23
oktober
2008
|
02:00
Europe/Amsterdam

Daimler bereikt EBIT van € 648 miljoen in derde kwartaal 2008

  • EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) bevat - € 765 miljoen aan buitengewone posten.

  • Concernresultaat van € 213 miljoen (Q3 2007: - € 1.533 miljoen)

  • Afzet met 3% gedaald naar 522.500 personen- en bedrijfswagens

  • Omzet met 7% gedaald naar € 23,8 miljard, na correctie van wisselkoerseffecten en wijzigingen van de geconsolideerde groep een daling van 5%

  • Terugkoopprogramma van eigen aandelen voorlopig stopgezet

  • EBIT voor hele jaar 2008 voor lopende activiteiten (exklusief buitengewone posten en Chrysler) van meer dan € 6 miljard verwacht

De versterkte kredietcrisis, de effecten daarvan op de economie en het daaruit voortvloeiende wereldwijd dalende consumentenvertrouwen heeft de ontwikkeling van Daimler AG (beursafkorting DAI) in het derde kwartaal duidelijk negatief beïnvloed. Daimler realiseerde in het derde kwartaal een EBIT van € 648 miljoen (Q3 2007: € 1.891 miljoen).

De daling van het resultaat is vooral het gevolg van het lagere resultaat van Mercedes-Benz Cars. Bovendien drukken buitengewone posten van - € 765 miljoen op het resultaat.

Zowel Daimler Trucks als de divisies Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses zijn erin geslaagd om hun bedrijfsresultaten te verbeteren. De resultaatsbijdrage van Daimler Financial Services lag eveneens boven het niveau van het derde kwartaal 2007.

Het concernresultaat kwam uit op € 213 miljoen (Q3 2007: - € 1.533 miljoen), het resultaat per aandeel bedroeg € 0,21 (Q3 2007: - € 1,47). Het concernresultaat van Q3 2007 bevatte buitengewone posten in verband met de Chrysler transactie.

Daimler zal het programma voor het terugkopen van haar eigen aandelen voorlopig stopzetten. Als gevolg daarvan is het mogelijk, dat Daimler haar oorspronkelijke doelstelling om 10% van de uitstaande aandelen terug te kopen, niet zal bereiken.

Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en verantwoordelijk voor Mercedes-Benz Cars: "Wij zijn er ons van bewust dat de situatie een grote uitdaging voor ons is. Wij zullen in alle divisies consequent doorgaan met de implementatie van onze efficiencyprogramma's. Daarnaast zullen wij onverminderd doorgaan met de uitvoering van onze ambitieuze plannen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. De basis van onze onderneming is zeer solide en ik heb er vertrouwen in, dat Daimler sterk uit deze situatie kan en zal komen.

Afzet in het derde kwartaal met 3% gedaald

Daimler heeft in het derde kwartaal 2008 wereldwijd 522.500 (Q3 2007: 537.000) personen- en bedrijfswagens verkocht.

De omzet is in het derde kwartaal 2008 van € 25,7 miljard gedaald naar € 23,8 miljard. Na correctie van wisselkoerseffecten en wijziging van de geconsolideerde groep daalde de omzet met 5%.

Aan het einde van het derde kwartaal 2008 waren bij Daimler wereldwijd 275.535 (Q3 2007: 271.961) medewerk(st)ers in dienst, waarvan in Duitsland 168.667 (Q3 2007: 166.971).

Cijfers over het derde kwartaal 2008 per divisie

Mercedes-Benz Cars heeft in het derde kwartaal 315.800 auto's verkocht (- 6%). De afzet van het merk Mercedes-Benz bedroeg 282.100 eenheden (- 8%). De afzet van smart steeg daarentegen met 20% naar 32.300 stuks. De omzet bedroeg € 11,6 miljard (Q3 2007: 14,1 miljard).

Ondanks verdere efficiency verhogingen lag het EBIT van de divisie met € 112 miljoen in het derde kwartaal duidelijk onder het niveau van dezelfde periode in 2007 (€ 1.331 miljoen).De daling van het resultaat is vooral het gevolg van de abrupte daling van de vraag uit het NAFTA-gebied en de Europese kernmarkten. Hierdoor ontstond tevens een kostenpost van € 449 miljoen in verband met de herwaardering van de restwaarde van leaseauto's. Ook een ongunstigere modelmix, wisselkoersschommelingen en prijsstijgingen van grondstoffen hadden een negatief effect op het resultaat.

Daimler Trucks slaagde erin, de afzet in het derde kwartaal met 4% te verhogen naar 122.700 eenheden. De omzet steeg van € 7,0 naar € 7,3 miljard.

De divisie behaalde in het derde kwartaal een EBIT van € 510 miljoen en kon daarmee, ondanks moeilijke marktomstandigheden in de USA en Japan, een beter resultaat behalen dan in het derde kwartaal van 2007.

Het resultaat van de divisie werd positief beïnvloed door de hoge vrachtwagenafzet in Brazilië en Europa, in het bijzonder in Duitsland. Bovendien droegen een gunstigere modelmix en een goede productpositionering bij aan de resultaatontwikkeling. Kosten in verband met vernieuwing en doorontwikkeling van producten belastten het EBIT van Daimler Trucks.

