22
oktober
2015
|
02:00
Europe/Amsterdam

Cijfers Daimler AG 3e kwartaal 2015: Daimler zet succeskoers voort: afzet- en omzetrecords in het derde kwartaal

  • Concernafzet met 720.000 eenheden (+13%) duidelijk hoger dan vorig jaar

  • Omzet steeg met 13% tot € 37,3 miljard

  • Concern-EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) € 3,661 miljard (Q3/2014: € 3,732 miljard inclusief verkoop aandelen Rolls-Royce Power Systems Holding (RRPSH))

  • Concern-EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten met € 3,657 miljard duidelijk hoger dan vorig jaar (Q3/2014: € 2,787 miljard)

  • Concernresultaat € 2,415 miljard (Q3/2014: € 2,821 miljard)

  • Free Cash Flow uit industriële activiteiten in de eerste negen maanden € 4,8 miljard (Q3/2014: € 6,8 miljard inclusief opbrengst uit verkoop aandelen RRPSH van € 2,4 miljard)

  • Voor het totale jaar 2015 duidelijke toename van afzet en omzet verwacht

  • Verwachte concern-EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten duidelijk hoger dan het niveau van 2014

  • Dr. Dieter Zetsche, voorzitter Raad van Bestuur van Daimler AG en directeur Mercedes-Benz Cars: “We hebben in het derde kwartaal bij onze activiteiten in de automobielsector een rendement op omzet van 10% gerealiseerd en opnieuw bewezen dat we de juiste strategie volgen en de juiste producten en technologieën in huis hebben.”

  • Bodo Uebber, in de Raad van Bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services: “Onze winstgevende groei houdt aan en we ontwikkelen ons bedrijfsmodel voortdurend verder.”

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft zijn strategie ook nu weer met succes doorgevoerd en in het derde kwartaal opnieuw afzet- en omzetrecords behaald. Met 720.000 personen- en bedrijfswagens verkocht de onderneming van juli tot en met september 13% meer dan in dezelfde periode in het afgelopen jaar. Met 508.400 verkochte auto’s was het voor Mercedes-Benz Cars het kwartaal met de grootste afzet tot nu toe. De concernomzet in de verslagperiode bedroeg € 37,3 miljard en lag daarmee 13% hoger dan in hetzelfde kwartaal in het afgelopen jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten bedroeg de omzetstijging 7%.

De concern-EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) bedroeg in het derde kwartaal € 3.661 miljoen (-2%). De EBIT in het vergelijkingskwartaal van het afgelopen jaar werd vooral positief beïnvloed door de verkoop van de aandelen in Rolls-Royce Power Systems Holding GmbH (RRPSH), waaruit een opbrengst van € 1.006 miljoen voortkwam. De concern-EBIT uit de lopende bedrijfsvoering steeg daarentegen duidelijk met 31% tot € 3.657 miljoen. Het concernresultaat bedroeg € 2.415 miljoen (Q3/2014: € 2.821 miljoen). Het resultaat per aandeel bedroeg € 2,23 (Q3/2014: € 2,56).

“We hebben in het derde kwartaal bij onze activiteiten in de automobielsector een omzetrendement van 10% gerealiseerd en opnieuw bewezen, dat we de juiste strategie volgen en de juiste producten en technologieën in huis hebben. De resultaten spreken voor zich: afzet en omzet bevinden zich op recordhoogte”, zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimer AG en directeur Mercedes-Benz Cars. “We zullen er alles aan doen om Daimler aan de top te brengen.”

Vooral de divisie Mercedes-Benz Cars kon het resultaat ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het afgelopen jaar dankzij de verdere toename van de afzet duidelijk verbeteren. Ook de andere automobieldivisies konden het resultaat in vergelijking met het afgelopen jaar verbeteren. Daimler Financial Services realiseerde vooral dankzij het toegenomen contractvolume eveneens een beter resultaat dan in hetzelfde kwartaal in het afgelopen jaar.

De doorgevoerde efficiëntiemaatregelen en wisselkoersveranderingen hadden eveneens een positieve invloed op het operationeel resultaat. De bijzondere omstandigheden zoals weergegeven in de tabel op pagina 13 hebben invloed gehad op de EBIT in de derde kwartalen van 2015 en 2014.

