28
oktober
2020
|
14:39
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz AG breidt technologiesamenwerking uit met een groter belang in Aston Martin

Samenvatting
  • Mercedes-Benz AG en Aston Martin Lagonda breiden huidige technologiesamenwerking uit
  • Ondertekening van strategische samenwerkingsovereenkomst die Aston Martin toegang biedt tot nieuwe technologieën en componenten van Mercedes-Benz
  • Toegang tot deze nieuwe technologieën en componenten in ruil voor nieuwe aandelen in Aston Martin; levering van de nieuwe technologieën en componenten tegen overeengekomen commerciële voorwaarden
  • Uitgifte nieuwe aandelen in stappen gedurende de komende drie jaar; het belang van Mercedes-Benz AG in Aston Martin zal maximaal 20,0 procent bedragen

Mercedes-Benz AG en Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (‘Aston Martin’) hebben een nieuwe strategische technologieovereenkomst en een uitgebreidere samenwerking aangekondigd. Als onderdeel van de nieuwe overeenkomst biedt Mercedes-Benz AG Aston Martin toegang tot geavanceerde technologieën van Mercedes-Benz, waaronder de volgende generatie hybride en elektrische aandrijflijnen plus andere voertuigcomponenten en -systemen.

Toegang tot deze technologieën zal worden verleend in ruil voor nieuwe Aston Martin-aandelen, die de komende drie jaar in stappen worden uitgegeven, tot een totale waarde van GBP 286 miljoen. Momenteel heeft Mercedes-Benz AG een belang van 2,6 procent in Aston Martin. Met de uit te geven nieuwe aandelen wordt het belang van Mercedes-Benz AG vergroot tot maximaal 20,0 procent. Mercedes-Benz AG is niet voornemens zijn belang in Aston Martin nog verder te vergroten.

“Er is momenteel al sprake van een succesvolle technologiesamenwerking met Aston Martin waar beide ondernemingen de vruchten van plukken,” aldus Wolf-Dieter Kurz, Hoofd Productstrategie Mercedes-Benz Cars. Met deze nieuwe, uitgebreidere samenwerking kunnen we Aston Martin toegang bieden tot nieuwe, geavanceerde technologieën en componenten, waaronder de volgende generatie hybride en elektrische aandrijfsystemen. De levering van deze technologieën zal tegen commerciële voorwaarden overeengekomen worden. Wij kijken ernaar uit om met Aston Martin te blijven samenwerken en wensen de onderneming heel veel succes in de volgende groeifase.”

Achtergrond

In 2013 gingen Mercedes-Benz AG en Aston Martin een strategische samenwerking aan voor de levering van AMG-V8-motoren en de levering van componenten voor de E/E (elektrische)-architectuur. In ruil daarvoor ontving Mercedes-Benz AG een aandelenbelang van 5 procent in Aston Martin. Als gevolg van Aston Martin’s beursgang in 2018 en diverse aanvullende financieringsrondes heeft Mercedes-Benz AG nu een belang van 2,6 procent.

Belangrijkste voorwaarden van de nieuwe overeenkomst

In de loop van 2020 werden onderhandelingen gestart om de bestaande samenwerking uit te breiden. Als eerste stap vroeg Aston Martin toegang tot specifieke motoren en aandrijflijnen met de bijbehorende software, tot de E/E-architectuur en tot diverse andere componenten. Mercedes-Benz AG ging akkoord met het leveren van deze technologieën aan Aston Martin, in ruil voor extra nieuwe aandelen Aston Martin, die aan Mercedes-Benz AG worden verstrekt via een Contribution in Kind (‘CiK’). De overeenkomst vergt geen financiële compensatie door Mercedes-Benz AG. De systemen en componenten worden geleverd tegen marktconforme condities.

Een totale CiK-waarde van GBP 286 miljoen is noodzakelijk om tot het overeengekomen belang van 20,0 procent in Aston Martin te komen. Mercedes-Benz AG is niet voornemens om zijn belang nog verder uit te breiden. De nieuwe aandelen worden tot 2023 in verschillende tranches verstrekt aan Mercedes-Benz AG, gekoppeld aan de vrijgave van diverse technologiepakketten.

De belangrijkste voorwaarden voor het eerste technologiepakket en de aandelentranche zijn al overeengekomen. De waarde van de technologietranche 1 bedraagt GBP 140 miljoen. De aandelen die in lijn met de technologietranche 1 aan Mercedes-Benz AG worden verstrekt, vergroten het belang van Mercedes-Benz AG tot 11,8 procent. Voor de volgende tranches moeten de partijen nog overeenstemming bereiken over de omvang van de technologie die aan Aston Martin wordt verstrekt, de respectievelijke waarde (‘instapkosten’) en de stuksprijzen van componenten en systemen.

De geplande voortzetting en intensivering van de samenwerking met Aston Martin resulteert voor Mercedes-Benz AG in extra verkoop van componenten en systemen en een mogeljike waardestijging van het grotere belang in Aston Martin.

Aanvullende informatie is beschikbaar op https://media.mercedes-benz.com/mbsu.