23
juli
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Daimler op profitabele groeikoers: afzet, omzet en resultaat in tweede kwartaal opnieuw gestegen

  • Vooruitblik op het volledige jaar bevestigd: duidelijke toename verwacht bij afzet, omzet en EBIT uit lopende activiteiten

  • Dr. Dieter Zetsche: “We groeien profitabel, onze strategie werpt vruchten af. We komen constant verder vooruit op onze weg. Gedragen door ons productoffensief en de succesvolle voortzetting van onze efficiëntieprogramma’s blikken we optimistisch vooruit.”

  • Concernafzet in Q2 met 4% gestegen tot 628.900 voertuigen

  • Omzet met 6% gestegen tot  € 31,5 (Q2/2013: 29,7) miljard

  • EBIT uit lopende activiteiten met 12% gestegen tot € 2,5 (Q2/2013: 2,2) miljard

  • EBIT inclusief buitengewone baten en lasten € 3,1 (Q2/2013: 5,2) miljard

  •  Concernresultaat € 2,2 (Q2/2013: 4,6) miljard

Daimler AG (beursafkorting DAI) blijft op een profitabele groeikoers. In het tweede kwartaal van 2014 realiseerde de onderneming opnieuw topresultaten bij afzet en omzet en vergrootte het operationeel resultaat uit de lopende activiteiten duidelijk. Wereldwijd werd van april tot en met juni met 628.900 personen- en bedrijfswagens 4% meer afgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam in het tweede kwartaal met 6% toe tot € 31,5 miljard. Gecorrigeerd voor wisselkoersverschillen bedroeg de omzetgroei 11%. Bij de lopende activiteiten verbeterde de EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) met 12% tot € 2,5 miljard en groeide daarmee meer dan evenredig met de omzet. Het concernresultaat bedroeg € 2,2 miljard, waarbij het resultaat van € 4,6 miljard in hetzelfde kwartaal van het afgelopen jaar werd beïnvloed door de verkoop van EADS-aandelen.

“We groeien profitabel, onze strategie werpt vruchten af”, zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler AG en directeur van Mercedes-Benz Cars. “We komen constant verder vooruit op onze weg. Met het tweede kwartaal zijn we tevreden; we blijven consequent werken aan structurele verbeteringen. De afzet, de omzet en de EBIT uit de lopende activiteiten zullen in 2014 duidelijk stijgen. Gedragen door ons productoffensief en de succesvolle voortzetting van onze efficiëntieprogramma’s kijken we optimistisch vooruit.”

De duidelijke toename van de EBIT uit lopende activiteiten in het tweede kwartaal was vooral het gevolg van de zeer positieve afzet- en omzetontwikkeling in de diverse divisies, een betere modelmix en meer winst uit efficiëntie. Het operationeel resultaat werd opnieuw belast door valuta-ontwikkelingen. Inclusief buitengewone baten en lasten bedroeg de EBIT in het tweede kwartaal € 3,1 (Q2/2013: 5,2) miljard. In het afgelopen jaar werd de EBIT door de herwaardering en de verkoop van EADS-aandelen voor zo’n € 3,2 miljard positief beïnvloed.

“Medio dit jaar stemt onze bedrijfssituatie nog steeds positief”, zei Bodo Uebber, binnen de Raad van Bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services. “Met onze nieuwe producten en de resultaten van Mercedes-Benz Cars en Daimler Trucks hebben we in het tweede kwartaal laten zien, dat we het hoge groeitempo volhouden en tegelijkertijd de winstgevendheid verbeteren. In de tweede helft van dit jaar zal de EBIT uit lopende activiteiten hoger uitvallen dan in het eerste halfjaar. Gezien de volatilteit blijven we de afzetmarkten en de financiële markten echter zeer nauwkeurig in het oog houden. Met onze solide kapitaalvoorraad zijn we goed gewapend tegen koersschommelingen.”