“Onze winstgevende groei houdt aan en we ontwikkelen ons bedrijfsmodel voortdurend verder. Onze financiële kracht en onze solide balans vormen de basis voor de succesvolle voortzetting van onze groeistrategie. We richten ons met name op de voortdurende uitbreiding en vernieuwing van ons modelprogramma, innovatieve technologieën en het ontsluiten van marktpotentieel”, zei Bodo Uebber, binnen de Raad van Bestuur van Daimer AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services. “Na drie kwartalen zijn we op een zeer goede weg om onze prognoses voor 2015 te realiseren en ook dit boekjaar behoorlijk succesvol af te sluiten.”

Free Cash Flow

De Free Cash Flow uit industriële activiteiten bedroeg in de eerste negen maanden van 2015 € 4,8 miljard (Q1-Q3/2014: € 6,8 miljard). In de verslagperiode in het afgelopen jaar was uit de verkoop van aandelen in RRPSH een opbrengst van € 2,4 miljard ontstaan. Naast de toegenomen investeringen in immateriële activa was er bovendien sprake van een toename van het Working Capital als saldo uit de verandering van de voorraden alsmede debiteuren- en crediteurenposities uit leveringen en diensten. De grotere bijdragen van de automobieldivisies aan het resultaat hadden een positieve uitwerking.

Netto-liquiditeit

Sinds 31 december 2014 nam de netto-liquiditeit van de industriële activiteiten toe van € 17,0 miljard tot € 19,5 miljard. De toename was vooral het gevolg van de Free Cash Flow ter grootte van € 4,8 miljard. De dividenduitkeringen aan de aandeelhouders van Daimler AG (€ 2,6 miljard) hadden een negatief effect.

In de eerste drie kwartalen van 2015 heeft Daimler zich opnieuw tegen gunstige condities op de internationale geld- en kapitaalmarkt geherfinancierd. In de verslagperiode zijn uit de uitgifte van leningen liquide middelen met een omvang van € 13,9 miljard (Q1-Q3/2014: € 10,1 miljard) beschikbaar gekomen. Geleend geld met een omvang van € 8,5 miljard (Q1-Q3/2014: € 9,0 miljard) werd terugbetaald.

Medewerkers

Ultimo derde kwartaal 2015 telde Daimler wereldwijd 286.248 medewerk(st)ers (ultimo 2014: 279.972). Daarvan waren er 172.561 (ultimo 2014: 168.909) in Duitsland en 24.588 (ultimo 2014: 22.833) in de Verenigde Staten werkzaam. Bij de geconsolideerde dochterondernemingen in China waren eind september 3.027 (ultimo 2014: 2.664) medewerkers actief.

De divisies in detail

De afzet van Mercedes-Benz Cars steeg in het derde kwartaal van 2015 met 18% tot 508.400 eenheden. Daarmee was de afgelopen periode het kwartaal met de grootste afzet tot nu toe. Groei in West-Europa (+19%) deed zich vooral voor in Groot-Britannië (+25%), Italië (+28%) en Spanje (+38%). In Duitsland steeg de afzet in een marktomgeving met sterke competitie met 11%. Mercedes-Benz Cars realiseerde nieuwe afzetrecords in de Verenigde Staten met een groei van 5% en in China met een toename van 39%.

De omzet nam met 11% tot € 20,7 miljard toe. De EBIT van de divisie lag in dit verslagkwartaal in 2015 met € 2.183 miljoen duidelijk hoger dan in dezelfde periode van her afgelopen jaar (€ 1.584 miljoen). Het omzetrendement bedroeg 10,5% (Q3/2014: 8,5%) en lag daarmee opnieuw boven de doelstelling.

De ontwikkeling van het resultaat was vooral te herleiden op de aanhoudende groei van de afzet in alle regio’s. Daartoe droegen met name de C-Klasse en het SUV-segment bij. Efficiëntiemaatregelen en een positieve prijsrealisatie hadden eveneens een gunstig effect op de EBIT. De regionale afzetstructuur had een negatieve uitwerking op het resultaat.

In vergelijking met dezelfde periode in het afgelopen jaar steeg de afzet van Daimler Trucks met 2% tot 128.500 eenheden. De verkopen ontwikkelden zich in de NAFTA-regio, West-Europa en Japan zeer positief. In de NAFTA-regio realiseerde de divisie met 52.200 verkochte trucks een groei van 19% en daarmee een nieuw afzetrecord. In West-Europa was er voor Daimler Trucks een verkoopstijging van 12%, terwijl er in Latijns-Amerika als gevolg van het duidelijke ineenstorten van de markt in Brazilië sprake was van een daling van de afzet met 37%. In deze marktomgeving nam Daimler Trucks in Brazilië de positie als marktleider in het segment van middelzware en zware vrachtauto’s over. In Azië bleef de afzet 6% achter bij het niveau in dezelfde periode van het afgelopen jaar.

