06
januari
2009
|
01:00
Europe/Amsterdam

2.500ste Mercedes-Benz bestelwagen voor Breman Installatie- en Servicegroep

Onlangs werd stilgestaan bij de ingebruikname van de 2.500ste Mercedes-Benz bestelwagen door de Breman Installatie- en Servicegroep. Onder leiding van Eric Brok, Verkoopdirecteur Bestelwagens Mercedes-Benz Nederland en de directie van de dealer Wensink, werd in de Lindenhof te Giethoorn, de jubileumauto overhandigd aan de directie van Breman Installatie- en Sevicegroep .

Breman Installatie- en Servicegroep

De Breman Installatie- en Servicegroep is met circa 1.600 medewerkers actief in de installatiebranche. Het familiebedrijf dat in 1925 werd opgericht, telt momenteel 39 vestigingen binnen heel Nederland. Hiermee is de Breman Installatie- en Servicegroep één van de grote spelers in de installatiebranche. Het bedrijf is onder meer actief in de woning- en utiliteitsbouw, maar rekent ook renovatie- en verbouwwerkzaamheden en service en onderhoud tot zijn dienstenpakket. De Breman Installatie- en Servicegroep kent sinds 1972 een unieke vorm van zeggenschap voor haar medewerkers. In de ‘Breman-structuur’ heeft het personeel evenveel zeggenschap over het bezit als de aandeelhouders en delen zij mee in de winst na aftrek van de vennootschapsbelasting. Deze structuur is voortgekomen uit de sociale visie van Reind Breman, één van de vijf zonen van oprichter T. Breman, en uniek in Nederland.

2.500ste Mercedes-Benz bestelwagen

Dat de Breman Installatie- en Servicegroep het goed voor heeft met haar medewerkers blijkt niet alleen uit de ‘Breman-structuur’, maar ook uit het feit dat het ruim 700 eenheden tellende bestelwagenpark voor bijna 100% uit Mercedes-Benz voertuigen bestaat. Voor de installatiewerkzaamheden worden sinds het midden van de jaren ’70 verschillende uitvoeringen van de Vito en Sprinter bestelwagen ingezet. De kwaliteit van de voertuigen, gecombineerd met de duurzaamheid, betrouwbaarheid en de hoge restwaarde, zijn hierbij belangrijke argumenten. Door de jaren heen is er ook een uitstekende relatie met Mercedes-Benz dealer Wensink uit Zwolle ontstaan. De bedrijfswagenspecialisten van de dealer nemen ook een deel van de periodieke reparatie- en onderhoudswerkzaamheden voor haar rekening. Onlangs werd in het bijzijn van Verkoopdirecteur Bestelwagens Mercedes-Benz Nederland Eric Brok en de directie van Wensink stilgestaan bij de aflevering van de 2.500ste Mercedes-Benz bestelwagen. Namens de Breman Installatie- en Servicegroep namen Roelof Jan Breman, Risco Balkenende en de Frans van der Kolk de sleutels van het jubileummodel in ontvangst.