De winstbelasting nam in het tweede kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal 2013 toe met € 264 miljoen tot € 739 miljoen, nadat vorig jaar de bijzondere baten uit de herwaardering en de verkoop van EADS-aandelen grotendeels belastingvrij was. Van het concernresultaat kwam in de maanden april tot en met juni een winst van € 92 (Q2/2013: 1.749) miljoen uit minderheidsbelangen. Daarmee bedroeg het aandeel van de aandeelhouders van Daimler AG aan het concernresultaat € 2,1 (Q2/2013: 2,8) miljard Euro. Het resultaat per aandeel bedroeg € 1,97 (Q2/2013: 2,65).

Daimler heeft zich in het tweede kwartaal van 2014 opnieuw tegen aantrekkelijke voorwaarden op de internationale geld- en kapitaalmarkten geherfinancierd. De netto liquiditeit van de industriële activiteiten bedroeg aan het einde van het tweede kwartaal € 12,7 (Q2/2013: 11,3) miljard. De free cash flow van de industriële activiteiten profiteerde van de bijdragen van de automobieldivisies aan het resultaat en bedroeg in het tweede kwartaal € 0,8 (Q2/2013: 3,5) miljard, waarbij vorig jaar in het tweede kwartaal de opbrengst van de verkoop van de resterende aandelen EADS met een hoogte van € 2,2 miljard werd meegerekend.

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2014 waren er wereldwijd bij Daimler 280.829 personen werkzaam (einde jaar 2013: 274.616, eind Q2/2013: 276.044), waarvan 170.649 (einde jaar 2013: 167.447, eind Q2/2013: 167.926) in Duitsland. Hieronder vallen ook de positieve effecten uit de aanstelling van vakantiekrachten vanwege de hoge vraag. Op dit moment gaat het concern ervan uit dat het wereldwijde aantal medewerkers in het jaar 2014 ten opzichte van het eind van 2013 stabiel zal blijven.

De divisies in het tweede kwartaal

Mercedes-Benz Cars boekte in het tweede kwartaal een recordafzet en profiteerde van de wereldwijd uitgebalanceerde afzetstructuur. De verkopen van de divisie personenauto’s namen met 3% toe tot 418.700 eenheden. Mercedes-Benz Cars wist zich in de fluctuerende Europese markt zeer goed te handhaven en wist in vrijwel alle afzetmarkten het marktaandeel te vergroten. In de Verenigde Staten, de grootste afzetmarkt, was de divisie met 81.900 verkochte auto’s succesvoller dan ooit tevoren en realiseerde ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013 een groei van 7%. In China zette het concern de sterke groei voort en vergrootte de afzet met 13% tot 68.100 auto’s.

De dankzij de wereldwijde beschikbaarheid van de S-Klasse hoogwaardige modelmix leidde tot een in verhouding tot de afzet meer dan evenredige toename van de omzet met 9% tot € 17,8 miljard. De EBIT van de divisie Mercedes-Benz Cars lag in het tweede kwartaal van 2014 met € 1.409 miljoen duidelijk boven dat van het tweede kwartaal van 2013 met € 1.041 miljoen. Het omzetrendement verbeterde significant tot 7,9% (Q2/2013: 6,4%).

De positieve resultaatontwikkeling bij de grootste divisie van het Daimler-concern was vooral te danken aan de verdere toename van de afzet in met name China en de VS. Zowel naar de S- en de E-Klasse als naar het brede programma compacte auto’s is er veel vraag, waardoor Mercedes-Benz Cars betere prijzen kan realiseren. Bovendien hadden de efficiëntiemaatregelen in het kader van het programma ‘Fit for Leadership’ een positief effect op het resultaat. Daarentegen zorgden kosten voor de ontwikkeling van nieuwe modellen, capaciteitsuitbreiding en vooruitbetaalde kosten voor nieuwe technologiën alsmede wisselkoerseffecten voor een negatieve invloed op het resultaat.

