27
april
2010
|
02:00
Europe/Amsterdam

Cijfers Daimler AG Q1 2010: Daimler verwacht voor 2010 EBIT van meer dan € 4 miljard

  • Concern-EBIT in eerste kwartaal 2010 met € 1.190 mio. (2009: € - 1.426 mio.) duidelijk positief

  • Concernresultaat van € 612 mio. (2009: € - 1.286 mio.)

  • Omzet met € 21,2 mrd. (2009: € 18,7 mrd.) duidelijk boven niveau van vorig jaar

  • Mercedes-Benz Cars verwacht voor 2010 een EBIT van € 2,5 tot 3 mrd.

  • Daimler Trucks gaat voor 2010 uit van een EBIT van € 500 tot 700 mio.

  • Daimler Financial Services verwacht voor 2010 een EBIT van meer dan € 500 mio.

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft, zoals reeds op 19 april 2010 gepubliceerd, in het eerste kwartaal een resultaat voor interest en belastingen (Earnings Before Interest and Taxes, EBIT) van € 1.190 mio. (2009: € - 1.426 mio.) gerealiseerd. "Dit zeer goede resultaat in het eerste kwartaal toont aan dat wij in de crisis ons huiswerk hebben gedaan en nu met nieuw elan op succeskoers zijn teruggekeerd", zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en directeur van Mercedes-Benz Cars. De zeer goede resultaatontwikkeling weerspiegelt de zich voortzettende stijgende lijn in bijna alle divisies. Vooral Mercedes-Benz Cars kon met gestegen afzetcijfers in het premium- en luxesegment in het eerste kwartaal een duidelijk positief resultaat behalen.

De positieve ontwikkeling van het operatieve resultaat leidde tot een significante verbetering van het concernresultaat naar € 612 mio. (2009: € - 1.286 mio.). Het resultaat per aandeel bedroeg € 0,65 (2009: € - 1,40).

Concernafzet in het eerste kwartaal met 21% gestegen

In het eerste kwartaal 2010 heeft Daimler wereldwijd 402.700 personen- en bedrijfswagens afgezet en daarmee het niveau van 2009 in dezelfde periode met 21% overtroffen.

De omzet van Daimler is van € 18,7 mrd. naar € 21,2 mrd. duidelijk gestegen. Na correctie van wisselkoerseffecten bedroeg de omzetstijging 15%.

De Free Cash Flow uit industriële activiteiten was positief en verbeterde zich ten opzichte van vorig jaar van € - 1,1 mrd. naar € 0,3 mrd.

Aan het einde van het eerste kwartaal 2010 waren bij Daimler wereldwijd 254.779 mensen werkzaam (2009: 263.819), waarvan in Duitsland 161.449 (2009: 164.983).

De divisies in het eerste kwartaal

Mercedes-Benz Carsliet in het eerste kwartaal van 2010 een zeer positieve ontwikkeling van de activiteiten zien. In het bijzonder dankzij een sterke toename in het segment van de E- en de S-Klasse nam de afzet in vergelijking met vorig jaar met 20 procent toe tot een totaal van 277.100 eenheden (2009: 231.300). Daarmee zet de personenwagendivisie de positieve ontwikkeling van het vierde kwartaal van 2009 ook dit jaar voort. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 28 procent tot € 11,6 mrd.

De EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) van deze divisie bedroeg € 806 mio. (2009: € -1.123 mio.). De duidelijke toename van de afzet, vooral in het hogere en luxe segment, de daarmee gepaard gaande betere productmix en een betere prijshandhaving waren de wezenlijke factoren die bijdroegen tot deze verbetering van het resultaat. Vooral in de Verenigde Staten en in China kon de divisie de afzet van nieuwe auto’s aanmerkelijk verhogen. Wisselkoerseffecten hadden een negatieve invloed op het resultaat, die echter deels werden gecompenseerd door efficiencymaatregelen en kostenbesparingen.

