04
mei
2023
|
09:56
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz Group Algemene Vergadering van Aandeelhouders: transformatie ligt op schema

Samenvatting

·         Verbeterde prestaties: sterke financiële resultaten in 2022 en een veerkrachtig eerste kwartaal van 2023

·         Opmars van EV’s geïntensiveerd: volledig elektrisch portfolio van Mercedes-Benz bestaat uit 7 personenwagens 4 bestelwagens, verkoop van volledig elektrische modellen in 2022 meer dan verdubbeld

·         Eigen besturingssysteem gepresenteerd: voorloper van nieuwe software-architectuur MB.OS start in nieuwe E-Klasse

·         Voorgedragen kandidaat voor de raad van commissarissen: ervaren branche-expert Stefan Pierer voorgedragen als vervanger van Sari Baldauf, die na vijftien succesvolle jaren uit de raad van commissarissen stapt

·         Dividend verhoogd: voorgesteld dividend van € 5,20 per aandeel`

         ·         Aandeleninkoop gestart: geplande inkoop van eigen aandelen ter waarde van maximaal € 4 miljard

Mercedes-Benz Group AG (tickersymbool: MBG) heeft tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het boekjaar 2022 zijn strategische vooruitgang, sterke financiële resultaten en hoge aandeelhoudersrendement gepresenteerd.

“Mercedes-Benz Group heeft de uitdagingen van het afgelopen jaar met succes getrotseerd en heeft blijk gegeven van een grote veerkracht en een groot aanpassingsvermogen. Daarbij werden de doelstellingen van de onderneming niet uit het oog verloren. De onderneming heeft substantiële vooruitgang geboekt bij het implementeren, ontwikkelen en aanscherpen van zijn duurzame bedrijfsstrategie. We blijven bij Mercedes-Benz werken aan een winstgevende, elektrische en softwaregestuurde toekomst.”

Bernd Pischetsrieder, voorzitter van de raad van commissarissen van Mercedes-Benz Group AG

Het afgelopen jaar was lonend voor aandeelhouders: tussen maart 2022 en maart 2023 steeg het totale aandeelhoudersrendement (Total Shareholder Return, TSR) van Mercedes-Benz Group met 20%, waarmee het beter presteerde dan de Duitse DAX-index, die in dezelfde periode met 8% steeg.

Voor het boekjaar 2022 stellen de raad van bestuur en de raad van commissarissen een dividend voor van € 5,20 per aandeel (2021: € 5,00). De totale dividenduitkering over 2022 bedraagt op basis van dit voorstel € 5,6 miljard (2021: € 5,3 miljard). De raad van bestuur en de raad van commissarissen hebben in februari 2023 overeenstemming bereikt over een aandeleninkoopprogramma. Sinds maart 2023 worden via de beurs gedurende een periode van maximaal twee jaar eigen aandelen tot € 4 miljard (exclusief incidentele kosten) ingekocht en vervolgens ingetrokken.

De focus van de onderneming op gewilde producten werpt zijn vruchten af. Vorig jaar steeg de verkoop in het topsegment met 8%, terwijl de verkoop van accu-elektrische (BEV) Mercedes-Benz personenwagens tot 128.700 eenheden (+147%) en de die van eVans tot 15.000 eenheden (+9%) steeg. De concernwinst voor aftrek van rente en belasting (EBIT) verbeterde met 28% tot € 20,5 miljard (2021: € 16,0 miljard) en de omzet steeg met 12% tot € 150 miljard (2021: € 134 miljard). Het momentum kon ook in 2023 worden voortgezet: in het eerste kwartaal kon een verbeterde prijsstelling de tegenwind als gevolg van materiaalkosten compenseren. Samen met een hogere omzet en een gunstige productmix resulteerde dit in een EBIT van € 5,5 miljard (Q1 2022: € 5,2 miljard). De omzet in het eerste kwartaal steeg met 8% tot € 37,5 miljard (Q1 2022: € 34,9 miljard) en de aangepaste EBIT steeg tot € 5,4 miljard (Q1 2022: € 5,3 miljard).

Als 's werelds meest waardevolle luxe automerk hebben we sterke resultaten behaald in 2022 en zijn we aanzienlijk veerkrachtiger geworden naarmate we de transformatie voortzetten. Dit is het resultaat van geweldig teamwerk en onze zeer gewilde producten. Samen houden we vast aan onze ambitie om de meest gewilde personen- en bestelwagens ter wereld te bouwen en ook in het elektrische en digitale tijdperk een dubbelcijferige marge te realiseren.”

