01
oktober
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Actieplan uitbreiding netwerk waterstoftankstations in Duitsland

  • Plan om het aantal waterstoftankstations voor 2023 uit te breiden naar ca. 400 stuks

  • Investering van ca. € 350 miljoen gepland

  • Plan vertegenwoordigt benchmark op internationaal niveau

De zes partners van 'H2 Mobility' – Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell en Total – hebben overeenstemming bereikt over een concreet actieplan om het netwerk van waterstoftankstations voor brandstofcelauto's in Duitsland uit te breiden. De huidige infrastructuur van 15 tankstations in Duitsland moet voor 2023 worden uitgebreid naar ca. 400 H2-tankstations. Het is de bedoeling dat de eerste 100 waterstoftankstations de komende vier jaar in gebruik worden genomen. Hierdoor kunnen op termijn de tankmogelijkheden worden gewaarborgd voor de elektrovoertuigen met brandstofcel die vanaf 2015/2016 op de markt worden gebracht. Het principeakkoord is door vertegenwoordigers van de deelnemende partners ondertekend. 

De overeenkomst omvat naast het concrete plan voor een Duits H2-tankstationnetwerk ook de grondbeginselen voor de inkoop en de exploitatie van de benodigde waterstof en een verzoek om steun aan de Duitse Bondsregering. Na de oprichting van een joint venture (onder voorbehoud van het verkrijgen van benodigde wettelijke goedkeuringen) gaat de uitbreiding van het Duitse tankstationnetwerk volgend jaar al gefaseerd van start. Hierdoor wordt de toelevering van H2 in de dagelijkse praktijk niet alleen mogelijk in randstedelijke gebieden en langs hoofdverkeersaders maar ook op provinciaal niveau. Het doel is om in dichtbevolkte gebieden langs de snelweg minstens om de negentig kilometer een H2-tankstation aan te bieden. Uitgaande van dit plan beschikken de regio's rond de grote steden vanaf 2023 over minstens tien waterstoftankstations. Hierdoor wordt lokaal emissievrije H2-mobiliteit voor klanten steeds aantrekkelijker. 'H2 Mobility' gaat in Duitsland uit van een benodigde investering van in totaal ca. € 350 miljoen. 

Eerste fabrikanten hebben aangekondigd in 2015 de brandstofcelauto in serieproductie op de markt te brengen. Behalve gunstige aanschaffings- en onderhoudskosten van de auto's is het belangrijk dat er voldoende H2-tankstations zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom zal de geplande 'H2 Mobility' joint venture nauw samenwerken met de auto-industrie. 

Elektro-auto's met brandstofcel kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. De uitdaging van een dergelijke systeemverandering op weg naar een emissievrije mobiliteitssector is al in een zeer vroeg stadium aangegaan met de oprichting van het branche-overschrijdende initiatief 'H2 Mobility' in 2009 in Berlijn. 

Het Clean Energy Partnership (CEP) met zijn leden* en andere ondernemingen** verwelkomen de uitbreiding van de infrastructuur. Het CEP test met behulp van de Bondsregering brandstofcelauto's en het tanken ervan. Het aanspreekpunt voor de Bondsregering is in beide gevallen de 'Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie' (NOW).