24
juli
2019
|
14:31
Europe/Amsterdam

Daimler publiceert cijfers tweede kwartaal 2019

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft vandaag de resultaten van het tweede kwartaal, dat op 30 juni 2019 werd afgesloten, gepubliceerd. De concernafzet daalde met 1% tot 822.000 (Q2 2018: 833.000) personen- en bestelwagens. De omzet steeg met 5% tot € 42,7 miljard (Q2 2018: € 40,8 miljard). Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten lag de omzet eveneens licht boven het niveau van het voorgaande jaar. Het Daimler-concern realiseerde in het tweede kwartaal een EBIT van € -1,6 miljard (Q2 2018: € +2,6 miljard).

“Onze resultaten in het tweede kwartaal werden voornamelijk door bijzondere lasten ter grootte van € 4,2 miljard beïnvloed. Daarom ligt onze focus in het tweede halfjaar op het verbeteren van onze performance en het genereren van cashflow. Fundamenteel intensiveren we de optimalisatieprogramma’s in het hele concern en beoordelen ons productportfolio, om succes in de toekomst veilig te stellen. Tegelijkertijd zetten we de transformatie van onze onderneming consequent voort”, aldus Ola Källenius, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes-Benz Cars.

Het concernresultaat daalde in het tweede kwartaal tot € -1,2 miljard (Q2 2018: € +1,8 miljard). Het aan de aandeelhouders van Daimler AG toerekenbare concernresultaat bedroeg € -1,3 miljard (Q2 2018: € +1,7 miljard); dat leidde tot een daling van het resultaat per aandeel tot € -1,24 (Q2 2018: € +1,61).

Free Cash Flow en liquiditeit
In de eerste zes maanden van 2019 bedroeg de Free Cash Flow uit de industriële activiteiten € -3,3 miljard (1e halfjaar 2018: € +1,8 miljard). De sterke daling was met name het gevolg van het hogere Working Capital, alsmede aanhoudend grote investeringen in toekomstige producten.

In het concern namen de investeringen in activa gedurende het eerste halfjaar toe tot € 3,4 miljard (1e halfjaar 2018: € 2,9 miljard) en de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling tot € 4,7 miljard (1e halfjaar 2018: € 4,6 miljard). De netto-liquiditeit van de industriële activiteiten daalde in vergelijking met 31 december 2018 van € 16,3 miljard tot € 6,6 miljard. Daartoe droegen de dividenduitkering van € 3,5 miljard (2018: € 3,9 miljard) aan de aandeelhouders van Daimler AG, alsmede de negatieve Free Cash Flow uit de industriële activiteiten bij.

De divisies in detail
De afzet van Mercedes-Benz Cars lag in het tweede kwartaal met 575.639 verkochte eenheden 3% lager dan het niveau van het voorgaande jaar (Q2 2018: 590.690). De omzet daalde met 1% tot € 22,3 miljard (Q2 2018: € 22,6 miljard). De EBIT daalde tot € -672 miljoen (Q2 2018: € +1.901 miljoen). Het omzetrendement bedroeg -3,0% (Q2 2018: +8,4%).

Daimler Trucks realiseerde in het tweede kwartaal een afzetstijging van 2% tot 126.474 (Q2 2018: 123.910) eenheden. De omzet steeg met 14% tot € 10,5 miljard (Q2 2018: € 9,2 miljard). De EBIT steeg met 33% tot € 725 miljoen (Q2 2018: € 546 miljoen). Het omzetrendement bedroeg 6,9% (Q2 2018: 5,9%).

De afzet van Mercedes-Benz Vans lag met 111.118 (Q2 2018: 110.883) verkochte eenheden op het niveau van het voorgaande jaar. De omzet steeg met 4% tot € 3,7 miljard (Q2 2018: € 3,5 miljard). De EBIT daalde tot € -2.050 miljoen (Q2 2018: € +152 miljoen). Het omzetrendement daalde tot -56,1% (Q2 2018: +4,3%).

Daimler Buses verhoogde de verkopen in het tweede kwartaal met 12% tot 8.435 (Q2 2018: 7.522) eenheden. De omzet steeg met 18% tot € 1,3 miljard (Q2 2018: € 1,1 miljard). De EBIT nam met 61% toe tot € 106 miljoen (Q2 2018: € 66 miljoen). Het omzetrendement steeg tot 8,4% (Q2 2018: 6,1%).

Bij Daimler Financial Services bleef de new business in het tweede kwartaal nagenoeg constant bij € 18,4 miljard (Q2 2018: € 18,3 miljard). De omzet nam met 9% toe tot € 7,1 miljard (Q2 2018: € 6,6 miljard). De EBIT steeg met 553% tot € 431 miljoen (Q2 2018: € 66 miljoen). Het rendement op eigen kapitaal lag met 12,5% boven de waarde van het voorgaande jaar van 2,1%.

Medewerkers
Aan het eind van het tweede kwartaal telde het Daimler-concern wereldwijd 304.065 (ultimo 2018: 298.683, Q2 2018: 300.777) medewerkers. Daarvan waren er 177.480 (ultimo 2018: 174.663, Q2 2018: 177.082) werkzaam in Duitsland, in de Verenigde Staten 27.220 (ultimo 2018: 26.310, Q2 2018: 25.959). Bij de geconsolideerde dochterondernemingen in China waren eind juni 4.503 (ultimo 2018: 4.424, Q2 2018: 4.332) medewerkers actief.

Vooruitblik Daimler en divisies
Voor het jaar 2019 rekent Daimler met een concernafzet op het niveau van het voorgaande jaar, terwijl bij de omzet een lichte stijging in vergelijking met het voorgaande jaar verwacht wordt. Mercedes-Benz Cars verwacht een omzet op het niveau van het voorgaande jaar. Mercedes-Benz Vans en Daimler Trucks streven naar een licht stijgende omzet, terwijl Daimler Buses een duidelijke omzetstijging verwacht. De divisie Daimler Financial Services verwacht een licht stijgende omzet.

De concern-EBIT in het boekjaar 2019 wordt duidelijk onder het niveau van het voorgaande jaar verwacht. De afzonderlijke divisies hebben voor het jaar 2019 de volgende rendementsverwachtingen:

  • Mercedes-Benz Cars: omzetrendement van 3% tot 5%,

  • Daimler Trucks: omzetrendement van 7% tot 9%,

  • Mercedes-Benz Vans: omzetrendement van -15% tot -17%,

  • Daimler Buses: omzetrendement van 5% tot 7%,

  • Daimler Financial Services: rendement op eigen kapitaal van 17% tot 19%.

Vanwege de genomen maatregelen gaat Daimler ervan uit, dat de EBIT en de Free Cash Flow uit de industriële activiteiten tot aan het eind van het boekjaar ten opzichte van het eerste halfjaar duidelijk zullen verbeteren. Desondanks zullen de hierboven genoemde verwachtingen ten aanzien van de resultaatontwikkeling in de automobielsector een deels negatieve uitwerking hebben. Belastende factoren zijn de aanhoudend hoge investeringen in nieuwe producten en technologieën, alsmede de kosten van het »Projekt Zukunft« voor de implementatie van de nieuwe concernstructuur. Onder deze voorwaarden gaat Daimler ervan uit, dat de Free Cash Flow uit de industriële activiteiten in het boekjaar 2019 duidelijk onder de waarde van het voorgaande jaar zal liggen.