27
april
2018
|
11:30
Europe/Amsterdam

Daimler realiseert afzet- en omzetgroei in eerste kwartaal 2018

  • Concernafzet met 806.900 eenheden 7% hoger dan vorig jaar

  • Omzetstijging van 3% tot € 39,8 miljard, stijging gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten 8%

  • Concern-EBIT van € 3,3 miljard (Q1/2017: € 3,8 miljard) duidelijk lager dan vorig jaar, in verslagperiode vorig jaar positieve bijzondere bate van € 700 miljoen

  • Concernresultaat € 2,4 miljard (Q1/2017: € 2,7 miljard)

  • Free Cash Flow uit industriële activiteiten in de eerste drie maanden€ 1,8 miljard (Q1/2017: € 1,9 miljard)

  • Voor boekjaar 2018 lichte stijging van afzet, omzet en concern-EBIT verwacht

  • Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes Benz Cars: “We zetten onze winstgevende groeikoers duurzaam voort en hebben in het eerste kwartaal meer auto’s verkocht dan ooit tevoren. Daarop willen we voortbouwen.”

  • Bodo Uebber, in de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services: “We zijn het jaar goed begonnen en hebben verder geïnvesteerd in de toekomst. Met onze krachtige balans en onze goede resultaten scheppen we de voorwaarden voor een succesvolle toekomst van de onderneming en van de mobiliteit.”

Daimler AG (beursafkorting DAI) is het jaar 2018 goed begonnen en heeft opnieuw de afzet en de omzet vergroot. In de eerste drie maanden van 2018 heeft Daimler wereldwijd 806.900 personen- en bedrijfsauto’s verkocht en daarmee het niveau van het voorgaande jaar met 7% overtroffen. Alle divisies hebben bijgedragen tot de grootste concernafzet ooit in een eerste kwartaal. In het bijzonder Mercedes-Benz Cars realiseerde het succesvolste eerste kwartaal aller tijden (594.300 eenheden; +5%) en Daimler Trucks had een duidelijke toename van de verkopen met 21% tot 113.800 eenheden. De concernomzet bedroeg in het eerste kwartaal € 39,8 miljard en lag daarmee 3% hoger dan in het voorgaande jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersverschillen bedroeg de omzetstijging 8%.

Het Daimler-concern realiseerde in het eerste kwartaal van 2018 een EBIT (Earnings Before Income and Taxes) van € 3.335 miljoen, die daarmee duidelijk onder het niveau van het voorgaande jaar van € 3.771 miljoen lag. Het concernresultaat lag met € 2.354 miljoen duidelijk onder het resultaat van het corresponderende kwartaal in het voorgaande jaar van € 2.652 miljoen. Het aan de aandeelhouders van Daimler AG toe te rekenen concernresultaat bedroeg € 2.273 miljoen (2017: € 2.557 miljoen), dat leidde tot een afname van het resultaat per aandeel tot € 2,12 (2017: € 2,39).

De divisie Mercedes-Benz Cars slaagde erin, het resultaat van het voorgaande jaar licht te verbeteren. De stijging van het resultaat is vooral toe te schrijven aan de zeer positieve afzetontwikkeling van de S-Klasse en de SUV-modellen. Daimler Trucks realiseerde een EBIT op het niveau van het voorgaande jaar. Het kwartaal in het voorgaande jaar kende hierbij een positieve invloed van € 267 miljoen door de verkoop van onroerende goederen door Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation in Japan. Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses realiseerden elk een EBIT dat duidelijk lager lag dan het niveau van het voorgaande jaar. Bij Daimler Financial Services leidde het toegenomen contractvolume tot een lichte stijging van het resultaat. Wisselkoerseffecten hadden per saldo een licht negatieve uitwerking op het operationeel resultaat. De herleiding van de divisieresultaten naar de concern-EBIT laat voor het eerste kwartaal van 2018 een negatief resultaat zien. Het positieve resultaat in het verslagkwartaal van het voorgaande jaar was vooral toe te schrijven aan de correctie van de at-equity-boekwaarde van de BAIC Motor Corporation Ltd. (BAIC Motor).

