17
mei
2010
|
02:00
Europe/Amsterdam

Automatische piloot bij Mercedes-Benz: nieuwe testmethode voor modernste veiligheidssystemen

Met het oog op toekomstige generaties van assistentiesystemen heeft Mercedes-Benz als eerste autofabrikant ter wereld een innovatieve methode in het testprogramma opgenomen. Daarbij worden riskante en door mensen niet exact te herhalen rijmanoeuvres door een automatische piloot op een gesloten testterrein uitgevoerd. Dit ‘geautomatiseerde rijden’ helpt bij de ontwikkeling, het testen en het waarborgen van assistentiesystemen en andere veiligheidsvoorzieningen. Zo kunnen tests op de limiet worden uitgevoerd, zonder dat dit gevaar oplevert voor de ontwikkelaars. Ook voor Mercedes-Benz klanten biedt dit proces voordelen op. Toekomstige assistentiesystemen kunnen, ondanks stijgende complexiteit, met de voor Mercedes-Benz gebruikelijke kwaliteit ontwikkeld worden, omdat de tests met de grootste nauwkeurigheid kunnen worden uitgevoerd.

Bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de voortdurende verbetering van passieve en actieve veiligheid van personenauto’s is Mercedes-Benz al vele decennia lang toonaangevend. Innovaties op het gebied van passieve veiligheid als de stevige passagierscel, kreukelzones, airbags en driepuntsgordels en actieve veiligheidssystemen als ABS, ESP en de rem-assistent komen van Mercedes-Benz. Deze voorzieningen hebben aantoonbaar bijgedragen tot het veiliger maken van het wegverkeer en het duidelijk terugdringen van het aantal doden en gewonden als gevolg van verkeersongevallen.

De huidige stand van de techniek op het gebied van actieve veiligheid bestaat uit intelligente assistentiesystemen die van de auto een ‘denkende partner’ maken die kan zien en voelen en bij gevaar snel kan reageren en ingrijpen. Systemen als de dode-hoekassistent, ATTENTION ASSIST of de nachtzichtassistent helpen bij gevaarlijke situaties als het wisselen van rijbaan, vermoeidheid of slecht zicht in het donker. “Met toekomstige assistentiesystemen kunnen we ook ingrijpen bij nog moeilijkere verkeerssituaties en daarmee meer potentiële ongevallen, bijvoorbeeld op kruisingen, helpen voorkomen”, zegt prof. Bharat Balasubramanian, hoofd productinnovatie en procestechnologie bij de afdeling concernonderzoek en voorontwikkeling van Daimler AG. “De nieuwe testmethode met het geautomatiseerde rijden draagt ertoe bij dat we onze strenge eisen ten aanzien van kwaliteit en betrouwbaarheid voor veiligheidssystemen nog efficiënter kunnen vervullen.”

Automatische piloot zorgt voor meer precisie

Via het ‘geautomatiseerde rijden’ bij speciale manoeuvres op testterreinen zorgt Mercedes-Benz voor de betrouwbaarheid en de werking van toekomstige assistentiesystemen, naast de al beproefde methodes. Bij de testauto’s die hiervoor worden gebruikt gaat het om modellen uit de serieproductie die zijn voorzien van ‘robots’ voor het sturen, remmen en gas geven. Een ingebouwde computer stuurt de automatische piloot zo, dat een vooraf geprogrammeerd parcours exact wordt afgelegd, ook wanneer er meerdere auto’s bij een manoeuvre betrokken zijn.

Testingenieurs in een controlecentrum houden alle processen in de gaten en kunnen de voertuigen te allen tijde stoppen. Tegelijkertijd controleren de auto’s zichzelf en remmen automatisch af wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld. Daarmee is de opbouw van de test veilig en toch flexibel: alle Mercedes-Benz modellen kunnen met de uitrusting voor ‘geautomatiseerd rijden’ worden uitgevoerd. Bovendien kunnen zo verschillende veiligheidssystemen en -voorzieningen worden uitgeprobeerd.

Bij het ‘geautomatiseerd rijden’ testen de ingenieurs de veiligheidsinnovaties bij realistische omstandigheden in de auto en letten daarbij op twee beslissende elementen:

  • Reproduceerbaarheid. Om de systemen exact af te stellen, moeten dezelfde tests veelvuldig worden gevarieerd en herhaald. Daarbij moeten alle parameters als de afstanden tussen de voertuigen, snelheden en stuuruitslag exact overeenkomen met de opgegeven waarden en ook steeds gelijk blijven, om de vergelijkbaarheid te garanderen.

