsland verkocht de divisie in de maanden april tot en met juni 7% meer auto’s van de merken Mercedes-Benz en smart. In China, de grootste afzonderlijke afzetmarkt, behaalde Mercedes-Benz Cars ook opnieuw een record (+29%). In de Verenigde Staten lag de afzet licht lager dan het niveau van het afgelopen jaar.

De omzet steeg met 5% tot € 22,1 miljard. In het tweede kwartaal van 2016 lag de EBIT van de divisie met € 1.410 miljoen duidelijk lager dan het niveau in dezelfde periode in 2015 van € 2.227 miljoen. Het omzetrendement bedroeg 6,4% (Q2/2015: 10,5%). Het resultaat werd vooral beïnvloed door buitengewone lasten als uitgaven in verband met Takata Airbags, netto-lasten uit de waardering van voorraadvermogen en de schikking in een patentkwestie. Daarnaast hadden een vanwege de levenscyclus kleiner afzetvolume van de Mercedes-Benz S-Klasse, de modelwisseling bij de E-Klasse, de regionale afzetstructuur alsmede hogere kosten voor nieuwe technologieën en dalende rentefactoren een negatieve uitwerking op het resultaat. Duidelijke verkoopstijgingen in het SUV-segment hadden daarentegen een positief effect.

De afzet van Daimler Trucks daalde tot 108.300 (Q2/2015: 125.100) voertuigen. In de regio EU30 (Europese Unie plus Noorwegen en Zwitserland) realiseerde Daimler Trucks een afzetstijging van 13% tot 20.400 eenheden. In Duitsland als kernmarkt verkocht de vrachtwagendivisie 8.300 trucks (Q2/2015: 7.600). In Turkije daalde de verkoop als gevolg van ontwikkelingen in de markt door de invoering van de emissienorm Euro VI in het jaar 2016 tot 3.100 eenheden (Q2/2015: 6.600). In de NAFTA-regio had de verzwakking van de marktontwikkeling zijn weerslag op de afzet, die met 40.600 trucks (Q2/2015: 49.400) lager lag dan in het afgelopen jaar. In dit gebied verstevigde Daimler Trucks zijn positie als marktleider in de klassen 6 tot en met 8 met een marktaandeel dat groeide tot meer dan 40%. Door de situatie in de markt was er in Latijns-Amerika sprake van een teruglopende afzet. In de hoofdmarkt Brazilië daalden de verkopen tot 3.000 (Q2/2015: 4.400) eenheden. Eveneens als gevolg van de ontwikkeling in de markt daalde ook de verkoop in Indonesië tot 5.600 trucks (Q2/2015: 9.500). Ook in het Midden-Oosten werden met 3.900 eenheden (Q2/2015: 7.600) minder voertuigen verkocht. In Japan nam de verkoop met 6% toe tot 11.000 vrachtwagens. In India lag de afzet met 3.900 trucks (Q2/2015: 3.000) hoger dan vorig jaar. De afzet van het merk Auman door de Chinese joint-venture BFDA steeg met 12% tot 21.300 trucks.

De omzet bedroeg € 8,7 miljard (Q2/2015: € 9,4 miljard). De divisie behaalde met een EBIT van € 621 miljoen (Q2/2015: € 682 miljoen) een resultaat dat onder het hoge niveau van het afgelopen jaar lag. Het omzetrendement bleef onveranderd op 7,2% (Q2/2015: 7,2%). Het resultaat werd positief beïnvloed door de gestegen afzet in Europa (EU30), het realiseren van verdere efficiëntieverbeteringen en door wisselkoerseffecten. De gedaalde afzet in de NAFTA-regio, Turkije, Latijns-Amerika, Indonesië alsmede in het Midden-Oosten hadden een negatieve uitwerking op het resultaat. Bovendien had de sterk beconcurreerde markt in Europa een negatieve invloed op de EBIT. In de EBIT zijn ook uitgaven voor personeelsmaatregelen in het kader van voortgezette optimalisatieprogramma’s in Brazilië inbegrepen.