Daimler Trucks verkocht 70.600 voertuigen (2009: 65.400). Vooral de positieve afzetontwikkeling in Latijns-Amerika (+ 79%) en Zuid-Oost Azië (+ 48%) konden de lagere afzet in Duitsland, het Nabije- en Verre-Oosten en Japan meer dan compenseren. De omzet lag met € 4,9 mrd. ongeveer op het niveau van vorig jaar.

Het EBIT van de divisie was met € 130 mio. weer positief (2009: € - 142 mio.). Deze resultaatverbetering is vooral te danken aan de goede ontwikkeling in Latijns-Amerika. Andere positieve effecten werden bereikt door kostenbesparingen, in het bijzonder door de herinrichting van de dochterondernemingen Daimler Trucks North America en Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation. De implementatie van deze programma's hadden in het afgelopen kwartaal nog een negatieve invloed op het EBIT van € - 17 mio. (2009: € - 45 mio.).

Mercedes-Benz Vans realiseerde als gevolg van een licht marktherstel een afzet van 46.700 eenheden (2009: 28.800). De omzet lag met € 1,7 mrd. eveneens boven het niveau van vorig jaar (2009: € 1,3 mrd.).

De divisie realiseerde een operatief resultaat van € 64 mio. (2009: € - 91 mio.). De positieve resultaatontwikkeling was hoofdzakelijk het gevolg van de in vergelijking met vorig jaar vooral in West-Europa hogere voertuigafzet. Wisselkoerseffecten konden door efficiencymaatregelen en kostenbesparingen voor het grootste deel worden gecompenseerd.

Daimler Buses heeft de wereldwijde afzet met 8.400 bussen en chassis (2009: 6.800) duidelijk verbeterd. De omzet lag met € 1.011 mio. (2009: € 904 mio.) boven het niveau van vorig jaar.

De divisie realiseerde een EBIT van € 41 mio. (2009: € 65 mio.) en kon zoals verwacht het hoge resultaat van vorig jaar niet evenaren. De resultaatontwikkeling is hoofdzakelijk het gevolg van een lagere afzet in West-Europa, die niet volledig kon worden gecompenseerd door de positieve ontwikkeling in Latijns-Amerika.

Bij Daimler Financial Services daalde het wereldwijde contractvolume in vergelijking met 2009 met 3% naar € 59,9 mrd. Het contractvolume ten opzichte van ultimo 2009 steeg met 3%, daalde na correctie van wisselkoerseffecten met 1%. De new business activiteiten stegen in vergelijking met vorig jaar met 6% naar € 6,2 mrd., na correctie van wisselkoerseffecten was er sprake van een verhoging van 5%.

De divisie realiseerde een EBIT van € 119 mio. (2009: € - 167 mio.). Doorslaggevend voor de resultaatverbetering waren hoofdzakelijk geringe preventieve maatregelen en hogere rentemarges. Daar stonden kosten tegenover, hoofdzakelijk uit de waardering van verwachte verkopen van niet voertuiggebonden activa, die onderdeel uitmaken van leasecontracten (€ - 46 mio.).

De consolidering van het operatieve resultaat van de divisies naar het concern-EBIT bevat in het bijzonder het naar rato resultaat van de at-equity gewaardeerde deelname in EADS en centrale posten.

In het eerste kwartaal 2010 bedroeg het aandeel van Daimler aan het resultaat van EADS € - 269 mio. (2009: € 83 mio.). De sterke daling van de resultaatbijdrage is overwegend het gevolg van bij EADS in de jaarrekening 2009 gevormde reserves in verband met het militaire transportvliegtuig A400M. De verkoop van de participatie van 5,3% in Tata Motors leidde daarentegen tot een opbrengst voor belastingen van € 265 mio., die in de consolidering naar de concern-EBIT is opgenomen.

Vooruitblik

Op basis van de planningen van de divisies verwacht Daimler, dat de concernafzet in 2010 in zijn geheel duidelijk zal stijgen (2009: 1,6 mio. voertuigen).

Na de duidelijke daling in 2009 gaat het concern ervan uit dat de omzet in 2010 weliswaar weer zal stijgen, echter nog duidelijk onder het niveau van 2008 zal uitkomen. Daarbij zullen naar verwachting alle autodivisies aan de groei bijdragen.

