01
februari
2018
|
11:55
Europe/Amsterdam

Opnieuw recordresultaten voor Daimler: afzet, omzet en EBIT op het hoogste niveau

  • Concernafzet met 3,3 miljoen voertuigen (+9%) is nieuw record

  • Concernomzet met 7% gestegen tot € 164,3 miljard (2016: € 153,3 miljard)

  • Concern-EBIT met 14% duidelijk gestegen tot € 14,7 miljard (2016: € 12,9 miljard)

  • Concernresultaat 24% beter op € 10,9 miljard

  • Hoogste dividend tot nu toe van € 3,65 voorgesteld

  • Vooruitblik 2018: lichte stijging van afzet en omzet, EBIT in de orde van grootte van het voorgaande jaar verwacht

  • Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes Benz Cars: “We handelen vanuit een positie van kracht. Het doel blijft: Daimler hoort aan de top.”

  • Bodo Uebber, in de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services: “We hebben onze trend van profitabele groei voortgezet en opnieuw records bij afzet, omzet en resultaat geboekt. Bovendien hebben we met een dotatie van € 3 miljard onze pensioenplannen verder uitgefinancierd.”

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft in 2017 zijn profitabele groeikoers consequent voortgezet en opnieuw records bij afzet, omzet, concern-EBIT en concernresultaat geboekt. Voor het lopende jaar gaat Daimler ervan uit, de afzet op grond van het aantrekkelijke en innovatieve productportfolio in alle divisies, de zich nog steeds positief ontwikkelende globale automobielmarkten en de versteviging van de marktpositie als geheel licht te kunnen laten toenemen. Op basis van de positieve afzetontwikkeling wordt gerekend op een lichte stijging van de omzet. Terwijl de afzet- en omzetgroei een positieve weerslag hebben op de ontwikkeling van het resultaat, remmen de aanhoudend zeer hoge uitgaven voor de modeloffensieven en innovatieve technologieën de ontwikkeling van het resultaat, zodat de onderneming per saldo van een concern-EBIT in de orde van grootte van het afgelopen jaar uitgaat.

“Wederom zijn de medewerkers van Daimler erin geslaagd, het record uit het voorgaande jaar te verbeteren”, aldus Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes Benz Cars. “Onze onderneming staat voor stabiel succes in volatiele tijden. Stabiliteit is echter geen reden voor stilstand. Daarom jagen we in alle segmenten van Daimler de transitie aan.”

Het concern realiseerde in het boekjaar 2017 een EBIT ter grootte van € 14,7 miljard (2016: € 12,9 miljard) en lag daarmee duidelijk boven het niveau van het voorgaande jaar. Het concernresultaat steeg tot een nieuw record van € 10,9 miljard (2016: € 8,8 miljard). Het resultaat per aandeel nam evenredig toe tot € 9,84 (2016: € 7,97).

Daimler heeft de afzet in het jaar 2017 met 9% vergroot tot 3,3 miljoen voertuigen en daarmee de nagestreefde groeidoelstelling overtroffen. Met duidelijke toenames hebben de divisies Mercedes-Benz Cars (+8%) en Mercedes-Benz Vans (+12%) de aan het begin van het jaar afgegeven prognoses meer dan bevestigd. Ook bij Daimler Trucks was er sprake van een duidelijke toename van de afzet met 13%. Aan het begin van het jaar had de divisie nog een afzet in de orde van grootte van het voorgaande jaar verwacht. Op grond van de gunstiger marktontwikkeling in enkele belangrijke afzetmarkten werd de afzetprognose in de loop van het jaar successievelijk verhoogd. Ook bij Daimler Buses lag de afzet duidelijk boven het niveau van het voorgaande jaar (+9%).

De resultaatontwikkeling weerspiegelt in het bijzonder de zeer goede afzetsituatie in de automobieldivisies. Zo kon de divisie Mercedes-Benz Cars het resultaat vooral dankzij de positieve afzetontwikkeling van de SUV-modellen en de nieuwe E-Klasse duidelijk verbeteren. Ook de divisie Daimler Trucks kon het resultaat uit het voorgaande jaar significant verbeteren. Met name een grotere afzet in de NAFTA-regio en de verkoop van onroerend goed in Japan leverden een bijdrage aan de toename van het resultaat. Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses realiseerden een EBIT op het niveau van het voorgaande jaar. Daimler Financial Services bereikte in het jaar 2017 een duidelijke toename van de EBIT. Wisselkoerseffecten hadden per saldo een positieve uitwerking op het operationele resultaat.