De afzet van Daimler Trucks liet ook in het tweede kwartaal per regio een sterk uiteenlopende ontwikkeling zien. Wereldwijd lag de afzet met 126.100 eenheden 2% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de grotere vraag naar zuinige en schone bedrijfsauto’s in de NAFTA-regio leidde tot een toename van de afzet met 18% tot 41.100 eenheden. In West-Europa lag de afzet met 13.200 voertuigen 7% onder het niveau van vorig jaar, vanwege vervroegde aankopen in verband met de invoering van de Euro VI-uitlaatgastnorm eind 2013. In Latijns-Amerika hadden de actuele economische omstandigheden nog steeds een negatief effect op de vraag naar vrachtauto’s. Tegen de zwakkere trend in wist Daimler Trucks het marktaandeel in Brazilië te vergroten.

De omzet van de divisie Daimler Trucks bleef in de verslagperiode met € 8 miljard onveranderd ten opzichte van het afgelopen jaar. De EBIT lag met € 455 (Q2/2013: 434) miljoen hoger dan het voorgaande jaar. Het omzetrendement nam toe tot 5,7% (Q2/2013: 5,4%). Vooral de duidelijke stijging van de afzet in de NAFTA-regio en gedaalde garantiekosten droegen bij aan de stijging van het resultaat, terwijl de aanhoudend zwakke vraag in Latijns-Amerika en wisselkoerseffecten het resultaat belastten. De efficiëntiemaatregelen in het kader van het programma ‘Daimler Trucks #1’ hadden een positief effect op het operationeel resultaat.

Bij de divisie Mercedes-Benz Vans nam de afzet in het tweede kwartaal van 2014 met 9% duidelijk toe tot 76.000 voertuigen. De omzet steeg met 2% tot € 2,5 miljard. De divisie realiseerde een EBIT van € 242 (Q2/2013: 204) miljoen. Het omzetrendement steeg tot 9,7% (Q2/2013: 8,4%).

Het operationeel resultaat in het tweede kwartaal stond in het teken van de zeer positieve ontwikkeling van de afzet, die op haar beurt is te herleiden tot de duidelijke toename van de vraag, vooral in Europa en de NAFTA-regio. Anderzijds zijn er kosten voor de marktintroductie van de nieuwe V-Klasse en de nieuwe Vito ontstaan; wisselkoerseffecten zorgden voor een extra druk op het resultaat. De EBIT profiteerde van een toename van de boekwaarde van de deelname in de Chinese joint-venture Fujian Benz Automotive Corporation (FBAC) met een omvang van € 61 miljoen.

Daimler Buses realiseerde in de verslagperiode een toename van de afzet van 2% ten opzichte van het afgelopen jaar tot 8.100 complete bussen en chassis dankzij de gestegen vraag in West-Europa. De omzet bedroeg € 1,0 (Q2/2013: 0,9) miljard. Daimler Buses heeft de EBIT ten opzichte van het afgelopen jaar bijna verdubbeld tot € 50 (Q2/2013: 27) miljoen. Het omzetrendement bedroeg 4,8% (Q2/2013: 2,9%).

De verbetering van het operationeel resultaat ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het afgelopen jaar was onder andere te danken aan de gunstiger modelmix als gevolg van de positieve afzetontwikkeling van complete bussen. Daarnaast leidde een betere efficiëntie tot positieve effecten op het resultaat.

Bij Daimler Financial Services steeg de new business in het tweede kwartaal ten opzichte van Q2/2013 met 12% tot € 11,5 miljard. Het contractvolume lag eind juni met € 88,1 miljard 5% hoger dan het niveau per ultimo 2013. Met een EBIT van € 336 miljoen kon ook de divisie Daimler Financial Services in het tweede kwartaal van 2014 de waarde van het afgelopen jaar van € 319 miljoen overtreffen. De verzekeringsactiviteiten lieten wederom een zeer positieve ontwikkeling zien.