  • Veiligheid. Omdat de systemen pas moeten ingrijpen bij kritieke situaties, moeten zulke situaties tijdens tests ook worden gecreëerd. De manoeuvres vergen een exacte timing en mogen voor niemand gevaar opleveren.

In beide gevallen stoot de mens aan zijn grenzen, zowel bij de reactiesnelheid als bij de reproduceerbaarheid. Bij complexe elektronische systemen, en in het bijzonder bij assistentiesystemen, moet de werking van de functies echter in alle denkbare situaties en onder realistische omstandigheden worden gegarandeerd, zodat men niet zonder zulke tests kan. De nauwkeurigheid bij het herhalen van de tests maakt het mogelijk dat de testauto’s precies de voorgeprogrammeerde snelheid en het parcours volgen en heel nauwkeurig remmen. Als een voertuig een parcours bijvoorbeeld meerdere malen aflegt, dan wijken de rijsporen van alle rondes minder dan twee centimeter van elkaar af. Wanneer de auto daarbij op een bepaald punt afremt en tot stilstand komt, liggen de eindpunten van alle remacties binnen een straal van drie centimeter.

Naast het testen van assistentiesystemen zal het ‘geautomatiseerde rijden’ in de toekomst ook worden toegepast bij extreme tests. Daarbij wordt het voertuig blootgesteld aan belastingen die ver boven de waarden in het normale wegverkeer liggen. Zo moet ervoor worden gezorgd, dat bijvoorbeeld airbags niet afgaan wanneer er hard over een drempel of tegen een stoeprand aan wordt gereden. Tests met zware fysieke belasting voor testrijders zijn hiervoor niet langer nodig.

Moderne testmethodes voor streven naar maximale veiligheid

Bij het ontwikkelingswerk maken de ingenieurs van Mercedes-Benz gebruik van de resultaten van de eigen ongeval-onderzoeksafdeling, die belangrijke gegevens oplevert. Verschillende in elkaar overlopende processen zorgen ervoor dat de systemen betrouwbaar functioneren wanneer het erop aankomt. Daarbij past het bij de filosofie van Mercedes-Benz, duidelijk verder te gaan dan wettelijk is voorgeschreven. Zo zijn bij de passieve veiligheid de interne crashnormen van het merk veel uitvoeriger dan alleen maar het voldoen aan de eisen bij de gebruikelijke crashtests.

De combinatie van computersimulaties en botsproeven in de praktijk waarborgt passieve veiligheid op Mercedes-Benz niveau. Ook op het gebied van actieve veiligheid maakt Mercedes-Benz gebruik van de modernste in elkaar overlopende testmethodes. Tests met rijsimulators in combinatie met simulatieprocessen zorgen voor een snellere en preciezere ontwikkeling en vormen bovendien een aanvulling op testritten onder ‘real-life’-omstandigheden. “In Sindelfingen bouwen we op dit moment een nieuwe rijsimulator. De moderne technologie van deze simulator zorgt ervoor dat de ontwikkeling van nieuwe veiligheidssystemen in de toekomst nog sneller en nauwkeuriger verloopt”, zegt Balasubramanian.

Geautomatiseerd rijden als basis voor toekomstige innovaties

Als enige autofabrikant ter wereld maakt Mercedes-Benz gebruik van het ‘geautomatiseerde rijden’ als aanvullende testcomponent. Op speciale testterreinen wordt deze methode toegepast voor tests die normaal gesproken nauwelijks reproduceerbaar zijn, zoals het invoegen met variabele snelheden en afstanden. Dit geldt ook voor bijzonder riskante tests, waarbij bijvoorbeeld een auto dicht voor een andere auto hard afremt en de auto erachter dan op het laatste moment uitwijkt, of kritieke tests, waarbij bijvoorbeeld op een kruising een auto vlak voor of vlak achter een tweede auto langsrijdt.

Met het ‘geautomatiseerde rijden’ heeft Mercedes-Benz een nieuwe en unieke testmethode voor veiligheidssystemen ontwikkeld. Hiermee demonstreert Mercedes-Benz opnieuw zijn innovatiekracht. De nieuwe testmethode garandeert de snelle en efficiënte ontwikkeling van hoogwaardige en betrouwbare assistentiesystemen en biedt daarbij ook voor de medewerkers maximale veiligheid op de werkplek. 

“Om ook in de toekomst op het gebied van veiligheid trends te kunnen zetten”, zegt Balasubramanian, “moeten onze testprocessen gelijk opgaan met de rijkdom aan ideeën van onze ingenieurs. Met het geautomatiseerde rijden zijn we klaar voor de ontwikkeling van de volgende generatie van hulpsystemen.”