25
oktober
2018
|
09:54
Europe/Amsterdam

Daimler realiseert in volatiele marktomgeving een EBIT van € 2,5 miljard in het derde kwartaal

  • Concernafzet met 794.700 eenheden licht onder niveau vorig jaar(-4%)

  • Omzet met € 40,2 miljard (2017: € 40,7 miljard) nagenoeg op niveau vorig jaar

  • Concern-EBIT van € 2,5 miljard (2017: € 3,4 miljard)

  • Concernresultaat € 1,8 miljard (2017: € 2,2 miljard)

  • Free Cash Flow uit industriële activiteiten van januari t/m september - € 60 miljoen (2017: € 5,8 miljard)

  • Voor boekjaar 2018 lichte stijging van afzet en omzet, concern-EBIT duidelijk onder het niveau van vorig jaar verwacht

  • Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes Benz Cars: “De automobielindustrie en daarmee ook Daimler bevinden zich nog steeds in een zeer uitdagende marktomgeving. De aanhoudend grote vraag van onze klanten geeft ons vertrouwen in het vierde kwartaal.”

  • Bodo Uebber, binnen de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services: “Ondanks de volatiele marktomgeving is het voor Daimler belangrijk en goed om te investeren in de toekomst. Daarbij profiteren we van onze stevige balans en onze wereldwijde en veelzijdige herfinancieringsmogelijkheden.”

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft ook in het derde kwartaal van 2018 de strategische positionering voor de toekomst van het concern consequent voortgezet. De economische ontwikkeling van het concern werd zoals verwacht sterk bepaald door externe factoren. Daimler heeft van juli tot en met september wereldwijd met 794.700 personen- en bedrijfswagens 4% minder verkocht dan in het voorgaande jaar (2017: 824.100), waarbij Daimler Trucks en Daimler Buses hun respectievelijke afzet konden vergroten. De concernomzet in het verslagkwartaal bedroeg € 40,2 miljard (2017: € 40,7 miljard). Gecorrigeerd voor wisselkoersverschillen bleef de omzet op het niveau van het voorgaande jaar.

Het Daimler-concern realiseerde in het derde kwartaal van 2018 een EBIT van € 2.488 miljoen en lag daarmee duidelijk onder het niveau van het voorgaande jaar van € 3.409 miljoen. Het concernresultaat lag met € 1.761 miljoen duidelijk onder het resultaat van het corresponderende kwartaal in het voorgaande jaar van € 2.237 miljoen. De bijdrage van de aandeelhouders van Daimler AG aan het concernresultaat bedroeg € 1.689 miljoen (2017: € 2.146 miljoen); dit leidde tot een afname van het resultaat per aandeel tot € 1,58 (2017: € 2,01).

De EBIT van de divisie Mercedes-Benz Cars lag met name door een afname van het volume, uitgaven in het kader van lopende procedures van officiële instanties en maatregelen voor dieselauto’s duidelijk onder het niveau in het derde kwartaal van het voorgaande jaar. Daimler Trucks realiseerde met name dankzij een stijging van de afzet in de NAFTA-regio een resultaat dat duidelijk boven het niveau van het voorgaande jaar lag. Mercedes-Benz Vans kon de EBIT uit het derde kwartaal van 2017 niet evenaren. Het resultaat van Daimler Buses lag in het derde kwartaal van 2018 licht onder het niveau in het voorgaande jaar. Bij Daimler Financial Services leidde vooral het gestegen renteniveau tot een belasting van het resultaat. Wisselkoersverschillen hadden per saldo een negatieve uitwerking op het operationele resultaat.

“De automobielindustrie en daarmee ook Daimler bevinden zich nog steeds in een zeer uitdagende marktomgeving”, zei Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes Benz Cars. “De aanhoudend grote vraag van onze klanten geeft ons vertrouwen in het vierde kwartaal.”

