25
juli
2008
|
02:00
Europe/Amsterdam

Daimler bereikt EBIT van € 2,053 miljard in tweede kwartaal van 2008

  •  Nettowinst van €1,395 miljard (Q2 2007: €1,849 miljard)

  • Winst per aandeel op €1,40 (Q2 2007: € 1,74)

  • Afzet met 10% gestegen naar 556.500 eenheden

  • Omzet toegenomen met 6% tot €25,4 miljard, na aanpassing van wisselkoerseffecten toename van 11%

  • EBIT voor hele jaar 2008 voor lopende activiteiten (exclusief Chrysler) van meer dan €7 miljard verwacht

Daimler AG (beursafkorting DAI) continueert de succesvolle ontwikkeling van het voorgaande kwartaal met een uitstekend tweede kwartaal van 2008. “Sterke verkoopresultaten en een verdere verbetering van de efficiency in al onze divisies leiden tot deze prima resultaten onder moeilijke omstandigheden,” aldus Dr. Dieter Zetsche, Voorzitter van de Board of Management.

Daimler bereikte een EBIT van €2,053 miljard in het tweede kwartaal van dit jaar (Q2 2007: €2,134 miljard). De divisies Mercedes-Benz Cars en Daimler Trucks konden hun winst licht verbeteren. De units Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses bereikten eveneens een hoger EBIT.

De afname van de winst van de Group werd voornamelijk veroorzaakt door Daimlers’ belang in Chrysler (belasting van het resultaat met €373 miljoen).

De netto winst kwam uit op €1,395 miljard (Q2 2007: €1,849 miljard), de winst per aandeel bedraagt €1,40 (Q2 2007: €1,74).

Afzet in tweede kwartaal 10% hoger

In het tweede kwartaal van 2008 verkocht Daimler wereldwijd 566.500 voertuigen, 10% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De omzet van Daimler in het tweede kwartaal verbeterde van €23,8 miljard tot €25,4 miljard (+6%). Aangepast met wisselkoerseffecten en wijzigingen in de geconsolideerde Group, laten een omzetverbetering van 11% zien.

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2008 waren er bij Daimler 274.999 medewerkers in dienst (eind Q2 2007: 271.486). Van dit totaal waren er 168.342 (Q2 2007: 166.581) werkzaam in Duitsland.

Details van de divisies in het tweede kwartaal 2008

Mercedes-Benz Cars zag de verkoop van voertuigen in het tweede kwartaal met 11 % stijgen. De afzet van Mercedes-Benz personenauto’s steeg met 9 % naar een nieuw record van 312.000 eenheden. De afzet van smart steeg spectaculair met 24 % naar 39.500 eenheden. De omzet van MBC groeide met 3 % naar €12,9 miljard.

De EBIT van de divisie steeg met 1 % naar €1,212 miljard. De lichte winstgroei is gedeeltelijk afkomstig van een positieve afzetontwikkeling van voertuigen van zowel Mercedes-Benz als smart. De groei is vooral gerealiseerd door de verhoogde afzet van de C-Klasse modellen en de smart fortwo. Groeimarkten zoals Rusland en China leverden een belangrijke bijdrage aan de verdere groei in de afzet. Daarnaast zijn er ook efficiency verbeteringen doorgevoerd. Ongunstige wisselkoerseffecten, hogere prijzen voor grondstoffen en hogere kosten voor de ontwikkeling van technologieën om de CO₂ emissies te beperken, hadden een negatief effect op de EBIT in het tweede kwartaal van 2008.

Daimler Trucks verkocht 122.800 voertuigen in het tweede kwartaal van 2008, aanzienlijk meer dan in het jaar daarvoor (+10%) en ondanks de voortdurende flauwte van de Amerikaanse economie. De omzet groeide van €6,9 naar €7,4 miljard in dit kwartaal.

De Daimler Truck divisie realiseerde een EBIT van €608 miljoen, waarmee het resultaat van het jaar daarvoor (€601 miljoen) licht is verbeterd. Het resultaat in 2007 werd positief beïnvloed door de inkomsten van €68 miljoen uit de verkoop van onroerend goed in Japan.

De verbetering van het resultaat van de divisie is voornamelijk het gevolg van de positieve ontwikkelingen van de verkoop van voertuigen in Europa, Latijns Amerika en sommige andere markten, een aantrekkelijker product mix en efficiency verbeteringen. Er was ook sprake van negatieve effecten op het resultaat, in hoofdzaak als gevolg van de moeilijke economische omstandigheden in de Verenigde Staten en de kostenstijging van grondstoffen.