Ola Kaellenius, Chief Executive Officer van Mercedes-Benz Group AG

Mercedes-Benz Group*

volledig

2022

volledig

2021

Wijziging 22/21

Omzet**

150,017

 133,893

 +12%

Winst voor aftrek van rente en belasting (EBIT)**

20,458

 16,028

 +28%

Inkomsten voor aftrek van rente en belasting (EBIT) aangepast**

20,655

17,158

+20%

Netto winst/verlies**

14,809

11,050

+34%

Vrije kasstroom (industriële activiteiten)**

8,128

7,880

+3%

Vrije kasstroom (industriële activiteiten) aangepast**

9,294

10,125

-8%

Winst per aandeel (WPA) in EUR

13.55

10.00

+35%

*  vanuit doorlopende operatie

** in miljoenen €

      
         

Verkiezing raad van commissarissen

Sari Baldauf gaat na vijftien jaar, aan het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de raad van commissarissen verlaten. Stefan Pierer is voorgedragen om haar op te volgen. Hij heeft een diepgaande branchekennis en expertise in product- en merkontwikkeling.

“Met Sari Baldauf gaat een zeer gewaardeerde collega ons verlaten. Met haar brede ondernemerskennis en ruime internationale ervaring heeft zij jarenlang een sleutelrol gespeeld bij het vormgeven van het werk van de raad van commissarissen. Ik wil haar namens de voltallige raad van commissarissen hartelijk danken voor haar uitstekende inzet. Wij wensen haar het allerbeste voor de toekomst en blijvend succes.”

Bernd Pischetsrieder, voorzitter van de raad van commissarissen van Mercedes-Benz Group AG

Sinds de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 april 2022 zijn er in de raad van commissarissen nog meer wijzigingen doorgevoerd: Gabriela Neher, lid van de ondernemingsraad in de Mercedes-Benz fabriek in Rastatt, en Michael Peters, voorzitter van de ondernemingsraad in de Mercedes-Benz fabriek in Bremen, zijn toegetreden tot de raad van commissarissen. Elke Toenjes-Werner, die met pensioen gaat, en Michael Brecht, voorzitter van de algemene ondernemingsraad van Daimler Truck AG en plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen van Daimler Truck Holding AG, zijn afgetreden.

“Ik wil de aftredende leden van de raad van commissarissen bedanken voor de goede en vertrouwde samenwerking en de jarenlange inzet. Speciale dank gaat uit naar Michael Brecht, die als plaatsvervangend voorzitter acht jaar lang een sleutelrol heeft gespeeld bij het vormgeven en verrijken van het werk van de raad van commissarissen.”

Bernd Pischetsrieder, voorzitter van de raad van commissarissen van Mercedes-Benz Group AG

De transformatie wordt ook in 2023 voortgezet

De onderneming presenteerde op 22 februari 2023 plannen voor een eigen softwarebesturingssysteem: MB.OS is gebaseerd op een speciaal voor deze use-case ontworpen chip-to-cloud-architectuur en zal klanten van Mercedes-Benz uitzonderlijke softwarefuncties bieden. Als onderdeel van de strategiepresentatie hebben Mercedes-Benz en Google een langdurige strategische samenwerking op het gebied van navigatie aangekondigd.

Mercedes-Benz heeft daarnaast tijdens de ESG-conferentie (Environmental, Social and Governance) 2023 maatregelen gepresenteerd die gericht zijn op het verder verkleinen van de CO2-voetafdruk en het creëren van duurzame meerwaarde voor alle stakeholders. Zo zal de nieuwe accurecyclingfabriek in Kuppenheim, Duitsland, eind 2023 operationeel zijn. De uitbreiding van het energieportfolio met windparken op land en op zee is een ander aandachtspunt in de energiestrategie van de onderneming. In 2022 tekende de onderneming een contract met de Canadees-Duitse start-up Rock Tech Lithium voor de levering van gemiddeld 10.000 ton lithiumhydroxide per jaar vanaf 2026. Mercedes-Benz gaat ook, als onderdeel van de transformatie, tegen 2030 meer dan € 1,3 miljard investeren in de kwalificatie, opleiding en bijscholing van zijn werknemers.

Mercedes-Benz biedt, op de weg naar een volledig elektrische toekomst, momenteel zeven volledig elektrische personenwagens en vier bestelwagens aan. Om de overgang naar elektrische voertuigen te versnellen, kondigde de onderneming plannen aan om voor het einde van het decennium een wereldwijd high-power laadnetwerk te bouwen in Noord-Amerika, Europa, China en andere belangrijke landen. Tegen het einde van het decennium is Mercedes-Benz van plan om alleen volledig elektrische voertuigen aan te bieden daar waar de marktomstandigheden dit toelaten.

Mercedes-Benz gaat op 16 mei 2023 een strategie-update geven voor de divisie Vans.