De consolidering van de operationele resultaten van de divisies met de EBIT van het concern bevatten baten en lasten op concernniveau alsmede effecten op het resultaat uit de eliminatie van onderlinge transacties tussen de divisies.

Uit de baten en lasten op concernniveau ontstond een bate van € 594 (Q2/2013: 3.189) miljoen. Deze is vooral te verklaren door de wegval van het materieel belang bij de deelneming in Tesla Motors en de daardoor noodzakelijke herwaardering van de deelneming (met een omvang van circa 4%) met € 718 miljoen. De kosten voor de veiligstelling van de aandelenkoers van Tesla tegen koersschommelingen had een negatieve invloed van € 68 miljoen. Het tweede kwartaal van 2013 daarentegen werd met € 3,2 miljard positief beïnvloed door het effect van de herwaardering en de verkoop van EADS-aandelen. Uit de consolidering van concern-interne transacties ontstond in het tweede kwartaal van 2014 een bate van € 9 (Q2/2013: 28) miljoen.

Investeringen en onderzoek

Het Daimler-concern heeft in het eerste halfjaar van dit jaar € 2,1 (2013: 2,1) miljard in vaste activa geïnvesteerd. Het grootste deel kwam daarbij met € 1,6 (2013: 1,6) miljard voor rekening van de divisie Mercedes-Benz Cars. De nadruk bij de investeringen lag op de voorbereiding van de productie van nieuwe modellen, met name de nieuwe C-Klasse-familie, de CLA Shooting Brake, de nieuwe modellen van AMG en smart alsmede investeringen in nieuwe transmissie- en motorvarianten. Bovendien investeerde Daimler in de uitbreiding van internationale netwerken op het gebied van productie en componenten.

De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen in het eerste halfjaar € 2,7 (2013: 2,7) miljard. Circa tweederde van het onderzoek en de ontwikkeling vonden plaats bij de divisie Mercedes-Benz Cars. Daarbij lag de nadruk op nieuwe modellen, bijzonder zuinige en schone aandrijvingen en nieuwe veiligheidstechnologieën.

Bij het onderzoek en de ontwikkeling verwacht Daimler een lichte toename ten opzichte van het niveau van vorig jaar van € 5,5 miljard. Belangrijke projecten zijn de opvolgers van de E-Klasse en de M-Klasse alsmede de volgende generatie compacte auto’s. Bovendien zet het concern bij de personenauto’s de omvangrijke investeringen in nieuwe emissie-arme en zuinige motoren, alternatieve aandrijvingen en innovatieve veiligheidstechnologieën voort. De toename van de brandstof-efficiëntie en de verdere vermindering van de uitstoot staan ook bij het onderzoek en de ontwikkeling van de andere automotive divisies voorop.

Vooruitblik

Nadat de wereldeconomie zijn algehele opwaartse trend in het tweede kwartaal van 2014 heeft voortgezet, zijn aan het begin van het derde kwartaal de conjuncturele risico’s eerder toegenomen, wat vooral ligt aan de gestegen politieke risico’s. Er kan nog steeds van worden uitgegaan dat de nationale economiën in de industrielanden ten opzichte van het afgelopen jaar aan dynamiek zullen toenemen, terwijl de nationale economieën van de belangrijke opkomende landen (met uitzondering van China) onder hun groeimogelijkheden blijven.

De wereldwijde vraag naar personenauto’s kan volgens de huidige verwachtingen in het lopende jaar met zo’n 4% stijgen. Daarbij zal de Chinese markt opnieuw de belangrijkste aanjager voor de groei zijn; hier kan op een verdere stijging van de vraag met een tweecijferig percentage worden gerekend. De markt in de Verenigde Staten zal opnieuw een noemenswaardige bijdrage aan de groei leveren. Na meerdere jaren van krimp van de markt zal ook de afzet in West-Europa in het jaar 2014 voor het eerst weer een lichte groei vertonen. In Japan was het effect van de BTW-stijging in het voorjaar duidelijk minder dan aangenomen. In de grote opkomende landen (met uitzondering van China) moet er nog steeds van worden uitgegaan, dat de ontbrekende economische dynamiek ook de ontwikkeling van de vraag naar personenauto’s negatief zal beïnvloeden.

