22
maart
2024
|
09:40
Europe/Amsterdam

Tomorrow drives Mercedes-Benz: focus op duurzame bedrijfsstrategie gaat veel verder dan alleen producten

Samenvatting

·       Op koers voor CO2-reductie in de gehele waardeketen en focus op langetermijndoelen voor decarbonisatie

·       CO2-arm staal en aluminium alsmede gerecyclede materialen stimuleren decarbonisatie van toeleveringsketen

·       Vooruitgang op het gebied van hernieuwbare energie en circulairiteit in de productie

·       Beoordeling van kritieke grondstoffen op mogelijke risico's voor de mensenrechten vordert en ligt voor op schema

·       Met de duurzame personeelsstrategie en de bescherming van de mensenrechten staat de mens centraal in een rechtvaardige transitie (‘Just Transition’)

·       Digitaal vertrouwen is sleutelfactor voor duurzaam en concurrerend digitaal zakendoen

Op de derde jaarlijkse ESG-conferentie (Environmental, Social & Governance) laat Mercedes-Benz zien dat het ambitieuze en meetbare doelen wil bereiken. Op weg naar een groene toekomst – en met een duidelijke focus op de gehele waardeketen – verankert de onderneming duurzaamheid in zijn dagelijkse bedrijfsvoering. Een belangrijk aspect is de wereldwijde uitbreiding van het elektrische portfolio, met als doel een xEV-aandeel van 50 procent in nieuw verkochte personenwagens in de tweede helft van het decennium. En tegen het einde van dit decennium is het de bedoeling om de uitstoot van CO2 in de productie met 80 procent te verminderen[1]. De ambitie is om in 2039 de eigen fabrieken op 100 procent hernieuwbare energie te laten draaien. Door een strategische focus te combineren met tactische flexibiliteit blijft de onderneming ecologisch en economisch op koers liggen naar een duurzame toekomst. Ook relevante initiatieven met betrekking tot sociale en bestuurlijke aspecten in de onderneming dragen bij aan een holistische duurzaamheidsaanpak. Dit omvat verschillende maatregelen waarmee Mercedes-Benz bijdraagt aan een ‘Just Transition’, bijvoorbeeld met de duurzame personeelsstrategie en initiatieven die de mensenrechten in de onderneming en in de waardeketen versterken. Door op bestuursniveau een management- en coördinatiefunctie voor duurzaamheid op te zetten, versterkte Mercedes-Benz zijn governance in 2023 om het duurzaamheidsmanagement van de groep in de toekomst nog systematischer en consistenter te kunnen controleren.

“Mercedes-Benz heeft zich altijd ingezet voor een betere toekomst. Deze pioniersgeest is essentieel om ons steentje bij te dragen aan de bescherming van het klimaat en om onze onderneming in alle opzichten nog duurzamer te maken. We blijven streven naar netto CO2-neutraliteit in 2039 en we geloven dat ESG-principes waardecreatie op lange termijn mogelijk maken.”
Ola Källenius, CEO van Mercedes-Benz Group AG

“Duurzaamheid en ESG zijn een integraal onderdeel van onze onderneming, vooral in tijden van transformatie. Met duurzaamheidscoördinatie op bestuursniveau willen we onze activiteiten nog gerichter aansturen om onze bedrijfsstrategie consequent te kunnen implementeren. Dit onderstreept ook onze holistische aanpak, die het hele ESG-spectrum bestrijkt: van decarbonisatie en sociale thema’s als mensenrechten tot governance-aspecten als verantwoord gebruik van toekomstige technologieën.”

Renata Jungo Brüngger, lid van de raad van bestuur bij Mercedes-Benz Group AG, verantwoordelijk voor Integriteit, Governance en Duurzaamheid

“Wetenschap en politiek laten duidelijk zien dat degenen die consequent duurzaamheidsdoelen nastreven, de winnaars zullen zijn op het gebied van technologie, markt en winstgevendheid.”

Prof. dr. Johan Rockström, directeur van Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung en 
hoogleraar Erdsystemforschung aan de Universiteit van Potsdam

Focus op decarbonisatie en duurzame producten

Bij Mercedes-Benz wordt decarbonisatie nog steeds gestimuleerd door het Ambition 2039-plan van de onderneming, met als doel om nieuwe personenwagens in 2039 over de gehele waardeketen en gedurende de gehele levenscyclus van de voertuigen netto CO2-neutraal te maken. Belangrijke verwezenlijkingen in 2023 zijn onder andere een vermindering van de CO2-emissie tijdens de levenscyclus tot 46,3 ton per voertuig[2] (2020: 49,7 ton). Komende modelgeneraties zullen dit aanzienlijk versnellen, met als doel de CO2-emissie per personenwagen tegen het einde van het decennium met wel 50 procent te verminderen. Dit begint al bij het ontwikkelingsproces en daarom gaat de nieuwe ‘eCampus’ in de fabriek in Untertürkheim een sleutelrol spelen bij het vormgeven van de transformatie. De ‘eCampus’ wordt geopend in de zomer van 2024 en bundelt de uitgebreide ontwikkelingsexpertise van de onderneming over het gehele spectrum van elektrische aandrijving.

