03
maart
2021
|
15:44
Europe/Amsterdam

Alliantie voor veilige en overkoepelende data-uitwisseling binnen de auto-industrie komt in een stroomversnelling

Als onderdeel van het evenement ‘Durch Kooperation an die Spitze. Die Automobilbranche gestaltet den digitalen Wandel’ (‘Door samenwerking naar de top. De auto-industrie geeft vorm aan de digitale transformatie’) van het Duitse ministerie voor Economische Zaken en Energie en de vereniging voor de Duitse auto-industrie (VDA), geven de oprichters van de Automotive Alliance een update over de voortgang en verdere details van het initiatief. Tot de oprichters van het partnernetwerk behoren BMW AG, Deutsche Telekom AG, Robert Bosch GmbH, SAP SE, Siemens AG en ZF Friedrichshafen AG.

Naast de initiatiefnemers zullen ook ondernemingen als Mercedes-Benz AG, BASF SE, Henkel AG & Co. KGaA, Schaeffler AG, German Edge Cloud GmbH & Co. KG, ISTOS GmbH, SupplyOn AG, het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR), het Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V en ARENA2036 meewerken aan de ontwikkeling van een open, schaalbaar netwerk voor overkoepelende en veilige data- en informatie-uitwisseling van informatie en gegevens binnen de auto-industrie. Daarnaast zijn nu al diverse kleine en middelgrote bedrijven (mkb-bedrijven) aan boord.

De Automotive Alliance gaat opereren onder de naam ‘Catena-X Automotive Network (Catena-X)’. Als implementatiegericht netwerk en om openheid en neutraliteit te waarborgen, is Catena-X van plan zich als vereniging te laten registreren. Catena-X ziet zichzelf als een modulair ecosysteem waaraan autofabrikanten en -leveranciers, dealerverenigingen en leveranciers van apparatuur – inclusief aanbieders van applicaties, platforms en infrastructuur – in dezelfde mate kunnen deelnemen. Het doel van de vereniging is om een uniforme standaard te creëren voor data- en informatiestromen door de gehele automotive waardeketen.

Door gestandaardiseerde beschikbaarheid van informatie en data willen de betrokken ondernemingen het concurrentievermogen van de auto-industrie vergroten, de efficiëntie van branchespecifieke samenwerking verbeteren en bedrijfsprocessen versnellen. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar mkb-bedrijven, waarvan de actieve deelname van cruciaal belang is voor het succes van het netwerk. Daarom is Catena-X van meet af aan opgezet als een open netwerk met ‘mkb-ready’ oplossingen, waarin deze bedrijven snel en met beperkte investeringen in de IT-infrastructuur zouden moeten kunnen participeren.

Bovendien moeten de bestaande structuren van de Europese auto-industrie – zoals processen op het gebied van onderdelenlogistiek – in het netwerk worden geïntegreerd en verder worden geoptimaliseerd. Naast efficiencyvoordelen in de toeleveringsketen verwachten de deelnemers aan het netwerk bijvoorbeeld efficiëntere kwaliteits- en logistieke processen, meer transparantie ten aanzien van duurzame CO2-reductie en een vereenvoudigd masterdatamanagement. Continu met elkaar verbonden dataketens maken het op deze manier mogelijk om zogeheten ‘digital twins’ van auto’s te creëren, op basis waarvan innovatieve bedrijfsprocessen en services kunnen worden ontwikkeld.

Met de IDS-standaard (International Data Spaces) voor datasoevereiniteit, die ook deel zal uitmaken van de Europese cloud data-infrastructuur GAIA-X, hebben de betrokken ondernemingen al overeenstemming bereikt over essentiële infrastructuurbasisprincipes voor projectimplementatie.

In de eerste stap zijn gezamenlijk vijf toepassingsgebieden gedefinieerd die met behulp van een genetwerkte data-infrastructuur een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de productiviteit en verduurzaming langs toekomstige waardeketens: kwaliteitsbeheer, logistiek, onderhoud, supply chain management en duurzaamheid. Dit zijn de gebieden waarop de pilotprojecten van Catena-X zich richten. Daarnaast zijn er applicaties ter ondersteuning van de productie en ontwikkeling gepland.

Het datanetwerk zal een belangrijke basis creëren zodat de industrie nog efficiënter kan reageren op de uitdagingen van de digitale transformatie en nog beter gebruik kan maken van de kansen die digitalisering biedt.

Catena-X informeert in eerste instantie over toekomstige ontwikkelingen via LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/catena-x-automotive-network

Boilerplate

Mercedes-Benz AG in één oogopslag

Mercedes-Benz AG is verantwoordelijk voor de wereldwijde activiteiten van Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans met meer dan 170.000 medewerkers wereldwijd. Ola Källenius is voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG. De onderneming richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van personenwagens en bestelwagens, alsmede voertuiggerelateerde services. Bovendien streeft de onderneming naar een leidende rol in elektromobiliteit en voertuigsoftware. Het productportfolio omvat het merk Mercedes-Benz met de submerken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse, alsmede het merk smart. Het merk Mercedes me biedt toegang tot de digitale services van Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG is een van de grootste fabrikanten van premium personenwagens. In 2020 werden circa 2,1 miljoen personenwagens en bijna 375.000 bestelwagens verkocht. In deze twee divisies breidt Mercedes-Benz AG zijn wereldwijde productienetwerk met zo’n 35 fabrieken op vier continenten continu verder uit en richt zich daarbij op de eisen die aan elektromobiliteit worden gesteld. Tegelijkertijd bouwt de onderneming zijn wereldwijde netwerk voor accuproductie op drie continenten verder uit. Duurzaamheid is de leidraad van de Mercedes-Benz strategie en betekent voor de onderneming het creëren van duurzame waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, investeerders, zakelijke partners en de samenleving als geheel. De basis hiervoor is de duurzaamheidsstrategie van Daimler. In deze strategie neemt de onderneming de verantwoordelijkheid op zich voor de economische, ecologische en sociale gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten en heeft het oog voor de gehele waardeketen.