31
maart
2023
|
11:14
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz bekrachtigt ESG-commitment met belangrijke successen en meetbare doelen

Samenvatting

·       EV-opschaling: circa 100% groei van de EV-verkopen in 2023 verwacht; bouw eigen wereldwijd high-power laadnetwerk start in 2023

·       Emissiereductie: 80%1 CO2-reductie in eigen productie tegen 2030; nieuwe fabrieken voor opwekking groene energie, waaronder zonne-energie, onshore en offshore windenergie

·       Mensenrechten: beschermingsmaatregelen voor nieuwe grondstoffen in 2023; uitbreiding van projecten ter voorkoming van kinderarbeid in mijnbouwgebieden

·       Governance: uitgebreid systeem van variabele beloning voor leidinggevenden

·       Groene financiering: herzien framework krijgt opnieuw hoogste ‘Dark Green’-beoordeling van CICERO, die de governance als ‘uitstekend’ beoordeelt

Mercedes-Benz heeft tijdens zijn ESG-conferentie 2023 (Environment, Social, Governance) beleggers en investeerders een update gegeven van het pakket met maatregelen die gericht zijn op het verkleinen van de CO2-voetafdruk en het creëren van duurzame waarde voor alle belanghebbenden.

“Bij Mercedes-Benz willen we de meest gewilde auto’s ter wereld bouwen. En aangezien luxe niet kan bestaan zonder duurzaamheid, zetten we vol in op ESG, en dan vooral met de opschaling van elektromobiliteit. ESG maakt waardecreatie op de lange termijn mogelijk. Dit houdt ook in dat we risico’s beperken en kansen in duurzaam ondernemen benutten.”

Ola Källenius, voorzitter van de raad van bestuur Mercedes-Benz Group AG

Versnelde elektrificatie met groeiend portfolio en eigen high-power laadnetwerk

De verkoop van elektrische Mercedes-Benz personenwagens, inclusief smart, steeg in 2022 met 67%. De onderneming verwacht de verkoop van BEV's in 2023 ongeveer te verdubbelen en tegen het midden van het decennium het verkoopaandeel van xEV-modellen te hebben verhogen tot 50%. Om de acceptatie verder te versnellen, gaat Mercedes-Benz zijn eigen wereldwijde high-power laadnetwerk opzetten dat, waar mogelijk, is voorzien van groene stroom. In dit decennium worden in totaal meer dan 10.000 laadstations geïnstalleerd in Noord-Amerika, Europa, China en andere belangrijke landen. Het netwerk staat open voor alle automerken, maar biedt Mercedes-Benz klanten exclusieve voordelen zoals reservering.

Decarbonisatie van toeleveringsketen en behoud van hulpbronnen door hernieuwbare energie en verantwoorde inkoop

Mercedes-Benz streeft samen met al zijn staalleveranciers naar een toeleveringsketen van groen staal vanaf uiterlijk 2039. CO2-arm staal uit schroot wordt al gebruikt in voertuigen van Mercedes Benz. Daarnaast test de onderneming voor zijn serieproductie prototype-onderdelen die ultrasterk martensitisch staal van de Zweedse staalfabrikant SSAB. Het materiaal van SSAB is gebaseerd op vrijwel fossielvrij direct-gereduceerd ijzer. Mercedes-Benz was ook de eerste autofabrikant die investeerde in de Zweedse start-up H2 Green Steel. Met deze investering versnelt Mercedes-Benz de transformatie van de staalindustrie en wil het vanaf 2025 verschillende modellen op de markt brengen met vrijwel CO2-vrij staal. De autofabrikant werkt ook aan het decarboniseren van zijn aluminiumtoeleveringsketen. Minstens een derde van het aluminium dat in Europa wordt gebruikt voor toekomstige elektrische modellen zal worden geproduceerd met hernieuwbare energie, wat leidt tot een CO2-reductie tot 50%. Mercedes-Benz is ook begonnen met het testen van aluminium van zijn partner Hydro met minimaal 25% post-consumer schroot voor veiligheidsrelevante structurele gietstukken. Het streven is om dit materiaal nog dit jaar in serieproductie te nemen. De CO2-voetafdruk van het lichtgewicht materiaal is circa 70% lager dan die van conventioneel aluminium dat in Europa wordt toegepast. Mercedes-Benz wil tegen 2030 samen met Hydro een pilotproject uitvoeren voor bijzonder CO2-arm aluminium. Mercedes-Benz gaat ook meer gebruik maken van gecertificeerd materiaal dat van de mijn tot leverancier voldoet aan de normen van het Aluminium Stewardship Initiative.