CO2-arm staal en aluminium alsmede gerecyclede materialen stimuleren decarbonisatie in toeleveringsketen

Mercedes-Benz boekt grote vooruitgang op het gebied van het CO2-vrij maken van zijn toeleveringsketen. Een voorbeeld hiervan is CO2-arm staal dat wordt geproduceerd in elektrische vlamboogovens (EAF) met behulp van hernieuwbare energie. De onderneming breidt het gebruik hiervan uit in de VS en Europa, bijvoorbeeld met CO2-arm staal van Nucor voor zijn fabriek in Tuscaloosa, Alabama. Ook staalfabrikant Steel Dynamics levert sinds vorig jaar CO2-arm staal aan de Amerikaanse fabriek. Het staal van beide partners bevat een hoog aandeel gerecycled schroot en wordt geproduceerd met 100 procent groene stroom. Op dezelfde manier wordt minstens een derde van het primaire aluminium dat wordt gebruikt in de komende MMA-modellen (Mercedes-Benz Modular Architecture), in Europa geproduceerd met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dit kan leiden tot CO2-besparingen van minstens 40 procent in vergelijking met aluminium dat normaliter in Europa wordt gebruikt. Ook het gebruik van gerecycled aluminium neemt toe. Een speciale legering die in de eigen gieterij in het Duitse Mettingen wordt gebruikt, bevat minimaal 25 procent gerecycled schroot. De CO2-voetafdruk van 2,8 kg CO2 per kg aluminium is bijna 70 procent lager dan het gemiddelde materiaal dat in Europa wordt gebruikt. Een andere belangrijke geplande samenwerking op het gebied van gerecycled aluminium uit autowrakken betreft die met TSR en Novelis. Door gebruik te maken van 86 procent gerecycled TSR130-aluminium wordt de CO2-emissie met 73 procent verlaagd.

Met de ‘Design for Circularity’-aanpak werkt Mercedes intensief aan het beperken van het aandeel primaire grondstoffen en deze steeds vaker te vervangen door secundaire materialen. Tegen 2030 moet het aandeel secundaire grondstoffen voor personenwagens zijn gestegen tot gemiddeld 40 procent. Zo wordt voor de voor- en achterbumper van het eerste MMA-model bijvoorbeeld bijna 7 kg recyclaat gebruikt – een aandeel van 35 procent.

Concept CLA Class wijst de weg met 40 procent kleinere CO2-voetafdruk

Op de IAA 2023 presenteerde Mercedes-Benz de Concept CLA Class, die een voorproefje vormt van de voertuigfamilie op basis van het komende MMA-platform. In de gehele waardeketen wordt de CO2-voetafdruk van de gehele MMA-voertuigfamilie 40 procent kleiner dan bij vorige voertuigarchitecturen. Het MMA-platform biedt ook voordelen als bidirectioneel laden. Hierdoor kan het voertuig functioneren als onderdeel van het elektriciteitsnet – hetzij Vehicle-to-Home (V2H) of Vehicle-to-Grid (V2G). Het voertuig kan tijdens een stroomstoring bijvoorbeeld het huis van stroom voorzien. Ook kan hij overtollige zonne-energie overdag opslaan en ’s nachts terugleveren aan het elektriciteitsnet. Met de mogelijkheid om thuis bidirectioneel te laden, komt Mercedes-Benz tegemoet aan de wens van veel klanten om hun eigen individuele mobiliteit te combineren met een duurzamere manier van leven. Het gebruik van bidirectioneel laden kan afhankelijk zijn van marktspecifieke voorwaarden, lokale wetgeving en de eisen die energieleveranciers stellen.

Uitgebreide laadinfrastructuur stimuleert elektromobiliteit

Mercedes-Benz draagt waar mogelijk bij aan de ontwikkeling van een breed toegankelijke laadinfrastructuur. Nu al hebben Mercedes-Benz klanten via Mercedes me Charge[3] toegang tot meer dan 1,6 miljoen laadpunten wereldwijd. Daarnaast levert de onderneming een doorslaggevende bijdrage aan de ontwikkeling van een wereldwijde laadinfrastructuur door het opzetten van een eigen laadnetwerk en door de krachten te bundelen met andere autofabrikanten. In totaal moeten er tegen het einde van het decennium circa 45.000 laadpunten zijn gerealiseerd.