De omzet nam duidelijk toe tot € 9,7 miljard (+14%). Met een EBIT van € 791 miljoen (Q3/2014: € 588 miljoen) overtrof de divisie het niveau van het afgelopen jaar duidelijk en behaalde daarmee het tot dusver beste kwartaalresultaat. Het omzetrendement lag bij 8,2% (Q3/2014: 6,9%), waarmee eveneens de rendementsdoelstelling overtroffen werd. De positieve ontwikkeling van het resultaat is met name het gevolg van de toegenomen verkopen in de NAFTA-regio en in Europa, positieve wisselkoerseffecten en de doorvoering van verdere efficiëntieverbeteringen. Negatieve invloeden waren er in de vorm van de verkoopdalingen in Latijns-Amerika en Indonesië. Uitgaven voor capaciteitsuitbreidingen en investeringen in nieuwe technologieën en modellen hadden eveneens een negatieve invloed op de EBIT. Voor personeelsmaatregelen in het kader van de voortgezette optimalisatieprogramma’s in Brazilië en Duitsland ontstonden kosten ter grootte van € 10 miljoen.

Bij Mercedes-Benz Vans nam de afzet toe tot 75.700 eenheden (Q3/2014: 72.200), waarmee de divisie een nieuw record voor een derde kwartaal vestigde. In West-Europa steeg de verkoop met 2% tot 48.100 eenheden. De verkopen van Mercedes-Benz Vans waren met tweecijferige groeipercentages in Spanje, Nederland, Italië en België zeer succesvol. In Duitsland lag de verkoop 6% lager dan in het afgelopen jaar. Rusland (+22%) en Turkije (+15%) waren de belangrijkste aanjagers van de toename van de afzet met 21% in Oost-Europa. De groeikoers van de bestelwagendivisie houdt ook aan in de NAFTA-regio (+18%), terwijl in de lastige marktomgeving van Latijns-Amerika de afzet met 3% daalde.

De omzet lag met € 2,8 miljard (Q3/2014: € 2,5 miljard) eveneens duidelijk hoger dan in het afgelopen jaar. De divisie overtrof met € 193 miljoen het operationeel resultaat van het afgelopen jaar (€ 176 miljoen) duidelijk. Het omzetrendement lag met 7,0% op hetzelfde niveau als het afgelopen jaar. De omzet en het resultaat van Mercedes-Benz Vans profiteerden in de verslagperiode van een zeer goede ontwikkeling van de verkopen in Europa en de NAFTA-regio. Ook had een betere prijsrealisatie een positief effect op het resultaat.

Daimler Buses verkocht in het derde kwartaal van 2015 wereldwijd 7.400 (Q3/2014: 8.600) bussen en chassis. De duidelijke daling van de afzet was vooral te herleiden tot de zwakke verkopen van chassis in Latijns-Amerika (-26%). Groei in met name Duitsland (+9%), Groot-Britannië (+81%) en Turkije (+13%) als gevolg van de gestegen vraag naar complete bussen kon de daling van de afzet van chassis in Brazilië slechts ten dele compenseren.

Als gevolg van de daling van de afzet in Latijns-Amerika lag de omzet van Daimler Buses met € 1.018 miljoen (Q3/2014: € 1.034 miljoen) licht lager dan in het afgelopen jaar. De EBIT van de busdivisie daarentegen was met € 89 miljoen (Q3/2014: € 64 miljoen) duidelijk hoger dan in het afgelopen jaar. Het omzetrendement steeg van 6,2% naar 8,7% en overtrof daarmee opnieuw de doelstelling. De ontwikkeling van het resultaat was vooral het gevolg van hoge positieve wisselkoerseffecten. Daarbij had in verband met de export vanuit Brazilië vooral de zwakte van de Braziliaanse Real in verhouding tot de US-Dollar een positieve invloed op het resultaat. De daling van de afzet in Latijns-Amerika als gevolg van de moeilijke economische situatie kon daarmee ruimschoots worden goedgemaakt.

Bij de automobieldivisies had de herstructurering van het eigen dealernetwerk invloed op de EBIT.