Bij Mercedes-Benz Vans nam de afzet in het tweede kwartaal van 2016 met 22% toe tot het record van 99.600 eenheden. In de kernregio West-Europa behaalde Mercedes-Benz Vans in het tweede kwartaal van 2016 een duidelijke afzetstijging van 19%. In Groot-Brittannië (+15%), Frankrijk (+17%), Spanje (+26%) en Italië (+38%) was er sprake van sterke groei van de bestelwagendivisie. Ook in Duitsland als belangrijke markt steeg de afzet opnieuw duidelijk (+19%). Vooral dankzij de grote vraag in Polen, Tsjechië en Hongarije steeg de afzet in Oost-Europa met 23%. De ontwikkeling in de NAFTA-regio bleef positief: in de Verenigde Staten nam de afzet met 10% toe. Daarentegen bleef de marktsituatie in Latijns-Amerika lastig. In deze regio daalde de afzet met 19%. In China werd een sterke groei van 122% gerealiseerd.

Ook de omzet nam in vergelijking met het afgelopen jaar sterk toe en groeide met 22% tot het record van € 3,4 miljard (Q2/2015: € 2,8 miljard). De divisie realiseerde in het tweede kwartaal van 2016 met € 401 miljoen een EBIT die duidelijk hoger lag dan het niveau van het voorgaande jaar van € 234 miljoen. Het is tevens de grootste EBIT tot nu toe. Het omzetrendement nam eveneens duidelijk toe van 8,3 % vorig jaar tot 11,7%. De EBIT werd positief beïnvloed door een zeer positieve ontwikkeling van de afzet, in het bijzonder in Europa, de NAFTA-regio en China, alsmede efficiëntieverbeteringen. Uitgaven die te maken hebben met Takata Airbags hadden een negatieve uitwerking.

De afzet van Daimler Buses lag in het tweede kwartaal van 2016 met 7.000 bussen en chassis lager dan het niveau in het voorgaande jaar van 7.300 eenheden. De groei in West-Europa als gevolg van de toegenomen vraag naar complete bussen kon daarbij de gedaalde afzet van chassis in Latijns-Amerika gedeeltelijk compenseren. In West-Europa werden 2.000 eenheden (Q2/2015: 1.800) van de merken Mercedes-Benz en Setra verkocht. In de thuismarkt Duitsland bleef de positie van Daimler Buses als marktleider onaangetast, de afzet kon met 5% worden vergroot. In Latijns-Amerika (zonder Mexico) lag de afzet met 3.000 chassis (Q2/2015: 3.300) duidelijk lager dan het niveau van het afgelopen jaar. Daarbij had vooral de aanhoudend moeilijke economische situatie in Brazilië, de grootste markt in de regio, een negatieve uitwerking op de vraag naar chassis. In Mexico werden 600 eenheden (Q2/2015: 900) afgezet.

De omzet steeg dankzij de gestegen verkoop van complete bussen tot € 1,1 miljard (Q2/2015: € 1,0 miljard). De EBIT van de divisie lag met € 88 miljoen (Q2/2015: 57 miljoen) duidelijk hoger dan vorig jaar en leidde tot een omzetrendement van 7,8% (Q2/2015: 5,5%). De aanhoudend moeilijke economische situatie in Latijns-Amerika en de daarmee samenhangende afname van de vraag naar en verkoop van chassis hadden ook in het tweede kwartaal een negatief effect op het resultaat. De aanhoudend grote vraag naar complete bussen, een positieve productmix in West-Europa en positieve wisselkoerseffecten konden de negatieve invloeden vanuit Latijns-Amerika echter meer dan goedmaken.

In de automobieldivisies had bovendien de herstructurering van het eigen dealernetwerk een negatieve invloed op het resultaat.

Daimler Financial Services slaagde erin om bij de new business in het tweede kwartaal van 2016 opnieuw een groei te realiseren: wereldwijd werden zo’n 411.000 nieuwe lease- en financieringscontracten afgesloten met een waarde van € 15,4 miljard, een toename van 4% in vergelijking met dezelfde periode in het afgelopen jaar. Het contractvolume had eind juni een waarde van € 120,3 miljard en lag daarmee 3% hoger dan het volume van ultimo 2015. Gecorrigeerd voor wisselkoersverschillen bedroeg de groei van het contractvolume 4%.

Het resultaat van de divisie lag in het tweede kwartaal met een EBIT van € 479 miljoen hoger dan vorig jaar (Q2/2015: € 445 miljoen). Doorslaggevend hiervoor was vooral het in alle regio’s gestegen contractvolume, dat de uitwerkingen van de negatieve wisselkoersontwikkeling meer dan evenredig compenseerde.