Green Charging als essentieel onderdeel van openbare laadpunten

In lijn met zijn infrastructuurinitiatieven stimuleert Mercedes-Benz het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Green Charging[4] is een essentieel onderdeel van Mercedes me Charge en het eigen Mercedes-Benz laadnetwerk. Sinds 2024 gebruikt Mercedes me Charge uitsluitend groenestroomcertificaten van wind- en zonne-energiesystemen die minder dan zes jaar oud zijn. Indien mogelijk worden de certificaten gekocht en ingewisseld in het land waar de klant heeft geladen. Daarmee draagt Green Charging bij aan verdere uitbouw van hernieuwbare energie en vormt het een belangrijke stap op weg naar CO2-neutraliteit.

Productie boekt vooruitgang in het gebruik van hernieuwbare energie

In het productienetwerk van Mercedes-Benz worden stappen gezet om de ambitie te realiseren om in 2039 alle fabrieken wereldwijd op 100 procent hernieuwbare energie te laten draaien. In 2023 is de CO2-uitstoot verder gedaald, met in totaal 72 procent vergeleken met 2018[5]. Wat hernieuwbare energie betreft verhoogde Mercedes-Benz Cars het aandeel tot 47 procent. De onderneming is daarmee goed op weg om de beoogde CO2-reductie van 80 procent te halen en het aandeel hernieuwbare energie in 2030 in de eigen fabrieken te verhogen tot 70 procent (Cars) of 80 procent (Vans). Lopende initiatieven zijn onder andere het onshore windmolenpark in Papenburg (Duitsland)[6] en het offshore windmolenpark Windanker in de Baltische Zee[7]. Het gebruik van zonne-energie wordt ook verder uitgebreid. Om de volatiliteit van de opwekking van hernieuwbare energie in evenwicht te brengen met het elektriciteitsverbruik, breidt Mercedes-Benz ook zijn energieopslagsystemen uit. In het kader van een nieuw partnerschap met het Duitse cleantechbedrijf CMBlu Energy AG is het eerste Organic SolidFlow accu-opslagsysteem in de fabriek in het Duitse Rastatt gepland voor 2025. De technologie biedt een groot potentieel op het gebied van schaalbaarheid en duurzaamheid.

Circulariteit: accurecycling, hergebruik van water en afvalrecycling

Fase één van de nieuwe Mercedes-Benz accurecyclingfabriek in Kuppenheim wordt momenteel opgestart. Deze fase omvat een installatie voor de mechanische verwerking van accu’s. De start van fase twee, de hydrometallurgische installatie, is gepland voor deze herfst, afhankelijk van de uitkomst van veelbelovende gesprekken met de publieke sector. Op het gebied van hergebruik van water heeft Mercedes-Benz Cars het eerste project geïmplementeerd in de fabriek in Sindelfingen, waardoor maximaal 350.000 m3 water per jaar wordt bespaard. Er worden nog meer projecten onderzocht. Mercedes‑Benz Cars realiseert in zijn eigen fabrieken wereldwijd een recycling- en terugwinningspercentage van circa 99 procent van het productieafval.

‘Just Transition’: Mercedes-Benz stelt de mens centraal in de transformatie

Decarbonisatie is een van de belangrijkste transformatiedoelen bij Mercedes-Benz. De focus ligt echter op de mensen die deze transformatie actief vormgeven of erdoor worden beïnvloed. Daarom streeft Mercedes-Benz als integraal onderdeel van zijn duurzame bedrijfsstrategie naar een rechtvaardige transitie, met een focus op mensen, mensenrechten en politiek engagement.