Stimuleren van circulaire economie en directe inkoop van grondstoffen

Eind 2023 start de ingebruikname van de nieuwe accurecyclingfabriek in het Zuid-Duitse Kuppenheim. Mercedes-Benz zal naar verwachting een paar maanden later al een recyclingpercentage van meer dan 96% behalen, dankzij een innovatief mechanisch-hydrometallurgisch proces. In afwachting van de uitkomst van veelbelovende besprekingen met de publieke sector, streeft Kuppenheim ernaar om meer dan 2.500 ton accumodules per jaar te kunnen recyclen. Mercedes-Benz breidt ook het gebruik van CO2-neutrale cellen en accu’s uit. Door te focussen op kathodemateriaal wil Mercedes-Benz de CO2-voetafdruk van cellen met 40% verminderen. Verdere reductie wordt nagestreefd door het gebruik van hernieuwbare energie bij de productie en raffinage van grondstoffen. In 2022 tekende de onderneming een contract met de Canadees-Duitse start-up Rock Tech Lithium voor de levering van gemiddeld 10.000 ton lithiumhydroxide vanaf 2026. Rock Tech zal het lithium in Canada ontginnen op locaties die voldoen aan de mijnbouwnorm van het Initiative for Responsible Mining Assurances (IRMA). De raffinage zal vervolgens in Duitsland plaatsvinden. De partners gaan bovendien samenwerken aan een stappenplan om tegen eind 2030 een netto CO2-neutrale productie van lithiumhydroxide te bereiken. De bouw van de fabriek in Guben is gestart in maart 2023. Ook in China werkt Mercedes-Benz samen met sterke partners om de kringloop van recyclebare materialen op industriële schaal te sluiten.

Streven naar 80% minder CO2-uitstoot bij de productie in 20302

Sinds begin 2022 zijn de eigen fabrieken van Mercedes-Benz wereldwijd CO2-neutraal op de balans. Tegenwoordig wordt het totale energieverbruik in de productie gedekt door elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, grotendeels dankzij een 100% groene stroomvoorziening. Mercedes-Benz heeft zijn doelstelling van een CO2-emissiereductie3 van 50% tegen 2030 – zoals goedgekeurd door het Science Based Target Initiative (SbTi) – al in 20222 bereikt. De onderneming streeft naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 80%2 tegen 2030. Het wil het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de totale energiebehoefte van de eigen fabrieken verhogen tot 70%, niet in de laatste plaats door uitbreiding van de opwekkingscapaciteit ter plaatse.

Mercedes-Benz richt zich op de uitbreiding van fotovoltaïsche systemen op de eigen locaties. Tot 2025 wordt tot 140 megawattpiek (MWp) geïnstalleerd, dit komt overeen met een miljoen vierkante meter aan nieuwe zonnepanelen. De uitbreiding van het energieportfolio met windenergie uit onshore en offshore windparken is een andere focus in de energiestrategie van de onderneming. Met de nieuwe zonne- en windenergiecentrales zal Mercedes-Benz in de toekomst ongeveer 50% van zijn totale elektriciteitsbehoefte in Duitsland dekken. Mercedes-Benz heeft in de offshore-sector een Power Purchase Agreement (PPA) gesloten met Iberdrola, een van de wereldmarktleiders op het gebied van duurzame energie, voor de levering van elektriciteit uit het windpark Windanker in de Baltische Zee. Dit contract alleen al verzekert Mercedes-Benz vanaf 2027 van meer dan 140 MW aan hernieuwbare elektriciteit, waarmee circa 30% van de zijn elektriciteitsbehoefte in Duitsland wordt gedekt. In de onshore-sector zal Mercedes-Benz tegen het midden van het decennium op zijn testlocatie in Papenburg, Duitsland, een windpark met een dubbelcijferig aantal windturbines bouwen. Het doel voor alle Mercedes-Benz fabrieken wereldwijd is om in 2039 voor 100% op hernieuwbare energie te draaien zonder CO2-uitstoot. In de logistiek is het doel om door procesoptimalisatie de CO2-uitstoot te vermijden en te verminderen. Een belangrijke factor is de overstap van weg naar spoor, waar economisch mogelijk. Mercedes-Benz onderzoekt ook innovatieve concepten zoals vrachtschepen die zijn voorzien van zeilen. De onderneming heeft een intentieverklaring getekend met Wallenius Wilhelmsen (wereldwijd bedrijf voor transport- en logistieke oplossingen) om voertuigen van Europa naar de VS te vervoeren.

