17
augustus
2012
|
02:00
Europe/Amsterdam

RoadSense opgenomen in Toolkit Permanente Verkeerseducatie KpVV

  • RoadSense geschikt als lesmateriaal voor officiële verkeersorganen

  • Jongeren op aansprekende wijze betrokken bij verkeersveiligheid

  • RoadSense later dit jaar naar Arnhem, Eindhoven en Landgraaf

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer heeft RoadSense, het verkeerseducatieprogramma voor jongeren van de Mercedes-Benz Driving Academy opgenomen in de zogenaamde toolkit voor Permanente Verkeerseducatie (PVE). Dat betekent dat het verkeerseducatieprogramma wordt aanbevolen voor gebruik door Provinciale en Regionale Verkeersorganen (POV’s en ROV’s). De POV’s en ROV’s streven samen naar een structurele en samenhangende aanpak van verkeerseducatie voor de diverse groepen weggebruikers.

De Toolkit Permanente Verkeerseducatie is vooral bestemd voor organisaties die verkeerseducatie coördineren en/of ondersteunen. Dan gaat het om de provinciale en regionale verkeersorganen, maar ook om ‘eindgebruikers’ als onderwijsinstellingen. De toolkit bevat instrumenten en programma’s die een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Voor opname in de toolbox moeten verkeerseducatieprogramma’s aan strenge eisen voldoen. Zo dient een programma gericht te zijn op een specifieke doelgroep en daarbij wezenlijk bij te dragen aan de kennis, vaardigheden en/of motivatie van de deelnemers. Ook dient het programma eenvoudig te implementeren, landelijk beschikbaar en up-to-date te zijn. Ook de betaalbaarheid is een belangrijk criterium en bovendien mag het géén ‘reclamemateriaal’ zijn.

Gedegen programma

Opname in de Toolbox Permante Verkeerseducatie is wederom een bevestiging van de kwaliteit en de kracht van verkeerseducatieprogramma RoadSense, dat sinds 2011 (met ondersteuning van Veilig Verkeer Nederland) in ons land wordt aangeboden door de Mercedes-Benz Driving Academy. RoadSense richt zich op jongeren in de leeftijd van 14-16 jaar en heeft als doel het risico op ongevallen voor jongeren in het verkeer te verminderen. Daartoe maakt RoadSense gebruik van een interactieve aanpak. RoadSense laat jongeren kritisch stil staan bij het thema verkeersveiligheid door middel van groepsdiscussies, oefeningen van risicosituaties in het zogenaamde veiligheidslaboratorium en praktijkoefeningen. Bij dit laatste onderdeel mogen de cursisten onder begeleiding van een professionele instructeur op een afgesloten terrein zelf rijden in een auto van de Mercedes-Benz Driving Academy. Het KpVV over RoadSense en de opname in de Toolbox Permanente Verkeerseducatie: “Via het RoadSense-programma worden jongeren op een aansprekende manier bij het onderwerp verkeersveiligheid betrokken. Het programma probeert jongeren op eigen gedrag aan te spreken door eigen ervaringen in het verkeer een belangrijke plek in de cursus te geven. Hierdoor worden de leerlingen actief betrokken bij het eigen leerproces.”

RoadSense nog dit jaar in Arnhem, Eindhoven en Heerlen

RoadSense heeft zich in Nederland tot een groot succes ontwikkeld. Inmiddels hebben al meer dan 2932 leerlingen van scholen uit het hele land aan het verkeerseducatieprogramma deelgenomen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van RoadSense. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn dat jongeren na het volgen van het programma beter bewust zijn van risico’s in het verkeer. Bovendien levert het een positieve bijdrage aan het verantwoordelijkheidsgevoel van deze jongeren.

De RoadSense-karavaan strijkt in de tweede helft van dit jaar neer in Eindhoven, Arnhem en Landgraaf. Diverse scholen uit die regio’s hebben hun leerlingen al aangemeld, maar er is nog ruimte voor meer inschrijvingen. Dat kan via de website Roadsense. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Op de site is ook meer informatie over (de inhoud van) het verkeerseducatieprogramma te vinden.

Meer informatie over de KpVV Toolkit vindt u op:
http://pvetoolkit.kpvv.nl/index.cfm?page=Home