30
augustus
2005
|
02:00
Europe/Amsterdam

Milieucertificaat voor nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse

 • Onafhankelijke organisatie stelt voldoen aan ISO 14062 vast

 • Minder energiebehoefte bij productie en gebruik

 • Vele materialen en grondstoffen geschikt voor hergebruik

  De nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse is de eerste auto ter wereld met een milieucertificaat. Het is de bevestiging voor de milieugerichte productontwikkeling van de nieuwe limousine, waarbij op diverse punten ten aanzien van de milieuzorg belangrijke vooruitgang werd geboekt. Zo ligt de uitstoot van de nieuwe S 350 tot maximaal 85 procent onder de huidige EU4-norm. De integratie van de milieuzorg in het ontwikkelingsproces (“Design for Environment”) werd gedocumenteerd door de afdeling certificering van de TÜV Management in München.

  De nieuwe S-Klasse scoort uitzonderlijk goed op het gebied van uitstoot en geluidsproductie. Zoals blijkt uit het milieucertificaat blijft de nieuwe S 350 bij de uitstoot van stikstofoxiden meer dan 85 procent onder de momenteel geldende EU4-norm. Bij de koolwaterstoffen blijft het model circa 75 procent onder de norm. Bovendien verbruikt de nieuwe S 350 rond de negen procent minder brandstof dan de huidige S 350. Het rijgeluid van het nieuwe zescilinder model nam met twee decibel af.

  Ook de uitstoot van uitlaatgas bij de modellen S 500 en S 600 liggen duidelijk onder de van de EU4-norm. Dankzij een nieuw ontwikkelde motor en een standaard diesel partikelfilter stoot ook de nieuwe S 320 CDI minder schadelijke uitlaatgassen uit dan zijn voorganger. De emissie ligt tot maximaal 90 procent onder de score van het in 1999 geïntroduceerde voorgangermodel.

  Het ontwikkelingsproces van de nieuwe S-Klasse vond plaats aan de hand van de internationaal erkende ISO-norm 14062, die onder het motto “Design for Environment” toeziet op de integratie van milieuaspecten bij de ontwikkeling van nieuwe producten. In het Audit-rapport over de Mercedes-Benz S-Klasse hebben de experts vastgesteld dat de “eisen op basis van ISO 14062 en de meer uitgebreide criteria van TÜV Management GmbH volledig gehaald zijn en dat vele voorgestelde oplossingen als voorbeeld kunnen dienen”. De eco-balans kijkt naar de volledige levenscyclus van de auto, van de productie van materialen en onderdelen via het gebruik over een levensduur van 300.000 kilometer tot aan de verwerking van afvalstoffen. In vergelijking met het voorgaande model werd een reductie in de benodigde energie van 85 gigajoule vastgesteld, vergelijkbaar met circa 2.500 liter brandstof. Over de totale levenscyclus werd zeven procent minder kooldioxide en 14 procent minder stikoxide uitgestoten.

  Er zijn zoveel mogelijk grondstoffen en materialen gebruikt die geschikt zijn voor recycling, waaronder ook veel natuurlijke grondstoffen. Daarmee voldoet de nieuwe S-Klasse niet alleen aan de EU-recyclingnorm van 85 procent die vanaf 2006 geldt, maar ook aan de norm van 95 procent recycling, die vanaf 2015 van kracht wordt.