De consolidering van de operationele resultaten van de divisies met de EBIT van het concern bevat over de divisies omgeslagen transacties en resultaateffecten vanwege het elimineren van interne transacties tussen de divisies. Uit de omgeslagen transacties is in het tweede kwartaal van 2016 een bate van € 237 miljoen (Q2/2015: € 66 miljoen) ontstaan. Voor het duurzaam versterken van het pensioenplanvermogen in Duitsland werden de aandelen die Daimler in Renault en Nissan heeft ingebracht. Hieruit ontstond een opbrengst van € 605 miljoen. Een negatief effect hadden echter uitgaven die te maken hadden met gerechtelijke procedures. Verliezen uit valutatransacties ter grootte van € 19 miljoen (Q2/2015: € 0), die niet aan de operationele bedrijfsactiviteiten kunnen worden toegerekend hadden eveneens een negatief effect. Uit het elimineren van interne transacties ontstond in het tweede kwartaal van 2016 een bate van € 22 miljoen (Q2/2015: € 7 miljoen).

Voorts hadden de buitengewone baten en lasten zoals weergegeven in de tabel op pagina 16 invloed op de EBIT in de tweede kwartalen van 2016 en 2015.

Investeringen in de toekomst

In het eerste halfjaar heeft het Daimler-concern € 2,5 miljard (2015: € 2,1 miljard) in activa geïnvesteerd. Daarbij kwam met € 1,8 miljard (2015: € 1,6 miljard) het grootste deel voor rekening van de divisie Mercedes-Benz Cars. Het zwaartepunt van de investeringen lag bij de voorbereiding van de productie van nieuwe modellen, in het bijzonder de nieuwe E-Klasse en daarvan afgeleide versies, de afgeleide versies van de C-Klasse alsmede investeringen voor nieuwe transmissies en motorvarianten. Bovendien waren onder deze post de uitgaven voor de verdere uitbreiding van de internationale assemblage- en componentenfabrieken opgenomen. Bij Daimler Trucks lag het zwaartepunt van de investeringen, naast aggregaten en nieuwe voertuigen, bij de optimalisatie van het wereldwijde productienetwerk.

De uitgaven van het Daimler-concern voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen in het eerste halfjaar € 3,6 miljard (2015: € 3,1 miljard). Daarvan werd € 1,1 miljard (2015: € 0,8 miljard) geactiveerd. Meer dan twee derde van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling kwam voor rekening van de divisie Mercedes-Benz Cars. Hier lag, net zoals bij Daimler Trucks, de nadruk op nieuwe modellen, bijzonder brandstofefficiënte en milieubesparende aandrijfsystemen en de intensivering van de modulestrategie.

Vooruitblik markten

Aan het begin van het derde kwartaal zijn er vele indicatoren dat de wereldeconomie zijn tot dusver vertoonde groei met een, in verhouding tot de groeitrend, lager dan gemiddeld percentage zal voortzetten. Momenteel groeit de wereldeconomie, gemeten aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP) met iets minder dan 2,5%. Ook voor het jaar als geheel mag een groei in deze orde van grootte worden verwacht.

De wereldwijde vraag naar personenwagens zal volgens de huidige verwachting in het jaar 2016 in vergelijking met het hoge niveau van het afgelopen jaar met nog eens zo’n 3% toenemen. Net als vorig jaar komt de grootste bijdrage aan deze wereldwijde groei vanuit de Chinese markt, die naar verwachting opnieuw duidelijk zal groeien. De verwachte stijging is echter voor een aanzienlijk deel te danken aan een stimulans vanuit de overheid. Voor de markt voor personenwagens en lichte bedrijfswagens in de Verenigde Staten verwacht de onderneming een volume op het niveau van het afgelopen jaar. Voor de personenwagenmarkt in West-Europa wordt gerekend op een lichte groei. Opnieuw zal zich deze groei vermoedelijk op een relatief brede basis manifesteren, waarbij in het bijzonder in landen als Italië, Frankrijk en Spanje het grootste potentieel voorhanden is. De onzekerheid die gepaard gaat met de keuze van het Verenigd Koninkrijk voor uittreding uit de Europese Unie betreft waarschijnlijk vooral de Britse markt zelf. Voor de West-Europese markt als geheel moet in het slechtste geval een licht negatieve invloed worden verwacht. In Japan mag na de duidelijke marktcorrectie van het afgelopen jaar in het beste geval op een stabilisatie van de vraag worden gerekend. Voor de grote opkomende economieën blijven de vooruitzichten uiteenlopend. In India blijft er volgens verwachting sprake van een solide groei van de markt. In Rusland daarentegen zal de aanhoudende recessie naar verwachting voor een verdere duidelijke daling van de verkoop van personenwagens zorgen.