Trucks Europa/ Latijns Amerika (Mercedes-Benz) zagen de afzet van voertuigen met 17 % stijgen naar 46.500 eenheden, wat een nieuw afzetrecord betekende. Trucks NAFTA (Freightliner, Sterling, Western Star, Thomas Built Buses) zag de afzet in eenheden stijgen met 11 %. In vergelijking met het voorgaande jaar is de afzet beïnvloed door een terugval van de vraag als gevolg van nieuwe emissierichtlijnen voor trucks in de Verenigde Staten en Canada. De afzet van Trucks Asia (Mitsubishi Fuso) groeide van 47.800 naar 49.200 eenheden.

Daimler Financial Services zag het totale contractvolume met 4 % stijgen naar €60,4 miljard in het tweede kwartaal van 2008. In vergelijking met het jaar daarvoor, werden15 additionele bedrijven voor de eerste keer volledig geconsolideerd, de meeste daarvan gevestigd in Azië en Oost-Europa. Bijgesteld met deze effecten en de aanpassingen in de wisselkoersen was de groei 8%. Nieuwe ontwikkelingen zorgden voor een omzet van €7,8 miljard en was daarmee 6 % hoger dan in het tweede kwartaal van 2007.

Voor het tweede kwartaal van 2008 rapporteert Daimler Financial Services een EBIT van €183 miljoen. Dat is lager dan het resultaat van het tweede kwartaal van 2007 (€220 miljoen). De teruggang in resultaat is in hoofdzaak het gevolg van hogere risicokosten. Daarnaast waren er kosten voor het opzetten van een compleet nieuwe organisatie in de NAFTA landen als gevolg van de verzelfstandiging van Chrysler. Het gestegen contract volume zorgde in ieder geval voor een stijging van de inkomsten.

De divisie Vans, Buses, Other zag de EBIT in het tweede kwartaal van 2008 uitkomen op €148 miljoen( Q2 2007: €257 miljoen). Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses profiteerden van de positieve ontwikkelingen in de afzet van voertuigen en realiseerden beide hogere inkomsten.

Mercedes-Benz Vans realiseerde een EBIT van €262 miljoen en Daimler Buses een EBIT van €170 miljoen.

De Mercedes-Benz Vans unit verhoogde de afzet in het tweede kwartaal van 2008 met 7% en vestigde daarmee een nieuw afzetrecord van 78.600 verkochte bestelwagens in dit kwartaal.

Daimler Buses verkocht 11.100 bussen en chassis en verbeterde daarmee het hoge niveau van vorig jaar met 7%, en realiseerde daarmee ook een nieuw afzetrecord.

Daimler’s aandeel in de winst van EADS bedroeg €32 miljoen (Q2 2007: €95 miljoen). Het belang van Daimler in Chrysler beinvloedde het EBIT in het tweede kwartaal van 2008 negatief met €373 miljoen; dit resultaat is inclusief proportionele uitgaven voor de herstructureringsmaatregelen van Chrysler. Omdat de Group normaal de equity methode voor accounting toepast voor het belang in EADS en Chrysler met een drie maanden tijdsinterval, reflecteren deze cijfers de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van dit jaar.

De resultaten voor Chrysler zijn op generlei wijze een indicatie voor de resultaten die door Chrysler Holding LLC worden gerapporteerd vanwege een substantieel verschil tussen de door Chrysler gehanteerde US-GAAP en de door Daimler gehanteerde IFRS accounting standaard.

Gedurende het tweede kwartaal van 2008 heeft Daimler 22,3% van de aandelen in Tognum AG van EQT verworven, een Zweedse financieel investeerder. Additioneel is 2,2% middels de aandelenbeurs verworven voor een totaal van €640 miljoen. Tognum is toegevoegd aan de resultaten van het ’Van, Buses en Other’ segment vanaf 30 juni 2008. Er was geen winstbijdrage van Tognum in het tweede kwartaal van 2008.

Vooruitzicht

Hoewel de tegenwind voor de automobielindustrie en ook voor Daimler sterker is geworden als gevolg van de vertraging van de globale groei en de slechte economisch omstandigheden in de Verenigde Staten, blijft Daimler op het standpunt dat de divisies in staat zullen zijn om hun jaardoelstellingen voor het volledige jaar 2008 te kunnen realiseren.

Gebaseerd op de planningen van de divisies verwacht Daimler een afzetstijging in 2008 te kunnen resaliseren (2007: 2,1 miljoen voertuigen).