15
mei
2019
|
09:49
Europe/Amsterdam

’Ambition2039’: onze weg naar duurzame mobiliteit

Daimler AG zet grote stappen in de transformatie naar emissievrije mobiliteit. Duurzaamheid is een wezenlijk onderdeel van Daimlers bedrijfsstrategie en vormt tegelijkertijd een benchmark voor zakelijk succes. De toekomstige voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG, Ola Källenius, die op dit moment als lid van de raad van bestuur van Daimler AG nog verantwoordelijk is voor Group Research &Mercedes-Benz Cars Development, presenteerde de doelen voor de personenwagendivisie onder de noemer ’Ambition2039’ tijdens een persconferentie. Hieronder statements uit de speech van Ola Källenius:

‘First Move the World’ – dat is ons doel bij Mercedes-Benz Cars. Dat is de diepere betekenis van ons werk, het is onze drijfveer, ons ‘waarom’. ‘First Move the World’ betekent dat we verder gaan dan slechts het nastreven van onze directe doelen. Deze pioniersgeest maakt deel uit van ons DNA. Daarom is het ook een pijler van de nieuwe, duurzame bedrijfsstrategie waar we op dit moment aan werken. Deze strategie bestaat uit vele aspecten, maar een van de belangrijkste is toch wel onze CO2-footprint. Bij Mercedes-Benz streven we naar het beste en onze klanten verwachten duurzame en fascinerende producten van ons. Een van de belangrijkste vragen luidt dan ook: wat doen we om ervoor te zorgen dat onze klanten in de toekomst kunnen overstappen naar CO2-neutrale mobiliteit? Het antwoord is ‘Ambition2039’.

We streven ernaar om over twintig jaar een CO2-neutrale personenwagenvloot te hebben.
Laten we eens kijken naar wat dit voor ons betekent: een fundamentele transformatie van onze onderneming in minder dan drie productcycli. Dat is niet veel tijd als je bedenkt dat fossiele brandstoffen in onze branche de norm zijn sinds Carl Benz en Gottlieb Daimler meer dan 130 jaar geleden de auto uitvonden. Maar als onderneming die is opgericht door engineers, zijn we ervan overtuigd dat technologie ook kan helpen bij het realiseren van een betere toekomst. Onze weg naar duurzame mobiliteit is innovatie – in een holistische benadering die de hele waardeketen beslaat.

We willen onze klanten een CO2-neutrale rijervaring bieden.
Vandaag (13.05.2019) in Oslo, tijdens de perstestritten met de Mercedes-Benz EQC (stroomverbruik gecombineerd: 20,8-19,7 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 0 g/km*), introduceren we het eerste model van een complete generatie elektrische Mercedes-Benz modellen. We streven ernaar dat in 2030 elektrisch aangedreven modellen meer dan de helft van onze autoverkopen voor hun rekening nemen – hiertoe behoren volledig elektrische auto’s en plug-in hybrids. We zullen onze klanten de prestaties en de luxe blijven bieden die ze verwachten van Mercedes-Benz. Tegelijkertijd willen we de CO2-emissie per auto aanzienlijk reduceren. Ons R&D-team werkt samen met gerenommeerde partners en start-ups om de elektroperformance te verbeteren en de kosten te verlagen. Hiertoe behoren de continue doorontwikkeling van onze mobiliteitsservices, zodat e-mobiliteit nog grootschaliger wordt ingezet. Niet alleen onze personenwagens worden voorzien van een elektromotor, dat geldt ook voor onze bestelwagens, trucks en bussen. De modulaire ontwikkeling maakt de snelle overdracht van technologie tussen onze divisies mogelijk. We focussen ons op dit moment op elektromodellen met accu. Er is echter ook ruimte voor andere oplossingen, zoals de brandstofcel of eFuels. Onze GLC F-CELL (waterstofverbruik gecombineerd: 0,34 kg/100 km, CO2-emissie gecombineerd: 0 g/km, stroomverbruik gecombineerd: 13,7 kWh/100 km**) is een bewijs hiervan. Deze technologie zal ook worden gebruikt in onze stadsbussen. Op dit moment kan niemand met zekerheid zeggen welke aandrijflijnmix over twintig jaar het beste voldoet aan de wensen van onze klanten. Daarom sporen we beleidsmakers aan om de weg te effenen voor technologische neutraliteit: laten we ons doel vastleggen, maar niet de middelen om dat doel te bereiken.

