27
november
2023
|
12:01
Europe/Amsterdam

Duitse industrie presenteert nieuwe ontwikkelingsnorm voor veilig geautomatiseerd rijden – gezamenlijk project voor verificatie- en validatiemethoden

Samenvatting

·       Focus op veiligheid: goedkeuring van geautomatiseerde systemen en voertuigen voor het wegverkeer vereist een veiligheidsnorm die technisch geverifieerd kan worden

·       Het gezamenlijke Verificatie- en Validatiemethoden-project (VVM) levert het eerste model voor deze vereiste verificatie van veiligheid voor geautomatiseerde rijsystemen in stedelijke gebieden

·       Geautomatiseerd rijden van de toekomst: de projectresultaten vormen een leidraad voor de gehele industrie en versterken het concurrentievermogen

De Duitse auto-industrie heeft de krachten gebundeld met 21 partners in een gezamenlijk project en ’s werelds eerste structuren ontwikkeld om de veiligheidsnormen voor geautomatiseerde voertuigen in stedelijke gebieden controleerbaar te maken. Vier jaar na de start van het gezamenlijke Verificatie- en Validatiemethoden-project (Verifikations- und Validierungsmethoden VVM) zijn de resultaten beschikbaar. De bevindingen van het onderzoeksproject, gefinancierd door het Duitse Ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie en geïnitieerd door het VDA-initiatief autonoom en connected rijden, werden afgelopen week in detail besproken tijdens de presentatie in de Carl Benz Arena in Stuttgart.

Hoe hoger het niveau van geautomatiseerd rijden en hoe complexer het toepassingsgebied van een systeem, des te meer factoren er tijdens de ontwikkeling in aanmerking moeten worden genomen. De eerste SAE Level 3-systemen voor rijden op snelwegen en een SAE Level 4-systeem voor bestuurderloos parkeren zijn al goedgekeurd. Uitbreiding van het gebruik van deze systemen naar andere toepassingen – zoals stadsverkeer – betekent dat het voertuig en het systeem veel complexer worden en aan veel strengere eisen moeten voldoen. Zodoende was er behoefte aan geschikte verificatie- en validatiemethoden, waar het VVM-project voor was bedoeld.

De uitdagingen in stadsverkeer

“Voetgangers, fietsers, gemotoriseerde tweewielers, onoverzichtelijke kruispunten: een van de grootste uitdagingen bij geautomatiseerd rijden is omgaan met het verkeer in een stedelijk gebied. Dit wordt gekenmerkt door veel weggebruikers, verkeerslichten, verkeersborden en voertuigen. Om ervoor te zorgen dat voertuigen in de toekomst ook met uiterst zeldzame scenario’s kunnen omgaan, zijn begrijpelijke structuren en processen nodig die niet alleen de veilige werking van een systeem in uitzonderlijke situaties garanderen, maar ook kunnen controleren of het manoeuvreren veilig gebeurt.”

Roland Galbas van Bosch, coördinator VVM-consortiumproject

“Het VVM-onderzoeksproject is er voornamelijk op gericht om te verifiëren dat geautomatiseerde rijfuncties veilig en betrouwbaar reageren en dat klanten er ook op het gebied van precisie en kwaliteit baat bij hebben. Naast het naleven van regelgeving is het voornaamste principe achter het werk van de Duitse auto-industrie niet alleen om technologische vooruitgang zo snel mogelijk op de weg te brengen, maar ook om veilige voertuigen en systemen te leveren waarop te allen tijde kan worden vertrouwd. En deze betrouwbaarheid begint al bij de ontwikkeling van de systemen.”

Dr. Mark Schiementz van BMW, medecoördinator VVM-consortiumproject

Voorwaarde voor verkeerstoelating: controleerbare veiligheid

Al bij het ontwerp en de ontwikkeling van geautomatiseerde rijfuncties staat het veiligheidsprincipe voorop. Dienovereenkomstig moeten deze veiligheidsfuncties worden geverifieerd voordat een voertuig kan worden goedgekeurd en gecertificeerd voor gebruik in het verkeer. Om deze verificatie te kunnen uitvoeren, hebben de 21 projectpartners gezamenlijk een model ontwikkeld dat bestaat uit verschillende processen, methoden en hulpmiddelen. Hiermee kan een ‘veiligheidsargumentatie’ worden toegepast om te controleren of het systeem veilig is voor gebruik.

