15
december
2008
|
01:00
Europe/Amsterdam

100.000ste retrofit roetfilter ingebouwd in Mercedes-Benz Atego

Op donderdag 11 december werd op het terrein van Mercedes-Benz dealer L.I.A.M. Roelofarendsveen gevierd dat de 100.000ste ingebouwde retrofit roetfilter in gebruik is genomen. In het bijzijn van SenterNovem en de Mercedes-Benz importeur werd stilgestaan bij de Mercedes-Benz Atego 1823L van transportbedrijf J.F.C. Hogenhout. Met de achteraf ingebouwde retrofit roetfilter voldoet de Atego aan de wettelijke eisen die tegenwoordig in veel binnensteden aan voertuigen worden gesteld.

Fijnstofreductie

Vanaf 2006 wordt het achteraf inbouwen van retrofit roetfilters in dieselvoertuigen, zowel personen- als bedrijfswagens, door het Ministerie van VROM met subsidie gestimuleerd. Erkende garages zoals Mercedes-Benz dealer L.I.A.M. die de roetfilters inbouwen, kunnen achteraf de subsidie aanvragen bij SenterNovem. Van de 100.000 verleende subsidies komen ca. 78.000 voor rekening van personen- en 22.000 voor bedrijfswagens. In totaal is er al € 170 miljoen roetfiltersubsidie uitgekeerd. Een roetfilter vermindert de uitstoot van fijnstof met 50 tot 90% waardoor de luchtkwaliteit sterk wordt verbeterd. De subsidieregeling voor vrachtwagens is gericht op de Euro 3-trucks met een vermogen onder de 225 kW die veelal als distributievoertuig in binnensteden worden gebruikt. In het milieuconvernant van 2007 werden harde afspraken gemaakt om vervuilende voertuigen uit de binnensteden te weren. Een Euro3-voertuig mét roetfilter en jonger dan 8 jaar heeft de komende vier jaar toegang tot deze milieuzones. De nieuwe Mercedes-Benz bedrijfswagens voldoen nu ruim aan de Euro4 of zelfs Euro5-norm die in het najaar van 2009 van kracht wordt. Deze af fabriek oplossingen maken het achteraf inbouwen van roetfilters overbodig.

J.F.C. Hogenhout

Transportbedrijf J.F.C. Hogenhout uit Amstelveen had de eer gehuldigd te worden voor de inbouw van het 100.00ste retrofit roetfilter. Op het terrein van dealer L.I.A.M. te Roelofarendsveen werd dit in het bijzijn van SenterNovem en de Mercedes-Benz importeur gevierd. Toch is de inbouw van het roetfilter voor J.F.C. Hogenhout geen uitzondering. Alle voertuigen in het 10 eenheden tellende wagenpark, waaronder 2 Mercedes-Benz Atego’s en twee Axor trucks, zijn voorzien van het retrofit roetfilter. Hiermee blijven de distributiewerkzaamheden voor onder meer New York Pizza en ziekenhuizen gewaarborgd. Omdat met deze Atego 1823L een magische grens is bereikt, werd de vrachtwagen wel voorzien van een ‘eervolle vermelding’.