Transformatie vormgeven met duurzame personeelsstrategie

Mercedes-Benz geeft de transformatie op een toekomstgerichte, sociaal aanvaardbare en verantwoorde manier vorm met zijn duurzame personeelsstrategie ‘Sustainable People Plan’. Met de drie pijlers ‘Re-Shape, Re-Skill en Re‑ Charge’ wil de onderneming zijn medewerkers in staat stellen om succesvol te blijven in een digitale en elektrische toekomst. Re‑Shape richt zich op de maatschappelijk verantwoorde transformatie van de onderneming door middel van nieuwe producten, technologieën en competentiegebieden. Met ‘Re-Skill’ stimuleert Mercedes-Benz leren en toekomstgerichte ontwikkeling door middel van training en kwalificatie. Als onderdeel van het initiatief ‘Turn2Learn’ is de onderneming van plan om tot 2030 meer dan € 2 miljard te investeren in de kwalificatie van zijn wereldwijde personeelsbestand. In 2023 is de totale wereldwijde kwalificatietijd ten opzichte van het voorgaande jaar met circa 19 procent toegenomen tot meer dan 2,3 miljoen uur. Met de pijler ‘Re-Charge’ biedt Mercedes-Benz een aantrekkelijke en moderne werkomgeving die diversiteit, gelijkheid en inclusie hoog in het vaandel heeft staan. Dit omvat ook de ambitie om in 2030 een aandeel van 30 procent vrouwen te hebben in senior managementposities wereldwijd. Eind 2023 had de onderneming al een aandeel van 25,7 procent vrouwelijke senior managers bereikt en is daarmee goed op weg.

De omvang van de transformatie is vooral merkbaar in de divisie ‘Powertrain’ en de bijbehorende afdelingen. Om de medewerkers op deze afdelingen nog beter te informeren, te betrekken en te ondersteunen bij de transitie, heeft Mercedes‑Benz in 2022 het initiatief TransformatiON gelanceerd. Als onderdeel van dit initiatief is eind september 2023 een nieuwe app uitgerold om medewerkers in het Powertrain-netwerk op de hoogte te houden van de transformatie. Op verschillende locaties werden aanvullende workshops, rondleidingen en infostands aangeboden om medewerkers verschillende ontwikkelingsperspectieven te laten zien, te betrekken bij veranderingen en inzicht te geven in toekomstige functieprofielen.

Beoordeling van kritieke grondstoffen op mogelijke risico's voor de mensenrechten vordert en ligt voor op schema

Ook in de waardeketen moet rekening worden gehouden met de effecten van de transformatie. Mercedes-Benz onderzoekt daarom actief de mensenrechtenrisico’s in zijn toeleveringsketens. De onderneming ligt voor op schema bij de beoordeling van 24 kritieke grondstoffen. Tegen het einde van 2023 had de onderneming al 57 procent van het totale beoordelingsproces gerealiseerd. Het ‘Rohstoffbericht’ (grondstoffenrapport) dat in november 2023 werd gepubliceerd, zorgt voor meer transparantie door over vijftien grondstoffen te rapporteren, tegenover zes in 2022. De rechten van gemeenschappen en inheemse volkeren hebben prioriteit gekregen bij de inkoop van alle grondstoffen. Daarom richt de onderneming zich op de lokale bevolking en werkt met hen samen. Ook bundelt Mercedes-Benz de krachten met andere belanghebbenden om systeemrisico’s aan te pakken die niet door één bedrijf kunnen worden opgelost. Een voorbeeld hiervan is de steun voor een bedrijfsoverkoepelend klachtenmechanisme dat dit jaar in Mexico zal worden gelanceerd.

Adaptieve governance schept digitaal vertrouwen

Digitale producten en services stimuleren de transformatie. Het vertrouwen van klanten, medewerkers en andere stakeholders is voor het succes van digitale innovaties van het grootste belang, vooral in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door snelle technologische veranderingen en een dynamische regelgeving. Mercedes-Benz zet zich in voor een verantwoorde en veilige omgang met gegevens om digitaal vertrouwen op te bouwen. Daarnaast hanteert de onderneming vaste AI-principes: verantwoord gebruik, verklaarbaarheid, bescherming van privacy, veiligheid en betrouwbaarheid. Met een adaptief raamwerk wil Mercedes-Benz innovatie stimuleren, voldoen aan de eisen die de dynamiek van regelgeving stelt en tegelijkertijd het digitale vertrouwen bevorderen. Deze aanpak stelt de onderneming in staat om de juiste balans te vinden in het constante spanningsveld tussen risicomanagement en innovatie.

Focus op duurzame financiering en continue verbetering van ESG-ratings

Duurzame financiering is een kernaspect van de duurzame bedrijfsstrategie van Mercedes-Benz. Daarmee laat de onderneming veerkracht, winstgevendheid en groei zien in een uitdagende omgeving. De financieringsbehoefte voor de transformatie wordt gedekt door het huidige voertuigportfolio. Qua kosten is de onderneming in staat om tijdens de transitie en in een elektrische wereld sterke prestaties te leveren. Wat de EU Taxonomie betreft is het taxonomie-conforme verkoopaandeel voor personen- en bestelwagens gestegen tot 14 procent, in lijn met de xEV-verkopen, en zijn de taxonomie-conforme kapitaaluitgaven met 29 procent gestegen vergeleken met vorig jaar. Dankzij deze ontwikkeling en de inspanningen van het gehele Mercedes-Benz team wereldwijd heeft de onderneming zijn ESG-beoordelingsresultaten sinds 2019 voortdurend kunnen verbeteren.

