14
juni
2019
|
11:27
Europe/Amsterdam

Omschakeling naar nieuwe emissienorm: nieuwe Mercedes-Benz personenwagens voldoen minimaal aan Euro 6d-TEMP-norm

Auto’s die gecertificeerd zijn op basis van de Euro 6d-TEMP-norm hebben aanzienlijk lagere NOx-emissies. Alle nieuwe Mercedes-Benz personenwagens die nu kunnen worden besteld, voldoen aan deze eis. Bovendien heeft Mercedes-Benz nu al een hele reeks modellen die reeds voldoen aan de nog strengere Euro 6d-norm. Per 1 januari 2020 zal deze geleidelijk aan verplicht worden.

Het besluit dat aan het begin van het decennium werd genomen om een gloednieuwe generatie dieselmotoren te ontwikkelen, werpt zijn vruchten af. De innovatieve technologieën die in het proces zijn opgenomen staan garant voor lage NOx-emissies. Met de omschakeling naar de nieuwe motorengeneratie voldoen alle nieuwe personenwagens van Mercedes-Benz die nu kunnen worden besteld aan de Euro 6d-TEMP- of Euro 6d-norm.

De grenswaarden voor NOx– voor Euro 6d liggen die ook tijdens RDE-tests (RDE = Real Driving Emissions) op 80 mg/km – in emissietests zijn zogeheten ‘not to exceed’ grenswaarden die tijdens elke geldige RDE-test in acht moeten worden genomen. Dit houdt in dat een auto de grenswaarde niet mag overschrijden, zelfs niet onder de slechtst denkbare combinaties van RDE-omstandigheden, bijvoorbeeld bij een zware belasting, in een heuvelachtige omgeving, met een ongunstige omgevingstemperatuur en in druk verkeer. De grenswaarde geldt niet alleen voor nieuwe auto’s, maar ook voor auto’s met meer dan 100.000 km op de teller. De resultaten van praktijktests op de weg blijven vaak aanzienlijk onder de grens van 80 mg/km, wat wordt bevestigd door onafhankelijke metingen.

“De Mercedes C 300 d staat bovenaan onze lijst van schoonste auto’s”

In het nieuwste nummer van het Duitse autoblad Auto Motor und Sport[1] staat dat uit emissiemetingen op twaalf testauto’s van verschillende merken is gebleken dat de geteste Mercedes-Benz C 300 d Estate “bijna geen NOx” uitstoot. In de tekst worden de bij de C 300 d Estate gemeten resultaten (brandstofverbruik gecombineerd: 5,6-5,0 l/100 km, CO2-emissies gecombineerd:147-133 g/km)[2] nader toegelicht: “Met slechts 13 mg NOx staat hij bovenaan onze lijst van schoonste auto’s. Tot dusver leek het ondenkbaar dat dieselmotoren dergelijke resultaten konden behalen. […]De 2,0 liter dieselmotor met de naam OM 654 werd echter consequent toegespitst op een lage uitstoot. Het NOx-probleem in veel steden zou dan ook kunnen worden opgelost door meer nieuwe auto’s te registreren”.[3]

De ADAC zegt in februari 2019 over zijn eigen uitgebreide metingen[4]: “De NOx-emissies van de huidige auto’s onder reële rijomstandigheden op de weg liggen ruim onder de grenswaarden op de testbank”. De Mercedes-Benz C 220 d (brandstofverbruik gecombineerd: 4,8 l/100 km, CO2-emissies gecombineerd: 126-117 g/km)2 presteerde buitengewoon goed; “de NOx-waarde lag, nauwelijks meetbaar, tussen 0 en 1 mg/km”[5].

Dergelijke individuele metingen illustreren dat het NOx-probleem met de nieuwe motorengeneratie ook bij dieselauto’s technisch opgelost zou kunnen worden. De gemiddelde uitstoot van een auto over vele duizenden kilometers zegt in dat opzicht echter veel meer: Mercedes-Benz personenwagens met de nieuwste dieseltechnologie behalen gemiddelde waarden van 20 tot 30 mg NOx per km onder RDE-omstandigheden.