Daimler Financial Services sloot in het derde kwartaal zo’n 379.500 nieuwe leasing- en financieringscontracten af (+12%). Daarmee steeg de new business ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het afgelopen jaar met 18% tot € 14,6 miljard. Het contractvolume op 30 september 2015 bedroeg € 111 miljard, een groei van 12% ten opzichte van het volume ultimo 2014. Gecorrigeerd voor wisselkoersverschillen bedroeg de toename van het contractvolume 10%.

In het derde kwartaal van 2015 overtrof Daimler Financial Services met € 378 miljoen het resultaat van het afgelopen jaar (Q3/2014: € 355 miljoen). Het toegenomen contractvolume en de positieve ontwikkeling van de wisselkoersen waren de belangrijkste redenen voor het positieve resultaat. Daartegenover stonden extra uitgaven in verband met de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten.

In de consolidering van de operationele resultaten met de EBIT van het concern zijn de baten en lasten op concernniveau en resultaateffecten uit de eliminatie van concern-interne transacties tussen de divisies meegenomen. Uit de omgeslagen baten en lasten ontstond een opbrengst van € 11 miljoen (Q3/2014: € 947 miljoen). De hogere opbrengst van het afgelopen jaar was vooral het gevolg van de verkoop van aandelen in RRSPH voor een bedrag van € 1.006 miljoen. Uit de eliminatie van concern-interne transacties ontstond in het verslagkwartaal een opbrengst van € 16 miljoen (Q3/2014: € 18 miljoen).

Investeringen voor de toekomst: duurzame implementatie van de strategie

Het Daimler-concern heeft in het derde kwartaal € 1,1 miljard (Q3/2014: 1,2 miljard) in activa geïnvesteerd. Het grootste deel kwam daarbij met € 0,8 miljard (Q3/2014: € 0,9 miljard) voor rekening van de divisie Mercedes-Benz Cars. De nadruk bij de investeringen in activa lag bij de voorbereiding voor de productie van nieuwe modellen, in het bijzonder de nieuwe E-Klasse en de daarvan afgeleide varianten, de extra varianten van de C-Klasse en investeringen voor nieuwe versnellingsbakken en motorvarianten. Ook zijn hierbij de uitgaven voor de verdere uitbreiding van de internationale assemblage- en componentenfabrieken meegenomen.

De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling van het Daimler-concern bedroegen in het derde kwartaal € 1,6 miljard (Q3/2014: 1,4 miljard). Daarvan werd € 0,5 miljard (Q3/2014: € 0,3 miljard) geactiveerd. Meer dan tweederde van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling kwamen voor rekening van de divisie Mercedes-Benz Cars. Hierbij lag de nadruk op nieuwe modellen, vooral energie-efficiënte en minder milieubelastende aandrijfsystemen alsmede nieuwe technologieën op het gebied van veiligheid.

Vooruitblik markten: Daimler verwacht heterogene marktontwikkelingen

Aan het begin van het vierde kwartaal zijn de vooruitzichten voor de wereldeconomie nogal gematigd. Belangrijke vroege conjuncturele indicatoren duiden weliswaar op een voortzetting van de gematigde groei, maar weerspiegelen ook de recentelijk duidelijk toegenomen onzekerheid van investeerders en consumenten. Daarom wordt voor de afzienbare toekomst ook niet gerekend op een noemenswaardige versnelling van de wereldwijde economische groei. Als geheel verwacht Daimer in het jaar 2015 met 2,7% een gematigde groei van de wereldeconomie in de orde van grootte als in de afgelopen drie jaar.

Bij de wereldwijde verkoop van personenauto’s wordt voor het lopende jaar nog slechts een marktomvang op een vergelijkbaar niveau als in het afgelopen jaar verwacht. De voornaamste reden voor de verdere reductie van de marktverwachting is de recentelijk duidelijke verzwakking van de marktgroei in China, waar intussen nog slechts met een lichte stijging van de markt rekening wordt gehouden. Positieve bijdragen aan de ontwikkeling van de wereldmarkt leveren dit jaar vooral de traditionele afzetmarkten in Noord-Amerika en West-Europa. De markt in de Verenigde Staten vertoont vermoedelijk op een toch al hoog niveau opnieuw lichte groei en kan met circa 17 miljoen personenwagens en lichte bedrijfswagens in de buurt van zijn hoogste niveau ooit komen. Het herstel van de verkoop van personenwagens in West-Europa is in de loop van het jaar nog sterker geworden, zodat inmiddels met een duidelijke toename van de markt op een brede basis rekening gehouden wordt. Daarentegen heeft de uitgesproken daling van de afzet in Japan een negatieve invloed op de wereldmarkt. Na een jarenlang kunstmatig verhoogd marktniveau gaat Daimler hier uit van een duidelijke correctie van het verkoopvolume. Daarnaast zorgt sterke teruggang van de afzet in een aantal grote opkomende economieën voor een negatieve ontwikkeling van de wereldmarkt. Vooral de verkopen van personenauto’s in Rusland en Brazilië zullen vanwege de duidelijk merkbare economische recessie in de beide landen drastisch afnemen. Positiever is de situatie daarentegen in India, waar nog steeds wordt uitgegaan van een herstel van de vraag.