Free Cash Flow en liquiditeit

De Free Cash Flow uit de industriële activiteiten leidde in de eerste negen maanden van 2018 tot een onttrekking aan de liquide middelen van € 60 miljoen (2017: toevoeging aan de liquide middelen van € 5,8 miljard). De sterke daling was vooral te herleiden op het algehele verloop van de bedrijfsactiviteiten en de ontwikkeling van het Working Capital, die met name werd gekenmerkt door grotere voorraden als gevolg van beperkte beschikbaarheid van voertuigen vanwege vertragingen bij de certificering bij Mercedes-Benz Cars. Daarnaast was er bij Mercedes-Benz Vans sprake van vertragingen van afleveringen als gevolg van maatregelen voor dieselvoertuigen. Tevens hadden de toegenomen investeringen in vaste activa een belastend effect. Daarentegen ontstonden er positieve effecten uit de lagere afdrachten van winstbelasting.

Sinds 31 december 2017 daalde de netto-liquiditeit van de industriële activiteiten met € 3,1 miljard tot € 13,5 miljard. De dividenduitkering aan de aandeelhouders van Daimler AG leidde tot een afname van de netto-liquiditeit , die slechts ten dele door positieve wisselkoersverschillen kon worden gecompenseerd.

“In het afgelopen kwartaal was er sprake van de meest uiteenlopende belastende factoren, die een belangrijke invloed op ons resultaat hadden. Niettemin konden we een EBIT van € 2,5 miljard realiseren”, zei Bodo Uebber, binnen de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services. “Ondanks de volatiele marktomgeving is het voor Daimler belangrijk en juist om te investeren in de toekomst. Daarbij profiteren we van onze stevige balans en onze wereldwijde en veelzijdige herfinancieringsmogelijkheden. Tegelijkertijd herpositioneren we het concern met PROJEKT ZUKUNFT om Daimler nog slagvaardiger en flexibeler te maken en nog beter gebruik te kunnen maken van kansen in de markt.”

Herfinanciering

Het Daimler-concern heeft zich in het derde kwartaal opnieuw tegen aantrekkelijke voorwaarden op de internationale geld- en kapitaalmarkten geherfinancierd. In het verslagkwartaal ontving Daimler uit de emissie van leningen liquide middelen ter grootte van € 5,8 miljard (2017: € 6,1 miljard). Als gevolg van aflossing van leningen werd € 3,5 miljard (2017: € 3,2 miljard) onttrokken. Een belangrijk deel van het emissievolume werd geplaatst in de vorm van zogeheten benchmark-leningen (leningen met een groot nominaal volume). Daarnaast werden in totaal vijf Asset-Backed Securities (ABS)-transacties gesloten. In de Verenigde Staten werd met twee transacties een volume van 3,5 miljard US Dollar gegenereerd. In China konden leningen ter waarde van 8,0 miljard RMB succesvol in de markt worden geplaatst. Verdere transacties werden gesloten in Duitsland (€ 0,75 miljard) en Groot-Brittannië (0,4 miljard GBP).

In juli 2018 heeft Daimler onderhandelingen met een consortium van internationale banken over een nieuwe kredietlijn met een volume van € 11 miljard succesvol afgerond. Met een looptijd van vijf jaar biedt deze Daimler extra financiële flexibiliteit tot het jaar 2023. Wanneer de overeengekomen opties voor verlenging worden gelicht en door de banken worden bevestigd, wordt de looptijd verlengd tot in het jaar 2025. Daimler heeft niet de intentie om een beroep te doen op de kredietlijn.

Medewerkers

Aan het eind van het verslagkwartaal waren er bij het Daimler-concern wereldwijd 300.367 (ultimo 2017: 289.321, Q3/2017: 292.121) medewerkers actief. Daarvan waren er 176.287 (ultimo 2017: 172.089) werkzaam in Duitsland en 26.079 (ultimo 2017: 23.513) in de Verenigde Staten. Bij de geconsolideerde dochterondernemingen in China waren eind september 4.410 (ultimo 2017: 4.099) medewerkers actief.

