07
februari
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

Jaarcijfers Daimler AG 2012: Ook 2012 sterk jaar voor Daimler: record afzet en omzet; concern-EBIT van € 8,6 miljard

  • EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) uit lopende bedrijfsactiviteiten van € 8,1 (2011: 9,0) miljard

  • Stabiel dividend van € 2,20 voorgesteld

  • Concernomzet van € 114,3 miljard overtreft niveau 2011 (€ 106,5 miljard)

  • Mercedes-Benz Cars behaalt nieuw afzet- en omzetrecord

  • Daimler Trucks verbetert ondanks marktschommelingen opnieuw afzet en omzet

  • Vooruitblik voor 2013: voor het tweede halfjaar wordt een hogere EBIT verwacht dan in de eerste zes maanden van 2013

  • Concern-EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten in 2013 op hetzelfde niveau als vorig jaar verwacht

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft vandaag de voorlopige en nog niet door de accountant gecontroleerde resultaten van het concern en de divisies over 2012 gepresenteerd.

Daimler heeft in 2012 een EBIT van € 8,6 (2011: 8,8) miljard behaald. Het EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten bedroeg € 8,1 (2011: 9,0) miljard.

"Het afgelopen boekjaar was voor Daimler over het geheel genomen een goed jaar met veel successen maar er is duidelijk nog potentieel voor verbeteringen. We hebben zowel in het concern als bij Mercedes-Benz Cars nieuwe afzet- en omzetrecords behaald en in alle divisies productinnovaties op de markt gebracht die uitstekend worden ontvangen", zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler AG en directeur van Mercedes-Benz Cars.

"Ondanks onze successen en de talrijke investeringen die wij in 2012 voor de toekomst hebben gedaan, voldoen het resultaat en het rendement nog niet aan de eisen die wij onszelf hebben gesteld", aldus Zetsche. "Om onze groei in de toekomst nog winstgevender te maken, hebben wij in alle divisies concrete maatregelen genomen om onze efficiency verder te vergroten."

Het concernresultaat kwam uit op € 6,5 (2011: 6,0) miljard inclusief de opbrengst uit de verkoop van het aandeel in EADS van 7,5%. Het resultaat per aandeel bedroeg € 5,71 (2011: 5,32).

Daimler wil zijn aandeelhouders ook voor 2012 op gepaste wijze laten delen in het succes van het concern. Met het oog op de behaalde resultaten en het verloop van de activiteiten in 2012 zullen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen de Aandeelhoudersvergadering op 10 april 2013 een dividenduitkering van € 2,20 (2011: 2,20) per aandeel voorstellen. Dit komt overeen met een dividenduitkering van in totaal € 2.349 (2011: 2.346) miljoen.

"Door de continuïteit van het dividend onderstrepen wij de attractiviteit van ons aandeel en spreken wij onze dank uit voor het vertrouwen van de beleggers in onze onderneming", zei Bodo Uebber, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor Financiën en Controlling en Daimler Financial Services.

Het boekjaar 2012

De resultaatontwikkeling is - ondanks deels moeilijke marktomstandigheden - te danken aan verdere afzetstijgingen bij Mercedes-Benz Cars en Daimler Trucks. Daimler Buses en Mercedes-Benz Vans vertoonden daarentegen een afzetdaling. Bovendien hebben een verschuiving in de regionale afzetstructuur, een ongunstigere modelmix en hogere kosten voor de uitbreiding van het productportfolio bij Mercedes-Benz Cars alsmede het huidige productoffensief bij Daimler Trucks hun uitwerking gehad op het concern-EBIT. Daarnaast ontstonden bij Mercedes-Benz Vans kosten in verband met de afwaardering van de Chinese joint venture Fujian Benz Automotive Corporation. Daimler Financial Services behaalde een resultaat op het niveau van het vorig jaar. De ontwikkeling van de wisselkoersen had een positieve invloed op het concern-EBIT.

Ook zijn in de EBIT duidelijk hogere kosten vanwege lagere rentes op reserveringen op de lange termijn begrepen (2012: € 543 miljoen; 2011: € 225 miljoen).