“We hebben onze trend van profitabele groei voortgezet en opnieuw records bij afzet, omzet en resultaat geboekt. Bovendien hebben we met een dotatie van € 3 miljard onze pensioenplannen verder uitgefinancierd”, zei Bodo Uebber, in de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services. “We hebben onze kernactiviteiten versterkt en een uitstekende uitgangspositie gecreëerd om de fundamentele transitie in de automobielindustrie die voor ons ligt met succes te doorstaan.”

De raad van bestuur en de raad van commissarissen zullen de algemene vergadering van aandeelhouders op 5 april 2018 voorstellen, het dividend te verhogen tot € 3,65 per aandeel (2016: € 3,25). De totale uitkering stijgt daarmee tot het record van € 3,9 miljard (2016: € 3,5 miljard). “Wij zijn trots op het beste jaar in de historie van de onderneming. Daarvan willen we ook onze aandeelhouders laten profiteren en stellen daarom het grootste dividend tot dusver in de historie van de onderneming voor”, aldus Uebber.

De nettoliquiditeit van de industriële activiteiten daalde ultimo 2017 tot € 16,6 miljard (2016: € 19,7 miljard). Deze daling is vrijwel volledig toe te schrijven aan een buitengewone dotatie van € 3 miljard aan het Duitse pensioenvermogen van Daimler AG. Grotendeels door dezelfde oorzaak is ook de Free Cash Flow uit de industriële activiteiten gedaald tot € 2,0 miljard (2016: € 3,9 miljard). Zonder dit effect had de Free Cash Flow ondanks duidelijk grotere uitgaven voor nieuwe producten en technologieën met € 5,0 miljard zowel het niveau van het voorgaande jaar als de dividenduitkering in het jaar 2017 overtroffen.

Op grond van het aanhoudend hoge resultaatniveau zijn de financieel-economische kengetallen zeer solide: dat bevestigden ook de ratingbureaus in hun publicaties in de loop van het jaar. Begin februari 2017 verhoogde Moody’s de langetermijnrating van Daimler AG van A3 naar A2 en de kortetermijnrating van P-2 naar P-1. Ook het Canadese ratingbureau DBRS verhoogde de langetermijnrating in november 2017 van A (low) naar A.

Aantal medewerkers zoals verwacht licht toegenomen

Per 31 december 2017 waren er bij het Daimler-concern in totaal 289.321 medewerkers actief (2016: 282.488), wat een stijging van 2% betekent. Maatgevend voor de groei was de goede bedrijfssituatie in het hele concern. In Duitsland nam het personeelsbestand toe tot 172.089 (2016: 170.034) medewerkers. Eind 2017 waren er bij het concern 8.097 mensen in opleiding werkzaam (2016: 7.960). In het verslagjaar zijn er bij Daimler AG 1.278 jongeren (2016: 1.662) aan een opleiding begonnen en kregen er 1.197 (2016: 1.448) na hun opleiding een aanstelling.

Daimler werkt er voortdurend aan, de grote attractiviteit als moderne werkgever te verstevigen en verder te vergroten, zowel bij medewerkers als bij sollicitanten. De medewerkers kunnen mobiel werken, krijgen ondersteuning bij het combineren van werk en gezin, omvangrijke mogelijkheden tot kwalificatie en verdere opleiding, een ruime keuze aan mogelijkheden uit het gezondheidsmanagement, een marktconform salaris en marktconforme extra’s zoals bijvoorbeeld een bedrijfspensioen. Bovendien laat de onderneming de medewerkers meedelen in het bedrijfssucces. Daimler AG zal aan de medewerkers die daar recht op hebben in april 2018 voor het boekjaar 2017 een bedrag van maximaal € 5.700 (2016: € 5.400) uitkeren.