Met betrekking tot de uitstoot van stikstofoxiden van dieselauto’s van verschillende fabrikanten, stelt de ADAC het volgende: “Euro-6d-TEMP-diesels stoten gemiddeld 76 procent minder NOx uit dan Euro-6b-diesels en 85 procent minder dan Euro-5-diesels. Uit steekproeven bij de metingen op de weg is gebleken dat de emissiereductie van goede Euro-6d-TEMP-diesels vergeleken met middelmatige Euro 5-diesels zelfs 95 tot 99 procent bedraagt”.[6]

Nóg strenger, vanwege de kleinere toelaatbare meettoleranties, is de Euro 6d-norm. Deze norm wordt voor nieuwe modellen pas verplicht op 1 januari 2020, en een jaar later voor andere voertuigen. Mercedes-Benz is in 2016 een motorenoffensief gestart, waartoe gloednieuwe viercilinder dieselmotoren (OM 654 en OM 654q) en zescilinder dieselmotoren (OM 656) behoren. Er is ongeveer 3 miljard euro in het offensief geïnvesteerd en op basis hiervan voldoet een hele reeks Mercedes-Benz dieselmodellen, van de A-Klasse tot de GLS, nu al aan de Euro 6d-norm (de huidige lijst plus achtergrondinformatie over de emissienormen is te vinden op de volgende pagina’s).

Achtergrondinformatie

1. Emissietests worden niet meer alleen in het lab uitgevoerd, maar ook op de weg.

Zoals in de voetbalwereld vaak wordt gezegd: “Het gaat erom wat er op het veld gebeurt”. Bij het meten van emissies geldt hetzelfde voor de prestaties op de weg. Om die reden worden de laboratoriummetingen volgens de WLTP in overeenstemming met de Euro 6d-TEMP-norm en de nog strengere Euro 6d-norm aangevuld met een zogeheten RDE-test (Real Driving Emissions). Verontreinigende emissies (inclusief stikstofoxide en partikels) worden bij auto’s direct op de weg gemeten en er wordt gecontroleerd of de grenswaarden in overeenstemming zijn met conformiteitsfactoren.

Onderstaande grafiek laat zien hoe ingewikkeld deze metingen zijn. Lees voor meer gedetailleerde informatie dit deel van de persmap op de internationale mediasite.

2. Mercedes-Benz voorkomt niet alleen de vorming van ruwe emissies, maar zorgt ook voor een grondige uitlaatgasnabehandeling.

Neem bijvoorbeeld de OM 654q: dankzij de doorontwikkelde uitlaatgasnabehandeling voldoet de krachtige viercilinder uit de moderne OM 654-motorenfamilie nu al aan de RDE level 2-norm die pas in 2020 van kracht wordt, en is de motor Euro 6d-gecertificeerd.

Door de uitlaatgasnabehandeling dicht bij de motor te plaatsen, blijft het warmteverlies beperkt en worden ideale bedrijfsomstandigheden verkregen. Verdere maatregelen omvatten:

  • gekoelde hogedruk- en lagedruk-EGR (uitlaatgasrecirculatie),
  • een dieseloxidatiekatalysator (DOC) die de emissies van koolstofmonoxide (CO) en onverbrande koolwaterstoffen (HC) terugdringt,
  • een partikelfilter voor het opvangen van roetdeeltjes met gecombineerde SCR-katalysatorfunctie (sDPF),
  • een SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) die de uitstoot van stikstofoxiden beperkt. Hiertoe wordt ammoniak in de vorm van AdBlue® met de stroom uitlaatgassen gemengd en vervolgens bewerkt alvorens in de sDPF terecht te komen,
  • een extra ASC-katalysator (Ammonia Slip Catalyst) onder de vloer.