Op de wereldwijde markt voor middelzware en zware trucks is na de voelbare daling van de afzet van het afgelopen jaar voor 2015 opnieuw een duidelijk dalende ontwikkeling te verwachten. Bovendien lopen de situaties regionaal sterk uiteen. De positieve vooruitzichten voor de markten in de NAFTA-regio en Europa houden aan. In Noord-Amerika spreken de belangrijke indicatoren voor de conjunctuur eveneens voor een gunstige marktomgeving voor trucks, op basis waarvan een groei van de vraag in de orde van grootte van 10 tot 15% wordt verwacht. Dankzij het relatief stevige economisch herstel in Europa houdt Daimler ook hier rekening met een groei van de markt van tussen de 10 en 15%.

De marktomstandigheden in Brazilië blijven uitermate ongunstig. Van een laag niveau komend moet opnieuw met een sterke daling van tot 50% rekening gehouden worden. De Japanse markt voor lichte, middelzware en zware trucks is ondanks de gematigde ontwikkeling van de conjunctuur relatief robuust, zodat voor het jaar 2015 nog steeds wordt gerekend op een marktomvang in de orde van grootte van het afgelopen jaar. In Indonesië moet er na een zeer zwakke ontwikkeling gedurende het jaar tot dusver inmiddels van worden uitgegaan dat de totale markt voor trucks tot 35% zal achterblijven bij het niveau van het afgelopen jaar. In Rusland zal de diepe recessie de markt nog steeds belasten, zodat de vraag opnieuw sterk zal afnemen. In India daarentegen mag vanwege licht verbeterde macro-economische perspectieven rekening worden gehouden met een duidelijk herstel van de markt. De verkoop van trucks in China staat momenteel vanwege de vertraging van de macro-economische groei en de invoering van de emissienorm CN4 (vergelijkbaar met Euro IV) sterk onder druk. Daimler verwacht daarom dat de markt zo’n 30% lager zal uitkomen dan het niveau in het afgelopen jaar.

Voor 2015 rekent Daimler in Europa bij de middelgrote en grote vans op een duidelijke toename van de vraag. Bij de kleine bestelwagens gaat het concern uit van een lichte stijging. In de VS wordt een duidelijke stijging van de markt voor grote bestelwagens verwacht. In China houdt Daimler nu rekening met een duidelijke teruggang in de markt. Ook voor Latijns-Amerika gaat Daimler uit van een daling van de marktomvang bij de grote bestelwagens.

Bij de bussen verwacht Daimler in Europa een marktvolume dat iets boven het zeer lage niveau van het afgelopen jaar ligt. In Brazilië zal de vraag naar bussen in het jaar 2015 in vergelijking met het afgelopen jaar minstens 35% lager liggen.

Vooruitblik divisies: stijging van de afzet verwacht

Op basis van de planningen van de divisies verwacht Daimler dat de concernafzet in het jaar 2015 duidelijk zal groeien. De afgelopen drie maanden vormden voor Mercedes-Benz Cars het tot nu toe beste kwartaal. Op dit succes wil de divisie ook in het volgende kwartaal voortbouwen en daarmee de afzet in het boekjaar duidelijk vergroten. Tot het succes van het merk Mercedes-Benz zal onder meer de nieuwe C-Klasse Coupé bijdragen. Het derde lid van de C-Klasse-familie komt in december op de markt. Het jaar van de Mercedes-Benz SUV’s wordt in november met de wereldpremière van de nieuwe generatie van de GLS afgerond. Ook de familie van de S-Klasse wordt uitgebreid: de nieuwe S-Klasse Cabriolet is de zesde variant van de huidige S-Klasse-familie en kan vanaf het einde van dit jaar worden besteld. In november viert nog een icoon van Mercedes-Benz zijn wereldpremière: de nieuwe generatie van de SL Roadster. Ook de beide smart-modellen, die sinds dit jaar op alle belangrijke markten leverbaar zijn, dragen tot een duidelijke toename van de afzet bij.