Trucks Europa/Latijns-Amerika (Mercedes-Benz) behaalde in het derde kwartaal wederom een afzetverhoging met 12% naar 47.300 eenheden. Trucks NAFTA (Freightliner, Sterling, Western Star, Thomas Built Buses) verkocht met 25.800 eenheden 7% meer voertuigen als in hetzelfde tijdvak in 2007, dat echter werd gekenmerkt door de zeer zwakke afzetontwikkeling op markt van de Verenigde Staten. Ondanks de stabiele ontwikkelingen buiten Japan (+ 1%) kon Trucks Asia (Mitsubishi Fuso) de voortdurende zwakke Japanse markt niet compenseren.

Daimler Financial Services verbeterde haar wereldwijde contractvolume met 11% naar € 63,9 miljard. Daarbij werden ten opzichte van dezelfde periode 2007 voor het eerst 15 extra ondernemingen, vooral in Oost-europa en Azië volledig geconsolideerd. Zonder dit effect en ná correctie van wisselkoersschommelingen bedroeg de stijging 9%. De nieuwe activiteiten stegen in vergelijking met het derde kwartaal 2007 met 19% naar € 7,7 miljard, na correctie bedroeg de groei 18%.

Het EBIT van de divisie bedroeg in het derde kwartaal € 173 miljoen (Q3 2007: € 87 miljoen). Het resultaat van het vorig jaar werd negatief beïnvloed door kosten voor de opbouw van een zelfstandige financiële dienstverleningsorganisatie in het NAFTA-gebied als gevolg van de verkoop van de meerderheid van het belang in Chrysler. Ook het ten opzichte van het derde kwartaal 2007 gestegen contractvolume heeft in hoge mate aan de resultaatsverbetering bijgedragen. Een negatief effect is een verdere verhoging van de risicokosten.

Het EBIT van het segment Vans, Buses, Other bedroeg in het derde kwartaal - € 100 miljoen (Q3 2007: € 319 miljoen). De divisies Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses profiteerden van de goede afzetontwikkeling en realiseerden beide hogere resultaten. Mercedes-Benz Vans behaalde een EBIT van € 212 miljoen, Daimler Buses een EBIT van € 92 miljoen.

De divisie Mercedes-Benz Vans slaagde er ondanks moeilijke marktomstandigheden in, de afzet in het derde kwartaal met 1% naar 73.200 bestelwagens te verhogen.

De divisie Daimler Buses heeft met de afzet van 10.800 bussen en chassis het zeer hoge niveau van het vorige jaar met 15% kunnen overtreffen. Hieraan heeft vooral Europa met 2.300 (+ 31%) verkochte bussen van de merken Mercedes-Benz en Setra bijgedragen. Ook de afzetpositie in Mexico (+ 44%) en Latijns-Amerika (+ 3%) ontwikkelde zich in vergelijking met dezelfde periode 2007 positief.

Het aandeel van Daimler aan het resultaat van EADS bedroeg - € 8 miljoen (Q3 2007: - € 20 miljoen). Het belang in Chrysler betekende in het derde kwartaal 2008 een negatief effect op het EBIT van in totaal - € 351 miljoen. Dit is inclusief - € 248 miljoen in verband met het herstructureringsprogramma en de herwaardering van restwaarden bij Chrysler. De resultaten in verband met het belang in EADS en Chrysler hebben geen effecten op de cashflow.

Vooruitblik

In het licht van de verslechterde situatie op de financiële markten en het daaruit voortvloeiende effect op de verdere economische ontwikkeling gaan prognoses voor de toekomst gepaard met een hoge mate van onzekerheid. Daar komt bij dat het nog onduidelijk is, op welke termijn de door de regeringen van de verschillende landen besloten maatregelen zullen bijdragen aan de stabilisering van de financiële en goederenmarkten.

Het Daimler concern verwacht voor 2008 een omzet die net onder het niveau van € 99,4 miljard van vorig jaar ligt.Uitgaande van de prognoses van de divisies verwacht het Daimler concern voor het hele jaar 2008 een EBIT uit de lopende bedrijfsactiviteiten van meer dan € 6 miljard. Hierin niet begrepen zijn buitengewone factoren vanwege de herwaardering van de restwaarden van leaseauto's bij Mercedes-Benz Cars (- € 449 miljoen), de verkoop van onroerend goed aan de Potsdamer Platz (+ € 449 miljoen), de overdracht van EADS-aandelen (+ € 130 miljoen), negatieve effecten door de herinrichting van Daimler Trucks North America (- € 230 miljoen) en het nieuwe managementmodel (- € 169 miljoen), alsmede effecten in verband met Chrysler. Tot nu toe was Daimler van een EBIT uit de lopende bedrijfsactiviteiten van meer dan € 7 miljard uitgegaan.

In verband met de bestaande turbulenties op de financiële en automobielmarkten zijn de prognoses echter met aanzienlijke onzekerheden verbonden.

Het concern beschikt, ondanks de aanhoudende crisis op de financiële markten over een solide financiële basis, die naar verwachting ook in het verdere verloop van het boekjaar zal blijven.