03
augustus
2017
|
18:43
Europe/Amsterdam

Daimler initieert pakket aan dieselmaatregelen voor verbeterde luchtkwaliteit

  • Vrijwillige servicemaatregel beperkt NOx-emissies van EU5- en EU6-voertuigen van Mercedes-Benz met gemiddeld 25 tot 30 procent

  • Service-actie betreft zo’n één miljoen auto’s in Duitsland

  • Milieubonus voor Euro 4-voertuigen in Duitsland

  • Daimler participeert in mobiliteitsfonds

Naar aanleiding van de top van overheidsofficials en vertegenwoordigers uit de auto-industrie, eerder deze week in Berlijn, heeft Daimler AG zijn eerder geïntroduceerde initiatief voor een verbeterde luchtkwaliteit met extra maatregelen uitgebreid. “Wij focussen op het verbeteren van de dieselmotor in plaats van een verbod erop. Het optimaliseren van de dieselmotor op de middellange termijn is één van de meest effectieve methoden om klimaatdoelstellingen te realiseren door minder CO2 in stedelijk verkeer te bewerkstellingen,” verklaarde Dr. Dieter Zetsche, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler AG en Hoofd van Mercedes-Benz Cars. “Daarom hebben wij ons pakket aan maatregelen verder uitgebreid. Wij willen de luchtkwaliteit snel en op effectieve wijze verbeteren – zonder onze klanten te benadelen door rijverboden."

Het pakket aan maatregelen bestaat uit vier belangrijke onderdelen:

  1. Vrijwillige servicemaatregel voor meer dan drie miljoen auto’s in Europa

Om de emissieprestaties van EU5 en EU6 auto’s in Europa effectief te verbeteren, besloot het concern twee weken geleden al om de lopende servicemaatregel verder uit te breiden. Als gevolg daarvan zullen de NOx-emissies van meer dan drie miljoen Mercedes-Benz-voertuigen onder normale rijomstandigheden met gemiddeld 25 tot 30 procent afnemen. Ongeveer één miljoen van die auto’s rijdt in Duitsland rond. Voor deze maatregelen maken de engineers onder andere gebruik van recente vindingen bij de ontwikkeling van de nieuwe dieselmotorenfamilie van Mercedes-Benz en van praktijkervaringen. Het concern investeert ongeveer 220 miljoen euro. Deze servicemaatregel heeft voor klanten geen kosten tot gevolg.

Sinds maart 2017 biedt Mercedes-Benz klanten een verbetering in het NOx-emissiegedrag voor een motorvariant in modellen in de compacte klasse. Zo’n 45 procent van deze auto’s voldoet nu aan deze standaard. Tevens heeft het concern in lijn hiermee een vrijwillige servicemaatregel geïnitieerd voor V-Klasse-klanten, waaraan tot dusver ongeveer 75 procent in Duitsland gehoor heeft gegeven.

  1. Milieubonus voor EU4-auto’s in Duitsland

Met als doel het rijdende wagenpark op effectieve wijze te verjongen, biedt het concern eigenaren van EU4-auto’s in Duitsland, afhankelijk van het model, een milieubonus van vier cijfers, indien zij er voor kiezen later dit jaar een nieuwe Mercedes-Benz te kopen.

  1. Bijdrage aan mobiliteitsfonds

In lijn met zijn marktaandeel gaat Daimler AG participeren in het mobiliteitsfonds dat door de overheid en industrie in Berlijn is gelanceerd. Dit fonds is hoofdzakelijk bedoeld om maatregelen te financieren die bijdragen aan een verbeterde verkeersdoorstroming in binnenstedelijke gebieden.

  1. Snellere marktintroductie RDE-conforme auto’s

Daimler zet druk op de introductie van auto’s die voldoen aan de strengere emissievereisten volgens de RDE-regelgeving. Dat de dieselmotor ook aan strenge, toekomstige EU emissiestandaarden kan voldoen, is reeds door Mercedes-Benz bewezen met een compleet nieuwe generatie dieselmotoren.

Dankzij een totale investering van ongeveer drie miljard euro heeft het concern een nieuwe generatie motoren ontwikkeld waarvan de voorbeeldige emissies zijn bevestigd door de metingen van onafhankelijke instanties. Na de marktintroductie van de nieuwe OM 654 viercilinder motor in de nieuwe E-Klasse in 2016, wordt de marktintroducite van deze modulaire motorenfamilie snel doorgevoerd voor het complete modellenaanbod.

“Ik vertrouw er op dat deze belangrijke bijeenkomst fungeert als een signaal om het debat over de dieselmotor, die in sommige gevallen uit koers is geraakt, weer objectief te laten zijn,” verklaarde Dieter Zetsche. “Ik heb er begrip voor dat velen denken dat de auto-industrie het probleem is. We zullen nu bewijzen dat wij onderdeel van de oplossing zijn.”