“We zetten onze winstgevende groeikoers duurzaam voort en hebben in het eerste kwartaal meer auto’s verkocht dan ooit tevoren. Daarop willen we voortbouwen en onze leidende positie in het premiumsegment verder verstevigen, want we hebben grootse plannen voor de toekomst”, zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes Benz Cars. “Met de vijf pijlers van onze strategie, CORE, CASE, CULTURE, COMPANY en CUSTOMER, zijn we uitstekend voorbereid op de transformatie van de branche en van de onderneming.” De vijf strategische terreinen omvatten de uitbreiding van de kernactiviteiten, het stimuleren van de CASE-thema’s, de verdere ontwikkeling van de ondernemingscultuur, het optimaliseren van de concernstructuur en vooral het focussen op de klant.

Free Cash Flow en liquiditeit

De Free Cash Flow uit de industriële activiteiten in het eerste kwartaal van 2018 bedroeg € 1,8 miljard (2017: € 1,9 miljard). Deze lichte daling was vooral te verklaren door de ontwikkeling van het working capital. De ontvangen dividenden van BBAC leidde in het eerste kwartaal van 2018 tot een toevoeging aan de liquide middelen van € 0,3 miljard, terwijl de verkoop van onroerende goederen in Japan invloed had op de verslagperiode in het voorgaande jaar.

Sinds 31 december 2017 nam de netto-liquiditeit van de industriële activiteiten met € 2,1 miljard toe tot € 18,7 miljard. De voornaamste oorzaak voor de stijging was de positieve Free Cash Flow.

“We zijn het jaar goed begonnen en hebben verder geïnvesteerd in de toekomst. Met onze krachtige balans en onze goede resultaten scheppen we de voorwaarden voor een succesvolle toekomst van de onderneming en van de mobiliteit”, zei Bodo Uebber, in de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services. “Met het ‘Projekt Zukunft’ streven we naar een nieuwe positionering van de onderneming teneinde de divisies nog flexibeler en daarmee concurrerender te maken. Met de geplande joint-venture met BMW willen we voor onze klanten een compleet ecosysteem voor mobiliteitsdiensten realiseren, dat individuele mobiliteit met een druk op de knop mogelijk maakt.”

Het Daimler-concern heeft zich in het verslagkwartaal van 2018 opnieuw tegen aantrekkelijke voorwaarden op de internationale geld- en kapitaalmarkten geherfinancierd. Van januari tot en met maart 2018 ontving Daimler uit de emissie van leningen liquide middelen ter grootte van € 4,7 miljard (2017: € 6,7 miljard). Vanwege de aflossing van leningen werd € 4,4 miljard (2017: € 4,8 miljard) onttrokken. Een wezenlijk deel van het emissievolume werd geplaatst in de vorm van zogeheten benchmark-leningen (leningen met een groot nominaal volume). In januari plaatste Daimler AG een zogeheten panda-lening met een volume van 3,0 miljard RMB in de Chinese kapitaalmarkt. Bovendien werden twee Asset-Backed Securities (ABS)-transacties in de Verenigde Staten doorgevoerd. Daarbij kon een herfinancieringsvolume van 2,3 miljard US-Dollar worden gegenereerd.

Medewerkers

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2018 waren er bij het Daimler-concern wereldwijd 294.029 medewerkers actief (ultimo 2017: 289.321, Q1/2017: 285.810). Daarvan waren er 173.882 (ultimo 2017: 172.089) werkzaam in Duitsland, 24.426 (ultimo 2017: 23.513) in de Verenigde Staten. Bij de geconsolideerde dochterondernemingen in China waren eind maart 4.150 (ultimo 2017: 4.099) mensen werkzaam.