Als gevolg van de in het eerste kwartaal 2012 besloten reorganisatie van het Europese en Noord-Amerikaanse business model van Daimler Buses ontstonden in het afgelopen boekjaar kosten ten bedrage van € 155 miljoen. De verkoop van een belang van 7,5% in EADS resulteerde in de rapportageperiode in een opbrengst van € 709 miljoen.

Zoals aangekondigd, is de afzet van Daimler verder gestegen. Met 2,2 miljoen voertuigen werd het niveau van het voorafgaande jaar duidelijk overtroffen. Aan deze stijging hebben Mercedes-Benz Cars en Daimler Trucks bijgedragen, terwijl de divisies Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses het niveau van vorig jaar niet konden bereiken. De concernomzet steeg met 7% naar € 114,3 miljard. Na wisselkoerscorrectie bedroeg de groei 4%.

De netto liquiditeit van de industriële bedrijfsvoering bedroeg per 31 december 2012 € 11,5 (2011: 12,0) miljard.

De free cash flow van de industriële bedrijfsvoering bedroeg in het boekjaar 2012 € 1,5 miljard. Tegenover de positieve bijdragen aan het resultaat door de industriële bedrijfsvoering stonden een stijging van het Working Capital als gevolg van de wijziging van de voorraden en verplichtingen uit leveringen en diensten van in totaal € 0,8 miljard. Dit geldt eveneens voor de hoge investeringen in bedrijfsmiddelen en immateriële activa alsmede de kapitaalbijdragen in Engine Holding en de joint venture van Daimler Trucks in China. Daarnaast was er een aanvullend effect door pensionbijdragen bij EvoBus. Positieve effecten ontstonden uit de verkoop van de aandelen EADS en de MBTech Group.

Het personeelsbestand van het Daimler-concern telde per 31 december 2012 275.087 medewerk(st)ers. Vanwege het duidelijk hogere omzetvolume is het personeelsbestand met 3.717 personen gestegen. Terwijl het aantal medewerk(st)ers in Duitsland licht daalde naar 166.363 (2011: 167.684), was er in de USA sprake van een stijging naar 21.720 (2011: 20.702). In Brazilië waren dat er 14.610 (2011: 14.533) en in Japan 11.286 (2011: 11.479). Het personeelsbestand van de geconsolideerde dochterondernemingen in China steeg naar 2.730 (2011: 2.121). Bovendien waren er bij de niet-geconsolideerde deelnemingen van Daimler in China 16.383 medewerk(st)ers werkzaam, waarvan 9.048 (2011: 7.204) bij Beijing Benz Automotive Corporation (BBAC), 1.543 (2011: 2.003) bij Fujian Benz Automotive Corporation (FBAC) en 5.530 (2011: n.b.) binnen de joint venture Beijing Foton Daimler Automotive (BFDA).

Investeringen in de toekomst

Op basis van de strategie "De weg naar emissievrije mobiliteit" lag bij alle automotive divisies de focus op nieuwe, zeer zuinige en schone aandrijflijntechnologieën. Daarbij gaat het zowel om de verbetering van conventionele aandrijflijntechnologieën als om een verdere efficiency verhoging door hybridisering alsmede om elektro-auto's met brandstofcel of batterij. Om de efficiency van de voertuigen verder te kunnen verhogen, richt Daimler zich bovendien op alle belangrijke onderdelen in de auto – van energiemanagement tot aerodynamica en lichtgewicht constructies. Een ander speerpunt van de activiteiten bestaat uit nieuwe veiligheidstechnologieën en ongevalvrij rijden.

Daarom heeft Daimler in 2012 evenals in het jaar daarvoor met € 5,6 miljard een zeer hoog bedrag geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. In totaal overtroffen de kosten voor research en development bij Mercedes-Benz Cars met € 3,9 (2011: 3,7) miljard nogmaals het hoge niveau van het voorgaande jaar. Daimler Trucks heeft € 1,2 (2011: 1,3) miljard geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.

Daimler heeft de investeringen in bedrijfsmiddelen in het rapportagejaar nogmaals verhoogd naar € 4,8 (2011: 4,2) miljard. Daarvan was € 3,3 (2011: 2,7) miljard bestemd voor Duitsland.