Boilerplate

This document contains forward-looking statements that reflect our current views about future events. The words “anticipate,” “assume,” “believe,” “estimate,” “expect,” “intend,” “may,” ”can,” “could,” “plan,” “project,” “should” and similar expressions are used to identify forward-looking statements. These statements are subject to many risks and uncertainties, including an adverse development of global economic conditions, in particular a decline of demand in our most important markets; a deterioration of our refinancing possibilities on the credit and financial markets; events of force majeure including natural disasters, acts of terrorism, political unrest, armed conflicts, industrial accidents and their effects on our sales, purchasing, production or financial services activities; changes in currency exchange rates and tariff regulations; a shift in consumer preferences towards smaller, lower-margin vehicles; a possible lack of acceptance of our products or services which limits our ability to achieve prices and adequately utilize our production capacities; price increases for fuel or raw materials; disruption of production due to shortages of materials, labor strikes or supplier insolvencies; a decline in resale prices of used vehicles; the effective implementation of cost-reduction and efficiency-optimization measures; the business outlook for companies in which we hold a significant equity interest; the successful implementation of strategic cooperations and joint ventures; changes in laws, regulations and government policies, particularly those relating to vehicle emissions, fuel economy and safety; the resolution of pending government investigations or of investigations requested by governments and the conclusion of pending or threatened future legal proceedings; and other risks and uncertainties, some of which we describe under the heading “Risk and Opportunity Report” in the current Annual Report. If any of these risks and uncertainties materializes or if the assumptions underlying any of our forward-looking statements prove to be incorrect, the actual results may be materially different from those we express or imply by such statements. We do not intend or assume any obligation to update these forward-looking statements since they are based solely on the circumstances at the date of publication.

Daimler at a Glance

Daimler AG is one of the world’s most successful automotive companies. With its divisions Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses and Daimler Financial Services, the Daimler Group is one of the biggest producers of premium cars and the world’s biggest manufacturer of commercial vehicles with a global reach. Daimler Financial Services provides financing, leasing, fleet management, insurance, financial investments, credit cards, and innovative mobility services. The company’s founders, Gottlieb Daimler and Carl Benz, made history with the invention of the automobile in the year 1886. As a pioneer of automotive engineering, it is a motivation and commitment of Daimler to shape safely and sustainably the future of mobility: The Group’s focus is on innovative and green technologies as well as on safe and superior automobiles that appeal and fascinate. Daimler consequently invests in the development of efficient drive trains with the long-term goal of locally emission-free driving: from hightech combustion engines about hybrid vehicles to electric drive trains powered by battery or fuel cell. Furthermore, the company follows a consistent path towards intelligent connectivity of its vehicles, autonomous driving and new mobility concepts. This is just one example of how Daimler willingly accepts the challenge of meeting its responsibility towards society and the environment. Daimler sells its vehicles and services in nearly all the countries of the world and has production facilities in Europe, North and South America, Asia, and Africa. Its current brand portfolio includes, in addition to the world’s most valuable premium automotive brand, Mercedes-Benz (Source: Interbrand-Study, 10/4/2018), as well as Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach and Mercedes me, the brands smart, EQ, Freightliner, Western Star, BharatBenz, FUSO, Setra and Thomas Built Buses, and Daimler Financial Services’ brands: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, Daimler Truck Financial, moovel, car2go and mytaxi. The company is listed on the stock exchanges of Frankfurt and Stuttgart (stock exchange symbol DAI). In 2017, the Group sold around 3.3 million vehicles and employed a workforce of more than 289,300 people. With application of IFRS 15 and IFRS 9 in financial year 2017, Group revenue would have amounted to €164.2 billion and Group EBIT would have amounted to €14.3 billion. Before application of IFRS 15 and 9, Group revenue in 2017 amounted to €164.3 billion and Group EBIT amounted to €14.7 billion, as previously reported.