Uitlaagsnabehandeling bij de dieselmotor OM 654q als voorbeeld

 

 

Dit NOx-emissiedemonstratiemodel van de afdeling Ontwikkeling Dieselpersonenwagens van Mercedes-Benz is bedoeld om te laten zien hoe efficiënt de uitlaatgasnabehandeling werkt. De auto komt 100 procent overeen met de in serie geproduceerde configuratie voor wat betreft de motor en de uitlaatgasnabehandeling, alsook de software van de regeleenheid. Met behulp van extra sensoren en weergavemogelijkheden kan de emissieperformance op de weg in uiteenlopende rijsituaties beter worden ervaren.

 

Ter illustratie volgen hier zes verschillende ritten in een A 220 d (brandstofverbruik gecombineerd: 4,5-4,3 l/100 km; CO2-emissies gecombineerd: 118-114 g/km)[7]:

3. Aangezien de grenswaarden onder alle mogelijke combinaties van de parameters moeten worden nageleefd, zijn de emissies bij reëel gebruik door de klant meestal lager dan de voorgeschreven grenswaarden.

Voor elk voertuigtype moet aan de hand van ingewikkelde certificeringsmetingen in het lab en op de weg worden nagegaan of dit in overeenstemming is met de grenswaarden. Hiertoe zijn de auto’s uitgerust met draagbare emissiemeetapparatuur (PEMS Portable Emission Measurement System). Hoe dit precies in zijn werk gaat, wordt hier beschreven en kan worden bekeken in een video.

4. Veel auto’s van Mercedes-Benz voldoen al aan de Euro 6d-norm:

Model

Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km)[8]

CO2-emmissies gecombineerd (g/km)1

A 200 d

4,3-4,0

113-107

A 220 d

4,5-4,3

118-114

B 200 d

4,5-4,2

119-112

B 220 d

4,5-4,4

119-116

CLA 200 d Coupé

4,4-4,1

115-109

CLA 220 d Coupé

4,4-4,2

117-110

CLA 200 d Shooting Brake

4,5-4,2

118-111

CLA 220 d Shooting Brake

4,5-4,4

119-115

GLC 200 d 4MATIC

5,4-5,2

144-137

GLC 220 d 4MATIC

5,4-5,2

144-137

GLC 300 d 4MATIC

5,9-5,7

157-151

GLC 200 d 4MATIC Coupé

5,5-5,2

145-137

GLC 220 d 4MATIC Coupé

5,5-5,2

145-137

GLC 300 d 4MATIC Coupé

6,0-5,8

159-152

GLE 350 d 4MATIC

7,5-7,0

198-184

GLE 400 d 4MATIC

7,5-6,9

199-184

GLS 350 d 4MATIC

7,9-7,6

208-200

GLS 400 d 4MATIC

7,9-7,6

208-201

 

[1] Nummer 13, 6 juni 2019.
[2] De genoemde waarden zijn de NEDC CO2-waarden die zijn gemeten in overeenstemming met punt 1 van artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153. Het brandstofverbruik is berekend op basis van deze waarden. Er kan een hogere waarde worden toegepast als basis voor de berekening van de motorrijtuigenbelasting.
[3] Auto, Motor und Sport, nummer 13, 6 juni 2019.
[4] https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/abgas-diesel-fahrverbote/abgasnorm/rde-messungen-cf-faktor/?redirectId=quer.rde%20messung
[5] https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/adac-ecotest-euro-6-diesel-sauberer-als-vorgeschrieben/
[6] Publicatie van de ADAC van 23 april 2019; https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/abgas-diesel-fahrverbote/abgasnorm/euro-6d-temp/
[7] De genoemde waarden zijn de NEDC CO2-waarden die zijn gemeten in overeenstemming met punt 1 van artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153. Het brandstofverbruik is berekend op basis van deze waarden. Er kan een hogere waarde worden toegepast als basis voor de berekening van de motorrijtuigenbelasting.
[8] De genoemde waarden zijn de NEDC CO2-waarden die zijn gemeten in overeenstemming met punt 1 van artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153. Het brandstofverbruik is berekend op basis van deze waarden. Er kan een hogere waarde worden toegepast als basis voor de berekening van de motorrijtuigenbelasting.