We streven naar een CO2-neutrale productie.
Onze ‘Factory 56’ zal vanaf nu de leidraad vormen: deze nieuwe toevoeging aan de fabriek in Sindelfingen maakt gebruik van hernieuwbare energie en zal van begin af aan CO2-neutraal zijn. Daarna zullen al onze Europese fabrieken tot 2022 deze overstap gaan maken. Onze nieuwe fabriek in Jawor (Polen) laat zien hoe duurzaamheid en kostenbesparing hand in hand gaan: niet alleen maakt windenergie de productie milieuvriendelijker, maar ook goedkoper dan mogelijk zou zijn met conventionele stroom. Voor de productie van de EQC in onze fabriek in Bremen en onze accuproductie in Kamenz in de deelstaat Saksen zal eveneens gebruik worden gemaakt van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Ook de recycling van grondstoffen vormt een maatregel om de CO2-emissie te verlagen. De modellen van Mercedes-Benz hebben een potentiële recyclingverhouding van 85 procent. We maken dus de overstap van een waardeketen naar een waardecyclus.

We zullen ervoor zorgen dat onze leveranciers onze ambitie volgen.
Het is voor ons van groot belang dat onze leveranciers en partners met ons samenwerken om het doel van CO2-neutraliteit te realiseren. Het startpunt is het creëren van transparantie. Om dit te bewerkstelligen werken we samen met organisaties als CDP om de impact op het milieu van onze leveranciers te analyseren. Tevens organiseren we op dit moment workshops met leveranciers om effectieve CO2-reductiemaatregelen in kaart te brengen. We willen CO2-doelen opstellen die als belangrijk criterium dienen bij de keuze van leveranciers en bij het opstellen van contracten voor alle zaken die we inkopen.

We maken onze klanten enthousiast voor CO2-neutrale mobiliteit en zorgen dat ze emissievrij kunnen rijden.
Elektriciteit is in de levenscyclus van een elektroauto in sommige regio’s een zeer belangrijke CO2-bron, afhankelijk van hoe deze wordt gegenereerd. We willen onze klanten inspireren om hun milieuvriendelijke auto’s te laden met groene stroom. Met Mercedes me Charge stellen we bestuurders bijvoorbeeld in staat om hun auto’s comfortabel te laden bij vele verschillende openbare laadstations in Europa, indien mogelijk met energie uit hernieuwbare bronnen. Maar de transformatie naar duurzame mobiliteit van de toekomst zal alleen slagen als de auto-industrie, energieleveranciers en beleidsmakers nauw samenwerken. Het vereist enorme investeringen en concrete maatregelen, ook buiten de autobranche. CO2-neutrale energie en een omvangrijke infrastructuur zijn de basisvoorwaarden voor deze systeemverandering. Ook staan we open voor discussie over een effectieve CO2-prijsstelling en stimulansen voor CO2-arme/-vrije technologieën – bij voorkeur op een wereldwijde schaal.

Het is ons menens.
Voor ons is het Klimaatakkoord van Parijs meer dan een verplichting – het is een overtuiging. En we hebben een duidelijke koers uitgestippeld om onze bijdrage aan de bescherming van het klimaat te leveren. Deze transformatie is echter een enorme uitdaging – zowel technologisch als financieel. We willen duurzame mobiliteit tenslotte spannender maken, niet duurder. En natuurlijk streven we ook naar duurzame bedrijfsresultaten. Hoe we daarmee omgaan? Eén manier zou zijn om weg te kijken en te proberen de status quo in stand te houden. Maar dat zou niet ons doel dienen – en zeker niet onze toekomst. We geven er dus de voorkeur aan om te doen wat de oprichters van onze onderneming deden: ze werden systeemarchitecten van een nieuwe mobiliteit zonder paarden. Ons doel vandaag is individuele mobiliteit zonder emissies.

En daar is ook nu weer technologie en vastberadenheid voor nodig. Om te laten zien dat het ons menens is, koppelen we een deel van de salarissen van onze raad van bestuur aan de mate waarin wordt voldaan aan onze duurzaamheidsdoelen – waaronder onze CO2-footprint. We moeten allemaal onze comfortzone verlaten om nieuwe wegen in te slaan. Uiteraard in nauwe samenwerking met onze medewerkers en hun vertegenwoordigers. Deze transformatie is een taak van onze generatie en ik ben er absoluut van overtuigd dat we over het juiste team beschikken om dat te doen. Deze strategie zal ertoe bijdragen dat we onze leidende positie in de auto-industrie kunnen behouden.

De selectie uit de speech is ook toegankelijk via de volgende link: https://blog.daimler.com/en/2019/05/13/mercedes-carbon-neutral-e-mobility/

 

*Stroomverbruik en actieradius zijn vastgesteld op basis van verordening 692/2008. Stroomverbruik en actieradius zijn afhankelijk van de voertuigconfiguratie.

** Genoemde cijfers met betrekking tot brandstofverbruik en CO2-emissie zijn voorlopige cijfers die zijn vastgesteld door de technische dienst voor het certificatieproces volgens de WLTP-testprocedure en vertaald naar NEDC-cijfers. Er is nog geen EU-typegoedkeuring of een conformiteitscertificaat met officiële cijfers beschikbaar. De opgegeven waarden en de officiële cijfers kunnen van elkaar afwijken.