13
oktober
2006
|
02:00
Europe/Amsterdam

BLUETEC gelanceerd in Verenigde Staten

Op 15 oktober 2006, de datum dat 76.500 pompstations in de Verenigde Staten zwavelarme dieselbrandstof gaan leveren, lanceert Mercedes-Benz de auto die als geen andere auto van die gelegenheid gebruik kan maken: de E 320 BLUETEC. De auto die de Amerikanen om milieutechnische, economische én ‘fun to drive’-redenen warm zal kunnen maken voor diesel.

De lancering van de revolutionaire E 320 BLUETEC markeert om diverse redenen een mijlpaal in de rijke dieselhistorie van Mercedes-Benz. Waar de populariteit van diesel in Europa al jarenlang een sterk stijgende lijn laat zien, bleef Noord-Amerika een ‘benzineland’ bij uitstek. De recente stijgingen van de benzineprijzen in de Verenigde Staten (een verdrievoudiging sinds het begin van de jaren ’90, van zo’n $ 1,22 per gallon naar circa $ 3,00 vandaag de dag) hebben echter ook de ogen van de Amerikaanse consument geopend. De roep om lagere verbruikscijfers wakkert haast als vanzelfsprekend ook de interesse in diesel aan.

Daarnaast maakt de situatie in het Midden-Oosten duidelijk dat Amerika minder afhankelijk moet worden van de ‘buitenlandse’ olievoorraden. Twee jaar geleden al verzuchtte Margo Oge, hoofd van het Office of Transportation and Air Quality, dat als éénderde van alle Amerikaanse ‘light trucks’ (de verzamelnaam voor SUV’s, pick-ups en busjes) met een moderne dieselmotor zou zijn uitgerust, dat het land een besparing op zou leveren van 1,4 miljoen vaten olie. Per dag. En dat is precies de hoeveelheid olie die de V.S. dagelijks importeert vanuit Saoedi-Arabië!

Veruit het belangrijkst is echter het milieu-aspect van BLUETEC. Dieselbrandstof heeft op bijna alle fronten gunstiger emissiewaarden dan benzine. De twee resterende, traditionele ‘probleemgebieden’ zijn de uitstoot van roetdeeltjes en bovenal de uitstoot van stikstofoxide, NOx. BLUETEC biedt voor beide problemen een blijvende oplossing. Het onderhoudsvrije partikelfilter dat deel uitmaakt van de BLUETEC-technologie onderschept 98 procent van alle roetdeeltjes. Daarnaast wordt zo’n 80 procent van de NOx-emissie geëlimineerd – de SCR-katalysator zet NOx immers om in onschadelijk stikstof en water.

BLUETEC - een modulair technologiepakket om emissieniveaus te verlagen

BLUETEC is een modulair concept dat gebruik maakt van een scala aan technische maatregelen, waarvan een aantal de vervuilde emissies in de motor verminderen, terwijl andere een effectieve methode bieden om de uitlaatgassen te reinigen. Dit pakket pakt elke relevante factor aan die bijdraagt tot uitlaatemissies en verlaagt elke factor tot een minimum. Een oxidatiekatalysator en een deeltjesfilter zijn twee van dergelijke componenten, terwijl andere technieken effectief worden toegepast om stikstofoxiden te verlagen. BLUETEC-technologie wordt voornamelijk toegepast om de stikstofoxiden aan te pakken, het laatste uitlaatgasbestanddeel waardoor – als gevolg van onderliggende concept-gerelateerde redenen – de emissieniveaus van dieselmotoren nog steeds hoger zijn dan die van hun pendanten in benzine-uitvoering.

Voorwaarde voor een optimale werking van deze techniek is wel dat de dieselbrandstof zo min mogelijk zwavel bevat. Op 15 oktober starten 76.500 tankstations in de Verenigde Staten met de verkoop van ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel. Deze brandstof bevat met 15 ppm (parts per million) maar liefst 33 keer minder zwavel dan voorheen. Met ULSD en BLUETEC kan Mercedes-Benz bereiken wat veel andere fabrikanten zouden willen: moeiteloos voldoen aan de BIN 8-norm, de strengste Amerikaanse emissie-eisen.

Want ook dat is één van de redenen om BLUETEC eerst in Amerika te introduceren. De Amerikaanse emissie-eisen staan bekend als de meest stringente ter wereld. Door nu al te kunnen voldoen aan die eisen, met nota bene een diesel, geeft Mercedes-Benz een krachtig statement af. Mercedes-Benz is klaar voor de toekomst – die begon op 15 oktober.

De eerste serieproductieauto met BLUETEC is de E 320 BLUETEC en klanten in de VS kunnen deze nu kopen. De fabrikant zal zich zodanig positioneren dat uiterlijk in 2008 een dieselauto met BLUETEC-technologie kan worden aangeboden op de Europese markt.

Ontwikkelingsactiviteiten op de Europese markt, waar de aandacht onwrikbaar ligt op lage CO2-emissies, richten zich op de manieren waarop BLUETEC-technologie kan worden aangepast aan de Europese rijstijlen en op het vinden van de meest verbruiksneutrale (d.w.z. CO2-neutrale) manier om het op deze markt in te voeren.