Daimler Trucks rekent voor het jaar 2015 nu op een lichte stijging van de afzet. In West-Europa houdt de divisie nog steeds rekening met een duidelijk positieve ontwikkeling van de verkoop van trucks. In Turkije verwacht Daimler Trucks voor het boekjaar een duidelijke stijging ten opzichte van 2014, al is de dynamiek vanwege de zwakkere economische ontwikkeling en de onzekere politieke situatie in de regio, in de loop van het jaar sterk afgenomen. In Brazilië rekent de truckdivisie op een significante daling van de afzet, omdat de economische situatie als geheel en de ongunstige financieringsvoorwaarden de vraag naar trucks nog steeds nadelig beïnvloeden. In de NAFTA-regio daarentegen gaat Daimler Trucks van duidelijk stijgende verkoopcijfers uit. Verwacht wordt dat de succesvolle producten ook in de toekomst de positie als marktleider in deze regio veiligstellen. De ontwikkeling van de afzet in Azië wordt bepaald door een zeer zwakke marktontwikkeling in Indonesië, waar inmiddels rekening moet worden gehouden met aanmerkelijke afzetdalingen. Daarentegen verwacht de divisie in India vanwege het constant groeiende modelprogramma van BharatBenz en de verdere uitbreiding van het dealernetwerk een duidelijke stijging van de verkopen. Ook in Japan verwacht Daimler Trucks voor dit jaar een merkbare stijging van de afzet van trucks.

Mercedes-Benz Vans plant voor het jaar 2015 een duidelijke stijging van de afzet. In de kernmarkt Europa rekent de bestelwagendivisie bij de middelgrote en grote vans op een duidelijke toename van de afzet. Hieraan zullen vooral de nieuwe zakelijke transporter Vito en de V-Klasse MPV bijdragen. Deze zijn na de marktintroductie in het jaar 2014 nu volop beschikbaar. Ook voor de NAFTA-regio verwacht de divisie een duidelijke stijging van de afzet. In het kader van de divisiestrategie “Mercedes-Benz Vans Goes Global” wordt de Vito in Noord- en Latijns-Amerika geïntroduceerd. Dit zorgt voor extra verkoopimpulsen. Met de Sprinter, die ook in Noord-Amerika zal worden geproduceerd, streeft Mercedes-Benz Vans ook in deze markten naar verdere groei.

Daimler Buses verwacht zijn positie als leider in zijn kernmarkten bij de bussen van boven de 8 ton te kunnen behouden. Voor het jaar 2015 houdt de busdivisie als geheel rekening met een duidelijke daling van de afzet als gevolg van de situatie op de markt. Daarbij rekent de divisie op een significante daling in Latijns-Amerika, terwijl in Europa een positieve ontwikkeling van de afzet wordt verwacht.

Daimler Financial Services verwacht voor het jaar 2015 een duidelijke stijging van de new business en het contractvolume. Doorslaggevend hiervoor zijn de groeioffensieven van de automobieldivisies, de doelgroepgerichte benadering van jongere klanten, de uitbreiding van de activiteiten in met name Azië en de verdere ontwikkeling van de online-verkoopkanalen. Bovendien zal het aanbod van mobiliteitsdiensten verder worden uitgebreid.

Vooruitblik Daimler: omzet en EBIT zullen duidelijk stijgen

De onderneming gaat ervan uit, dat de concernomzet in 2015 duidelijk zal toenemen. In regionaal opzicht verwacht het concern voor Azië en Noord-Amerika de grootse groei, maar ook in Europa rekent Daimler op duidelijke groei.

Op basis van de verwachte marktontwikkeling en de prognoses van de divisies gaat Daimler ervan uit, dat de EBIT uit de lopende bedrijfsactiviteiten in het jaar 2015 duidelijk kan worden verhoogd.