Duurzame klantervaring

Mercedes-Benz streeft ernaar om zijn wereldwijde onafhankelijke dealernetwerk uiterlijk in 2030 CO2-neutraal te maken. Maatregelen om dit te bereiken zijn onder meer het gebruik van hernieuwbare energie, het verbeteren van de energie-efficiëntie in gebouwen, het uitbreiden van elektromobiliteit in de dealervloot en het uitbreiden van de laadinfrastructuur. De eerste stappen dit jaar omvatten een gedetailleerde berekening van de CO2-uitstoot van het wereldwijde dealernetwerk en de ontwikkeling van op maat gemaakte regionale roadmaps.

Verder investeren in jonge innovators en preventie van kinderarbeid

Mercedes-Benz heeft de opbrengst van de veiling van een Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé gedoneerd aan ‘beVisioneers: The Mercedes-Benz Fellowship’. Het initiatief is bedoeld om jonge innovators met verschillende achtergronden te ondersteunen bij het realiseren van hun veelbelovende ideeën voor duurzaamheidsprojecten. Fellows nemen deel aan een intensief opleidings- en vaardigheidsontwikkelingsprogramma van twaalf maanden met toegang tot mentors en financiële ondersteuning.

Om de mensenrechten in de mijnregio's te ondersteunen, zet de onderneming ook bestaande partnerships voort met Bon Pasteur in de Democratische Republiek Congo (DRC) en met Terre des Hommes in India. De steun wordt uitgebreid van 12 naar 34 dorpen.

Voor zijn eigen toeleveringsketens streeft Mercedes-Benz ernaar om het beoordelingsproces van 24 grondstoffen met verhoogde mensenrechtenrisico's tegen 2028 af te ronden. De onderneming wil tegen 2025 70% van deze doelstelling hebben gehaald. Het heeft zijn betrokkenheid in de toeleveringsketens verder vergroot door zijn kobalt-auditprogramma uit te breiden met milieunormen en een bredere scope toe te passen voor alle kritieke accumaterialen. Mercedes-Benz behaalde de hoogste scores in een recente analyse van ‘Lead the Charge’ (https://leadthecharge.org/) die de inspanningen evalueert van toonaangevende autofabrikanten om emissies, milieuschade en mensenrechtenschendingen in hun toeleveringsketens te elimineren. Het plan voor 2023 is om risicobeperkende maatregelen vast te stellen voor alle grondstoffen die onder de toekomstige EU-accuverordening vallen.

Transformatie voor Mercedes-Benz medewerkers op eerlijke en maatschappelijk verantwoorde manier vormgeven

Elektrificatie en digitalisering zijn historische keerpunten voor de arbeidswereld. Alle functieprofielen in de onderneming veranderen. Mercedes-Benz streeft ernaar de verandering van het personeel op een maatschappelijk verantwoorde manier vorm te geven. Kwalificatie en bijscholing zijn de sleutel om de transformatie met succes onder de knie te krijgen en tegelijkertijd de werknemers in hun kracht te zetten. Alleen al in Duitsland investeert Mercedes-Benz tot 2030 meer dan 1,3 miljard euro in de kwalificatie, opleiding en bijscholing van werknemers. Het is duidelijk dat sommige functieprofielen, met name in de divisie Powertrain, in de toekomst niet meer zullen bestaan. Daarom stimuleert de onderneming de flexibiliteit tussen de fabrieken en stelt het werknemers in staat om van locatie te wisselen. Mercedes-Benz speelt ook in op demografische veranderingen en natuurlijke fluctuaties om de werkgelegenheid op verschillende locaties verder te optimaliseren.

