23
april
2020
|
09:15
Europe/Amsterdam

SpurWechsel – Daimler Sustainability Report 2019

Het Daimler AG Sustainability Report 2019, met de titel ‘SpurWechsel’, is op 22 april 2020 gepubliceerd. Naast het hoofdgedeelte ligt de nadruk dit keer ook op een hoofdstuk over de strategische duurzaamheidsdoelen en de actiepunten. De naam SpurWechsel vat het mooi samen: de focus ligt op de duurzame transformatie van Daimler.

De visie van Daimler: persoonlijke mobiliteit met minder uitstoot, minder verbruik van hulpbronnen en minder ongevallen. Het draait om het realiseren van economische, duurzame en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor alle betrokken partijen: voor klanten en voor medewerkers, maar ook voor zakelijke partners en voor de maatschappij in zijn geheel.

Bij de SpurWechsel richt de onderneming zich op de volgende zaken:

• CO2-neutrale mobiliteit voor 2039;

• ontkoppeling van het verbruik van hulpbronnen en de groei van het verkoopvolume;

• innovatieve mobiliteits- en verkeersoplossingen voor leefbare steden;

• een hoger veiligheidsniveau in het verkeer;

• dataverantwoordelijkheid;

• verantwoordelijkheid voor de naleving van de mensenrechten in de gehele waardeketen.

De basis voor het bereiken van deze doelen wordt door Daimler gelegd door middel van een toekomstgerichte samenwerking met zijn partners in het bedrijfsleven, de politiek en de maatschappij, en met zijn medewerkers over de gehele wereld.

Bij de SpurWechsel gaat het ook om stappen op het gebied van duurzame financiering, bijvoorbeeld door middel van groene obligaties. Dergelijke instrumenten bieden nieuwe mogelijkheden om de hoge toekomstige investeringen voor koolstofneutrale technologieën te ondersteunen. Tegelijkertijd bieden ze milieubewuste investeerders de kans om een belangrijke rol te spelen in de ambitieuze duurzaamheidsprojecten van Daimler. Hiermee steunt Daimler de Green Deal van de EU, die onder meer tot doel heeft institutionele beleggers te motiveren om meer te investeren in koolstofarme en klimaatneutrale projecten.

Ambition2039: CO2-neutraal in 2039

Eén van de belangrijkste actiegebieden van Daimler is het verminderen van de CO2-uitstoot. Het concern heeft zich daarom ten doel gesteld om in 2039 een volledig CO2-neutraal gamma van nieuwe personenwagens aan te bieden. Een belangrijke stap in dit proces is het plan van Daimler om de verkoop van personenwagens met plug-in hybride aandrijflijnen en volledig elektrische aandrijflijnen te verhogen tot meer dan 50 procent in 2030. Er wordt eveneens naar gestreefd om alle nieuw verkochte bestelwagens in Europa, Japan en Noord-Amerika geen lokale emissies meer te laten veroorzaken in 2039. Bij Mercedes-Benz Vans worden vergelijkbare plannen gemaakt.

Systematische vorderingen op het gebied van milieubescherming

In het afgelopen jaar heeft het concern een hele reeks belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen kunnen realiseren die in lijn zijn met deze SpurWechsel: wat de productie betreft, is de onderneming er al in geslaagd om de langetermijndoelstellingen voor CO2-reductie die werden gesteld voor het jaar 2020 in 2019 te realiseren. “Het succes van onze systematische aanpak op het gebied van klimaatbescherming werd in 2019 wetenschappelijk bevestigd door het Science Based Targets Initiative: onze CO2-doelstellingen zijn in overeenstemming met het Klimaatverdrag van Parijs. Wij blijven onze partners en leveranciers motiveren om zichzelf even ambitieuze doelen te stellen”, aldus Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en verantwoordelijk voor Group Research & Mercedes-Benz Cars Development, Procurement and Supplier Quality en medevoorzitter van de Group Sustainability Board, het hoogste comité voor duurzaamheidsmanagement van Daimler AG.

In de afgelopen jaren heeft Daimler ook het energie- en waterverbruik en de hoeveelheid afval per auto die in de productie ontstond in alle bedrijfsdivisies weten te verminderen. Bij Mercedes-Benz Cars is de hoeveelheid afval per geproduceerde auto met 25 procent gedaald ten opzichte van 2013/2014. Het energieverbruik is met 10 procent gedaald. De in 2019 toegekende duurzaamheidsprijzen voor de twee Mercedes-Benz stadsbussen eCitaro en Citaro Hybrid en voor de dubbeldekker touringcar TopClass S 531 DT, die wordt verkocht onder het merk Setra, bevestigen eveneens de koers van Daimler. In december 2019 was de Mercedes-Benz eCitaro bovendien de eerste volledig elektrische stadsbus die het felbegeerde milieulabel ‘Blauer Engel’ van de Duitse regering kreeg toegewezen.

Focus op mensenrechten

De bescherming van de mensenrechten in de gehele toeleveringsketen is voor Daimler erg belangrijk. Het concern zet zich onder andere in voor de VN-Richtlijnen voor het Bedrijfsleven en de Mensenrechten, alsmede voor het Nationale Actieplan voor het Bedrijfsleven en de Mensenrechten van de Duitse regering. Om aan zijn verantwoordelijkheden op dit gebied te voldoen, voert het concern risicogebaseerde due diligence-onderzoeken uit - en voert het strenge controles uit met betrekking tot de toeleveringsketens voor grondstoffen zoals kobalt, tot aan de mijnen aan toe.

Renata Jungo Brüngger, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG en verantwoordelijk voor Integriteit en Juridische Zaken en medevoorzitter van de Group Sustainability Board: “Het thema duurzaamheid blijft ons uitdagen, keer op keer. Daarom is duurzaam handelen stevig verankerd in onze integriteitscode. We werken nu al aan de strategische kwesties waarmee we in de wereld van morgen te maken zullen krijgen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld onze vier principes op het gebied van kunstmatige intelligentie: verantwoord gebruik, verklaarbaarheid, bescherming van de privacy, alsmede veiligheid en betrouwbaarheid”.

De internationaal geldende Daimler-integriteitscode, die in 2019 is geactualiseerd, vormt een juridisch en ethisch bindend referentiekader voor alle activiteiten van het concern. In september 2019 publiceerde Daimler als eerste autofabrikant zijn eigen principes voor het werken met kunstmatige intelligentie (AI). Om te voldoen aan zijn verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbeheer, streeft de onderneming naar een holistische aanpak die verder gaat dan gegevensbescherming. Naast het wettelijk kader omvat dit ook culturele en organisatorische aspecten die worden samengebracht onder de overkoepelende term ‘data governance’.

Voortdurende monitoring van duurzaamheidsactiviteiten

Daimler voert regelmatig een meerfasige materialiteitsanalyse uit om de duurzaamheidsaspecten die relevant zijn voor de strategie te identificeren en te prioriteren. Hiertoe behoort ook een dialoog met externe en interne belanghebbenden. Het gaat hierbij om stakeholders en investeerders, werknemers, klanten en leveranciers, maar ook om de politiek, milieu- en mensenrechtenorganisaties en particuliere belangengroepen. Sinds 2008 brengt de ‘Daimler Sustainability Dialogue’ jaarlijks zo’n honderd duurzaamheidsexperts uit vele verschillende sectoren samen met vertegenwoordigers van Daimler.

Het Daimler Sustainability Report 2019 werd op 22 april 2020 gepubliceerd als interactief online rapport (sustainabilityreport.daimler.com) en als PDF-download.