09
december
2021
|
16:07
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz krijgt als eerste autofabrikant internationaal geldende systeemgoedkeuring voor hooggeautomatiseerd rijden

Mercedes-Benz is het eerste automerk ter wereld met dat voldoet aan de hoge wettelijke vereisten van UN-R1571 voor een Level 3-systeem. Het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) heeft de systeemgoedkeuring verleend op basis van het technisch goedkeuringsvoorschrift UN-R157 en maakt daarmee de weg vrij om een dergelijk systeem internationaal2 aan te bieden, mits de nationale wetgeving dit toelaat. Duitsland nam in 2017 een pioniersrol op zich met de aangepaste Wegenverkeerswet (StVG) voor Level 3-systemen. Vanaf de eerste helft van 2022 kan de S-Klasse met DRIVE PILOT in druk verkeer of files op geschikte Duitse snelwegen tot 60 km/h hooggeautomatiseerd rijden. De optionele DRIVE PILOT ontlast de bestuurder en stelt hem of haar in staat om via het centrale display nevenactiviteiten te verrichten, zoals online shoppen3 of in In-Car-Office e-mails te beantwoorden3. De systeemgoedkeuring geldt ook voor de EQS.

“We werken al jaren aan het realiseren van onze visie op geautomatiseerd rijden. We hebben met dit op LiDAR gebaseerde systeem een innovatieve technologie voor onze voertuigen ontwikkeld, die klanten een unieke en luxe rijervaring biedt en hen geeft wat het meest belangrijk is: tijd. Met de goedkeuring van de autoriteiten hebben we nu een doorbraak bereikt: we zijn de eerste fabrikant die hooggeautomatiseerd rijden in Duitsland mogelijk maakt met in serie geproduceerde auto’s”, aldus Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG, Chief Technology Officer verantwoordelijk voor Ontwikkeling en Inkoop. “Met deze mijlpaal bevestigen we opnieuw ons pionierswerk op het gebied van geautomatiseerd rijden en zetten we ook een radicale paradigmaverschuiving in gang. Voor het eerst in 136 jaar autogeschiedenis neemt de auto onder bepaalde omstandigheden de dynamische rijtaken over. We zijn ook verheugd dat Duitsland met deze goedkeuring zijn pioniersrol op het gebied van geautomatiseerd rijden voortzet.”

Het technische goedkeuringsreglement waarmee een dergelijk systeem kan worden gecertificeerd, is pas begin 2021 van kracht geworden. Sindsdien kan het in Europa worden geïmplementeerd – een kans die Mercedes-Benz snel en als eerste fabrikant greep. Met de aangepaste Wegenverkeerswet (StVG) voor Level 3-systemen in 2017 was Duitsland het eerste land dat een wettelijke basis creëerde voor het beoogde gebruik van deze systemen.

De DRIVE PILOT van Mercedes-Benz werkt in eerste instantie op 13.191 kilometer aan snelwegen in Duitsland. In onder meer China en de VS zijn momenteel uitgebreide testritten met het systeem aan de gang. De technologie wordt stapsgewijs in meerdere landen geïntroduceerd zodra er in de betreffende landen een wettelijk kader is voor hooggeautomatiseerd rijden.

DRIVE PILOT moet ook reageren op onverwachte verkeerssituaties

Op geschikte snelwegen en bij een hoge verkeersdichtheid kan DRIVE PILOT het rijden overnemen, in eerste instantie tot de wettelijk toegestane snelheid van 60 km/h. De bedieningselementen die hiervoor nodig zijn, bevinden zich in de stuurwielrand, links en rechts boven de duimuitsparingen. Wanneer de bestuurder DRIVE PILOT activeert, regelt het systeem de snelheid en afstand tot de voorligger, en houdt het de auto binnen de rijstrook. Daarbij wordt rekening gehouden met het routeprofiel, gebeurtenissen op de route en verkeersborden. Het systeem reageert ook op onverwachte verkeerssituaties en handelt deze zelfstandig af, bijvoorbeeld met uitwijkmanoeuvres binnen de rijstrook of door remmanoeuvres.