Variabel beloningssysteem voor leidinggevenden verbeterd

Mercedes-Benz ziet corporate governance als een katalysator voor de duurzame transformatie. De onderneming heeft daartoe de variabele component van de beloning van leidinggevenden verhoogd. Er is nu één KPI voor E (Environment), S (Social) en G (Governance) opgenomen als onderdeel van korte- en langetermijnbeloning. Voor leden van de raad van bestuur is een nieuwe boeteclausule met betrekking tot ESG-componenten geïntroduceerd.

‘Dark Green’- beoordeling voor herzien Green Finance Framework en ‘A’-beoordeling voor klimaatinspanningen

Mercedes-Benz heeft voor het eerst zijn groene financieringsmiddelen uitgebreid met ‘Green Asset Backed Securities’ en het framework ook uitgebreid met groene activa bij Mercedes-Benz Mobility. Deze en andere herzieningen hebben de hoogste ‘Dark green’-rating van CICERO opgeleverd met een ‘uitstekend’-rating voor governance: https://group.mercedes-benz.com/investors/refinancing/green-finance/. De CDP, een wereldwijd beoordelingssysteem voor de openbaarmaking van milieugegevens, had eerder al aangekondigd dat Mercedes-Benz een ‘A’-beoordeling had gekregen voor zijn klimaatinzet – een topscore die door minder dan 2% van de ongeveer 19.000 deelnemende bedrijven werd behaald.

De livestream van de ESG-conferentie op 30 maart 2023 om 14.00 uur (CEST) en de opname zijn te vinden op de website: https://group.mercedes-benz.com/esg-conference-2023/

[1] Vergeleken met 2018.
[2] Vergeleken met 2018.
[3] Scope 1 en 2.
Boilerplate

Mercedes-Benz AG in één oogopslag

Mercedes-Benz AG is verantwoordelijk voor de wereldwijde activiteiten van Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans met circa 170.000 medewerkers wereldwijd. Ola Källenius is voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG. De onderneming richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van personenwagens en bestelwagens, alsmede voertuiggerelateerde services. Bovendien streeft de onderneming naar een leidende rol in elektromobiliteit en voertuigsoftware. Het productportfolio omvat het merk Mercedes-Benz met de submerken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse en producten van het merk smart. Het merk Mercedes me biedt toegang tot de digitale services van Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG is een van de grootste fabrikanten van luxe personenwagens. In 2022 werden circa 2 miljoen personenwagens en 415.300 bestelwagens verkocht. In deze twee divisies breidt Mercedes-Benz AG zijn wereldwijde productienetwerk met zo’n 35 fabrieken op vier continenten continu verder uit en richt zich daarbij op de eisen die aan elektromobiliteit worden gesteld. Tegelijkertijd bouwt de onderneming zijn wereldwijde netwerk voor accuproductie op drie continenten verder uit. Duurzaamheid is de leidraad van de Mercedes-Benz strategie en betekent voor de onderneming het creëren van duurzame waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, investeerders, zakelijke partners en de samenleving als geheel. De basis hiervoor is de duurzaamheidsstrategie van Mercedes-Benz Group. In deze strategie neemt de onderneming de verantwoordelijkheid op zich voor de economische, ecologische en sociale gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten en kijkt daarbij naar de gehele waardeketen. Als internationale onderneming behoren gelijke kansen, diversiteit, openheid en respect tot de fundamentele overtuigingen van Mercedes Benz. Dat laten we zien in onze manier van denken, handelen en communiceren. In principe gelden alle gekozen termen uiteraard voor alle geslachten en identiteiten.