IT als aanzienlijke bijdrage aan CO2-reductie tegen 2025

Mercedes-Benz IT streeft ernaar om eind 2025 CO2-neutraal te zijn in de eigen operationele activiteiten, op het gebied van datacenters, werkplekken en de cloud. Recente initiatieven hebben de energie-efficiëntie van de wereldwijde datacenters sinds 2022 met wel 30 procent verbeterd. Een voorbeeld is het Nordics Data Center in Noorwegen, dat gebruikmaakt van een innovatief natuurlijk koelsysteem en dat volledig draait op groene energie. Op de werkplek gaat de overstap naar energiezuinige apparatuur, zoals laptops, naar verwachting leiden tot vermindering van de CO2-uitstoot met wel 30 procent. Mercedes-Benz werkt ook nauw samen met zijn cloudproviders om clouddiensten tegen het einde van 2025 volledig op hernieuwbare energie te laten draaien.

De livestream (13:00 uur CET) en de opname van de ESG-conferentie zijn te vinden op de volgende website: https://group.mercedes-benz.com/esg-conference-2024


 


[1] Scope 1 & 2, vergeleken met 2018
[2] Gebaseerd op de levenscyclus van voertuigen (waardeketenfasen: ingekochte goederen, productie, logistiek, brandstof- en energieopwekking, levensduur, demontage en verwerkingsprocessen)
[3] Om gebruik te kunnen maken van de Mercedes me connect-service ‘Mercedes me Charge’ is een apart laadcontract met een geselecteerde derde aanbieder vereist waarmee de betaling en facturering van de laadprocessen plaatsvindt. Voor het gebruik van de Mercedes me connect-services is een persoonlijke Mercedes me-ID vereist en dient akkoord te worden gegaan met de gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect-services.
[4] In Europa, de VS en Canada zorgt Mercedes-Benz ervoor dat een gelijkwaardige hoeveelheid elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen wordt toegevoerd aan het elektriciteitsnet voor laadprocessen in Mercedes me Charge, als er geen elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen wordt geleverd.
[5] Mercedes-Benz Cars, Scope 1 & 2.
[6] Power Purchase Agreement (PPA) met UKA.
[7] Power Purchase Agreement (PPA) met Iberdrola.
Boilerplate

Mercedes-Benz AG in één oogopslag

Mercedes-Benz AG maakt deel uit van de Mercedes-Benz Group AG met in totaal ongeveer 166.000 medewerkers wereldwijd en is verantwoordelijk voor de activiteiten van Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans. Ola Källenius is voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG. De onderneming richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van personenwagens, bestelwagens en voertuiggerelateerde services. De onderneming heeft de ambitie om toonaangevend te zijn op het gebied van elektromobiliteit en voertuigsoftware. Het productportfolio omvat het merk Mercedes-Benz met Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, G-Klasse met hun volledig elektrische modellen alsmede producten van het merk smart. Het merk Mercedes me biedt toegang tot de digitale services van Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG is een van ‘s werelds grootste fabrikanten van luxe personenwagens. In 2023 werden circa 2 miljoen personenwagens en 447.800 bestelwagens verkocht. In deze twee divisies breidt Mercedes-Benz AG zijn wereldwijde productienetwerk met meer dan 30 fabrieken op vier continenten continu verder uit en richt zich daarbij op de eisen die aan elektromobiliteit worden gesteld. Tegelijkertijd bouwt en breidt de onderneming zijn wereldwijde accuproductienetwerk op drie continenten verder uit. Duurzaamheid is de leidraad van de Mercedes-Benz strategie en betekent voor de onderneming het creëren van een duurzame waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, investeerders, zakelijke partners en de samenleving als geheel. De basis hiervoor is de duurzame bedrijfsstrategie van de Mercedes-Benz Group. De onderneming neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor de economische, ecologische en sociale effecten van zijn bedrijfsactiviteiten en kijkt daarbij naar de gehele waardeketen. Als internationale onderneming behoren gelijke kansen, diversiteit, openheid en respect tot de fundamentele overtuigingen van Mercedes-Benz. Dat laten we zien in onze manier van denken, handelen en communiceren. In principe gelden alle gekozen termen uiteraard voor alle geslachten en identiteiten.