24
september
2018
|
17:04
Europe/Amsterdam

Mobiliteit van de toekomst: Daimler opent test- en technologiecentrum in Immendingen

Bondskanselier Angela Merkel, de plaatsvervangend minister-president van de deelstaat Baden-Württemberg Thomas Strobl en tal van gasten uit de politiek, het bedrijfsleven en de overheid kregen een voorproefje van de mobiliteit van de toekomst bij Daimler tijdens de openingsceremonie van een nieuw testterrein in het Duitse Immendingen. Het concern heeft meer dan € 200 miljoen geïnvesteerd in het testterrein, dat zich ten noordwesten van de Bodensee bevindt.

Op een terrein van 520 hectare wordt sinds het voorjaar van 2015 gebouwd aan een nieuwe testlocatie van Daimler. “Immendingen gaat een sleutelrol spelen bij de ontwikkeling van de mobiliteit van de toekomst. Hier brengen we onze wereldwijde testactiviteiten samen en gaan we onder meer alternatieve aandrijvingen zoals hybride en elektrische auto’s van het product- en technologiemerk EQ ontwikkelen, alsmede toekomstige assistentiesystemen en autonome rijfuncties testen”, aldus Dieter Zetsche, bestuursvoorzitter van Daimler AG en hoofd van Mercedes-Benz Cars.

“Met de opening van het test- en technologiecentrum van Daimler in Immendingen openen we tegelijkertijd een deur naar de toekomst. Hier bundelt Daimler competenties, met als doel nieuwe technologieën en voertuigen te ontwikkelen en te testen op één locatie. Met de bouw van een ultramodern technologiecentrum heeft Immendingen een compleet nieuw economisch perspectief gekregen en het is zodoende een uitstekend voorbeeld van een succesvolle structurele verandering”, zo zei bondskanselier Angela Merkel tijdens de openingsceremonie.

CASE – doorontwikkeling van vier toekomstgebieden
Er worden in totaal circa 300 nieuwe banen gecreëerd bij Daimler. Nu al ontwikkelen en testen 170 medewerkers op dertig verschillende testbanen, waar uiteenlopende rijomstandigheden gesimuleerd kunnen worden. De nadruk ligt daarbij op vier strategische toekomstgebieden: connectiviteit (connected), autonoom rijden (autonomous), flexibel gebruik (shared) en elektrisch rijden (electric). Daimler heeft deze samengevat onder de term CASE. Voor meer informatie over CASE: http://www.daimler.com/CASE

“De toekomst van de auto en die van de deelstaat Baden-Württemberg zijn nauw met elkaar verbonden. In deze deelstaat werd de auto uitgevonden. Dat vormt voor ons de motivatie om een leidende rol te spelen op het gebied van innovatie. We willen van Baden-Württemberg de meest innovatieve mobiliteitsregio van Europa maken. Daimler’s nieuwe, ultramoderne test- en technologiecentrum in Immendingen is een positief en heel belangrijk signaal voor de versterking van het technologiecluster in Baden-Württemberg”, aldus Thomas Strobl, plaatsvervangend minister-president van de deelstaat Baden-Württemberg.

“Hightech auto’s vereisen hightech testwerk. Ons test- en technologiecentrum in Immendingen biedt tal van mogelijkheden om nieuwe technologieën te testen en te optimaliseren, waaronder alternatieve aandrijvingen en assistentiesystemen. Tegelijkertijd kunnen we het wegverkeer ontlasten door onze duurtests voortaan op ons eigen testterrein uit te voeren”, aldus Ola Källenius, bestuurslid van Daimler AG, Concernonderzoek & Mercedes-Benz Cars Ontwikkeling.

Met het zogeheten Bertha-terrein (Bereich zum Erproben und Testen von und mit hochautomatisierten Fahrzeugen) kunnen de engineers beschikken over een testparcours van 100.000 vierkante meter, dat specifiek is ontworpen voor alle aspecten van autonoom rijden. De tests die hier worden uitgevoerd zijn met name gericht op geautomatiseerde rij- en veiligheidsfuncties van de huidige en toekomstige rijassistentiesystemen op de weg naar autonoom rijden. Uitdagende en complexe verkeerssituaties kunnen hier zeer nauwkeurig worden nagebootst, net zo vaak als nodig is.