De vraag naar middelzware en zware trucks ligt in de voor Daimler belangrijke regio’s als geheel vermoedelijk lager dan het niveau van vorig jaar. In Noord-Amerika zijn de afgenomen investeringen in de gehele economie ook in de markt voor trucks duidelijk merkbaar. In de gewichtsklassen 6 tot en met 8 is vanuit het huidige perspectief een afname van de vraag in de ordegrootte van 15% te verwachten. Daarentegen blijft de Europese markt van de turbulente politieke situatie en de onzekerheden van de wereldwijde conjuncturele ontwikkeling grotendeels onberoerd en kan het herstel naar verwacht in het lopende jaar met een stijging in de ordegrootte van 10% voortzetten. Daimler Trucks gaat er op het moment niet van uit, dat de geplande uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU de Europese vraag naar trucks in het lopende jaar merkbaar zal beïnvloeden. In de Braziliaanse markt is er geen uitzicht op verbetering zichtbaar. Vanwege de aanhoudende economische recessie moet van een verdere krimp van de markt van rond de 25% worden uitgegaan.

De situatie op de Russische markt blijft gespannen, zodat daar met een verdere daling van de vraag rekening moet worden gehouden. De vraag in China zou zich na de sterke daling van de markt in het afgelopen jaar duidelijk moeten herstellen. De Japanse markt voor lichte, middelzware en zware trucks zou volgens verwachting relatief solide moeten zijn. In een wat zwakkere conjuncturele omgeving zou de vraag ongeveer gelijk moeten blijven aan die van het afgelopen jaar. De Indonesische markt voor trucks laat volgens verwachting opnieuw een negatieve ontwikkeling zien. Vanuit het huidige perspectief gaat de divisie uit van een daling van de markt in de ordegrootte van 15%. In India is in het segment van middelzware en zware trucks opnieuw een duidelijke groei te verwachten.

Voor het jaar 2016 rekent Daimler nu in West-Europa zowel bij de middelgrote en grote bestelwagens als ook bij de kleine bestelwagens op een duidelijke groei van de markt. Ook voor de Verenigde Staten wordt nu een duidelijke groei van de markt voor grote bestelwagens verwacht. In Latijns-Amerika daarentegen wordt uitgegaan van een verdere duidelijke daling van de vraag naar grote bestelwagens, terwijl in China een opleving van de vraag in de markt wordt verwacht.

Bij de bussen verwacht Daimler in West-Europa een marktvolume dat licht hoger ligt dan het niveau van vorig jaar. Na de significante afname van de vraag in Brazilië in het afgelopen jaar houdt de busdivisie ook voor het jaar 2016 rekening met een verdere duidelijke krimp van de markt.

Vooruitblik divisies

Op basis van de hierboven weergegeven aannames voor de ontwikkeling van de belangrijke markten en de actuele prognoses van de divisies verwacht Daimler, dat de concernafzet in het jaar 2016 opnieuw duidelijk kan worden vergroot. Het tempo van de groei zal echter naar verwachting wat lager liggen dan in het jaar 2015, dat werd gekenmerkt door een uitzonderlijke dynamiek.