Centraal stonden omvangrijke investeringen in lokale productlocaties, nieuwe producten en nieuwe technologieën. Speerpunt bij Mercedes-Benz Cars was de bouw van productiecapaciteiten voor de nieuwe modellen in de compacte klasse in de fabriek in Rastatt en in de nieuwe montagefabriek in Kecskemét in Hongarije. In Sindelfingen werd in de aanloop naar de productie van de nieuwe S-Klasse geïnvesteerd. In Tuscaloosa in de USA en het Duitse Bremen lopen de voorbereidingen voor de productie van de nieuwe C-Klasse vanaf 2014. Bij Daimler Trucks lag het accent op de nieuwe Mercedes-Benz Antos, de nieuwe truck voor de bouw Arocs en verschillende projecten die zich richten op de wereldwijde harmonisiering en standaardisering van motoren en aggregaten en om te kunnen voldoen aan strengere emissie-eisen. Bovendien werd geïnvesteerd in de uitbreiding van de productiecapaciteiten in Brazilië en in de nieuwe fabriek in India, waar sinds medio 2012 de trucks van het nieuwe merk BharatBenz van de band lopen. Bij de divisie Mercedes-Benz Vans lag het accent van de investeringen op de nieuwe kleine bestelwagen Citan en de nieuwe generaties van de Vito en de Viano. Daarnaast werd in de productie en marketing van de Sprinter in Argentinië geïnvesteerd en werd de verkooporganisatie uitgebreid en gemoderniseerd. Daimler Buses investeerde in 2012 hoofdzakelijk in nieuwe producten en in de modernisering van de productielocaties.

De divisies in detail

Mercedes-Benz Cars met de merken Mercedes-Benz, Maybach en smart heeft in het rapportagejaar 1.451.600 (2011: 1.381.400) voertuigen verkocht en daarmee de stijgende lijn voortgezet. Ook de omzet steeg met 7% naar een nieuw recordniveau van € 61,7 miljard, hoewel de belangrijke markten in het tweede halfjaar 2012 duidelijk inzakten.

De EBIT van de divisie was met € 4.389 miljoen lager dan het niveau van € 5.192 miljoen van het voorgaande jaar. Het omzetrendement bedroeg 7,1% (2011: 9.0%).

In een duidelijk moeilijker geworden economisch klimaat ontwikkelde de afzet zich goed. Vooral bij compacte auto's en in het SUV-segment behaalde Mercedes-Benz Cars hoge groeicijfers. Regionaal gezien ontwikkelde vooral de USA zich zeer positief. Ook door positieve wisselkoerseffecten kon het resultaat stijgen. Daartegenover stonden een verschuiving van de regionale afzetstructuur en een verandering van de modelmix. Verder hadden kosten in verband met productoptimalisatie en kosten voor capaciteitsuitbreiding en nieuwe technologieën en voertuigen een negatief effect op het operationele resultaat. Deze negatieve invloeden op het resultaat konden slechts ten dele worden gecompenseerd door verdere efficiency-verbeteringen. Daarnaast leidde de discontering van langetermijnvoorzieningen tot hogere kosten.

Daimler Trucks kon de afzet en omzet ondanks moeilijke marktomstandigheden verhogen en vooral in de NAFTA-regio en in Azië extra winst behalen. In het rapportagejaar heeft Daimler Trucks 462.000 voertuigen verkocht en dat is 9% meer dan in het voorgaande jaar. De omzet bedroeg € 31,4 miljard (+ 9%).

De EBIT van de divisie lag met € 1.714 miljoen onder het niveau van het voorgaande jaar (€ 1.876 miljoen). Het omzetrendement bedroeg 5,5% (2011: 6,5%).

Het resultaat werd aan de ene kant gevormd door de positieve afzet- en omzetontwikkeling in de NAFTA-regio en Azië. Lagere garantiekosten en wisselkoerseffecten droegen eveneens aan het resultaat bij. Anderzijds waren er negatieve invloeden op het resultaat door het huidige productoffensief en een dalende vraag in Brazilië en West-Europa. De dalende vraag houdt verband met een zwakkere conjuncturele onwikkeling en in Brazilië daarnaast met de invoering van een nieuwe emissienorm aan het begin van 2012. Verder leidde discontering van langetermijnvoorzieningen tot hogere kosten. Het resultaat van het voorgaande jaar bevatte kosten ad € 70 miljoen in verband met de natuurramp in Japan en kosten vanwege de afwaardering van de boekwaarde van de deelneming in Kamaz (€ 32 miljoen).

