13
april
2011
|
02:00
Europe/Amsterdam

Aandeelhoudersvergadering Daimler: “Wij willen van het jubileumjaar een recordjaar maken”

  • Bestuursvoorzitter Dr. Dieter Zetsche: “Onze onderneming vaart een succesvolle koers”

  • Resultaatsverwachting 2011 bevestigd

  • Mercedes-Benz Cars behaalt in het eerste kwartaal een afzetstijging van 12%

  • Daimler Trucks verhoogt de afzet in het eerste kwartaal met 27%

  • Aandeelhouders beslissen over dividend van € 1,85 per aandeel

Daimler AG zet dit jaar haar succesvolle koers voort. “De marsrichting luidt winstgevende groei”, zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en directeur van Mercedes-Benz Cars vandaag in Berlijn in zijn toespraak tot de 5.200 aandeelhouders. “Wij hadden aangekondigd, met hoog tempo uit de crisis te komen en wij hebben ons woord gehouden. De feitelijke ontwikkeling was zelfs positiever dan verwacht”, aldus Zetsche.

In de eerste drie maanden van 2011 verkocht het concern wederom meer voertuigen dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De concernafzet van Mercedes-Benz Cars steeg van januari tot eind maart met 12% gestaag ten opzichte van het eerste kwartaal 2010. Deze groei wordt door nagenoeg alle voertuigklassen gegenereerd. Bij de
S-Klasse was de groei 24%, bij de E-Klasse 18%. Inmiddels is Mercedes-Benz Cars begonnen aan het hoogtepunt van het in 2010 gestarte productoffensief. Na de start van de nieuwe generatie van de C-Klasse en de nieuwe SLK aan het begin van het jaar, komt in het najaar de nieuwe M-Klasse en de nieuwe B-Klasse, de eerste van vier nieuwe modellen in het compacte segment.

Per saldo rekent het concern voor het hele jaar 2011 zoals het er nu uitziet alleen al voor het merk Mercedes-Benz met een afzet van meer dan 1,2 miljoen voertuigen en inclusief smart van meer dan 1,3 miljoen. “Wij willen van het jubileumjaar een recordjaar maken”, benadrukte Zetsche. Gottlieb Daimler en Carl Benz hebben 125 jaar geleden de basis voor het autoconcern gelegd.

Ook de divisie Daimler Trucks kon in het eerste kwartaal 90.000 bedrijfswagens verkopen en daarmee een groei van 27% realiseren. In Europa steeg de afzet vooral in Duitsland, Frankrijk en Turkije. Trucks NAFTA verbeterde de afzet met 32%. Ook in Latijns-Amerika was sprake van hogere verkoopcijfers.

De order intake van Daimler Trucks lag in het eerste kwartaal van 2011 65% boven het niveau van Q1/2010. Het herstel kan in de komende maanden met uitzondering van Japan in alle kernmarkten verder doorzetten. Vooral de NAFTA-markt ontwikkelt zich positiever dan aan het begin van dit jaar verwacht. Daimler verwacht nu een marktgroei van 30 tot 35%. Mercedes-Benz Vans behaalde tot eind maart eveneens een forse afzetplus van 16%. Bij Daimler Buses ontwikkelden de belangrijke kernmarkten zich in het eerste kwartaal zwakker dan vorig jaar. De divisie gaat ervan uit, dat zij in het tweede halfjaar duidelijk meer bussen zal produceren dan in de eerste helft. Daimler Financial Services kon de new business met 11% verhogen. Het contractvolume lag 3% boven het niveau van Q1/2010.

Zetsche sprak ook over de effecten van de gebeurtenissen in Japan op de mondiale economische groei, die nog altijd moeilijk in te schatten zijn. Hetzelfde geldt ook voor de volksopstanden in delen van de Arabische wereld.

“De wereld staat sinds ruim een maand in het teken van de drievoudige catastrofe in Japan: eerst de aardbeving, dan de tsunami en vervolgens het ongeluk in de kernreactor van Fukushima. De gevolgen zijn nog steeds niet volledig te overzien”, zei Zetsche. “Wij zijn allen ontsteld door de situatie.” Wat de zakelijke processen buiten Japan betreft, ondervindt Daimler tot nu toe geen noemenswaardige problemen op de productie.