Na het eerste halfjaar met een nieuw afzetrecord voor Mercedes-Benz Cars van meer dan een miljoen verkochte personenwagens wil de divisie ook in de tweede helft van het jaar verder groeien en de afzet in het volledige jaar 2016 duidelijk vergroten. Daartoe zal vooral de recentelijk geïntroduceerde E-Klasse Limousine bijdragen. De nieuwe E-Klasse Estate is sinds juli in Europa te bestellen. In het najaar komt de nieuwe E-Klasse Limousine als verlengde versie naar de Chinese dealers. Hiervan verwacht de personenwagendivisie verdere impulsen voor de afzet. Tegelijkertijd loopt het plug-in-hybride-offensief van Mercedes-Benz op volle toeren: nog in 2016 komen er nog eens twee plug-in-hybride-modellen, in totaal de nummers zeven en acht, naar de dealers. In het derde kwartaal zullen ook de nieuwe GLC Coupé en de C-Klasse Cabriolet voor stijgende verkoopcijfers zorgen – twee modellen die in het actuele productportfolio geen voorgangers hebben. Voor een verdere toename van de afzet zullen bovendien de vernieuwde modellen van de CLA en CLA Shooting Brake zorgen. Precies op tijd voor de zomer wordt bovendien de smart cabrio in de Verenigde Staten geïntroduceerd.

Voor het jaar 2016 rekent Daimler Trucks nu op een afzet duidelijk onder het niveau van het afgelopen jaar. In de NAFTA-regio rekent de divisie vanwege de situatie in de markt op een merkbaar dalende verkoopontwikkeling. Bovendien heeft de aanhoudend laag blijvende olieprijs een voortdurend negatief effect op de vraag in het Midden-Oosten. Hierdoor verwacht de truckdivisie ook in die regio een afzet die duidelijk lager dan het niveau van het afgelopen jaar ligt. In de regio EU30 (Europese Unie plus Zwitserland en Noorwegen) zouden de verkopen van trucks in lijn met de gestegen marktverwachtingen daarentegen duidelijk moeten toenemen. In Turkije wordt een duidelijke daling van de afzet verwacht. Deze is vooral terug te voeren op vervroegde aankopen in 2015 vanwege de sinds begin 2016 ook in Turkije geldende emissienorm Euro VI. Vanwege het ontbreken van economische dynamiek zullen ook de verkopen in Brazilië in het jaar 2016 volgens verwachting opnieuw dalen. In Japan verwacht Daimler Trucks de verkoop van vrachtwagens op het niveau van het afgelopen jaar te kunnen handhaven. In India wordt gerekend op een hogere verkoop van trucks dan vorig jaar. Uit het uitgebreidere aanbod van in India geproduceerde FUSO-voertuigen wordt in Azië en Afrika extra afzetvolume gegenereerd. In Indonesië verwacht de divisie vanwege de marktsituatie een daling van de afzet.

Mercedes-Benz Vans plant voor het jaar 2016 een duidelijke stijging van de afzet. In het bijzonder voor de kernmarkt West-Europa rekent de divisie op een verdere duidelijke toename van de afzet. In het kader van de divisiestrategie ‘Mercedes-Benz Vans goes global’ wordt, na de succesvolle verkoopstart van de V-Klasse in China in het voorjaar van 2016 ook de nieuwe Vito in de tweede helft van het jaar in China geïntroduceerd. Daardoor wordt de positie in deze markt verder uitgebreid.

Daimler Buses gaat ervan uit zijn positie als marktleider in de kernmarkten bij de bussen boven de 8 ton met innovatieve, hoogwaardige en moderne producten te kunnen handhaven. Voor het jaar 2016 rekent de divisie nu als geheel met een afzetvolume dat licht onder het niveau van het afgelopen jaar ligt. Daarbij gaat de busdivisie nog steeds van een duidelijke groei van de verkopen in West-Europa uit. Na de duidelijke daling in Brazilië in het jaar 2015 rekent Daimler Buses voor het lopende jaar opnieuw op een duidelijke afname van de afzet. Voor Mexico wordt een ontwikkeling van de afzet op het niveau van het afgelopen jaar verwacht.

Daimler Financial Services verwacht voor het jaar 2016 een lichte groei van de new business en verdere groei van het contractvolume. Doorslaggevend hiervoor zijn de groei-offensieven van de automobieldivisies. Bovendien ontsluit de divisie nieuw marktpotentieel, vooral in Azië, en maakt gebruik van nieuwe digitale mogelijkheden voor contact met klanten, vooral door het gericht verder ontwikkelen van de online verkoopkanalen. Bovendien ziet Daimler Financial Services nog steeds goede groeikansen op het gebied van innovatieve mobiliteitsdiensten.

Vooruitblik Daimler

Daimler gaat ervan uit dat de concernomzet in het jaar 2016 licht zal stijgen. In regionaal opzicht verwacht de onderneming de grootste groei in Azië en West-Europa, maar ook in de overige regio’s wordt een groei van het bedrijfsvolume verwacht.