De wereldwijde afzet van Mercedes-Benz Vans is vooral als gevolg van de moeilijke marktomstandigheden in West-Europa gedaald naar 252.400 (2011: 264.200) eenheden. De omzet lag met € 9,1 (2011: 9,2) miljard eveneens licht onder het niveau van het voorgaande jaar.

De divisie behaalde in het boekjaar 2012 een resultaat van € 541 (2011: 835) miljoen, het omzetrendement bedroeg 6,0% ten opzichte van 9,1% in dezelfde periode van het jaar ervoor.

De daling van het resultaat is onder andere het gevolg van de afzetdaling die vooral te wijten is aan de duidelijk slechtere marktomstandigheden in West-Europa. De goede productkwaliteit kwam tot uitdrukking door geringere garantiekosten. Daarnaast hadden wisselkoerseffecten een positief effect op het resultaat. Daar staan kosten ten bedrage van € 64 miljoen tegenover in verband met de afwaardering van de Chinese joint venture Fujian Benz Automotive Corporation. Bovendien ontstonden kosten voor de marktintroductie van de bestelwagen voor stadsdistributie Citan en de aanloop naar de nieuwe Sprinter in Argentinië.

Daimler Buses verkocht in 2012 wereldwijd 32.100 (2011: 39.700) bussen en chassis. De omzet daalde navenant met € 0,5 miljard naar € 3,9 miljard.

De EBIT van Daimler Buses lag op € -232 (2011: € 162) miljoen, het omzetrendement bedroeg -5,9% (2011: 3,7%).

De daling van het resultaat is hoofdzakelijk het gevolg van een lagere afzet van chassis vanwege de moeilijke marktsituatie in Latijns-Amerika en een ongunstigere modelmix in een dalende Europese markt. Verder hebben kosten ten bedrage van € 155 miljoen voor de herinrichting van de Europese en Noord-Amerikaanse business en negatieve wisselkoerseffecten het resultaat negatief beïnvloed.

De activiteiten van Daimler Financial Services hebben zich in 2012 opnieuw positief ontwikkeld. De new business steeg met 14% naar € 38,1 miljard en bereikte daarmee een nieuw record. Het contractvolume van de divisie steeg met 12% naar € 80,0 miljard. Na wisselkoerscorrectie bedroeg de groei 13%.

Daimler Financial Services kon in het boekjaar 2012 een resultaat van € 1.292 miljoen behalen en lag daarmee vrijwel op het niveau van het voorgaande jaar (€ 1.312 miljoen). Het rendement op het eigen vermogen kwam uit op 21,9% (2011: 25,5%).

Een hoger contractvolume en wisselkoerseffecten beïnvloedden de resultaatontwikkeling positief. Daarentegen zorgden lagere rentemargen en een normalisering van de risicokosten – die in het voorgaande jaar nog bijzonder laag waren – voor een negatief effect op het resultaat. In verband met de uitbreiding van het productportfolio ontstonden extra kosten.

De post 'herwaardering' van het operationele resultaat van de divisies op de EBIT van het concern bevat het hoofdelijk omgeslagen resultaat van de at-equity gewaarde deelneming in EADS, andere kosten en baten voor het concern en resultaateffecten vanwege het elimineren van interne transacties tussen de concerndivisies.

Het aandeel van Daimler in het resultaat van EADS bedroeg € 307 (2011: 143) miljoen. Daarnaast realiseerde het concern uit de verkoop van het aandeel van 7,5% in EAD in de rapportageperiode een winst van € 709 miljoen. Er is rekening gehouden met centraal verantwoorde uitgaven van € 113 (2011: 588) miljoen. In het voorgaande jaar hadden de centraal verantwoorde uitgaven vooral betrekking op juridische procedures en de afwaardering van de boekwaarde van de deelneming in Renault (€ 110 miljoen).