LiDAR-sensor en redunante systemen

DRIVE PILOT maakt gebruik van de omgevingssensoren van het rijassistentiepakket en omvat extra sensoren die Mercedes-Benz onmisbaar acht voor veilig hooggeautomatiseerd rijden. Daartoe behoren LiDAR, een camera in de achterruit en microfoons, speciaal voor het detecteren van blauw licht en andere speciale signalen van hulpverleningsvoertuigen, evenals een vochtsensor in de wielkasten. Bovenop de sensorgegevens ontvangt DRIVE PILOT informatie over de weggeometrie, het routeprofiel, verkeersborden en ongebruikelijke verkeersgebeurtenissen (bijvoorbeeld ongevallen of wegwerkzaamheden) van een HD-kaart. Deze kaart wordt beschikbaar gesteld en bijgewerkt via een backend-verbinding. Indien voorzien van de optionele DRIVE PILOT beschikt de S-Klasse bovendien over redundante stuur- en remsystemen en een redundant boordnet, zodat de auto ook bij uitval van een van deze systemen wendbaar blijft en veilig aan de bestuurder kan worden overgedragen.

Als de bestuurder er niet in slaagt de controle terug te nemen, zelfs niet na dringende aansporingen en het verstrijken van de overnametijd (bijvoorbeeld vanwege een acuut gezondheidsprobleem), remt het systeem de auto gecontroleerd en met gepaste vertraging af tot stilstand. Tegelijkertijd worden de noodknipperlichten en, zodra de auto tot stilstand is gekomen, het Mercedes-Benz noodoproepsysteem geactiveerd. Het systeem ontgrendelt ook automatisch de portieren en ruiten om de toegang voor hulpverleners makkelijker te maken.

Zeer nauwkeurig positioneringssysteem

Veiligheid en de hoogste operationele betrouwbaarheid heeft bij Mercedes-Benz de hoogste prioriteit bij de invoering van dergelijke systemen. De exacte locatie van de S-Klasse wordt bepaald met behulp van een zeer nauwkeurig positioneringssysteem, dat veel krachtiger is dan conventionele GPS-systemen. De via de satellietnavigatie verkregen gegevens worden bovendien vergeleken met sensorgegevens en gegevens van een HD-kaart. De sensorgegevens die worden verzameld met LiDAR, camera en radarsensoren, verstrekken informatie over weggeometrie, route-eigenschappen, oriëntatiepunten of verkeersborden.

De HD-kaart geeft een 3D beeld van de weg en de omgeving. De kaartgegevens worden opgeslagen in backend-datacenters en voortdurend bijgewerkt. Elk voertuig slaat ook een kopie van deze kaartinformatie op en vergelijkt deze voortdurend met de backend-gegevens. Indien nodig wordt de lokale dataset bijgewerkt. De HD-kaart biedt dus een stabiele positiebepaling door weergave van de omgeving onafhankelijk van bijvoorbeeld schaduweffecten of vervuilde sensoren. Het geeft ook informatie over de weggeometrie of speciale verkeersgebeurtenissen zoals wegwerkzaamheden. De zeer nauwkeurige kaart onderscheidt zich van kaarten voor navigatiesystemen door onder een hogere nauwkeurigheid in centimeters in plaats van meters en extra gedetailleerde kruispunt- en rijstrookinformatie.

De benodigde geavanceerde softwarefuncties voor hooggeautomatiseerd rijden worden geleverd door de krachtige centrale regeleenheid. In het kader van de moderne veiligheidsarchitectuur worden belangrijke algoritmen redundant berekend.

Hooggeautomatiseerd rijden op geschikte snelwegen met hoge verkeersdichtheid

Tijdens het hooggeautomatiseerd rijden stelt DRIVE PILOT de bestuurder in staat om zijn of haar aandacht van het verkeer af te wenden en bepaalde nevenactiviteiten te verrichten, zoals praten met collega’s via In-Car Office, surfen op het internet of het kijken van een film. In de DRIVE PILOT-modus kunnen op het geïntegreerde centrale display apps worden geactiveerd die normaliter tijdens het rijden worden geblokkeerd.

1 SAE Level 3 - de geautomatiseerde rijfunctie neemt bepaalde rijtaken over. Er is echter nog steeds een bestuurder nodig. De bestuurder moet te allen tijde gereed zijn om de controle over het voertuig over te nemen wanneer daarom wordt gevraagd.
2 57 aangesloten landen, waaronder verschillende EU-landen, Groot Brittannië, Japan, Korea en Australië.
3 De wettelijk toegestane nevenactiviteiten van de bestuurder hangen af van de lokaal geldende verkeersregels.