Voor de afzonderlijke divisies streeft de onderneming in het jaar 2015 naar de volgende EBIT-doelstellingen uit de lopende bedrijfsactiviteiten:

-         Mercedes-Benz Cars: duidelijk boven het niveau van vorig jaar,

-         Daimler Trucks: duidelijk boven het niveau van vorig jaar,

-         Mercedes-Benz Vans: duidelijk boven het niveau van vorig jaar,

-         Daimler Buses: licht onder het niveau van vorig jaar,

-         Daimler Financial Services: duidelijk boven het niveau van vorig jaar.

De verwachte ontwikkeling van het resultaat van de automobieldivisies zal in het jaar 2015 ook een positieve weerslag hebben op de Free Cash Flow van de industriële activiteiten. Hoewel de product- en groeioffensieven met hogere uitgaven voor investeringen in activa en uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling worden voortgezet, gaat de onderneming er nu van uit, dat de Free Cash Flow uit industriële activiteiten licht hoger dan die van het afgelopen jaar zal zijn en daarmee duidelijk hoger zal liggen dan de dividenduitkering in het jaar 2015.

Om de ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren zullen de toch al zeer grote investeringen in activa (2014: € 4,8 miljard) in het jaar 2015 nogmaals licht worden verhoogd. Naast de investeringen in activa versterkt Daimler zijn positie in opkomende economieën door doelgerichte financiële investeringen in joint-ventures en deelnemingen.

Bij de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling verwacht Daimler een omvang die duidelijk hoger ligt dan het niveau van vorig jaar van € 5,7 miljard. Belangrijke projecten zijn hierbij de opvolgers van de E-Klasse en de compacte klasse en de terreinwagens GLC en GLE. Bovendien investeert Daimler in alle automobieldivisies in nieuwe emissie-arme en zuinige motoren, alternatieve aandrijfsystemen, innovatieve veiligheidstechnologieën, autonoom rijden en digitale netwerken.

Vanuit de huidige situatie gaat Daimler ervan uit, dat het aantal medewerkers wereldwijd in vergelijking met ultimo 2014 licht zal toenemen.

Belangrijke ontwikkelingen in het derde kwartaal

Begin augustus hebben Daimler AG, AUDI AG en BMW Group een overeenkomst met Nokia Corporation gesloten over de overname van de digitale kaartendivisie HERE. Met deze stap moet de beschikbaarheid van producten en diensten van HERE als open, onafhankelijk en waardescheppend platform voor cloud-gebaseerde kaarten en mobiliteitsdiensten op lange termijn worden veiliggesteld. De digitale kaarten van HERE zijn het fundament voor de volgende generatie van mobiliteit en locatie-gerelateerde diensten. Deze vormen de basis voor nieuwe assistentiesystemen tot aan het volledig geautomatiseerd rijden. Daarbij worden zeer gedetailleerde digitale kaarten gekoppeld aan real-time voertuiggegevens, om de verkeersveiligheid te verhogen en innovatieve producten en diensten mogelijk te maken. De drie partners hebben elk een gelijk aandeel in HERE verworven. Het aandeel in de aankoopprijs dat voor rekening van Daimler komt, zal ongeveer € 0,85 miljard bedragen. Onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde kartelinstanties wordt verwacht dat de transactie voor het einde van het eerste kwartaal van 2016 kan worden afgerond.

Daimler Trucks heeft speciale toestemming verkregen om een zware truck uit de serieproductie, voorzien van het Highway Pilot System, op Duitse snelwegen te testen. De Highway Pilot in de Actros uit de serieproductie verbindt de modernste assistentiesystemen met elkaar en maakt daarmee deels autonoom rijden mogelijk. De toestemming is een belangrijke stap op weg naar het gereedmaken van het systeem voor toepassing in de serieproductie. Daarmee vergroot Daimler consequent zijn positie als koploper op het gebied van autonoom rijden.

Bijzondere baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de bijzondere baten en lasten samengevat, die de EBIT in het derde kwartaal van 2015 en 2014 hebben beïnvloed:

Buitengewone baten en lasten in de EBIT

Bedragen in miljoenen €

Q3/2015

Q3/2014

Mercedes-Benz Cars

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

Verhuizing hoofdkantoor MBUSA

Afwaardering deelnemingen op het gebied van alternatieve aandrijvingen

Daimler Trucks

Personeelsaanpassingen

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

Mercedes-Benz Vans

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

Daimler Buses

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

Consolidatie

Veiligstelling aandelenkoers Tesla

Verkoop deelneming RRPSH


+21

+1

--10

-4


-3


-1


-

-


-

-

-30-30

-


-


-


-1

+1.006