Vooruitblik

Uitgaande van de huidige prognoses zal de mondiale vraag naar personenauto's dit jaar tussen 2 en 4% groeien. Deze groei zal naar verwachting overwegend te danken zijn aan de nog steeds expanderende Chinese markt en een moderate groei van de vraag in de USA. Van de West-Europese markt zijn daarentegen geen impulsen te verwachten. De vraag in Japan zal waarschijnlijk dalen wat een voelbare negatieve invloed heeft op de de groei van de wereldmarkt.

Bij middelzware en zware trucks wordt voor 2013 een stijgende groei verwacht. Deze zal echter overwegend het gevolg zijn van de duidelijke opleving in China dat in het afgelopen jaar nog verantwoordelijk was voor de wereldwijde afname van de vraag. Het concern verwacht in Noord-Amerika voor het gehele jaar met een daling van 5 tot 10% wat veroorzaakt wordt door de onzekerheid ten aanzien van de fiscaal-politieke problemen. Voor de Europese truckmarkt gaat Daimler vanwege de onverminderd zwakke economische omstandigheden uit van een daling tot 5%. De Japanse markt zal naar verwachting uitkomen op het niveau van het voorgaande jaar, nadat de maatregelen voor de wederopbouw afgelopen zijn.Voor de Braziliaanse markt wordt dankzij duidelijk betere economische perspectieven en gunstige financieringsvoorwaarden een voelbaar marktherstel tot 10% verwacht.

Mercedes-Benz Cars vervolgt consequent zijn offensief 'Mercedes-Benz 2020'. Talrijke modelwisselingen en nieuwe producten moeten voor de jaren 2013 en 2014 voor afzetrecords zorgen. Een grote bijdrage aan de afzetgroei leveren naar verwachting de nieuwe modellen in het volumesegment van de compacte auto's. Vanaf april 2013 zal met de vierdeurs coupé CLA al het derde model op basis van de nieuwe compact car vormgeving op de markt komen. Vanaf april zijn na een grondige vernieuwing ook de nieuwe E-Klasse Limousine en Estate leverbaar. Vanaf medio mei 2013 kunnen dan ook de nieuwe E-Klasse Coupé's en Cabrio's voor nieuwe afzetimpulsen zorgen.

In juni 2013 komt de elektrisch aangedreven en dus lokaal emissievrije supersportwagen SLS AMG Coupé Electric Drive op de markt. In de tweede helft van 2013 verwacht Mercedes-Benz vooral door de introductie van de compleet nieuw ontwikkelde S-Klasse een duidelijke groei in het luxe segment. Als belangrijkste modelnieuws voor het jaar 2013 zal de nieuwe S-Klasse met belangrijke innovaties nieuwe maatstaven zetten met betrekking tot comfortabel en veilig rijden die onder de term 'Mercedes-Benz Intelligent Drive' zijn samengevat. Daarnaast zal het merk Mercedes-Benz in 2013 blijven profiteren van het grote succes van de modellen in het compacte en SUV-segment.

In het kader van de groeistrategie voor de lange termijn 'Mercedes-Benz 2020' zal het productportfolio in de komende jaren over alle segmenten heen worden uitgebreid. Het segment van compacte auto's zal in de komende jaren verder worden uitgebreid en in totaal uit 5 modellen bestaan. Tegelijkertijd wordt het modeloffensief ook in het hoogste niveau van het modelspectrum worden voortgezet, bijvoorbeeld met nieuwe modellen van de komende S-Klasse en een nieuwe SUV-variant.

Het merk smart ziet ook in 2013 goede kansen voor de unieke tweezitter in het zwaar bevochte segment van kleinste wagens en verwacht qua aantallen het niveau van het voorgaande jaar te bereiken. In 2014 zal de volgende generatie van de tweezitter, de nieuwe vierzits smart en de elektrische scooter worden gepresenteerd.

