14
december
2006
|
01:00
Europe/Amsterdam

Car-2-X auto’s waarschuwen elkaar voor dreigend gevaar

In de toekomst wordt het mogelijk dat bestuurders voor gevaarlijke situaties worden gewaarschuwd, ruim voordat ze bij de gevarenzone aankomen. Dat blijkt uit een praktijktest die in het kader van het Europese onderzoeksproject WILLWARN (Wireless Local Danger Warning) is uitgevoerd. Bij deze test werden vijf auto’s ingezet. Deze waren voorzien van WLAN radiotechnologie en gebruikten het Car-2-X communicatiesysteem. Dit maakt het mogelijk om door de on-board sensors opgepikte informatie over gevaarlijke situaties (mist, ijsvorming, obstakels) door te sturen naar voertuigen die volgen. De vroegtijdige waarschuwingen geven de bestuurders van andere voertuigen voldoende tijd om op de gevaarlijke situatie te anticiperen..

Zes jaar geleden al testte DaimlerChrysler een soortgelijk systeem. Als onderdeel van het FleetNet-onderzoeksproject gingen toen diverse onderling ‘verbonden’ auto’s op weg. Deze praktijktest toonde aan dat WLAN-technologie (Wireless Local Area Network – inmiddels dé standaard voor draadloze internettoegang) ook geschikt was om auto’s met elkaar te laten communiceren. Eén van de belangrijkste voordelen hiervan is dat er geen dure zend- en ontvangstapparatuur voor nodig is. De auto’s fungeren zelf als zender en ontvanger. Zodra ze bij elkaar in de buurt komen, zetten ze automatisch een radionetwerk op en versturen door middel daarvan informatie rechtstreeks naar alle voertuigen die zich binnen een straal van 500 meter bevinden. Toch ontvangen ook voertuigen buiten deze zone de informatie: de laatste auto (binnen de 500 meterzone) die gegevens ontvangt, fungeert namelijk als doorgeefluik naar het ‘buitengebied’. Overigens zijn er geen extra sensors nodig om gevaarlijke situaties te detecteren: alle noodzakelijke informatie wordt aangeleverd door het ABS, het ESP, de sensoren die de stuuruitslag meten, de buitentemperatuurmeter en/of het navigatiesysteem.

Van FleetNet tot WILLWARN
De resultaten van FleetNet werden door DaimlerChrysler verder ontwikkeld in het Duitse samenwerkingsproject ‘NOW’ (Network On Wheels) en nu in het WILLWARN-project. Het doel daarvan is om de opgedane ervaringen te gebruiken bij de samenwerking met leveranciers van onderdelen en elektronica om deze veelbelovende technologie verder te ontwikkelen en te standaardiseren. Daarbij hoort ook het verkrijgen van de rechten op de gebruikte frequenties. DaimlerChrysler heeft de informatie ook beschikbaar gesteld aan bedrijven en instanties, die later bij het project werden betrokken. Een bruikbaar WLAN-netwerk voor alle weggebruikers is namelijk alleen haalbaar als er wordt samengewerkt met andere autofabrikanten en betrokken (overheids)instanties. Een andere voorwaarde is dat er voldoende auto’s met de benodigde techniek zijn uitgerust.

Radiobakens
Omdat er in de eerste fase van de toepassing van Car-2-X nog niet voldoende auto’s zijn met de benodigde techniek, zijn radiobakens langs de weg noodzakelijk. Deze vaste bakens kunnen ook worden ingezet om Traffic Control en Information Centres van extra en/of betere informatie te voorzien. Het communicatiesysteem zelf is zo ontworpen dat direct contact met bijvoorbeeld internet(toepassingen) mogelijk is. Zo kan het ook worden gebruikt om verkeerstromen te versoepelen: onderling communicerende auto’s kunnen elkaar bijvoorbeeld een alternatieve route ‘adviseren.’ Op deze manier zijn files zelfs te voorkomen.
DaimlerChrysler is één van de initiatiefnemers van het Europese ‘Car2Car Communication Consortium’ en is ook betrokken bij het Amerikaanse Vehicle Infrastructure Integration Initiative. Deze projecten leggen de politieke basis voor voertuigcommunicatie in Europa en Amerika, met als doel het versnellen van het standaardisatieproces.