Bij de wereldwijde vraag naar middelzware en zware bedrijfswagens kan voor het jaar 2014 zoals de situatie nu is slechts een marktniveau in de orde van grootte van vorig jaar worden verwacht. Met uitzondering van de Noord-Amerikaanse markt moet op de meeste kernmarkten nog steeds van moeilijke marktonstandigheden worden uitgegaan.

Bij de middelgrote en grote Vans verwacht Daimler voor het jaar 2014 in Europa een licht herstel van de vraag. Bij de kleine bestelwagens mag in Europa een marktvolume in de orde van grootte van vorig jaar worden verwacht. Voor de Verenigde Staten verwacht het concern een duidelijke toename van de vraag op de markt voor grote bestelwagens. Ook in China mag een aanhoudende opleving van de vraag worden verwacht. Voor Latijns-Amerika gaat Daimler uit van een krimp van de markt voor grote bestelauto’s.

Bij bussen zal het marktvolume in West-Europa in 2014 zoals het er nu uitziet iets groter zijn dan vorig jaar. Vanwege de moeilijke economische situatie in Brazilië en Argentinië moet in Latijns-Amerika rekening worden gehouden met een duidelijk afnemende vraag.

Op basis van de planningen van de divisies verwacht Daimler dat de concernafzet in het jaar 2014 duidelijk zal stijgen.

Na het eerste halfjaar met de grootste afzet uit de historie van het concern gaat Mercedes-Benz Cars ook voor het volledige jaar 2014 uit van een duidelijke toename van de afzet en opnieuw een verkooprecord. In de nu volgende vakantieperiode zullen zo’n 7.600 vakantiekrachten een bijdrage leveren aan de productie teneinde aan de grote vraag te kunnen voldoen. Na de marktintroductie van de C-Klasse Limousine en de compacte SUV GLA in Europa zet Mercedes-Benz zijn modeloffensief in de komende maanden en de komende jaren consequent voort. De marktintroductie van de C-Klasse Limousine in de volumemarkten Verenigde Staten en China, die binnenkort plaatsvindt, zal opnieuw voor een duidelijke toename van de groei zorgen. Deze zal nog verder toenemen door de Estate-versie van de C-Klasse, zodra deze in september op de Europese markt komt.Met de S 500 PLUG-IN HYBRID zet Mercedes-Benz op basis van het modulaire hybridesysteem een nieuwe mijlpaal op de weg naar emissievrije mobiliteit. Vanaf het najaar breidt Mercedes-Benz het luxe segment uit met de S-Klasse Coupé. In juli beleefden de nieuwe modellen van de smart fortwo en de smart forfour hun werelddebuut; de auto’s zullen vanaf november leverbaar zijn.

Daimler Trucks verwacht voor het jaar 2014 een lichte stijging van de afzet. In West-Europa blijft de situatie tot het eind van dit jaar lastig vanwege de vervroegde aankopen in 2013 als gevolg van de invoering van de Euro-VI-norm. Met het nieuwe Mercedes-Benz-modelprogramma zal Daimler Trucks de zeer goede marktpositie echter verder kunnen verstevigen. In Oost-Europa brengt de gespannen politieke situatie afzetrisico’s met zich mee. Op de Braziliaanse markt moet vanwege de moeilijke economische situatie op dit moment rekenig worden gehouden met een nog steeds duidelijk afnemende vraag. De omvangrijke maatregelen voor optimalisering, waarvoor tot eind 2015 circa € 300 miljoen wordt geïnvesteerd, vooral in de productie en de producten, zijn erop gericht om de marktpositie verder te verstevigen. In de NAFTA-regio zal de afzet vanwege de verwachte groei van de markt een positieve ontwikkeling laten zien en duidelijk boven het niveau van het jaar 2013 liggen. In Japan zal Daimler Trucks ook zijn deel krijgen van de te verwachten groei van de markt. In India zal het grotere modelprogramma van BharatBenz een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van de afzet. Verdere groeimogelijkheden komen voort uit het geïntegreerde ‘Asia Business Model’: voertuigen van het merk FUSO uit India worden voortaan versterkt geleverd in de groeimarkten in Afrika en Zuid-Oost-Azië.