Om de methodiek voor dit model te ontwikkelen, werkten de partners samen in verschillende deelprojecten. Industriebreed toegepast, zou het gedefinieerde model de basis kunnen vormen voor het verifiëren van de veiligheid in geautomatiseerde voertuigen.

“De ontwikkelde modellen maken het voor het eerst mogelijk dat alle autofabrikanten toegang hebben tot dezelfde structuren voor de verificatie en validatie van geautomatiseerde rijsystemen in stedelijke gebieden. Deze standaardisatie kan vervolgens ook leiden tot industriebrede normen die het wegverkeer nog veiliger kunnen maken voor alle weggebruikers.”

Dr. Helmut Schittenhelm, projectcoördinator Mercedes-Benz

Technologiepionier uit Duitsland

De methodische benadering van het VVM-project heeft geleid tot de eerste norm die ook rekening houdt met industriële processen, wat wederom de pioniersrol van de Duitse auto-industrie op het gebied van geautomatiseerd rijden onderstreept. De eerste regelgeving ter wereld voor volledig geautomatiseerd rijden (SAE Level 4) werd van kracht in 2021, toen Duitsland daartoe een wet aannam. In 2022 werd een overeenkomstige verordening aangenomen waarin de technische details werden beschreven, zodat dergelijke voertuigen kunnen worden geregistreerd en gebruikt op de Duitse wegen. De recente ontwikkelingen zijn opnieuw een voorbeeld van hoe de Duitse auto-industrie de complexiteit van geautomatiseerd rijden aanpakt en beter beheersbaar maakt.

Aan het einde van de projectperiode en voortbouwend op de resultaten van de eerdere Pegasus- en SetLevel-projecten, biedt VVM nu de eerste consistente methodische veiligheidsaanpak voor geautomatiseerd rijden in stedelijke gebieden, die industriebrede samenwerking en waardecreatie mogelijk zal maken. De op scenario’s gebaseerde veiligheidsverificatie die in het project wordt gevolgd, zou, na goedkeuring door de regelgevende instanties, kunnen helpen bij het vaststellen van mondiale normen. VVM heeft een referentiesysteem voor de industrie gecreëerd dat relevant is voor de toekomst, een methodische kloof dicht wat betreft de praktische validatie én de pioniersrol van de Duitse industrie in de internationale concurrentie op het gebied van geautomatiseerd rijden consolideert.

Boilerplate

Mercedes-Benz AG in één oogopslag

Mercedes-Benz AG is verantwoordelijk voor de wereldwijde activiteiten van Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans met circa 170.000 medewerkers wereldwijd. Ola Källenius is voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG. De onderneming richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van personenwagens en bestelwagens, alsmede voertuiggerelateerde services. Bovendien streeft de onderneming naar een leidende rol in elektromobiliteit en voertuigsoftware. Het productportfolio omvat het merk Mercedes-Benz met de submerken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse en producten van het merk smart. Het merk Mercedes me biedt toegang tot de digitale services van Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG is een van de grootste fabrikanten van luxe personenwagens. In 2022 werden circa 2 miljoen personenwagens en 415.300 bestelwagens verkocht. In deze twee divisies breidt Mercedes-Benz AG zijn wereldwijde productienetwerk met zo’n 35 fabrieken op vier continenten continu verder uit en richt zich daarbij op de eisen die aan elektromobiliteit worden gesteld. Tegelijkertijd bouwt de onderneming zijn wereldwijde netwerk voor accuproductie op drie continenten verder uit. Duurzaamheid is de leidraad van de Mercedes-Benz strategie en betekent voor de onderneming het creëren van duurzame waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, investeerders, zakelijke partners en de samenleving als geheel. De basis hiervoor is de duurzaamheidsstrategie van Mercedes-Benz Group. In deze strategie neemt de onderneming de verantwoordelijkheid op zich voor de economische, ecologische en sociale gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten en kijkt daarbij naar de gehele waardeketen. Als internationale onderneming behoren gelijke kansen, diversiteit, openheid en respect tot de fundamentele overtuigingen van Mercedes Benz. Dat laten we zien in onze manier van denken, handelen en communiceren. In principe gelden alle gekozen termen uiteraard voor alle geslachten en identiteiten.