Daimler Trucks rekent voor het jaar 2013 met licht stijgende verkoopaantallen en een verdere groei in de jaren daarna. Hoewel op korte termijn, als gevolg van de aanhoudende economische problemen, er in een aantal belangrijke markten sprake zal zijn van stagnatie of zelfs een negatieve ontwikkeling in de afzet van zware bedrijfswagens. De invoering van striktere emissie eisen in 2014 kan in sommige markten leiden tot een vervroegde aanschaf in 2013. Als resultaat van het omvangrijke productoffensief en een breed programma Euro6 bedrijfswagens is de uitgangspositie voor Daimler Trucks in alle relevante regio's uitstekend. Het attractieve en innovatieve productportfolio moet het mogelijk maken om de marktpositie wereldwijd te versterken en uit te bouwen.

Met het complete programma van Actros en Antos bedrijfswagens, de voorgestelde uitbreiding met de Arocs bouwvoertuigen en de komst van het nieuwe Atego distributietruckprogramma is een groei van de afzet realistisch te noemen. De nieuwe Freightliner Cascadia Evolution met zijn imposante Detroit aandrijflijn kan voor verdere groei op de Noord-Amerikaanse markt zorgen. Met een duidelijke focus op aantrekkelijke segmenten zoals de constructie- en reinigingsindustrie wil de Amerikaanse partner van Daimler Trucks een verdere groei bewerkstelligen en het marktleiderschap verder uitbouwen in Noord-Amerika.

De merken Fuso en BharatBenz leveren ook een belangrijke bijdrage aan de verdere groei van de afzet van voertuigen in de komende jaren. De Fuso Canter en met name zijn hybride-uitvoering, die sinds 2012 ook in Europa worden geassembleerd, spelen in op de toenemende vraag naar dit type bedrijfswagens. Fuso wil zijn leidende positie op het gebied van "green innovation" verder uitbouwen met de in 2012 geintroduceerde Canter Eco Hybrid en op termijn met andere technieken. Aanvullend ontwikkelt Fuso verdere groei in nieuwe en aantrekkelijke afzetmarkten. In India groeit het productportfolio van BharatBenz dit jaar naar 17 modellen in de range van 6 tot 49 ton GVW in en wordt het service- en dealernetwerk verder ontwikkeld en versterkt. In Rusland en China wordt de samenwerking met de partners Kamaz en Foton geïntensiveerd om op deze manier de condities voor een verdere ontwikkeling en groei in deze markten mogelijk te maken.

Mercedes-Benz Vans verwacht een groei van de verkoop in 2013 en 2014. De nieuwe compacte Mercedes-Benz Citan levert een bijdrage aan deze groei. Met de komst van dit programma is de bestelwagendivisie een 'full-range' aanbieder geworden waarmee een verdere groei van de afzet in Europa mogelijk is geworden. In de loop van 2013 wordt met de komst van de opgewaardeerde Sprinter een verdere toename van de afzet verwacht. Als onderdeel van de "Vans goes Global" strategie ontwikkelt de bestelautodivisie nieuwe afzet in markten buiten Europa.

De toegenomen verkoopactiviteiten in met name Noord- en Latijns-Amerika, Rusland en China zijn daar voorbeelden van. Naast de productie in Argentinië en China start men in de eerste helft van dit jaar met partner GAZ ook in Rusland met de assemblage van bestelwagens.

Daimler Buses verwacht dat men het marktleiderschap voor bussen > 8 ton met innovatieve en hoogwaardige producten vast kan houden. Belangrijke orders zoals de levering van bussen voor de Soccer World Cup in 2014 en de Olympische Spelen in 2016 staan borg voor een groei van de afzet in Brazilië in 2013 en 2014. In West-Europa heeft de busdivisie hoogwaardige nieuwe producten gelanceerd in een stabiele markt; de nieuwe Mercedes-Benz Citaro en de Setra 500, de nieuwe generatie touringcars. Om een verdere groei mogelijk te maken is Daimler Buses gestart met 'GLOBE 2013", een programma dat zich toelegt op het bereiken van meer efficiency en groei in de toekomst.

Met haar "DFS 2020" strategie verwacht Daimler Financial Services voor de komende jaren een verdere groei. De uitbreiding van de business in Azië, de verbreding van de productportfolio van de Daimler Group en de ontwikkeling van nieuwe servicepakketten op het gebied van mobiliteit, vormen de belangrijkste pijlers van deze verwachte groei. Met de komst van nieuwe en attractieve voertuigen in de compacte klasse verwacht Daimler Financial Services met name voor deze groep jonge kopers aantrekkelijke vormen van financiering en leasing te ontwikkelen en aan te bieden. Ook op het gebied van innovatieve mobiliteitsdiensten zoals car2go verwacht men een toename van het aantal deelnemende steden en daarmee een systematische groei van dit deelautoprogramma in de komende jaren.