Daimler verwacht voor 2010 een EBIT uit lopende activiteiten van meer dan € 4 mrd. De fundamentele basis voor deze prognose is het verdere herstel van de markten, de opleving van de conjunctuur en het marktsucces van de producten.

De EBIT-verwachtingen van de divisies uit lopende activiteiten voor 2010 in detail: 

Mercedes-Benz Cars verwacht een EBIT van € 2,5 tot 3 mrd.

Daimler Trucks verwacht een EBIT van € 500 tot 700 mio.

Mercedes-Benz Vans gaat uit van een EBIT in de orde van grootte van € 250 mio.

Daimler Buses rekent op een EBIT van € 180 mio.

Daimler Financial Services verwacht een EBIT van meer dan € 500 mio.

Mercedes-Benz Cars zal in het lopende jaar profiteren van de volledige beschikbaarheid van de nieuwe modellen uit de E-Klasse. Na de zeer succesvolle marktintroductie van de E-Klasse Limousine, de Coupé en de Estate gedurende het jaar 2009 volgde in het eerste kwartaal van 2010 de nieuwe E-Klasse Cabriolet. Ook de nieuwe supersportwagen Mercedes-Benz SLS AMG en - vanaf het najaar van 2010 - de nieuwe generaties van de R-Klasse en de CL-Klasse zullen voor een afzetimpuls zorgen. Daarnaast worden voortdurend nieuwe, zuinige en milieuvriendelijke modelvarianten in productie genomen. Vanaf het derde kwartaal zullen de auto’s geleidelijk ook met nieuwe en bijzonder efficiënte zes- en achtcilinder-benzinemotoren worden uitgevoerd. De nu al omvangrijke reeks van BlueEFFICIENCY-modellen wordt in de loop van dit jaar uitgebreid tot in totaal 85 varianten. Voor het merk smart wordt met de vernieuwde smart fortwo vanaf het derde kwartaal van 2010 een toename van de vraag verwacht.

Op basis van het attractieve en concurrerende modelprogramma rekent Mercedes-Benz erop dat de marktpositie in 2010 ook onder de nog steeds moeilijke omstandigheden verbeterd kan worden en dat de divisie ongeveer twee keer zo sterk kan groeien dan de markt in zijn geheel. Zoals het zich nu laat aanzien zal de wereldwijde vraag naar personenauto’s tussen de 3 en 4 procent toenemen.

Verwacht wordt dat de grotere afzet en de hogere marges positieve gevolgen zullen hebben voor de EBIT van Mercedes-Benz Cars. De bandbreedte van de EBIT-prognose hangt vooral af van de ontwikkeling van de markten, de schommelingen van de wisselkoersen en de macro-economische omstandigheden. De divisie zet de aanzienlijke investeringen van middelen in de ontwikkeling en productie van nieuwe aandrijflijntechnologieën en innovatieve veiligheidssystemen voort, met als doel de concurrentiepositie in deze moeilijke marktomgeving te verbeteren.

Daimler Trucks verwacht voor het lopende jaar op basis van het lage niveau van het vorige jaar een herstel van de afzet. Groeistimulansen worden daarbij eerst voor enige markten in Latijns-Amerika verwacht en, uitgaand van een zeer laag niveau, voor de NAFTA-regio. In Europa wordt op zijn vroegst voor de tweede helft van het jaar een licht herstel verwacht.

Daimler Buses verwacht een afzetgroei die hoofdzakelijk door de Latijds-Amerikaanse landen zal worden veroorzaakt.

Daimler Financial Services gaat uit van een stabiele ontwikkeling van het wereldwijde contractvolume bij de voertuigactiviteiten. De divisie rekent voor het gehele jaar 2010 met een daling van de kosten voor kredietrisico's en met verdere efficiencystijgingen.

In het licht van de zich herstellende vraag gaat Daimler ervan uit, dat het wereldwijde personeelsbestand in vergelijking met ultimo 2009 stabiel blijft of licht zal stijgen.