Zoals het er nu uitziet gaat het concern er daarom onverminderd van uit, dat ook de mondiale automarkten in 2011 significant verder zullen groeien. In dit licht bezien bevestigde Zetsche de prognose voor het jaar 2011: op basis van de huidige stand van zaken verwacht het concern dat de concernomzet van het totale jaar 2011 boven het niveau van 2011 zal uitkomen. De EBIT (Earnings Before Interest and Taxes; winst voor interest en belastingen) zal naar verwachting duidelijk hoger liggen dan het goede resultaat van € 7,2 miljard van het jaar 2010.

Daimler wil de rentabiliteit in de komende jaren verder verstevigen en op een hoog niveau stabiliseren. De bestuursvoorzitter bevestigde de doelstellingen die vanaf 2013 duurzaam behaald moeten worden. Daimler streeft voor de automobielactiviteiten naar een gemiddeld jaarlijks omzetrendement van 9%. De basis hiervoor zijn de doelstellingen van de afzonderlijke divisies: 10% voor Mercedes-Benz Cars, 8% voor Daimler Trucks, 9% voor Mercedes-Benz Vans en 6% voor Daimler Buses. Voor Daimler Financial Services heeft het concern een rendement op het eigen kapitaal van 17% gepland.

Zetsche liet er geen twijfel over bestaan, dat de structurele ommekeer in de automobielindustrie zich ook na de economische crisis voortzet. “De geografische verschuiving van de groei richting Azië gaat verder, net als de technologische overgangt naar elektromobiliteit.” Deze “tweeledige ommekeer” moet teweeg worden gebracht zonder de kernactiviteiten te verwaarlozen en zonder in een veranderende wereld alles op een kaart te zetten.

Voor Daimler had deze structurele doelstelling altijd hoogste prioriteit. Uiterlijk 2015 moet het merk Mercedes-Benz het niveau van jaarlijks 1,5 miljoen verkochte personenwagens overschreden hebben. Daimler Trucks wil vanaf 2013 jaarlijks een half miljoen voertuigen verkopen. Het concern wil bij personenwagens als bij bedrijfswagens zowel binnen en buiten de Triade (West-Europa, NAFTA en Japan) significant te groeien.

Verdere voortuigang kan het concern ook bij het brandstofverbruik van conventionele aandrijvingen realiseren. Ondanks een traditioneel hoog aandeel grotere auto’s in de modelmix konden de CO2-emissies van de Europese vloot in 2010 met gemiddeld 158 gram per kilometer duidelijk gereduceerd worden.

In 2011 zal de CO2-waarde van de vloot nogmaals aanzienlijk worden verlaagd. Door de combinatie van nieuwe, ultra zuinige motoren en de eveneens nieuwe 7-traps automatische versnellingsbak met start-stop-systeem wordt het verbruik afhankelijk van het model met tot 31 procent teruggebracht.

Een keur van verdere maatregelen zal ertoe bijdragen dat het concern de in 2015 door de Europese Commissie vastgestelde grenswaarden niet alleen zal realiseren maar hier zelfs onder zal kunnen blijven.

Tot 2016 wil Daimler de CO2-emissies van de totale personenwagenvloot tot gemiddeld 125 gram per kilometer verlagen. Om dit doel te bereiken zullen voertuigen met hybride aandrijving, een combinatie van verbrandings- en elektromotor, in toenemende mate een bijdrage leveren.

Daimler heeft voor het jaar 2010 in februari zijn cijfers gepresenteerd. Het afgelopen jaar was voor de automobielindustrie een goed en voor Daimler zelfs een excellent jaar. Het concern heeft in 2010 in totaal 1,9 miljoen voertuigen verkocht. Daarmee werd het jaar 2010, dat werd gekenmerkt door de wereldwijde economische en financiële crisis, met 22% overtroffen. De concernomzet steeg met 24% naar € 97,8 miljard. De concern-EBIT bedroeg € 7,3 miljard (2010: € - 1,5 miljard) en de concernwinst € 4,7 miljard (2010: € - 2,6 miljard).

Met het oog op de zeer positieve ontwikkeling stellen raad van bestuur en raad van commissarissen de algemene vergadering van aandeelhouders vandaag voor, een dividend van € 1,85 per aandeel uit te keren. Dat komt overeen met een totale dividenduitkering van ca. € 2 miljard en een uitkeringspercentage van 40% van het resultaat na belasting.