Op basis van de prognoses ten aanzien van de ontwikkeling van de belangrijke afzetmarkten en de planningen van de divisies gaat het Daimler-concern ervan uit, dat de afzet in de jaren 2013 en 2014 verder zal groeien.

Daimler verwacht dat de concernomzet verder zal groeien in de jaren 2013 en 2014. Hoewel de onzekerheden inzake de economische ontwikkelingen in een aantal markten waarin Daimler actief is, sinds 2012 zijn toegenomen, wordt er in de context van de groeistrategie de komende jaren een groot aantal nieuwe producten gelanceerd. Daarnaast verwacht het concern zich, mede als gevolg van lokale productie sterk te ontwikkelen in Azië, Oost-Europa en Latijns-Amerika. In absolute aantallen leveren Daimler Trucks en Mercedes-Benz Cars de belangrijkste bijdrage aan deze geprognotiseerde groei. Regionaal gezien verwacht Daimler bovengemiddelde groeicijfers in met name de opkomende markten en in Noord-Amerika.

Als gevolg van de flauwte van de economische ontwikkeling in de belangrijkste afzetmarkten verwacht Daimler in het eerste halfjaar van 2013 lagere resultaten dan in de vergelijkbare periode in 2012. Maar met de komst van de nieuwe producten en op basis van de prognoses van deze afzetmarkten en de effecten van eerder geïnitieerde en inmiddels doorgevoerde efficiencymaatregelen wordt in de tweede helft van 2013 een herstel en verbetering van de resultaten verwacht. Op basis van het herstel in de tweede helft van 2013 wordt er voor het hele jaar 2013 gestreefd naar een concern- EBIT uit de lopende bedrijfsactiviteiten op het niveau van het voorgaande jaar. Voor Mercedes-Benz Cars wordt verwacht dat de EBIT voor 2013 een fractie lager uit zal komen dan in 2012. Vanaf 2014 en de daarop volgende jaren wordt voor alle automotive divisies en de Group een verbetering van de resultaten verwacht. Voor Daimler Financial Services wordt een stabiele ontwikkeling van de inkomsten verwacht voor de komende 2 jaar.

Op middellange termijn, streeft Daimler naar een omzetrendement in zijn automotive divisies van 9%. Dit is gebaseerd op de doelstellingen die per divisie zijn vastgesteld; 10% voor Mercedes-Benz Cars, 8% voor Daimler Trucks, 9% voor Mercedes-Benz Vans en 6% voor Daimler Buses.

Voor Daimler Financial Services geldt een doelstelling van 17%. Als gevolg van de significant verslechterde marktcondities is het bereiken van deze doelstellingen een grotere uitdaging geworden voor de Group en de individuele divisies. Daimler verwacht dat de oorspronkelijk geplande doelstellingen voor 2013 pas later zullen worden gehaald. Om er zeker van te zijn dat de rendementsdoelstellingen op lange termijn worden gehaald, heeft Daimler een aantal intensieve programma's ontwikkeld om de efficiency en effectiviteit van alle divisies verder te verbeteren.

Voor de jaren 2013 en 2014 investeert Daimler € 10,8 miljard in research en ontwikkeling en ongeveer € 10,2 miljard in nieuwe terreinen, fabrieken en uitrusting. Dat betekent dat Daimler het hoge niveau van 2011 en 2012 in investeringen in research en ontwikkeling vast wil houden en de investeringen in vaste activa zelfs boven het hoge niveau van de afgelopen 2 jaar uit zullen komen.

Productievolumes zullen in 2013 verder groeien. Dankzij de doorgevoerde programma's op het gebied van de verbetering van de efficiency neemt de productiviteit verder toe. Tegen deze achtergrond verwacht Daimler dat de ambitieuze doelstellingen kunnen worden gehaald met een stabiel personeelsbestand. Nieuwe banen zullen vooral worden gecreëerd in de internationale groeimarkten.