Mercedes-Benz Vans gaat voor het jaar 2014 uit van een duidelijke groei van de afzet. Bij de middelgrote en grote bestelwagens mag in Europa een duidelijke toename van de afzet worden verwacht: de nieuwe Sprinter, de nieuwe Vito en de V-Klasse zullen voor impulsen bij de vraag zorgen. Daarentegen moet in Latijns-Amerika vanwege de moeilijke economische omstandigheden rekening worden gehouden met een afname van de afzet. Bij de kleine bestelwagen Citan kan worden uitgegaan van een verdere stijging van de afzet.

Daimler Buses verwacht voor het hele jaar 2014 een afzet die licht onder het niveau van vorig jaar ligt. In West-Europa verwacht de divisie dit jaar een duidelijke stijging van de afzet van complete bussen. Vanwege de moeilijker wordende omstandigheden in Brazilië en Argentinië wordt in Latijns-Amerika rekening gehouden met een afzet van chassis die licht onder het niveau van vorig jaar ligt.

Daimler Financial Services verwacht voor het jaar 2014 een duidelijke groei bij new business en contractvolume. De belangrijkste aanjagers voor de groei zijn de marktontwikkeling bij de automotive divisies en de productoffensieven, de doelgroepgerichte benadering van jongere klanten, de uitbreiding van de activiteiten, met name in Azië, de verdere ontwikkeling van de online-verkoopkanalen en de uitbreiding van innovatieve mobiliteitsconcepten op het internetplatform ‘moovel!’.

Daimler gaat ervan uit dat de concernomzet in 2014 duidelijk zal toenemen. In Noord-Amerika en China mogen bovengemiddelde groeipercentages worden verwacht. Op basis van de verwachte marktontwikkeling, de bovengenoemde factoren alsmede de vooruitzichten van de divisies gaat Daimler ervan uit dat de EBIT uit lopende activiteiten in 2014 duidelijk wordt vergroot. Voor het tweede halfjaar verwacht het concern een EBIT uit lopende activiteiten die boven het niveau van het eerste halfjaar ligt.

Voor de afzonderlijke divisies streeft Daimler dit jaar naar de volgende EBIT-doelstellingen uit  lopende activiteiten:

- Mercedes-Benz Cars: duidelijk boven het niveau van vorig jaar

- Daimler Trucks: duidelijk boven het niveau van vorig jaar

- Mercedes-Benz Vans: op het niveau van vorig jaar

- Daimler Buses: duidelijk boven het niveau van vorig jaar

- Daimler Financial Services: licht boven het niveau van vorig jaar.

De baten uit de herwaardering van de aandelen in Tesla naar faire marktwaarden alsmede de lasten voor de veiligstelling van de aandelenkoers van Tesla, waaruit in het tweede kwartaal een bijdrage aan de EBIT ter grootte van € 0,65 miljard ontstond, kunnen niet aan de lopende activiteiten worden toegerekend. Uit de verkoop van de aandelen in Rolls-Royce Power Systems Holding GmbH (RRPSH) is in het tweede halfjaar een bijdrage aan het resultaat van rond de € 1 miljard te verwachten, die evenmin aan de EBIT uit lopende activiteiten wordt toegerekend.