Link naar het actuele jaarverslag: group.mercedes-benz.com/results-2022

Link naar persinformatie “’Financiële cijfers Q1 2023’: group-media.mercedes-benz.com/Financials-Q1

Boilerplate

Toekomstgerichte verklaringen:

Dit document bevat toekomstgerichte verklaringen die onze huidige opvattingen over toekomstige gebeurtenissen weerspiegelen. De woorden "anticiperen", "aannemen", "geloven", "schatten", "verwachten", "van plan zijn", "kunnen", "zou kunnen", "plannen", "projecteren", "zou moeten" en soortgelijke uitdrukkingen worden gebruikt om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Deze verklaringen zijn onderhevig aan vele risico's en onzekerheden, waaronder een ongunstige ontwikkeling van de wereldwijde economische omstandigheden, in het bijzonder een daling van de vraag in onze belangrijkste markten; een verslechtering van onze herfinancieringsmogelijkheden op de krediet- en financiële markten; gebeurtenissen van overmacht, waaronder natuurrampen, pandemieën, terroristische aanslagen, politieke onrust, gewapende conflicten, arbeidsongevallen en de gevolgen daarvan voor onze verkoop-, inkoop-, productie- of financiële dienstverleningsactiviteiten; veranderingen in valutakoersen, douane- en buitenlandse handelsbepalingen; een verschuiving in de voorkeuren van de consument naar kleinere voertuigen met een lagere marge; een mogelijk gebrek aan acceptatie van onze producten of diensten, waardoor ons vermogen wordt beperkt om prijzen te realiseren en onze productiecapaciteit adequaat te benutten; prijsverhogingen voor brandstof, grondstoffen of energie; verstoring van de productie door tekorten aan materialen of energie, werkstakingen of insolventie van leveranciers; een daling van de wederverkoopprijzen van gebruikte voertuigen; het effectief doorvoeren van kostenbesparende en efficiency-optimaliserende maatregelen; de zakelijke vooruitzichten voor bedrijven waarin we een aanzienlijk aandelenbelang hebben; de succesvolle implementatie van strategische samenwerkingen en joint ventures; veranderingen in wet- en regelgeving en overheidsbeleid, met name die met betrekking tot voertuigemissies, brandstofverbruik en veiligheid; de oplossing van lopende overheidsonderzoeken of onderzoeken die door regeringen zijn aangevraagd en de uitkomst van lopende of dreigende toekomstige gerechtelijke procedures; en andere risico's en onzekerheden, waarvan sommige worden beschreven onder het kopje "Risk and Opportunity Report" in het huidige jaarverslag of in dit halfjaarverslag. Als een van deze risico's en onzekerheden zich voordoet of als de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan een van onze toekomstgerichte verklaringen onjuist blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die we in dergelijke verklaringen uiten of impliceren. We zijn niet van plan of nemen geen enkele verplichting op ons om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken, aangezien ze uitsluitend gebaseerd zijn op de omstandigheden op de datum van publicatie.

Mercedes-Benz AG in één oogopslag

Mercedes-Benz AG is verantwoordelijk voor de wereldwijde activiteiten van Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans met circa 170.000 medewerkers wereldwijd. Ola Källenius is voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG. De onderneming richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van personenwagens en bestelwagens, alsmede voertuiggerelateerde services. Bovendien streeft de onderneming naar een leidende rol in elektromobiliteit en voertuigsoftware. Het productportfolio omvat het merk Mercedes-Benz met de submerken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse en producten van het merk smart. Het merk Mercedes me biedt toegang tot de digitale services van Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG is een van de grootste fabrikanten van luxe personenwagens. In 2022 werden circa 2 miljoen personenwagens en 415.300 bestelwagens verkocht. In deze twee divisies breidt Mercedes-Benz AG zijn wereldwijde productienetwerk met zo’n 35 fabrieken op vier continenten continu verder uit en richt zich daarbij op de eisen die aan elektromobiliteit worden gesteld. Tegelijkertijd bouwt de onderneming zijn wereldwijde netwerk voor accuproductie op drie continenten verder uit. Duurzaamheid is de leidraad van de Mercedes-Benz strategie en betekent voor de onderneming het creëren van duurzame waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, investeerders, zakelijke partners en de samenleving als geheel. De basis hiervoor is de duurzaamheidsstrategie van Mercedes-Benz Group. In deze strategie neemt de onderneming de verantwoordelijkheid op zich voor de economische, ecologische en sociale gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten en kijkt daarbij naar de gehele waardeketen. Als internationale onderneming behoren gelijke kansen, diversiteit, openheid en respect tot de fundamentele overtuigingen van Mercedes Benz. Dat laten we zien in onze manier van denken, handelen en communiceren. In principe gelden alle gekozen termen uiteraard voor alle geslachten en identiteiten.