Op basis van de verwachte marktontwikkeling en de actuele prognoses van de divisies gaat Daimler ervan uit, de EBIT gecorrigeerd voor buitengewone baten en lasten in het jaar 2016 licht te kunnen laten stijgen.

De afzonderlijke divisies hebben voor het jaar 2016 de volgende verwachtingen ten aanzien van de EBIT gecorrigeerd voor buitengewone baten en lasten:

-          Mercedes-Benz Cars: licht boven het niveau van het voorgaande jaar,

-          Daimler Trucks: duidelijk onder het niveau van het voorgaande jaar,

-          Mercedes-Benz Vans: duidelijk boven het niveau van het voorgaande jaar,

-          Daimler Buses: licht boven het niveau van het voorgaande jaar,

-          Daimler Financial Services: licht boven het niveau van het voorgaande jaar.

De verwachte resultaatontwikkeling in de automobieldivisies zal ook in het jaar 2016 een positieve weerslag hebben op de free cash flow uit de industriële activiteiten. De free cash flow in 2015 werd door de buitengewone dotatie aan het Duitse en Amerikaanse pensioenkapitaal ter grootte van € 1,2 miljard alsmede door de verwerving van de deelneming in de digitale kaartenproducent HERE ter grootte van € 0,7 miljard in bijzondere mate beïnvloed. Omdat het investeringsoffensief op het gebied van producten en technologieën versterkt wordt voortgezet, ligt de free cash flow uit de industriële activiteiten, gecorrigeerd voor buitengewone baten en lasten, in het jaar 2016 vermoedelijk duidelijk lager dan de vergelijkbare waarde uit het voorgaande jaar van € 5,9 miljard. Daimler gaat er echter van uit, dat de free cash flow duidelijk hoger ligt dan de dividenduitkering in het jaar 2016.

Om de ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren, worden de toch al zeer omvangrijke investeringen in activa (2015: € 5,1 miljard) in het jaar 2016 nog eens duidelijk uitgebreid. Naast de investeringen in activa wordt de positie in de opkomende economieën door doelgerichte financiële investeringen in joint-ventures en deelnemingen verder versterkt.

Ook bij de activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling verwacht de onderneming een omvang die duidelijk hoger ligt dan het niveau in het afgelopen jaar van € 6,6 miljard. Tot de belangrijke afzonderlijke projecten bij Mercedes-Benz Cars behoren de opvolgers van de actuele modellen in het compacte segment en de terreinwagens GLS en GLE. Bovendien investeert de onderneming in de automobieldivisies in nieuwe emissie-arme en spaarzame motoren, alternatieve aandrijfsystemen, autonoom rijden, in een nieuwe generatie accu’s en in het Connected en Digital User Interface. Bij Daimler Trucks ligt ook de nadruk op de ontwikkeling van maatwerk producten en technologieën voor de Braziliaanse markt en voor het productportfolio van FUSO.

Tegen de achtergrond van verdere efficiëntieverbeteringen in het kader van de op middellange en lange termijn gerichte programma’s voor de structurele verbetering van bedrijfsprocessen verwacht Daimler dat de ambitieuze groeidoelstellingen met een slechts in geringe mate groeiend personeelsbestand kunnen worden gerealiseerd.

Overige belangrijke ontwikkelingen

Met het sluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders op 6 april 2016 kwam er tevens een einde aan de zittingsperiode van Petraea Heynike en Dr. Manfred Bischoff in de raad van commissarissen. De algemene vergadering van aandeelhouders herkoos beiden met grote meerderheid als vertegenwoordigers van de aandeelhouders in de raad van commissarissen. De nieuwe zittingsperiode begon met het sluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders 2016 en zal eindigen met de algemene vergadering van aandeelhouders in het jaar 2021. Tijdens een vergadering van de raad van commissarissen die volgde op de algemene vergadering van aandeelhouders 2016 koos de raad van commissarissen Dr. Manfred Bischoff opnieuw tot zijn voorzitter. Dr. Sabine Maaßen is per 30 juni 2016 uit de raad van commissarissen van Daimler AG uitgetreden. Het benoemingsproces van een opvolger loopt op dit moment.