Om de ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren, heeft Daimler in alle divisies efficiëntieprogramma’s doorgevoerd. “Tot het eind van dit jaar zullen we de aangekondige tussentijdse doelen bereiken”, verzekerde Dieter Zetsche. “De efficiëntieprogramma’s blijken in alle divisies goed te werken. We zullen ze structureel borgen en consequent uitbreiden. Daarnaast werken we op alle locaties aan de vergroting van de flexibiliteit”, zei Zetsche.

De divisie Mercedes-Benz Cars zal met het programma ‘Fit for Leadership’ de kostenstructuur met zo’n € 2 miljard verlagen en met structurele verbeteringen op lange termijn de efficiëntie vergroten. Nadat in het jaar 2013 zo’n 40% van de in totaal geplande besparing kon worden gerealiseerd, moet dat dit jaar 70 tot 80% worden. Met het programma ‘Daimler Trucks #1’ werd afgelopen jaar 30% van het doel van € 1,6 miljard gerealiseerd, tot eind 2014 moet 70 tot 80% worden gerealiseerd. Het positieve effect van de efficiëntieprogramma’s van alle divisies op de EBIT met een totale omvang van zo’n € 4 miljard zal in het komende jaar in zijn volle omvang zichtbaar worden.

“Met doelgerichte investeringen in nieuwe producten en in onze locaties stellen we de duurzame groei van Daimler veilig”, vulde Bodo Uebber aan. “Financiele discipline is en blijft een belangrijk uitgangspunt bij ons handelen.”

Eind juni hebben Daimler en het samenwerkingverband Renault-Nissan besloten, de sinds het jaar 2010 bestaande samenwerking duidelijk uit te breiden. Samen investeren de beide partners zo’n € 1 miljard in de bouw van een gemeenschappelijke fabriek in Mexico met een capaciteit van 300.000 voertuigen op jaarbasis, waar vanaf 2018 Mercedes-Benz voertuigen van de band zullen rollen. Bovendien zullen Mercedes-Benz en Infiniti samenwerken bij de ontwikkeling van compacte auto’s van de volgende generatie. Daarnaast gaven Daimler en Infiniti eind juni het startsignaal voor de productie van viercilinder-benzinemotoren voor de Mercedes-Benz C-Klasse en de Infiniti Q50 in Decherd in de Amerikaanse staat Tennessee.

In het kader van de groeistrategie Mercedes-Benz 2020 zet Daimler versterkt in op aanwezigheid van verkooppunten in binnensteden om direct met klanten en prospects in contact te treden. In juni 2014 ging in Hamburg de eerste ‘Mercedes me’-Store in Duitsland open. Tot 2020 moet het aantal vestigingspunten van het merk in binnensteden wereldwijd tot meer dan 40 verdubbelen. Onder de merknaam ‘Mercedes me’ bundelt Daimler alle bestaande en toekomstige diensten en producten. Ook de online-verkoop van auto’s vormt een integraal bestanddeel van het nieuwe verkoop- en marketinginitiatief. Sinds begin december 2013 biedt Mercedes-Benz als eerste premiumfabrikant nieuwe auto’s via het internet aan. Het digitale verkoopkanaal vormt een aanvulling op de klassieke autodealers, waarmee vooral jonge en media-geörienteerde groepen van klanten worden aangesproken.

In juli presenteerde Mercedes-Benz de eerste autonoom rijdende vrachtauto ter wereld. De ‘Future Truck 2025’ maakt autonoom rijden met een vrachtauto bij een snelheid van 80 km/u mogelijk en geeft daarmee al voor de vakbeurs IAA Nutzfahrzeuge een vooruitblik op de vrachtwagen van morgen voor lange-afstandstransporten en op het transportsysteem van de toekomst. Achter de auto staan de intelligente koppeling van alle al bestaande veiligheidssystemen, aangevuld met camera’s, radarsensoren en communicatiemogelijkheden tussen voertuigen. Technisch is de vertaling naar de praktijk op de weg al binnen zo’n vijf jaar te realiseren; vanwege het complexe samenspel van zware vrachtwagens is een periode van tien jaar realistisch.