In de module ‘stadswijk’ worden rijassistentiesystemen, Car-to-X Communication en autonoom rijden getest onder praktijkomstandigheden op in totaal 1,5 kilometer aan stadswegen met tal van kruisingen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om onder realistische omstandigheden te simuleren hoe verregaand autonoom rijdende en bestuurderloze auto’s met elkaar communiceren, zodat het rijden in grote steden veiliger wordt.

Openheid en transparantie
Na een omvangrijke selectieprocedure, waarbij circa 120 locaties in Baden-Württemberg werden bestudeerd, besloot Daimler AG in 2011 om de plannen voor een nieuw test- en technologiecentrum te focussen op de locatie in Immendingen. Van meet af aan kreeg de onderneming veel steun van de gemeente en de inwoners van Immendingen. De bouwwerkzaamheden werden begin 2015 ingeluid met een openingsceremonie op het voormalige oefenterrein van het Duitse leger. De eerste module, een slecht wegdek-traject, werd geopend in september 2016. Hier worden auto’s getest onder bijzonder uitdagende rijomstandigheden. Er werd naar gestreefd al tijdens de bouw met testmodules te starten om ervoor te zorgen dat het testwerk onafgebroken kon worden uitgevoerd.

Daimler streeft naar openheid en transparantie, ook voor de locatie in Immendingen. Het concern werkt dan ook samen met natuur- en milieubeschermingsorganisaties en voert met hen een constructieve en kritische dialoog. Het streven is op een milieuvriendelijke manier technologische vooruitgang te boeken. Zodoende zijn er plekken voor planten en dieren gerealiseerd op het terrein in Immendingen en is het terrein opnieuw bebost en beplant. Tevens zijn er over het gehele terrein wildpassages aangebracht. Daimler voert in lijn met de natuurbeschermingswetgeving compensatie- en vervangingswerkzaamheden uit op het 625 hectare grote terrein.

Rijmanoeuvres bij de opening
Bij de openingsceremonie werden verschillende rijmanoeuvres gedemonstreerd om aan de gasten te laten zien hoe holistisch de aanpak van Mercedes-Benz met betrekking tot voertuigveiligheid is. Ook gaf de ceremonie inzicht in de R&D-werkzaamheden voor de mobiliteit van de toekomst bij Daimler:

  • aan de hand van een mogelijke verkeerssituatie lieten de engineers zien hoe de samenwerking van alle componenten invloed heeft op het voertuiggedrag. Met een abrupte rijbaanwissel met twee auto’s bij een snelheid van 60 km/h kon de invloed van een zorgvuldige voertuigafstemming op de rijstabiliteit worden gedemonstreerd.

  • als voorbeeld van de omvangrijke rijassistentiefuncties, waarover de actuele modellen van Mercedes-Benz beschikken, werden drie situaties getoond met een zogeheten GST (Guided Soft Target), een op afstand bestuurd platform met kunststof frame. Daarbij werd de werking van de actieve remassistent met afslagfunctie gedemonstreerd.

  • ook was de intelligente sensortechnologie te zien, op basis waarvan een auto op een kruispunt de juiste beslissing neemt om een aanrijding en onnodig remmen te voorkomen.

  • met de vluchtstrookfunctie van het rijassistentiesysteem zet Mercedes-Benz een nieuwe stap richting het verbeteren van de verkeersveiligheid in files. Bij een gedetecteerde file en een rijsnelheid onder de 60 km/h oriënteert de auto zich, net als in een zwerm, op de omringende auto’s en op gedetecteerde rijbaanmarkeringen.

Geautomatiseerd testen maakt het mogelijk om veiligheidsrelevante manoeuvres op een afgesloten terrein te testen met een maximale nauwkeurigheid. In de nabije toekomst kunnen deze manoeuvres ook bestuurderloos worden uitgevoerd op het Bertha-terrein, met de benodigde veiligheidsmaatregelen en radiocommunicatie.

Modelproject Immendingen: militair terrein wordt hightech locatie
Het nieuwe Daimler test- en technologiecentrum in Immendingen is gebouwd op het terrein van de voormalige Oberfeldwebel-Schreiber-kazerne en is zodoende een goed voorbeeld van de geslaagde conversie van voormalige militaire terreinen. Als gevolg van de snelle goedkeuringsprocedure, de korte bouwperiode en het open en transparante proces wordt het test- en technologiecentrum beschouwd als modelproject voor grote bouwprojecten in Duitsland.