De Bosch Groep

Mobility is de grootste divisie van de Bosch Groep. In 2022 bedroeg de omzet 52,6 miljard euro, iets minder dan 60 procent van de totale omzet van het concern. Daarmee is de Bosch Groep een van de toonaangevende leveranciers in de auto-industrie. De divisie Mobility streeft de visie na van veilige, duurzame en inspirerende mobiliteit van de toekomst. Voor klanten resulteert dit in holistische mobiliteitsoplossingen. De belangrijkste werkterreinen van de divisie zijn inspuittecheniek en nevenaggregaten voor verbrandingsmotoren alsmede een breed scala aan oplossingen voor de elektrificatie van de aandrijflijn, voertuigveiligheidssystemen, assistentie- en automatiseringsfuncties, technologie voor gebruiksvriendelijk infotainment en voertuigoverschrijdende communicatie, werkplaatsconcepten en technologie en services voor de voertuighandel. Belangrijke innovaties in voertuigen, zoals elektronisch motormanagement, het antislipsysteem ESP en common-rail dieseltechnologie komen van Bosch.

De Bosch Groep is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie en services. Het concern heeft wereldwijd ongeveer 421.000 werknemers in dienst (stand: 31 december 2022). De onderneming genereerde een omzet van 88,2 miljard euro in 2022. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier divisies: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-leverancier (Internet of Things) biedt Bosch innovatieve oplossingen voor smart home, Industry 4.0 en connected mobility. Bosch streeft een visie na van duurzame, veilige en inspirerende mobiliteit van de toekomst. Het gebruikt zijn expertise op het gebied van sensortechnologie, software en services, evenals zijn eigen IoT-cloud, om klanten connected te houden en domeinoverschrijdende oplossingen te bieden. Het strategische doel van de Bosch Groep is om producten en services voor connected leven te leveren, die ofwel kunstmatige intelligentie (AI) bevatten of met behulp hiervan zijn ontwikkeld of gefabriceerd. Met innovatieve en inspirerende producten en services verbetert Bosch de levenskwaliteit van mensen over de hele wereld. Bosch biedt ‘technologie voor het leven’. De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en zijn ongeveer 470 dochterondernemingen en regionale bedrijven in meer dan 60 landen. Inclusief de verkoop- en servicepartners bestrijkt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch bijna elk land ter wereld. De basis voor toekomstige groei is de innovatieve kracht van de onderneming. Op 136 locaties over de gehele wereld heeft Bosch ongeveer 85.500 medewerkers in dienst die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling, waaronder bijna 44.000 softwareontwikkelaars. 

De BMW Group

Met zijn vier merken BMW, MINI, Rolls-Royce en BMW Motorrad is de BMW Group de grootste premiumfabrikant van personenwagens en motorfietsen ter wereld en biedt de onderneming ook premium financiële en mobiliteitsservices aan. Het productienetwerk van de BMW Group omvatt meer dan 30 productielocaties wereldwijd; de onderneming heeft een wereldwijd verkoopnetwerk in meer dan 140 landen.

In 2022 verkocht BMW Group wereldwijd bijna 2,4 miljoen personenwagens en meer dan 202.000 motorfietsen. De winst voor belastingen bedroeg in het boekjaar 2021 € 16,1 miljard op een omzet van € 111,2 miljard. Op 31 december 2021 had de BMW Group 118.909 medewerkers in dienst.

Het economisch succes van de BMW Group is altijd gebaseerd geweest op langetermijndenken en verantwoordelijk handelen. De onderneming heeft al in een vroeg stadium de koers voor de toekomst uitgezet en stelt duurzaamheid en behoud van hulpbronnen consequent centraal in zijn strategische koers, van de toeleveringsketen via de productie tot het einde van de gebruiksfase van alle producten.