De raad van commissarissen van Daimler AG heeft eind juni besloten tot een dotatie van circa € 1,8 miljard aan het pensioenvermogen. De dotatie vindt plaats in de vorm van een inbreng van de aandelen in Renault S.A. en Nissan Motor Co. Ltd. in het pensioenvermogen van Daimler AG. De dotatie verbetert de dekkingsgraad van de pensioenverplichtingen en leidt tot een eenmalig EBIT-effect ter hoogte van circa € 0,6 miljard voor het jaar 2016. Onafhankelijk van deze financiële transactie zet Daimler de succesvolle strategische samenwerking met de alliantie Renault-Nissan voort.

Daimler Financial Services investeert strategisch in de activiteiten op het gebied van vlootbeheer en verwerft Athlon Car Lease International B.V. voor € 1,1 miljard. Het portfolio van Athlon wordt samengevoegd met Daimler Fleet Management onder de merknaam Athlon. Zo ontstaat een krachtige aanbieder op het gebied van Europees vlootbeheer met een portfolio van zo’n 340.000 personenwagens en vans. De afronding van de transactie is nog afhankelijk van het verkrijgen van de vereiste toestemmingen en goedkeuringen van kartel- en overige rechtelijke instanties en zal vermoedelijk in het vierde kwartaal van 2016 plaatsvinden.

Mercedes-Benz Cars zal in Polen een nieuwe motorenfabriek bouwen en in eerste instantie rond de € 0,5 miljard investeren in de productielocatie in Jawor, zo’n 70 kilometer westelijk van Wroclaw. Vanaf 2019 moeten daar viercilinder benzine- en dieselmotoren voor Mercedes-Benz personenwagens van de band lopen. In de eerste fase zullen er enkele honderden arbeidsplaatsen worden gecreëerd.

De moovel Group heeft in april de beide Amerikaanse dochterondernemingen RideScout en GlobeSherpa samengevoegd. Met de bundeling onder de paraplu van moovel North America worden de activiteiten op de markt in de Verenigde Staten versterkt. De moovel Group GmbH biedt in de VS met name de beide producten moovel transit en RideTap aan, in Duitsland is er de mobiliteits-app moovel. Hamburg is als eerste Duitse miljoenenstad met een one-stop-shop voor stedelijke mobiliteit bij moovel geïntegreerd: naast car2go-, Flinkster- en mytaxiritten  en treinreizen kunnen via de moovel-app ook online vervoersbewijzen van het Hamburgse openbaar vervoer direct worden gekocht en betaald.

Daimler Buses heeft medio juli een autonoom rijdende stadsbus gepresenteerd. Op een route door de stad Amsterdam legde de Mercedes-Benz Future Bus met CityPilot zijn eerste autonome rit af. De bus rijdt met snelheden tot 70 km/u, stopt tot op de centimeter nauwkeurig bij haltes en verkeerslichten, trekt automatisch op, rijdt zelfstandig door tunnels en remt voor hindernissen en voetgangers op de rijbaan. De chauffeur houdt het systeem in de gaten en wordt hiermee aanzienlijk ontlast. Daimler Buses investeert tussen nu en 2020 rond de € 200 miljoen in de verdere ontwikkeling van het stadsbus-portfolio.

Bijzondere baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de bijzondere baten en lasten samengevat, die de EBIT in de tweede kwartalen van 2016 en 2015 hebben beïnvloed:

Buitengewone baten en lasten in de EBIT

Bedragen in miljoenen €

Q2 2016

Q2 2015

Mercedes-Benz Cars

Uitgaven in verband met Takata Airbags

-440

-

Netto-uitgaven uit de waardering van voorraadvermogen

-284

-

Schikking bij een patentkwestie

-64

-

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

-11

-16

Verhuizing hoofdkantoor MBUSA

-

+9

Daimler Trucks

Uitgaven voor personeelsmaatregelen

-34

-20

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

-6

-15

Mercedes-Benz Vans

Uitgaven in verband met Takata Airbags

-59

-

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

-2

-4

Daimler Buses

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

-1

-

Consolidatie

Uitgaven vanwege juridische procedures

-400

-

Verliezen uit valutatransacties (niet operationeel toerekenbaar)

-19

-

Inbreng aandelen in Renault en Nissan als dotatie aan het pensioenvermogen

+605

-