10
februari
2005
|
01:00
Europe/Amsterdam

DaimlerChrysler behaalt in 2004 een bedrijfswinst van € 5,8 miljard

  • Nettoresultaat € 2,5 miljard (2003: 0,4)

  • Resultaat per aandeel € 2,43 (2003: 0,44)

  • Omzet met 4% naar € 142,1 miljard gestegen

  • Voor 2005 wordt ten opzichte van 2004 een lichte stijging van de bedrijfswinst verwacht

DaimlerChrysler (beursafkorting DCX) heeft vandaag de voorlopige concerncijfers en de resultaten van de divisies over het jaar 2004 gepubliceerd.

De bedrijfswinst lag, zoals reeds aangekondigd, met € 5,8 miljard duidelijk boven de bedrijfswinst over 2003, vóór herstructureringskosten bij de Chrysler Group in 2003 en exclusief de winst uit de verkoop van MTU Aero Engines. Vooral de resultaatsverbetering van de divisies Chrysler Group en Bedrijfswagens hebben aan de stijging bijgedragen. De bijdrage van de divisie Services lag ondanks kosten voor Toll Collect op het hoge niveau van 2003. De bijdrage van de Mercedes Car Group aan de bedrijfswinst van het concern is daarentegen sterk gedaald.

Het nettoresultaat werd negatief beïnvloed door aanzienlijke kosten bij Mitsubishi Fuso Truck en Bus Corporation (MFTBC) en Toll Collect.

Voorzitter van de Raad van Bestuur van DaimlerChrysler, Prof. Jürgen E. Schrempp, voorafgaand aan de jaarlijkse persconferentie in Sindelfingen: "Het is een centrale kracht van DaimlerChrysler, niet alleen de diverse cycli in de divisies en diverse regionale ontwikkelingen op concernniveau te compenseren, maar zelfs een resultaatsgroei te kunnen realiseren. Het jaar 2004 toont aan dat onze strategie functioneert - juist in een lastige concurrentiestrijd."Het nettoresultaat steeg van € 0,4 naar € 2,5 miljard. Het resultaat per aandeel lag met € 2,43 eveneens duidelijk boven het niveau van 2003.

De Raad van Bestuur stelt de Raad van Commissarissen voor, een onveranderd dividend van € 1,50 (2003: € 1,50) uit te keren. Dit voorstel is zowel op de ontwikkelingen van de bedrijfswinst en de cash flow in het afgelopen jaar gebaseerd, alsook op de vooruitzichten voor de komende boekjaren.

De medewerk(st)ers participeren ook in de bedrijfsontwikkeling. Bedrijfsleiding en werknemersvertegenwoordigingen van DaimlerChrysler hebben gezamenlijk de hoogte van de deelname aan het resultaat voor 2004 vastgelegd. Voor ca. 144.000 medewerk(st)ers van DaimlerChrysler AG werd de resultaatsparticipatie voor 2004 op € 1.100 vastgesteld. Dit bedrag wordt samen met het salaris in april 2005 uitbetaald. De deelname aan het resultaat voor ca. 68.000 medewerkers van DaimlerChrysler in de VS bedraagt dit jaar conform CAO gemiddeld $ 1.500 en wordt in maart 2005 uitbetaald.

Het totaalbedrag aan honoraria voor de Raad van Bestuur daalde in 2004 met 22,5% van € 40,8 miljoen naar € 31,6 miljoen. De vergoeding voor de activiteiten van de Raad van Commissarissen van DaimlerChrysler AG lag in 2004 op € 2,0 (2003: € 2,8) miljoen.

De industriële tak van DaimlerChrysler heeft een Free Cash Flow van € 1,8 miljard behaald. Hiermee is de netto liquiditeit verder gestegen van € 1,8 naar € 2,2 miljard ondanks toevoegingen van € 1,6 miljard aan pensioenfondsen en ondanks uitkering van het dividendtotaal (€ 1,5 miljard).

DaimlerChrysler heeft in 2004 in totaal 4,7 miljoen voertuigen afgezet en heeft daarmee het niveau van 2003 met 8% overtroffen. De concernomzet steeg met 4% naar € 142,1 miljard. Na correctie van wisselkoerseffecten en veranderingen van de consolidatiegroep lag de omzet 7% hoger dan in 2003.