20
april
2021
|
13:13
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz van start met Green Charging: standaard CO2-neutraal laden voor de EQA

Met de leveringen van de eerste EQA’s dit voorjaar gaat Mercedes-Benz Nederland van start met Green Charging. Iedere in Nederland geleverde EQA kan hierdoor 200.000 kilometer CO2-neutraal geladen worden. Mercedes-Benz Nederland doet hiermee nog een schepje bovenop het internationale initiatief van Mercedes me Charge om EQA-rijders ‘groen’ te laten laden en zo de CO2-voetafdruk verder te verkleinen.

Mercedes-Benz Nederland zorgt met het lokale Green Charging-initiatief dat alle laadsessies met de EQA voor 200.000 kilometer CO2-neutraal zijn, ongeacht de locatie of laadservice. Om dit te realiseren worden voor iedere geregistreede EQA vooraf Garanties van Oorsprong (GvO) ingekocht. Deze Garanties van Oorsprong garanderen dat een gelijkwaardige hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen aan het stroomnet wordt geleverd. Dit lost een belangrijke uitdaging in de dagelijkse praktijk op: het is immers niet altijd duidelijk of de auto met groene energie of juist met grijze energie uit traditionele bronnen, zoals gas- en kolencentrales, wordt opgeladen. De hoogwaardige Garanties van Oorsprong zijn uitsluitend afkomstig van zon- en windparken in Nederland, waarmee een duurzame bijdrage aan het lokale leefmilieu geleverd wordt.

De EQA is het eerste model van Mercedes-EQ waarbij CO2-neutraal laden door middel van de inkoop van Garanties van Oorsprong mogelijk wordt gemaakt. Mercedes-Benz Nederland heeft als doel om het Green Charging-initiatief voor alle toekomstige modellen en modelvernieuwingen van Mercedes-EQ en smart aan te bieden.

Ambition 2039

Het Green Charging-initiatief van Mercedes-Benz is een verdere stap in de implementatie van Ambition 2039, de doelstelling van de onderneming om vanaf 2039 een CO2-neutraal modellengamma aan te bieden. De leveranciersketen speelt een sleutelrol bij de implementatie van deze duurzaamheidsstrategie. Het doel is dan ook om de leveranciersketen te motiveren onze ambities met betrekking tot CO2-reductie te volgen en duurzaam om te gaan met grondstoffen. Voor wat betreft de voertuigproductie en de energie die daarbij wordt gebruikt, bereikt Mercedes-Benz een belangrijke mijlpaal: alle eigen fabrieken zullen vanaf 2022 CO2-neutraal produceren. Het uiteindelijke doel van Ambition 2039 is individuele mobiliteit zonder emissies.

Door CO2-neutraal te laden wordt nu ook de gebruiksfase verduurzaamd. Dat is een aanzienlijke stap in de juiste richting, want de huidige Europese energiemix toont aan dat bij volledig elektrische auto’s zo’n 50% van de CO2-voetafdruk afkomstig is uit de gebruiksfase (rekening houdend met voertuigen die CO2-neutraal worden geproduceerd). Door de elektrische auto uitsluitend te laden met groene energie uit zon- en windparken wordt er niet alleen lokaal emissievrij gereden, maar wordt ook de CO2-uitstoot vermeden die vrij zou komen bij het opwekken van stroom in bijvoorbeeld kolen- of gascentrales.